Conceptes econòmics. 3r ESO

22,903 views

Published on

Conceptes econòmics i activitats d'aula Temari 3r ESO

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
22,903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,706
Actions
Shares
0
Downloads
336
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Conceptes econòmics. 3r ESO

 1. 1. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS CONCEPTES ECONÒMICS
 2. 2. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA EL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA  L'activitat econòmica és el conjunt d'activitats fetes pels homes per satisfer les seves necessitats. – Produir béns (distribuir-los i vendre'ls) – Prestar serveis
 3. 3. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA EL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA  El procés econòmic: 1. La producció de béns: 1. Béns de consum o finals: satisfan directament les necessitats dels consumidors. 2. Béns de producció o intermedis són màquines, eines que es fan per al la producció de béns de consum. 3. Serveis 2. Comercialització 1. Distribució 2. Venda (a l'engròs o al detall) 3. Consum
 4. 4. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA EL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA  Béns de consum o finals:
 5. 5. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA EL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA  Béns de producció o intermedis:
 6. 6. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA EL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA  Serveis: educació, sanitat, transports públics, informació (TV, radio, Internet,...)
 7. 7. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA EL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA  Comercialització: distribució i venda VENDA A L'ENGRÒS VENDA AL DETALL
 8. 8. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA EL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA  Consum: és la compra de béns i serveis. Els béns que es compren poden ser duradors o no duradors.
 9. 9. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  Copia les preguntes i respon-les a la llibreta: 1. Què és l'activitat econòmica? 2. Què cal fer una vegada produïts aquests béns? 3. Quina diferència hi ha entre els béns de consum i els béns de producció? Cita 5 béns de consum i 3 de producció. 4.Quina diferència hi ha entre la venda a l'engròs i la venda al detall? 5.Cita 2 béns que podem comprar duradors i no duradors.
 10. 10. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA ELS FACTORS DE LA PRODUCCIÓ  Per produir béns i serveis necessitem: 1. Recursos Naturals 2. Treball 3. Capital
 11. 11. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA ELS FACTORS DE LA PRODUCCIÓ  Recursos naturals:  Un recurs és un bé natural que pot tenir algun interès per a l’ésser humà.  N'hi ha de dos tipus:  Renovables: la llum solar, la força del vent o la força hidràulica  No Renovables: vegetació, petroli, urani, minerals, animals, aigua dolça, etc.
 12. 12. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA ELS FACTORS DE LA PRODUCCIÓ  Quins d'aquest recursos són renovables i quins no són renovables?
 13. 13. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA ELS FACTORS DE LA PRODUCCIÓ  Treball:  És qualsevol activitat humana que serveix per produir béns i subministrar serveis.  Normalment trobem:  Treball per compte d'altri  Treball autònom
 14. 14. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA ELS FACTORS DE LA PRODUCCIÓ  Capital:  Els recursos que s'utilitzen per produir béns o serveis constitueixen el capital. HI ha de 3 tipus:  Capital físic: el terreny, edificis, instal·lacions..  Capital humà: empresaris i treballadors.  Capital financer: els diners necessaris per la producció. L'excedent és la part que sobra de la producció d'un producte.
 15. 15. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA ELS FACTORS DE LA PRODUCCIÓ  Activitat:  Un poble produeix 1 mill. de kg. de blat  Necessita 100 mil. kg. de llavors per assegurar la producció de l'any vinent  Necessita 900 mil. kg. de blat per alimentar-se  Per tant es tracta d'una economia de subsistència  Planteja un cas on hi hagi excedent per vendre al mercat. I explica que es fa amb aquest excedent.
 16. 16. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA ELS FACTORS DE LA PRODUCCIÓ  Copia les preguntes i respon-les a la llibreta: 1. Què és un recurs natural? 2. Esmenta 5 recursos naturals renovables i 5 de no renovables? 3. Què és el treball? Quina diferència hi ha entre el treball autònom i el treball per compta d'altri? 4. Què és el capital? I l'excedent?
 17. 17. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA L'ECONOMIA DE MERCAT  L'economia de mercat:  L'economia de mercat actual, majoritària al món, és el capitalisme. I es basa en el lliure joc de l'oferta i la demanda. El preu i la quantitat de productes fluctuen, és veuen afectats per aquesta llei.  Funcionament del Mercat: MERCAT-PRODUCTESVenedor = màxim benefici Comprador = Minim cost Oferta Demanda Preu: Si hi ha molts Productes = preu baix Si hi ha pocs Productes = preu alt
 18. 18. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  La llei de l'oferta i la demanda:  Es el punt d'equilibri entre el preu i la quantitat de productes venuts.  L'oferta i la demanda d'un producte però pot veure's modificada per la publicitat i la propaganda.
 19. 19. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  Copia les preguntes i respon-les a la llibreta: 1. Busca a l'enciclopèdia què és el capitalisme. 2. Explica el funcionament del mercat (venedor, comprador, preu, oferta i demanda) 3. Com afecta la publicitat a l'oferta i la demanda? 4. Què és la inflació? 5. Busca una petita biografia d'Adam Smith.
 20. 20. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  Els agents econòmics:  Són les persones, grups i institucions que intervenen en el funcionament de l'activitat econòmica. És a dir, els que s'encarreguen de produir, intercanviar i consumir. N'hi ha 3 d'essencials:  Les famílies  Les empreses  L'Estat
 21. 21. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  Les famílies:  Són un dels principals agents del consum. Gasten seus diners per cobrir les seves necessitats.
 22. 22. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  Les empreses:  Són l'agent principal de producció i distribució. Una empresa és la unitat econòmica que per mitjà del treball i el capital, fabrica i distribueix béns i serveis. Productes produïts = COST PREU VENDA Al preu de cost se li afegeix la plusvàlua o benefici
 23. 23. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  Les empreses es classifiquen:  Segons la seva dimensió:  Multinacionals, mitjanes i petites  Segons la seva activitat:  Sector primari (agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura)  Sector secundari (indústria i construcció)  Sector terciari (sector serveis – sanitat – educació- transports).
 24. 24. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  L'Estat o sector públic:  L'últim dels agents econòmics és l'Estat, també anomenat sector públic. Les seves activitats i iniciatives les realitza gràcies al pagament d'impostos. CiutadansCiutadans ii empresesempreses Impostos directes: per nivell d'ingressos (IRPF) Impostos indirectes: pel consum (IVA) (tabac,Alcohol, benzina...) Paguen Per mantenir: L'administració pública (govern central, autonomies, ajuntaments...) Promoure l'activitat econòmica (construcció de carreteres, escoles, hospitals, biblioteques...) Oferir serveis públics (sanitat, ensenyament, seguretat...) Oferir prestacions socials (atur, Jubilacions, baixes...)
 25. 25. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  Copia les preguntes i respon-les a la llibreta: 1. Què i quins són els agents econòmics? 2. Defineix la plusvàlua (busca al diccionari si escau). 3. Com és classifiquen les empreses? 4. Com actua l'Estat? Com obté el capital i què fa amb ell?
 26. 26. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  El mercat laboral:  L'oferta i la demanda de treball constitueixen el mercat de treball o laboral.  La població activa la integren les persones ocupades o que es troben disposades a fer-ho. Inclou les que es troben a l'atur o busquen feina per primera vegada.  L'ocupació per sectors econòmics depèn de cada país. A Catalunya i Espanya hi ha més gent que es dedica al sector terciari, mentre que el secundari queda en 2n lloc i el primari el 3r.
 27. 27. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  El problema de l'atur:  Es coneix com a deslocalització al d’un fenomen que consisteix a traslladar els centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen:  Mà d’obra abundant i barata  Lleis laborals toves  Inexistència de lleis medi ambientals  Pressió fiscal molt baixa o nul·la  Suficient nivell d'infraestructures  Possibilitat d’obtenir molts beneficis.
 28. 28. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  Els sindicats i les organitzacions empresarials.  Són les associacions formades per a la defensa col·lectiva dels drets dels treballadors i dels empresaris.  D'una banda tenim als sindicats (Comissions obreres, Unió general de Treballadors, Confederació General del treball...)  Patronal (CEOE), Foment del Treball i PIMEC
 29. 29. ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS  Copia les preguntes i respon-les a la llibreta: 1. Quines persones integren la població activa? 2. Explica, en paraules teves, el procés de la deslocalització. 3. Per què serveixen els sindicats? Què és el dret de vaga? Quins són els principals sindicats a Catalunya o l'Estat Espanyol?
 30. 30. AGRAÏMENTS  Aquesta presentació està creada com a suport de classe per alumnes de 3r d'ESO. Els fins exclusivament educatius.  Fonts: Wikipedia, imatges trobades a Google i Llibres de text de la Vicens Vives.

×