Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1BORANG KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKANNAMA SEKOLAH(Nama dan alamat penuh sekolah, email,blog,laman web)PENYELIDIK(Tulis n...
2Saya cuba cermin diri dan menyenaraikan masalah yang mungkin berpunca darikelemahan saya sendiri seperti :i) Selama ini s...
32.0 Fokus KajianDaripada refleksi di atas didapati murid tidak dapat menjawab soalan……………………………………………….. kerana :a. Murid...
4……………………………………………….Murid yang tidak memahami……………………………………………..akhirnya akan gagal ……………………………………………………………………………………………………...
55.0 Pelaksanaan Tindakan5.1 Tinjauan Awal Masalah:Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajia...
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Item Praujian merupakan item yangdi…………………………………………...
7Murid kurang/tidak berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukanoleh guru secara lisan. Mereka menjawab dengan suara y...
85.3 Tindakan Yang Akan Dijalankan (Rawatan itu sebaiknya bahasa yang disusunJELAS, KAEDAH BARU,memudahkan guru lain memah...
9Atau dalam bentuk :Bil AktivitiBulan A Bulan B Bulan C1.Mengenal pasti masalah dan pengumpulan dataawalX2. Menulis propos...
109.0 PENUTUPKajian Tindakan saya yang bertajuk..............................................................................
BORANG LAPORAN KAJIAN TINDAKAN (CONTOH)(Bertaip ,Times New Roman/Arial,Font 12, Tidak perlu binding HANYA MASUKPLASTIK/FAI...
sejak ………………………………... Rasanya saya telah berusaha semampu yang bolehsehinggakan saya sanggup……………………………………………………………………...A...
2.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIANSaya telah menganalisa soalan tahun – tahun lepas ……………….. dan mendapatibahawa …………………...
Ini kerana guru tidak menggalakkan/menegaskan ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.0 OBJEKTIF KAJIAN3.1 OBJEKTIF AMTujuan kajian ini adalah ……………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………………...
5.0 PELAKSANAAN KAJIAN5.1 TINJAUAN MASALAHDalam pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkanpemerhatian, uj...
dan tidak membincangkan jawapannya, sebaliknya saya telahmemperkenalkan Teknik ……………………………………………………………………………………………………5.1.3...
.............................................................................................................................
Guru SainsTeknik ini dapat menambah ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..5.3 TINDAKAN YANG DIJA...
5.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN.Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh ……………….. Semasa s...
5.5 REFLEKSI KAJIANPencapaian murid dalam Praujian , Posujian 1 dan Posujian 2menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Ke...
6.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYABeberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut :-1.2.3.Hasil dari pe...
LAMPIRANCONTOH SOAL SELIDIKFOTO INOVASIFOTO AKTIVITI YANG DIJALANKANVIDEOAUDIOLAMPIRAN PERUBAHAN JAWAPAN MURIDKOMEN MURIDS...
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah1MENINGKAT...
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah22.0 Fokus...
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah35.2 Anali...
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah45.2.3 Uji...
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah5- Murid d...
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah6Bahasa In...
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah7Pemerhati...
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah8murid-mur...
MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA AYAT MUDAHDI DALAM PENULISAN BAHASA INGGERIS MENGGUNAKAN”LITTLE BOOK TECHNIQUE” KEPADA 36MU...
Saya pula selalu menjawab ….”Apalah awak ni yang tu pun….. tak boleh buat….senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunj...
3.0 OBJEKTIF KAJIAN3.1 Objektif AmTujuan Kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran menulis di dalamBahasa Inggeri...
5.0 PERLAKSANAAN KAJIAN5.1 Tinjauan MasalahJadual 1: Kaedah Mengutip DataLangkahDanTarikhCaraPenilaianKumpulansasaranTujua...
5.2 Analisis Tinjauan MasalahJadual 2 : Analisis tinjauan masalah.LangkahDanTarikhCaraPenilaianKumpulansasaranMasalah tela...
5.3 Tindakan Yang DijalankanBerdasarkan tinjauan awal yang telah dijalankan didapati pelajar memang lemahdari segi penulis...
d. Instrument dan langkah-langkah seperti pemerhatian, temubual, Ujian Possaya akan jalankan sendiri.e. Bahan-Bahan yang d...
PemerhatianTarikh : 2 Februari 2005Tempat : 2 CendikiawanMasa : 1.35 - 2.35 p.mPeristiwa :Murid-murid seperti “terpaku” me...
Murid-murid boleh melihat didalam buku teks jika tidak ada idea untuk melukisgambar. Mereka juga boleh berjalan-jalan dida...
gembira kerana aktiviti kedua berjalan lancar. Mereka begitu bersunggug-sungguh menyiapkannya. Hanya satu ayat mudah difah...
membina ayat. Perasaan saya lebih gembira lagi pada aktiviti pada kali ini. Ideamemberi hadiah memang bagus dan saya akan ...
5.4.5 Perlaksanaan Aktiviti 5Kaedah digunakan masih sama. Topik yang diajar juga sama iaitu Numbers.Tajuk buku pada hari i...
PemerhatianTarikh : 23 Mac 2005Tempat: 2 CendikiawanMasa : 1.35 - 2.35 p.mPeristiwa :Murid-murid dengan mudah memahami per...
RefleksiNampaknya mereka begitu bersunggug-sungguh kerana mereka tahu saya tidakakan mengecewakan mereka setiap kali kelas...
5.5 REFLEKSI KAJIAN5.5.1 Penilaian pencapaian muridJadual 6 : Keputusan Ujian Pra Jadual 7: Keputusan Ujian PosMarkah Bil....
Jadual 8: Analisa Ujian Berselaras B sa Inggeris kelas 2 Cendikiawan .Gred Ujian Berselaras 01 Ujian Berselaras 02ahaA 25 ...
Hasil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam lampiran 5) juga sayadapati 100% murid-murid 2 Cendikiawan memin...
5.5.2 Rumusan Pemerhatian Aktiviti-Aktiiti Yang DijalankanAktiviti Little Book Yang Telah Dijalankan Bagi Bulan Februari –...
Secara keseluruhan banyak perub anan yang dilalui oleh murid-muriddan saya Rum a ad ajah di at :Tanpa saya sedari sebanya ...
pada setiap bulan daripada pasif kepada aktif ketika akitiviti dijalankan . Merekameminati mata pelajaran Bahasa Inggeris ...
iii. Perubahan sikap ibu-bapaSaya begitu kagum bila ada ibu bapa yang mengikuti perkembangan danterperasan ada perubahan p...
Lampiran 1n the picture make 5 sentences correctly.Base o1.2.3.4.5.Lampiran 2Catatan temubualTarikh :asa :Tempateberap d u...
Lampiran 3orang Soal Selidikm balas pelajar terhadap maklumat berkaitan Bahasa Inggeris.BMaklurahan : Untuk setiap soalan ...
Lampiran 5Refleksi murid pada aktiviti Little BookLampiran 6Antara kejayaan murid 2 Cendikiawania Irsalina Bt Shahridha te...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BORANG KAJIAN TINDAKAN BESERTA CONTOH

41,090 views

Published on

 • Be the first to comment

BORANG KAJIAN TINDAKAN BESERTA CONTOH

 1. 1. 1BORANG KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKANNAMA SEKOLAH(Nama dan alamat penuh sekolah, email,blog,laman web)PENYELIDIK(Tulis nama penuh,no.kad pengenalan, cara dihubungi: no.hp/email/facebook)TAJUK KAJIAN : MENINGKATKAN PENGUASAAN/PENGURUSAN………..........................................................................................(Ada terangkum FOKUS KAJIAN, SASARAN DAN NAMA INOVASI)1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran /Isu Yang LaluSaya mengajar di sekolah……………………………….Murid-murid di dalam kelas saya terdiri daripada ………………….Dari pengalaman/pemerhatian/ujian setelah …………………………………. mengajarkelas …………………….tersebut dan setelah melalui pelbagai aktiviti seperti…………………………......................................................................................................................................................................................, didapati mereka masih gagalmenguasai/memahami…………………………………….....................................berpuncadaripada kegagalan menguasai konsep / isi-isi / istilah………………………………………...……………………………………… …………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kegagalan murid memahami /menguasai ………………………..kerana :i) sikap sambil lewa murid,ii) sekadar…………………iii) Murid juga tidak memahami istilah/………………..iv) ………………………………….v) …………………………………………………………………Pengalaman penyelidikdan permasalahan.Bolehguna sokongan /rujukanguru lain tetapi letakdalam bibliografi semasatulis Laporan.Isu/masalahPuncamasalah• Murid?• Guru?Disediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 2. 2. 2Saya cuba cermin diri dan menyenaraikan masalah yang mungkin berpunca darikelemahan saya sendiri seperti :i) Selama ini saya mengajar sekadar syok sendiri tanpa memperdulikan tahapkefahaman murid.ii) Saya juga …………………………………………………………..iii) Mereka takut untuk bertanya kerana……………………………………………iv) Saya masuk ke kelas hanya untuk menjalankan ……………………………….v) ……………………………………….Saya sangka dengan bersikap demikian murid akan tekun belajar tetapi sangkaan sayameleset. Kerja-kerja latihan murid semakin ………………………..dan prestasi merekajuga………………………………………………………………………..Berdasarkan dari masalah itu , saya sedar bahawa masalah ini tidak boleh dibiarberlarutan memandangkan murid-murid saya akan…………………………………….......………………………… Saya telah cuba membantu murid dalam mengatasi masalah diatas dengan cara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Bagi membantu menyelesaikan masalah ………………………………………………………………………………………………saya menggabungjalinkan kemahiran…………………………………………..…………………………………………………Apayanggurubuat?Disediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 3. 3. 32.0 Fokus KajianDaripada refleksi di atas didapati murid tidak dapat menjawab soalan……………………………………………….. kerana :a. Murid tidak cuba …………………………….............................................b. Murid tidak memahami makna istilah sains dan matematik………………………………………c. Murid gagal memahami ayat matematik dalam petikan.d. …………………………………………………………….e. ………………………………………………………………Masalah ini berlaku di kalangan murid-murid terutamanya disebabkan sikapmurid yang malas membaca, hendak cepat siap dan tidak pandai membahagi masa yangdiperuntukan.Murid masih tidak …………………………….……………………………………Ini kerana guru tidak menggalakkan/menegaskan ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Murid menjadi lemah dalam ………………… kerana mereka tidak faham soalanpemahaman yang mengandungi ayat matematik kerana guru kurang……………………………………………………………..Kebolehan memahami ayatmatematik dapat ……………………………………………………………………Kesan masalah jika tidak ditangani, murid akan terus mengamalkansikap…………………………………………………………………………………………………………………………………... Murid juga akan melepaskan peluang………………………………………………………………………………………………Jika langkah …………………………..……………………………………………………………………………..Murid juga tidak akan tahu………………………………………..ApamasalahSebenarnya?Sertakanadata/sokongansebagaibukti.contohnyadata ujian,soalselidik,temu bual,pemerhatian.Kenapa?Apa akanberlaku?Disediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 4. 4. 4……………………………………………….Murid yang tidak memahami……………………………………………..akhirnya akan gagal ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Saya akan cuba mengatasi masalah………………………………………………...…………...………dan membimbing mereka……………………………………………………………………………………………3.0 Objektif Kajian3.1 Objektif Am:Tujuan kajian ini adalah ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……………(Ikut seperti tajuk)3.2 Objektif Khusus (Sebaiknya boleh diukur, ada peratus atau target)a) Bilangan murid yang dapat ……………………b) Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya……………………………c) Guru dapat mengukur peratus peningkatan ……………………..d) Markah murid mengalami peningkatan minima ………….……..dalam…………4.0 Kumpulan Sasaran:Pelajar yang terlibat adalah …………………………………………………….dari kelas.Kelas ini terdiri daripada ……………………………………………………Kajiandan fokustindakanyangakandibuatDisediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 5. 5. 55.0 Pelaksanaan Tindakan5.1 Tinjauan Awal Masalah:Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini,tinjauan dilakukan untuk mendapatkan data mengukur masalah ini melalui:• Pemerhatian semasa P & P• Kuiz dan latihan dalam kelas.• Soalselidik• Ujian Pra• Analisis markah tahun/penggal sebelumnyaLaporkan dapatan Ujian Bulanan/latihan/aktiviti yang berkaitan di manamasalah/isu dikesan/timbulo analisis jumlah soalan dalam petikano apa jenis soalannya?o berapa ramai murid gagal/lulus keseluruhan?o berapa ramai yang gagal/lulus bagi setiap soalan?5.1.1 PemerhatianSaya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid semasa prosespengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. Sebelumkajian dijalankan pelajar kurang …………………………………... Sebagaimanakebiasaannya, murid perempuan yang lebih bersedia dan menunjukkankesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang bersungguh dan kurang mengambilbahagian di dalam aktiviti P&P yang dijalankan.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.1.2 PraujianPraujian diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh manakefahaman konsep mengenai………………………………………………o Mengutip data bagi mengenalpasti masalahmemang benar-benar wujudo Senaraikan instrumen yang akan digunakano Sebaik-baiknya ada 3,jangan terlalu sedikitatau banyakInstrumen 1Instrumen 2Disediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 6. 6. 6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Item Praujian merupakan item yangdi…………………………………………………….. Selepas saya menyemakjawapan pelajar, saya tidak memulangkan kertas jawapan murid dan tidakmembincangkan jawapannya, sebaliknya saya telah memperkenalkan Teknik……………………………………………………………………………………………………5.1.3 Soal selidikBorang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untukmendapatkan maklum balas muridberkenaan……………………………………………………………………………………………………………………………………………………sebelum dan selepas teknik ini diperkenalkan .Saya juga telah mengedarkan borang soal selidik kepada rakan – rakanguru……………………………………………………… yang ada dan tiada latarbelakang pendidikan ………… untuk mendapatkan pandangan mereka mengenaiTeknik ………..5.2 Analisis Tinjauan Masalah5.2.1 Analisis pemerhatianBerdasarkan pemerhatian sebelum kajian dijalankan terhadap kumpulansasaran didapati :Instrumen 3Disediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 7. 7. 7Murid kurang/tidak berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukanoleh guru secara lisan. Mereka menjawab dengan suara yang ……………dan tidak……………………. apabila guru menyoal.............................................................................................................................................................................................................................................................5.2.2 Analisis PraujianPencapaian murid dalam PraujianDapatan dari jadual membuktikan….…………………………………………………………5.2.3 Analisis Soal SelidikGred BilanganABCDEGTH01112183Buatkan jadual atau apa-apa bentuk “data display” untukmenunjukkan bahawa anda telahmengumpul data/maklumat untukmengetahui punca, bagaimanamasalah itu timbul dan perkara-perkara lain yang berkaitandengan masalah yangdikaji.Setelah itu jika boleh,pamerkan dalam bentuk graf@carta yang sesuai untuk data tadi.Disediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 8. 8. 85.3 Tindakan Yang Akan Dijalankan (Rawatan itu sebaiknya bahasa yang disusunJELAS, KAEDAH BARU,memudahkan guru lain memahami danmengamalkannya)a) Aktiviti 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……b) Aktiviti 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.0 Bahan yang dicadangkan……………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7.0 Jadual Pelaksanaan Kajian (Boleh dalam berbagai bentuk)Bil Aktiviti TarikhpelaksanaanCatatan1. Menulis proposal Kajian 23-30 Mac 20132. Merancang Tindakan 1 April 20133. Melaksanakan Tindakan- aktiviti 1 Minggu 1( April)4. Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan dalam tindakan 15. Melaksanakan tindakan – aktiviti 26. Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 37. Melaksanakan tindakan – aktiviti 38. Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 39. Melaksanakan tindakan – aktiviti 410. Ujian untuk mengesan pencapaian murid11. Refleksi kajian12. Menulis laporan KajianDisediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 9. 9. 9Atau dalam bentuk :Bil AktivitiBulan A Bulan B Bulan C1.Mengenal pasti masalah dan pengumpulan dataawalX2. Menulis proposal kajian X3. Merancang Tindakan ( Individu / Panitia) X4. Melaksanakan Tindakan ( Aktiviti 1) X5.Membincangkan masalah yang timbul dalamtindakan 1 ( Dalam Panitia/Unit )X6. Melaksanakan tindakan ( Aktiviti 2) X7.Membincangkan masalah yang timbul dalamtindakan 2 ( Dalam Panitia/Unit)X8. Melaksanakan tindakan ( Aktiviti 3) X9.Membincangkan masalah yang timbul dalamtindakan 3 ( Dalam Panitia/Unit)X10. Ujian untuk mengesan pencapaian murid X11. Refleksi kajian X12. Menulis laporan kajian X13. Pembentangan dapatan kajian X8.0 Kos KajianBil Perkara Harga seunit Jumlah1 Kad Manila 30 x RM1.002 Pen Marker 6 x RM 2.003 Buku Catatan Murid 15 x RM 1.004 Buku Catatan Guru 1 x RM 5.005 Kertas A4 1 x RM 10.006 Printer Catridge 1 x RM 80.007 Kamus Cina 1 x RM 50.008 Photostat bahan dan laporan kajian 50 x RM 0.10JUMLAH KESELURUHAN : RM xx.xxDisediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 10. 10. 109.0 PENUTUPKajian Tindakan saya yang bertajuk........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................dan sekaligusakan .................................................. .........................................................................................................................................................................................................EMAIL:umijazmin@yahoo.com.myDisediakan oleh : Pn.Umi Kalsom Bt.Mohd WahiSMK TINGGI KLANG
 11. 11. BORANG LAPORAN KAJIAN TINDAKAN (CONTOH)(Bertaip ,Times New Roman/Arial,Font 12, Tidak perlu binding HANYA MASUKPLASTIK/FAIL sebab akan di ‘standardkan’ covernya nanti)COVER PASTIKAN ADA:NAMA SEKOLAHTAJUK KAJIANNAMA GURUTAHUN KAJIANKANDUNGANPENGHARGAANABSTRAK(Tulis masalah,Objektif,Sasaran, Kaedah,Keputusan secara ringkas ;tidal lebih 1 muka surat, font 12,Times New Roman, italic)ABSTRAKKajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah………………………………………………………..……………………………………yang dihadapi oleh murid……………………………………………..………dalam subtopik……………………………………………. Seramai……………………......................................................................................................………………………………………… terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakanmelalui kaedah……………………………………………………………………………………………….…………. Hasil tinjauan menunjukkan…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. Perancangan tindakan difokuskan kepada teknik untuk meningkatkan………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………… dan kajian ini telah diselesaikan dalamtempoh…………………... Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi pelajar.Dapatan dari …………… pula menunjukkan pelajar lebih…………………………………………….………………….……………………………………………………………………………………………..…………1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN/ ISU LALUAnalisa keputusan Peperiksaan …………………………………………………saya tatap dengan perasaan yang berbaur. Ada rasa kecewa, marah, sedih dan……………………………………. Hanya ………….. orang sahaja murid yang lulus, itupun dengan gred …... berbanding dengan pelajar ……..5, hanya ………. orang sahaja yanggagal dengan markah yang hampir lulus. Saya mengajar …………………………………….1
 12. 12. sejak ………………………………... Rasanya saya telah berusaha semampu yang bolehsehinggakan saya sanggup……………………………………………………………………...Apabila saya nyatakan kekecewaan saya pada rakan-rakan, maklum balas yangditerima tidak banyak membantu. Antaranya :- “Mereka memang lemah, tidak layak masuk kelas Sains.”- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Saya tidak puas hati dan rasa terpanggil untuk mengubah keadaan ini. Saya telahmemarahi, mendenda dan meminta murid…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hampir kesemua guru mengatakan murid ……………………..kurangberdisiplin, rendah motivasi diri, tidak serius terhadap pelajaran……………………………………………… Manakala murid perempuan pula, walaupunlebih berdisiplin dan rajin tetapi pencapaian mereka masih kurang memuaskan. Antara sebab-sebab gagal di dalam subjek…..yang telah dinyatakan oleh murid …………………. ialah :- Tidak membaca buku / tidak membuat ulangkaji- Tidak faham soalan dan lain-lain lagi- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Maklum balas yang diberikan oleh murid dan guru serta keazaman untukmencapai kelulusan 100% telah mendorong saya untuk menjalankan kajian tindakan.2
 13. 13. 2.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIANSaya telah menganalisa soalan tahun – tahun lepas ……………….. dan mendapatibahawa …………………………………………………………(dalambentuk data)………......... Jika murid dapat menguasai subtopik…………………………………………………………………………….., peluang untuk mereka lulus adalah sangattinggi. Masalah utama yang dihadapi oleh murid dalam subtopik…………………………………………………………….. ialah mengingatiproses/konsep………………………………………………... Mereka gagal……………………………………………………….……………………………………………..Saya yakin jika saya dapat mempelbagai dan meningkatkan kaedah P&P, sikapnegatif dan pencapaian murid……………………….. akan dapat diperbaiki.Daripada refleksi didapati murid tidak dapat menjawab soalan……………………………………………….. kerana :a. Murid tidak cuba …………………………….............................................b. Murid tidak memahami makna istilah sains dan matematik………………………………………c. Murid gagal memahami ayat matematik dalam petikan.d. …………………………………………………………….e. ………………………………………………………………Masalah ini berlaku di kalangan murid-murid terutamanya disebabkan sikap murid yangmalas membaca, hendak cepat siap dan tidak pandai membahagi masa yang diperuntukan.Murid masih tidak …………………………….……………………………………Apakah yang menjadimasalah atau isunya?Data yang menyokongmasalah itu memangwujudApamasalahSebenarnya?Serta kandata/sokongansebagaibukti.contohnyadata ujian,soalselidik,temu bual,pemerhatian.3
 14. 14. Ini kerana guru tidak menggalakkan/menegaskan ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Murid menjadi lemah dalam ………………… kerana mereka tidak faham soalanpemahaman yang mengandungi ayat matematik kerana guru kurang……………………………………………………………..Kebolehan memahami ayat matematikdapat ……………………………………………………………………Kesan masalah jika tidak ditangani, murid akan terus mengamalkansikap…………………………………………………………………………………………………………………………………... Murid juga akan melepaskan peluang………………………………………………………………………………………………Jikalangkah …………………………..……………………………………………………………………………..Murid juga tidak akan tahu………………………………………..……………………………………………….Murid yang tidak memahami……………………………………………..akhirnya akan gagal ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Saya akan cuba mengatasi masalah………………………………………………...…………...………dan membimbing mereka……………………………………………………………………………………………Kenapa?Apa akanberlaku?Kajiandan fokustindakanyangakandibuat4
 15. 15. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN3.1 OBJEKTIF AMTujuan kajian ini adalah ……………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………………………….……………(Ikut hampir seperti tajuk)3.2 OBJEKTIF KHUSUS (Jika boleh diukur adalah lebih baik)a) Murid dapat ……………………b) Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya……………………………c) Guru dapat mengukur peratus peningkatan ……………………..d) Markah murid mengalami peningkatan minima ………….……..dalam…………4.0 KUMPULAN SASARAN:Murid yang terlibat adalah …………………………………………………….darikelas…………………. Kelas ini terdiri daripada …………………………………………………Tumpuan kajian saya adalah kepada………………………………………………………………..Objektif Kajian• Objektif Am• Objektif Khusus5
 16. 16. 5.0 PELAKSANAAN KAJIAN5.1 TINJAUAN MASALAHDalam pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkanpemerhatian, ujian pra dan pos, dan soal selidik.5.1.1 PemerhatianSaya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid semasa prosespengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian.Sebelum kajian dijalankan pelajar kurang …………………………………...Sebagaimana kebiasaannya, murid perempuan yang lebih bersedia danmenunjukkan kesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang bersungguh dankurang mengambil bahagian di dalam aktiviti P&P yang dijalankan.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.1.2 PraujianPraujian diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh manakefahaman konsep mengenai……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Item Praujian merupakan item yangdi…………………………………………………….. Selepas sayamenyemak jawapan pelajar, saya tidak memulangkan kertas jawapan murid• Huraikan secara terperinci cara-cara andamengumpulkan maklumat.(Instrumen)• Instrument mungkin telah diperoleh melalui pemerhatian dalam bilik darjah semasa pelajarmemberi maklum balas kepada soalan-soalan guru, pemeriksaan buku latihan, sesi temubual, melalui soal selidik ujian pra atau ujian topikal/bulananInstrumen 1Instrumen 26
 17. 17. dan tidak membincangkan jawapannya, sebaliknya saya telahmemperkenalkan Teknik ……………………………………………………………………………………………………5.1.3 Soal selidikBorang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untukmendapatkan maklum balas muridberkenaan……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………sebelum dan selepas teknik ini diperkenalkan .Saya juga telah mengedarkan borang soal selidik kepada rakan – rakanguru……………………………………………………… yang ada dan tiadalatar belakang pendidikan ………… untuk mendapatkan pandangan merekamengenai Teknik ………..5.2 ANALISIS TINJAUAN MASALAH.5.2.1 Analisis pemerhatianBerdasarkan pemerhatian sebelum kajian dijalankan terhadap kumpulansasaran didapati :Murid ……….. berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan olehguru secara lisan. Mereka menjawab dengan suara yang …………… dantidak……………………. apabila guru menyoal.Instrumen 3Analisis tentang masalah yangdikesan berdasarkan bilangankaedah/instrumen yang telahdisenaraikan tadiCuma kali ini disertakandata/bukti yang menyokong7
 18. 18. ............................................................................................................................................................................................................................................................5.2.2 Analisis PraujianPencapaian murid dalam PraujianDapatan dari jadual membuktikan ….…………………………………………………………5.2.3 Analisis Soal SelidikMurid telah memberikan respons yang negatif dan inimencerminkan…………………………………………………………………………. manakalaguru-guru berikut memberikan pandangantentang………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Guru Pendidikan Seni :-Satu pendekatan yang menarik jika………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Guru Bahasa Inggeris :Teknik ini mungkin ………………………………………………tetapi jika………………………………………………………………………………………………………….………..Gred BilanganABCDEGTH01112183Buatkan jadual atau apa-apa bentuk “data display” untukmenunjukkan bahawa anda telahmengumpul data/maklumat untukmengetahui punca, bagaimanamasalah itu timbul dan perkara-perkara lain yang berkaitandengan masalah yangdikaji.Setelah itu jika boleh,pamerkan dalam bentuk graf@carta yang sesuai untuk data tadi.8
 19. 19. Guru SainsTeknik ini dapat menambah ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..5.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN(Rawatan itu sebaiknya bahasa yang disusun JELAS, KAEDAH BARU,memudahkan guru lainmemahami dan mengamalkannya)1. Selepas murid menjalani Praujian, saya telah meminta mereka……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sebelum saya membimbing murid…….………………………………………….sayatelah menerangkan serba sedikit tentang rawatan/inovasi …………………………….2…………………….3……………………………4. ………………………a) Aktiviti 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……b) Aktiviti 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Huraian Inovasiitu dan teknikperlaksanaannya9
 20. 20. 5.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN.Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh ……………….. Semasa sayamenjalankan kajian ini saya telah ……………………………………………………………………………………………………………… Saya telah memperuntukkan………………………………………………………Murid telah menjalani ujian pra, ujian pos 1,ujian pos 2,………………. Selepas ujian pos 2,pelajar diminta mengisi borang soal selidik untuk mendapatkan pandangan mereka tentangteknik………………………………. ……………………………Tujuan mengedarkan soalselidik ialah supaya murid lebih bebas dan selesa memberi pendapat berbanding mendapatkanmaklumat secara temubual.Saya juga telah menerangkan secara ringkas mengenai Teknik …………………………………...……………………kepada rakan guru dan meminta mereka memberi pandangan.Berdasarkan pemerhatian saya Teknik………………………………………….. berjayamembantu murid meningkatkan pencapaian di dalam subtopik……………………………………………. murid berlumba – lumba hendak menjawab soalanguru, lebih berkeyakinan dan mendapat skor yang baik semasa menjawab…………………………………………………………………………………………………….Saya berasa lebih seronok, tidak lagi marah- marah dan tidak rasa tertekan apabila masuk kekelas………………………….. Rakan – rakan guru juga telah memberikan komen membina,perangsang dan sokongan terhadap usaha saya. Malah beberapa orang guru telah meminta sayamengajar anak – anak mereka Teknik…………….(i)Proses kerja yang dilaksanakan guru dari mula hingga selesai. Jika ada carta alirkerja lebih bagus(ii)Data dari instrumen yang diperolehi, dipersembahkan dalam bentuk graf/carta10
 21. 21. 5.5 REFLEKSI KAJIANPencapaian murid dalam Praujian , Posujian 1 dan Posujian 2menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Kebolehan……………………………………………………………………membina …………………………………………………….Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa adunan……………………………………….banyak membantu murid meningkatkan keyakinan diri,daya ingatan dan kefahaman terhadap apa yang dipelajari disamping menjadikan suasanaP&P lebih ceria dan menyeronokkan.Masih terdapat murid yang gagal dalam Ujian Pos 1 dan 2 kerana pada hari sayamemperkenalkan Teknik……………………………………………. Selain daripada ituada……………………………………………………………. kerap tidak hadir ke sekolahdan mereka yang tidak hadir inilah yang gagal dalam Ujian Pos. Saya sepatutnyamenerangkan dan mempastikan bahawa mereka faham dan buat………………………………………….. Saya juga sepatutnya harus lebih bertegas terhadapsegelintir murid lelaki yang agak malas dan bersikap sambil lewa.Saya berasa tersentuh dan terharu apabila seorang pelajartelah………………………………. Saya menjadi lebih yakin bahawateknik……………………. dapat membantu pelajar meningkatkan pencapaian merekadalam…………………………………...Huraikan keberkesanantindakan anda denganmenggunakandata/maklumat yangtelah anda kumpulkan.Terangkan perubahantingkah laku pelajarmelalui pemerhatianTerangkan perubahanemosi pelajar yang telahdikumpul melalui temu bualdan soal selidikRefleksi kajian terhadapguru. Huraikan perasaanguru keberkesanan kajianyang telah dijalankan11
 22. 22. 6.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYABeberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut :-1.2.3.Hasil dari penyelidikan yang dijalankan, saya dapati terdapat perubahan yang positif darisegi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran pelajar . Semoga hasil kajian saya inidapat dimanfaatkan dan menjadikan proses P&P lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan.BIBLOGRAFI1. Atan Bin Long (1976). Psikologi Pendidikan. Penerbit Adabi Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.2. Brown, T. (1987) Language Interaction Pattens in Lessons Featuring MathematicalInvestigations. PhD thesis, University of Southampton.3. Dunn, T. (1997) Michel Foucault and the Politics of Freedom Thousand Oaks, CA: Sage.Nama pengarang, tahun,nama buku, penerbit.Menyusun senarai bahanrujukan mengikut abjad.Jika kajian anda tidak berjaya, anda boleh menulis seperti berikut:“Oleh sebab kajian yang telah saya jalankan tidak berjaya, maka saya akanmenggunakan tindakan/aktiviti-aktiviti lain untuk menangani isu ini.Anda boleh meneruskan kajiantindakan dengan mengambiltindakan susulan (gelungankedua) jika anda berminat.12
 23. 23. LAMPIRANCONTOH SOAL SELIDIKFOTO INOVASIFOTO AKTIVITI YANG DIJALANKANVIDEOAUDIOLAMPIRAN PERUBAHAN JAWAPAN MURIDKOMEN MURIDSURAT MENYURAT YANG BERKAITANMODUL13
 24. 24. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah1MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MEMBINA AYAT MUDAH DENGANSTRUKTUR YANG BETUL DALAM BAHASA INGGERIS MENGGUNAKAN FORMULAP/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2Oleh :Azizah OthmanSamidon AbdullahSekolah Kebangsaan Kampong Chamek86000 Kluang, Johor.ABSTRAKKajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah murid-murid tahun 6 membina ayatmudah mengikut struktur yang betul dalam Bahasa Inggeris. Kajian ini melibatkan15 orang murid dan seorang guru. Tinjauan dan pemerhatian awal telah dibuat keatas keputusan ujian diagnostik, ujian bulanan, peperiksaan setengah tahun,semakan kerja rumah dan lembaran kerja. Hasil pemerhatian, didapati murid-murid tersebut gagal membuat atau membina ayat mudah. Permasalahan wujudwalaupun murid telah menguasai perbendaharaan kata dalam Bahasa Inggerismelalui Program “Memorising Vocabulary” yang telah dijalankan. Penyelesaiankepada permasalahan ini, pelbagai aktiviti dan latih tubi diberikan bagimengukuhkan penguasaan murid. Setelah murid-murid menguasaiperbendaharaan kata mereka dipandu membina ayat mudah secara berterusan.Pelbagai pendekatan dan kaedah diguna pakai bagi membina asas yang kukuhiaitu ujian pra dan pos, latih tubi dan hafalan formula. Pengajaran danpembelajaran yang berterusan dan berjadual menunjukkan peningkatan prestasimurid, di samping memberi keyakinan diri dan menarik minat murid-murid.Kebolehan mereka membina ayat pendek dan mudah membolehkan murid-muridlebih berkeyakinan mempelajari Bahasa Inggeris. Daripada analisa kajian,didapati 80% murid yang menyertai kajian ini telah menguasai kemahiranmembina ayat mudah dengan struktur yang betul dalam Bahasa Inggeris.1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran yang lalu.Kegagalan murid-murid membina ayat mudah dalam Bahasa Inggeris merupakan antarafaktor penyebab mereka gagal apabila menjawab soalan peperiksaan. Walaupun murid-murid telah menguasai perbendaharaan kata tetapi dari segi penyusunan struktur ayat,mereka masih belum menguasainya dengan baik. Bahasa Inggeris dikenal pasti sebagaiantara mata pelajaran yang kurang digemari oleh murid-murid. Hal ini kerana kelemahanmurid menguasai dan memahami bahasa ini terutama dalam kalangan murid-murid luarbandar. Satu ujian pra telah dilaksanakan pada awal tahun. Hasil dapatannya ialah, 15daripada 22 orang murid masih belum mampu membina ayat mudah dengan strukturyang betul iaitu ayat Bahasa Inggeris yang lengkap dari aspek penggunaan tatabahasa.Kelemahan murid dalam aspek ini memberi kesan terhadap motivasi diri saya, iaitusemangat yang semakin berkurangan apabila melihat murid-murid tidak dapatmemahami apa yang diajar. Justeru, saya berasa bertanggungjawab untuk mencarikaedah yang mudah dan sesuai untuk mengatasi masalah ini.
 25. 25. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah22.0 Fokus KajianSewaktu melaksanakan kajian ini, saya lebih memberi tumpuan kepada masalahpenguasaan kemahiran membina ayat mudah dalam Bahasa Inggeris. Hal ini dapatdicapai dengan menggunakan formula P/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2. Melalui kaedah ini,murid dilatih untuk membina ayat dengan struktur yang betul. Penekanan diberi kepada15 orang murid tahun 6 yang lemah dalam membina ayat mudah Bahasa Inggeris.3.0 Objektif Kajian3.1 Objektif AmMeningkatkan kemahiran murid membina ayat mudah Bahasa Inggeris denganstruktur yang betul menggunakan formula P/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2.3.2 Objektif Khusus3.2.1 Murid dapat menghafal formula P/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2untuk menulisayat mudah dengan betul3.2.2 Murid dapat mengasingkan frasa ayat kepada bahagian mengikut turutanformula di atas.3.2.3 Murid boleh membina ayat mudah dengan struktur yang betul.3.2.4 Murid boleh melengkapkan ayat mudah dengan perkataan atau frasa ayatyang betul.3.2.5 Murid boleh menulis ayat mudah dengan struktur yang betul untuk membinasebuah cerita pendek.4.0 Kumpulan SasaranKajian ini telah dijalankan terhadap 15 daripada 22 orang murid tahun 6 yang belummenguasai kemahiran membina ayat mudah dengan struktur tatabahasa yang betul.5.0 Pelaksanaan Tindakan5.1 Tinjauan Masalah5.1.1 Lembaran kerjaPada 7 Mac 2002, saya telah mengedarkan lembaran kerja (latihan membinaayat) kepada murid-murid tahun 6. Lembaran kerja tersebut mengandungibeberapa perkataan berkaitan gambar bersiri yang diberi. Murid di kehendakimenggunakan perkataan-perkataan tersebut untuk membina ayat sehinggaterhasil sebuah cerita pendek.5.1.2 Temu bualTindakan susulan telah diambil dengan menemu bual beberapa orang muridsecara tidak langsung untuk mendapatkan maklumat latar belakang pendidikanmereka terutama mengenai Bahasa Inggeris. Contohnya, untuk mengetahuisikap murid terhadap bahan bacaan Inggeris dan sejauh mana pendedahan atauinput Bahasa Inggeris yang diterima mereka (Rujuk jadual temu bual).5.1.3 Ujian PraUjian ini telah dijalankan untuk mengenal pasti kelemahan murid dengan lebihtepat. Pelaksanaannya dibuat pada 15 Mac 2002.
 26. 26. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah35.2 Analisa Tinjauan Masalah5.2.1 Lembaran kerjaJadual 1: Peratus murid yang menjawab lembaran kerja.Lulus Gagal JumlahMurid yang menjawab soalan 7 15 22Peratus (%) 32 68 100Hasil semakan lembaran kerja tersebut menunjukkan bahawa 68% murid masihmembuat kesilapan yang ketara dalam membina ayat mudah dengan strukturayat yang betul. Hanya 32% daripada keseluruhan murid yang dapat menjawabsoalan pada tahap pencapaian sederhana.5.2.2 Temu bualJadual 2: Analisa temu bual guru kelas dengan murid-murid tahun 6Jadual 2 menunjukkan bahawa, kebanyakan murid tahun 6 yang terlibat dalamsesi temu bual ini menganggap Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yangsukar. 100% daripada mereka bersetuju dengan pendapat ini. Anggapan inimenyebabkan mereka tidak gemar membaca dan mendengar bacaan yangmenggunakan Bahasa Inggeris. Hanya 13% daripada keseluruhan murid yangsuka Bahasa Inggeris dan suka membaca buku Bahasa Inggeris. 87% muridtidak pandai membaca dan tidak suka mendengar orang membaca buku BahasaInggeris. Hal ini menunjukkan perlunya satu kaedah pengajaran yang dapatmenarik minat murid-murid terhadap Bahasa Inggeris.Analisis sikap terhadap bacaan%Sikap terhadap bacaanYa TidakAdakah kamu suka mata pelajaranBahasa Inggeris?13 87Sukakah kamu membaca buku BahasaInggeris?13 87Bahasa Inggeris susah tak? 100 0Adakah kamu pandai membaca ? 47 53Adakah kamu pandai membaca bukuyang ditulis dalam Bahasa Inggeris ?13 87Sukakah kamu mendengar orangmembaca?67 33Sukakah kamu mendengar orangmembaca buku Bahasa Inggeris?13 87
 27. 27. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah45.2.3 Ujian PraJadual 3: Analisa keputusan ujian praBil Aktiviti Pencapaian mengikut markahA( 13-15)B( 9-12 )C( 6-8)D( 3-5 )E( 0-2 )1 Menganalisis latihan murid 7 orang murid menguasaikemahiran15 orang murid belummenguasai kemahiranBerdasarkan analisis keputusan ujian pra yang telah dijalankan, didapati 68%murid yang dikaji hanya mendapat 5 markah ke bawah. Hal ini berlakudisebabkan oleh kurangnya penguasaan kemahiran membina ayat mengikutstruktur tatabahasa yang betul dalam kalangan murid-murid.5.3 Tindakan yang dijalankanTindakan yang dijalankan lebih bertumpu kepada aktiviti pengajaran danpembelajaran yang melibatkan murid membina ayat mudah dengan strukturayat yang betul serta berpandukan kepada kad hafalan formula. Ia bertujuanuntuk memudahkan murid membina ayat dan sekaligus mengurangkanperatusan murid melakukan kesilapan. Terdapat 4 aktiviti yang telahdilaksanakan.5.3.1 Aktiviti – aktiviti5.3.1.1 Aktiviti 1 - Kaedah hafalan jadual tatabahasaJadual 4: Jadual Tatabahasa5.3.1.2 Aktiviti 2 - Latih tubi yang berterusan.- Murid diminta menyebut dan menulis semula formulatersebut secara berulang-ulang.- Murid diberikan lembaran kerja yang mengandungi jadualformula yang kosong dan diminta melengkapkan jadualtersebut tanpa merujuk kertas formula.Contoh soalan : He has a fat, white cat.Ali played football.P / NPronoun/NounVVerbPPrepositionA / POArticle/PossessivePronounS2CDSize/Shape/Colour/DescriptionP3AF2People/Place/Plant/Animal/Food/FruitP / N V P A / PO S2CD P3AF2He has A fat White cat.Ali played football.
 28. 28. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah5- Murid diminta menyebut formula seorang demi seorangtanpa merujuk kertas formula.5.3.1.3 Aktiviti 3 – Ujian Pos- Ujian ini (ujian bulanan dan peperiksaan pertengahan tahun)dijalankan selepas pelaksanaan aktiviti yang dirancangkandalam kajian tindakan.5.3.2 Bahan yang digunakani. Kad manila untuk membuat kad hafalan formulaii. Lembaran kerjaiii. Set ujian bulanan5.3.3 Alatan yang digunakan untuk membuat pemerhatian dan penilaiani. Senarai semak untuk catatan guru tentang proses pengajaran danpembelajaran.ii. Markah daripada ujian yang telah dijalankan.iii. Soalan-soalan temubual yang dikemukakan kepada murid yangterpilih.iv. Latihan untuk menguji tahap kemahiran murid dalam membina ayatmudah.5.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian5.4.1 Aktiviti 1- Hafalan FormulaJadual 5: Pencapaian murid dalam hafalan formulaPencapaianAktivitiBoleh Tidak bolehMelengkapkan jadual 67% 33%Sebutan 87% 13%PemerhatianCara pelaksanaan aktiviti adalah seperti berikut:Setiap murid diberikan salinan kertas yang mengandungi formulaP/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2untuk digunakan sebagai panduan dalammembina ayat mudah dengan struktur tatabahasa yang betul. Muriddiminta untuk menyebut dan menulis semula formula tersebut secaraberulang-ulang. Setelah beberapa ketika murid diberikan lembaran kerjayang mengandungi jadual formula yang kosong. Murid di mintamelengkapkan jadual tersebut tanpa merujuk kertas formula mereka.Setelah melengkapkan jadual tersebut, murid-murid diminta untukmenyebut formula P/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2seorang demi seorangtanpa merujuk kertas formula.RefleksiSaya mendapati sebanyak 67% murid boleh melengkapkan jadual dan87% dapat menyebut formula tersebut dengan baik. Ini menunjukkanmereka mampu menghafal formula P/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2.Kebanyakan murid lebih bersungguh-sungguh mengambil bahagian didalam aktiviti P&P yang dilaksanakan di dalam kelas. Ini amatmenggembirakan saya kerana dapat menarik minat mereka mempelajari
 29. 29. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah6Bahasa Inggeris yang sebelum ini dianggap sebagai mata pelajaran yangsukar dan membosankan.5.4.2 Aktiviti 2- Latih TubiKeberkesanan aktiviti latih tubi yang dijalankan dapat dilihat seperti jadualberikut.Jadual 6 : Pencapaian murid dalam latih tubiPencapaian mengikut markah Bil muridPeratus(%)A (13-15) 0 0B (9-12) 1 7C (6-8) 10 67D (3-5) 2 13E (0-2) 2 13PemerhatianMurid diberikan lembaran kerja. Dalam lembaran kerja tersebut muriddiminta untuk mengasingkan ayat-ayat yang diberi kepada beberapabahagian mengikut turutan formula P/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2dalamjadual kosong yang disediakan.Latihan ini dilakukan secara berulang-ulang untuk membiasakan diri dengan penggunaan formulaP/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2yang diberikan.RefleksiSepanjang aktiviti ini dijalankan, murid dapat menyelesaikan tugasandalam masa yang lebih cepat berbanding sebelum formula inidiperkenalkan. Didapati, sebahagian besar murid dapat melakukan latihtubi yang diberi dengan baik. Ini ditunjukkan dalam jadual di atas di manasebanyak 67% daripada keseluruhan murid terlibat dapat melakukan latihtubi dengan baik. Seramai 4 orang atau 26% daripada murid-murid terlibatgagal dalam latih tubi yang diberi. Secara keseluruhannya, melalui latihtubi yang diberi, murid lebih mahir menggunakan formula yang diberikanuntuk membina ayat Bahasa Inggeris dengan struktur yang betul. Sayasangat berbangga dengan perkembangan murid-murid saya ini.5.4.3 Aktiviti 3- Ujian PosHasil daripada ujian pos yang dilaksanakan dapat dilihat dengan merujukjadual 7 di bawah.Jadual 7 : Pencapaian murid dalam Ujian PosGred/Markah MarkahA (13-15) -B (9-12) 1C (6-8) 10D (3-5) 2E (0-2) 2% Lulus 73 %% Gagal 27 %
 30. 30. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah7PemerhatianUjian Pos adalah kesinambungan aktiviti latih tubi yang telah dijalankan.Ianya bertujuan untuk melihat keberkesanan penggunaan formulaP/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2yang telah diperkenalkan kepada murid-muridsaya. Murid diberikan tempoh masa tertentu untuk menjawab soalan ujianyang saya sediakan. Ujian ini diadakan dalam suasana peperiksaan.RefleksiBerdasarkan pencapaian murid-murid di dalam Ujian Pos yang telahdiberikan, didapati bahawa, peratus kegagalan murid telah dapatdikurangkan. Ini menunjukkan bahawa penggunaan formula di dalammembina ayat Bahasa Inggeris adalah berkesan dan dapat membantumereka menjawab soalan di dalam ujian ini. Ini merupakan satu petandabaik kerana murid-murid yang lemah juga mampu membina struktur ayatBahasa Inggeris yang betul sekiranya mereka dibimbing denganmenggunakan kaedah yang sesuai.5.5 Refleksi keseluruhanHasil kajian dapat dilihat dengan merujuk jadual perbandingan analisa berikut.Jadual 8 : Analisa perbandingan keputusan antara ujian pra, ujian pos,ujian bulanan dan peperiksaan setengah tahun.Hasil daripada kajian ini didapati 73% (11 orang) daripada keseluruhan muridyang terlibat lulus dalam ujian pos yang dijalankan. Hal ini menunjukkanpeningkatan prestasi yang sangat baik jika dibandingkan dengan keputusan ujianpra. Peningkatan pencapaian murid-murid ini menunjukkan keberkesananpenggunaan formula P/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2untuk membina ayat denganstruktur yang betul. Pencapaian murid yang memberangsangkan ini tidakberhenti di sini sahaja, malah kesannya dapat dilihat daripada keputusan ujianbulanan dan peperiksaan setengah tahun. Didapati 73% (11 orang) daripadamurid-murid tersebut lulus dalam ujian bulanan dan meningkat hingga 80% (12orang) dalam peperiksaan setengah tahun.Saya yakin bahawa penggunaan kaedah formula P/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2serta latih tubi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan telahdapat menimbulkan keseronokan dan minat murid dalam pembinaan ayat mudahdengan baik. Hal ini demikian kerana lazimnya murid-murid bermotivasi tinggimelakukan sesuatu yang mereka faham. Saya sangat berbangga denganpencapaian ini dan ianya menambahkan keyakinan saya untuk terusmenggunakan formula ini pada masa-masa akan datang. Saya berharap agarBilangan muridGred/Markah Ujian Pra Ujian Pos UjianBulananPeperiksaan½ tahunA(13 – 15) - - - -B(9 – 12) 3 1 2 4C(6 – 8) 4 10 9 8D(3 – 5) 10 2 3 2E( 0 – 2) 5 2 1 1% Lulus 32% 73 % 73% 80%% Gagal 68% 27 % 27% 20%
 31. 31. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------Sekolah Rendah8murid-murid dapat menguasai kemahiran membina ayat dengan struktur yangbetul dan sekaligus membasmi keciciran murid-murid dalam mata pelajaranBahasa Inggeris di sekolah ini khususnya.6.0 Cadangan kajian seterusnyaSaya mencadangkan agar penggunaan formula P/NVPA/PO/S2CD/OP3/AF2diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran membina ayat BahasaInggeris yang lebih sukar dengan struktur yang betul. Kaedah ini juga mungkin bolehdigunakan terhadap murid-murid yang lebih baik pencapaiannya bagi menghasilkanmurid-murid “zero defect” dalam membina ayat Bahasa Inggeris yang baik.7.0 BibliografiRichards, J.C. (1985). The context of Language Teaching, Cambridge: CambridgeUniversity Press.Hedge, T. (2002). Teaching and Learning in the Language Classroom, London:Oxford University Press.The English Hour Training Module (2002). Malaysia: Ministry of Education Malaysia.Allwright, D. dan Bailey, K. (1991). Focus on the language classroom : AnIntroduction to classroom research for language teachers. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
 32. 32. MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA AYAT MUDAHDI DALAM PENULISAN BAHASA INGGERIS MENGGUNAKAN”LITTLE BOOK TECHNIQUE” KEPADA 36MURID-MURID T2 CENDIAKAWANABSTRAKKajian ini saya laksanakan adalah kerana kesedaran pada diri sendiri sepertianjakan paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan berikhtiarmencari jalan penyelesaian terhadap masalah dan rintangan yang dihadapi dalampengajaran dan pembelajaran.Jika disebut Bahasa Inggeris ramai murid yangmengeluh….bagi mereka subjek ini adalah susah. Tinjauan awal telahdilaksanakan melalui semakan kerja murid, ujian pra, soalselidik, temubual sertapemerhatian. Hasil tinjauan menunjukan murid tidak mahir menulis ayat sertabanyak perkataan-perkataan yang salah serta susunan ayat yang terbalik.Kemahiran menulis adalah penting bagi setiap murid untuk mendapat markahyang tinggi.Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid 2 Cendikiawandi dalam penulisan Bahasa Inggeris saya mengaplikasikan “Creative writing” PnMariam Mohamed Nor dan En Abd Halim B. Ibrahim ( 2004 ) mengatakan“Creative is synonymous to imaginative, resourceful, and clever. Creativewriting comes from originality of thought.”Dan saya telah memperkenalkankaedah Little Book dimana murid dikehendaki menulis ayat mudah secaraberulang ulang (repetition) mengikut kreativiti mereka. Seramai 36 orang muridserta seorang guru terlibat didalam Kajian ini. Dua Belas aktiviti pengajaran danpembelajaran dijalankan dalam tempoh tiga bulan. Aktiviti ini dijalankan selama20-30 minit biasanya setiap hari Rabu, juga mengikut pertukaran topik diajariaitu hari Selasa dan Khamis. Keputusan Ujian pos, serta Ujian Bulanan telahmenunjukkan peningkatan prestasi pelajar. Pelajar lebih berminat pada matapelajaran Bahasa Inggeris menggunakan kaedah ini kerana ia mudah senang danseronok. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini haruslahdikekalkan agar murid lebih berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeriskhususnya di dalam penulisan.1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALUPertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuashatiterhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak –anakdidik saya .Sering kali terdengar perkataan…….tak faham la teacher…..macam mananak buat…. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris. Bagi sayamereka terlalu bergantung kepada guru untuk memberi jawapan, mereka tidak inginmencuba membuat sendiri. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan mereka seratus peratus,latarbelakang keluarga yang miskin, kurangnya perhatian daripada ibu bapa serta tidakada kemudahan seperti Perpustakaan Awam juga membatasi pembelajaran mereka.1
 33. 33. Saya pula selalu menjawab ….”Apalah awak ni yang tu pun….. tak boleh buat….senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak prihatinkepada masalah yang dihadapi oleh murid-murid.Saya pernah menghadiri kursus Kajian Tindakan pada tahun 2002. Jadi kali ini sayamembuat keputusan untuk melaksanakan Kajian dengan bersungguh-sungguh bagimemperbaiki kelemahan pada diri saya serta mempertingkatkan pembelajaran anak-anakdidik saya. Saya telah memulakan kajian dengan beberapa langkah iaitu membuat ujian,memeriksa buku tulis, temubual, soal selidik. Kemudian saya merancang aktiviti sertakaedah yang akan saya jalankan iaitu Little Book Technique. Langkah-langkah yangseterusya akan diterangkan di dalam perenggan-perenggan yang berikut.Sepanjang kajian ini saya telah mendapat kebenaran tentang pentingnya Kajian Tindakaniaitu mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin dan meningkatkanamalan-amalan professional khususnya dalam menguji sendiri dan pemperkembangkanidea-idea baru mengenai amalan. Dengan itu guru mempunyai hakmilik (ownership)dalam memperkenalkan amalan-amalan yang efektif.2.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIANKajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada kemahiran menulis ataupunwriting skills. Kajian ini adalah penting bagi murid tahap satu untuk membina ayatmudah secara berulang-ulang mengikut muka surat dengan menggunakan kaedah LittleBook. Membina ayat memerlukan kemahiran berfikir, menulis serta keyakinan diri. Jikapelajar tidak boleh membuat ayat dengan betul didalam Bahasa Inggeris ini akanmemberi kesan yang negatif terhadap diri mereka. Mereka akan menggangap BahasaInggeris adalah subjek yang susah serta hilang minat untuk terus belajar. Kesannyamereka akan menghadapi banyak masalah di dalam mata pelajaran Bahasa Inggerisapabila berada di tahap dua.2
 34. 34. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN3.1 Objektif AmTujuan Kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran menulis di dalamBahasa Inggeris menggunakan ayat yang senang serta mepertingkatkan keyakinandiri supaya menguasai Bahasa Inggeris bagi murid-murid Tahap 1.3.2 Objektif Khususi. Membantu murid membina ayat mudah didalam penulisan BahasaInggeris.ii. Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreativiti merekasendiri.iii. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran BahasaInggeris.iv. Mengubah sikap persepsi murid bahawa Bahasa Inggeris adalah matapelajaran yang mudah difahami.4.0 KUMPULAN SASARANKumpulan sasaran terdiri daripada 36 orang murid 2 Cendikiawan. Saya mengambilkeputusan untuk mengadakan kajian keatas semua murid 2 Cendikiawan agar semuamurid kelas ini mendapat faedah dan manfaat kerana kaedah Litle Book ini boleh menarikminat semua murid.3
 35. 35. 5.0 PERLAKSANAAN KAJIAN5.1 Tinjauan MasalahJadual 1: Kaedah Mengutip DataLangkahDanTarikhCaraPenilaianKumpulansasaranTujuanLangkah117.1.2005MemeriksaBuku Tulis36 0rangmurid 2CMengenal apakah masalah sebenarnya yang dihadapioleh murid .Langkah218.1.2005Ujian 36 0rangmurid 2CSaya menjankan ujian ke atas 36 orang murid tahun2C yang dikenal pasti.Iaitu membina ayat mudahberdasarkan gambar(pen,ruler,chalk,eraser,chair). Tujuan adalah untukmengenal pasti masalah yang mereka hadapi ketikamembina ayat.(Lampiran 1)Langkah319.1.2005Temubuali. 36 0rangmurid 2Cii.PemerhatiZalinawatiTemubual dijalankan secara rawak seramai 8 oranguntuk mengenal pasti masalah masalah yangdihadapi .(Lampiran 2)Langkah424.1.2005Soal selidiki. 36 0rangmurid 2Cii.PemerhatiZalinawatiKertas soal selidik diedarkan untuk mendapatkepastian pada masalah yang dihadapi.(Lampiran 3)4
 36. 36. 5.2 Analisis Tinjauan MasalahJadual 2 : Analisis tinjauan masalah.LangkahDanTarikhCaraPenilaianKumpulansasaranMasalah telah dikenalpastiLangkah117.1.2005MemerikaBuku Tulis36 0rangmurid 2CBanyak kesalahan ayat, kerja tidak disiapkan .Langkah218.1.2005Ujian 36 0rangmurid 2CSetelah membuat ujian Pra saya dapati hanya seorang sajayang dapat membuat ayat dengan betul ,yang selebihnyabanyak kesalahan ayat seperti , menulis ayat secara terbalik,salah ejaan dan tidak faham apa yang mereka tulis.Langkah319.1.2005Temubual i. 37 0rangmurid 2Cii.Pemerhatii. Seramai 7 orang oleh saya temubual dan didapati hanya3 orang yang betul-betul berminat pada mata pelajaranBahasa dan mengatakan Mata pelajaran BahasaInggeris adalah susah dan tidak faham setiap kalimenjawab soalan.ii. Kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibubapa apabilakerja sekolah diberi.iii. Keadaan persekitaran di rumah serta pergaulan denganrakan-rakan mempengaruhi sikap pelajar.iv. Masa lapang banyak diisi dengan bermain bersamakawan-kawan.Langkah424.1.2005Soal selidik i. Seramai 70rang murid2Cii.PemerhatiGPK 1i. Hanya 3 orang yang betul-betul berminat pada matapelajaran Bahasa Inggeris.ii. Hanya 2 orang daripada mereka akan bertanya jikatidak faham kerja yang diberikan oleh guru.iii. 3 orang daripada mereka tidak faham soalan dan tidaktahu untuk menjawab terutama di dalam penulisan.Langkah524.1.2005Pemerhatian GuruPengkajiPemerhatian dilakukan sendiri oleh saya untuk mengenalpasti masalah dari segi :i. Sikap-Kebanyakan daripada mereka membuat kerjasambil lewa.ii. Tingkah laku- Sebelum kajian mereka tidak memberitumpuan semasa belajar apabila ditanya soalan merekahanya membisu.iii. Penglibatan murid sebelum kajian- pasif dan liat.5
 37. 37. 5.3 Tindakan Yang DijalankanBerdasarkan tinjauan awal yang telah dijalankan didapati pelajar memang lemahdari segi penulisan, ini adalah kerana mereka kurang berminat pada matapelajaran Bahasa Inggeris, kurang keyakinan diri, keadaan persekitaran kurangmendapat dorongan daripada ibubapa menyebabkan mereka akan kehilangan arahjika tidak di bimbing oleh guru. Oleh itu saya rasa bertangungjawab di dalammendidik anak-anak didik saya. Untuk mengatasi masalah ini, kaedah Little Bookdiperkenalkan untuk melaksanakan kajian ini:a. Pertama saya lakukan adalah dengan memotong kertas A4 kepada empatbahagian kemudian saya satukan kertas tersebut dan jadikan ia sebuahbuku kecil yang dinamakan Little Book.b. Sebelum masuk ke kelas saya pastikan buku tersebut mencukupi untuksetiap orang murid supaya tidak menimbulkan masalah.c. Beberapa langkah mudah perlu diikuti seperti Jadual 3 di bawah :Jadual 3 :Langkah-langkah untuk membina ayat didalam Little Book.Langkah 1 Murid-murid dikehendaki membina 4 atau 6 ayat Bahasa Inggerisberdasarkan pada helaian muka surat.Langkah 2 Tulis muka surat disetiap helaian Little book.Langkah 3 Murid-murid dikehendaki menulis ‘tittle’ dan Narrated by _______di sebelah hadapan kulit buku tersebut .Langkah 4 Murid melukis atau menampal gambar gambar berdasarkan ayat yangtelah mereka tulis atau pun murid boleh terus menulis ayat di setiaphelaian muka surat berdasarkan gambar.Langkah 5 Mewarna mengikut kreativiti masing-masing.Langkah 6 Guru akan menilai dari segi ayat serta kekemasan hasil kerja. Gurumemberi hadiah kepada murid yang membina ayat dengan betul.Langkah 7 Membaca Little Book bersama kawan –kawan.6
 38. 38. d. Instrument dan langkah-langkah seperti pemerhatian, temubual, Ujian Possaya akan jalankan sendiri.e. Bahan-Bahan yang digunakan seperti Jadual 4 dibawah.Jadual 4 : Bahan-bahan yang digunakan:No.AktivitiBahan-bahan berkaitan Buku Teks B.ITahun 2Muka suratBuku Akt. B.ITahun 2Muka surat1 Petikan di dalam Bahasa Inggeris,Kad gambar, Little Book.11 -2 5 biji Belon, Little Book. 11 213 Kad nombor , Little Book. 21 344 Kad nombor , Little Book - -5 Kad nombor , Little Book - -6 Kad Gambar, Buku cerita, Little Book 32 367 Benda-benda maujud seperti epal,kad gambar, Little Book.- 378 Kad gambar, Little Book 389 Carta “My Body”, Little Book 42 47, 5710 Kad gambar, Little Book 53 7111 Kad gambar, Little Book 785.4 Perlaksanaan Tindakan Dan pemerhatian / Penilaian.5.4.1 Perlaksanaan Aktiviti 1Pengajaran seperti biasa. Selepas membaca petikan ayat. Murid muriddikehendaki menjawab soalan.Saya mula memperkenalkan Little Book sertamenunjukkan contoh.Murid-murid dikehendaki menulis 8 ayat di dalam lembarankerja (Lampiran 4). Ayat-ayat tersebut di gunting kemudian ditampal mengikuthelaian muka surat. Akhir sekali mereka dikehendaki melukis gambar.7
 39. 39. PemerhatianTarikh : 2 Februari 2005Tempat : 2 CendikiawanMasa : 1.35 - 2.35 p.mPeristiwa :Murid-murid seperti “terpaku” melihat contoh Little Book yang telah saya siapkan mereka sepertiberada di alam lain. Mereka tidak sabar-sabar untuk menjalankan aktiviti tersebut. Apabilaaktiviti bermula saya menghadapi masalah murid-murid mengambil masa untuk menulis ayatwalaupun sudah diberikan contoh. Mereka banyak memberikan tumpuan pada lukisan danmenulis agak perlahan, hanya 4 orang daripada 36 yang menumpukan penuh perhatian. Yangselebihnya tidak dapat menyiapkan kerja mereka.RefleksiSepanjang aktiviti dijalankan murid-murid kelihatan seronok tetapi kurangmemberi tumpuan pada penulisan kebanyakannya murid-murid lelaki jadi sayaperlu membantu murid ini supaya mereka terus menyiapkan kerja. Untuk aktivitiseterusnya saya terfikir yang saya akan menggunakan buku text dan buku aktiviti,supaya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ayat dan jugagambar.5.4.2 Perlaksanaan Aktiviti 2Untuk menarik perhatian mereka saya membawa 5 biji belon serta kertas A4 yangberwarna-warni yang boleh di dapati di koperasi sekolah. Kemudian merekadikehendaki membuat ayat seperti: This is a red balloon.Seperti biasa mereka akan menulis ayat-ayat di dalam lembaran kerja yangdisediakan. Kemudian menampal mengikut helaian muka surat. Saya memberikebebasan kepada murid untuk menukar perkataan dibelakang ayat.Contohnya This is a red car.8
 40. 40. Murid-murid boleh melihat didalam buku teks jika tidak ada idea untuk melukisgambar. Mereka juga boleh berjalan-jalan didalam kelas melihat hasil kerja rakan-rakan mereka.PemerhatianTarikh : 23 Feb 2005Tempat : 2 CendikiawanMasa : 1.35-2.35 p.mPeristiwa :Murid-murid begitu tertarik dengan belon-belon yang saya bawa. Mereka tidak sabar-sabar untukmengetahui aktiviti apa sebenarnya . Bila mendapat kertas yang berwarna-warni dan adanyabelon dalam kelas mereka begitu gembira sekali. Semua memberikan tumpuan pada kerja. Adayang membuat rujukan di dalam buku teks dan buku aktiviti Tahun 2. Mereka begitu berhati-hati semasa menulis dan begitu leka dengan aktiviti masing-masing. Ada yang menunjukkanhasil kerja mereka serta membanding-bandingkannya dengan kawan yang lain.Saya mendapatiramai yang membuat kesalahan ejaan seperti :Jadual 5: Kesalahan PerkataanPerkataan KesalahanThis TheBalloon BelonRefleksiOleh kerana tajuk pada hari ini adalah “objects “ dalam masa satu jam sajamurid-murid sudah mengenali objek-objek di dalam Bahasa Inggeris. Inimenunjukkan mereka dengan sendirinya sudah memperkayakan “vocabulary”mereka. Saya tidak mempunyai masalah lagi untuk menerangkan satu persatumaksud perkataan.Jika ada kesalahan-kesalahan ayat atau perkataan murid dikehendaki membuatpembetulan dan melihat kembali contoh ayat yang saya berikan. Saya rasa amat9
 41. 41. gembira kerana aktiviti kedua berjalan lancar. Mereka begitu bersunggug-sungguh menyiapkannya. Hanya satu ayat mudah difahami pada satu muka surat.Untuk menarik minat murid serta membiasakan mereka dengan aktiviti penulisan,saya bercadang akan memberi hadiah kepada murid-murid yang membuat ayattanpa kesalahan.5.4.3 Perlaksanaan Aktiviti 3Masih mengekalkan teknik yang sama. Cuma tajuk pada kali ini adalah numbers.Saya menunjukkan kad-kad nombor. Murid-murid dikehendaki membacanya(Drilling).Saya memberitahu murid-murid pada hari ini saya akan akan memberi hadiahmengikut kriteria:1. Semua ayat ditulis dengan betul2. Little Book mestilah bersih dan kemas3. Mestilah disiapkan pada masa yang ditetapkan.PemerhatianTarikh : 28 Februari 2005Tempat : 2 CendikiawanMasa : 2.35 - 3.35 p.mPeristiwa :Murid-murid menunjukkan kesungguhan apabila mendapat tahu mereka akan diberikanhadiah.Mereka berhati hati menulis,serta mengikut syarat-syarat yang telah sayatetapkan.Hasilnya murid- murid dapat membezakan antara :i. There are_______.ii. There is_______.RefleksiSaya tidak menyangka perubahan yang begitu ketara. Murid murid begitu tekundaripada sebelumnya. Mereka berlumba-lumba malah berhati-hati semasa10
 42. 42. membina ayat. Perasaan saya lebih gembira lagi pada aktiviti pada kali ini. Ideamemberi hadiah memang bagus dan saya akan mengekalkannya. Hadiah yangdiberikan adalah alatulis yang murah. Untuk menarik minat mereka lagi sayabercadang pada aktiviti seterusnya saya akan menampal hasil kerja mereka disudut Bahasa Inggeris.5.4.3 Perlaksanaan Aktiviti 4Kaedah digunakan masih sama. Tajuk yang diajar juga sama. Cuma kali ini hanyasatu ayat saja iaitu ‘Ten plus ten equals twenty’ dan tajuk untuk Little Book padahari ini ialah Plus. Kertas hanya dilipat dua seperti kad. Sesiapa sahaja bolehmenampal hasil, kerja mereka di sudut Bahasa Inggeris dengan satu syarat , ayat-ayat mestilah betul.PemerhatianTarikh : 2 March 2005Tempat : 2 CendikiawanMasa : 1.35 - 2.35 p.mPeristiwa :Aktiviti pada kali ini amat mengejutkan saya kerana beberapa orang murid telah menunjukkankreativiti mereka dengan mengunting Little Book mengikut bentuk yang mereka suka malah adayang membawa pensil warna dari berbagai jenis. Mereka begitu sibuk menyiapkan kerja keranahasil kerja boleh di tampal sendiri. Mereka begitu bangga sekali kerana hasil kerja mereka dilihatoleh rakan-rakan.RefleksiBarulah saya faham kenapa murid-murid begitu gembira apabila hasil kerjamereka ditampal. Saya juga dapati murid-murid lebih mudah memahamibagaimana membina ayat-ayat mudah.11
 43. 43. 5.4.5 Perlaksanaan Aktiviti 5Kaedah digunakan masih sama. Topik yang diajar juga sama iaitu Numbers.Tajuk buku pada hari ini ialah Minus. Hanya satu ayat juga iaitu ‘Nineteen minusseven equals twelve’. Murid-murid juga boleh menukar perkataan didepan dan dibelakang ayat contoh : _______minus_______equals _________.PemerhatianTarikh : 2 Mac 2005Tempat : 2 CendikiawanMasa : 1.35 - 2.35 p.mPeristiwa :Semua murid boleh membina ayat dengan cepat . Tiada kesalahan ayat.Kerana aktiviti pada hariini adalah satu ayat sahaja mereka sudah menampakkan keyakinan serta tidak takut untukbertanya pada guru.RefleksiMereka sudah nampak perubahan dari segi tingkah laku iaitu yakin dan fahamserta sentiasa bersedia dengan aktiviti yang akan saya jalankan.5.4.6 Perlaksanaan Aktiviti 6Kaedah digunakan masih sama. Topik yang diajar ialah Family . Tajuk yang akanditulis pada Little Book ialah My Family. Untuk menarik minat mereka sayamembaca buku cerita pada aktiviti kali ini. Murid dikehendaki bercerita tentangkeluarga mereka dan seterusnya membuat aktiviti Little Book seperti biasa.12
 44. 44. PemerhatianTarikh : 23 Mac 2005Tempat: 2 CendikiawanMasa : 1.35 - 2.35 p.mPeristiwa :Murid-murid dengan mudah memahami perkataan seperti Mother,father,brother.Seorang muriddidapati tidak ingin lagi menulis didalam kotak dan menampal ayat tersebut kerana lambat untukmenyiapkannya. Beliau mencadangkan agar terus saja ditulis pada helaian muka surat. Ramaiyang bersetuju.Mereka terus saja menulis di setiap helaian muka surat .RefleksiPerkembangan mereka nampaknya begitu ketara , setiap kali aktiviti dijalankansentiasa ada peningkatan dan perubahan.5.4.7 Perlaksanaan Aktiviti 7Kaedah digunakan masih sama.Topik yang diajar juga sama iaitu . Tajuk bukupada hari ini ialah I like ______.PemerhatianTarikh : 23 Mac 2005Tempat : 2 CendikiawanMasa : 1.35 - 2.35 p.mPeristiwa :Beberapa orang murid telah membawa kamus bergambar apabila melakukan aktiviti merekaakan melihat maksud perkataan tanpa disuruh oleh saya.13
 45. 45. RefleksiNampaknya mereka begitu bersunggug-sungguh kerana mereka tahu saya tidakakan mengecewakan mereka setiap kali kelas mata pelajaran Bahasa Inggerisbermula. Ini adalah perkembangan positif, saya tidak perlu menterjemahkanmaksud perkataan. Dengan menulis ayat yang berulang-ulang (repetition) merekamudah untuk membina ayat walaupun ditukar perkataan dibelakang ayat sepertiI like banana. I like ______. Saya boleh menyelia kerja mereka denganmudah .5.4.8 Perlaksanaan Aktiviti 8, 9 Dan 10Untuk aktiviti 8, 9 dan 10 kaedah digunakan adalah sama. Peristiwa yang dapatdilihat seperti keseronokkan dan dapat membina ayat dengan mudah.5.4.9 Perlaksanaan Aktiviti 11Saya menampal gambar-gambar binatang di papan hitam kemudian menyuruhmereka membuat ayat sendiri.PemerhatianTarikh : 29 Mei 2005Tempat : 2 CendikiawanMasa : 1.35 - 2.35 p.mPeristiwa :Murid-murid sudah dapat membina ayat-ayat sendiri seperti menunjukkan keyakinan menulisdengan cepat seperti ayat-ayat dibawah:i.There is a tiger.ii.It has four leg..RefleksiNampaknya memang 100% saya yakin bahawa objektif saya sudah tercapai.Mereka sudah pandai membina ayat-ayat di dalam Bahasa Inggeris dengansendiri.14
 46. 46. 5.5 REFLEKSI KAJIAN5.5.1 Penilaian pencapaian muridJadual 6 : Keputusan Ujian Pra Jadual 7: Keputusan Ujian PosMarkah Bil. Murid5 14 43 22 91 20Graf 1 : Menunjukkan perbandinga san Ujian Pra dan Ujian PosKelas 2C Tahun 2005Ujian Pra dan Ujian Pos telah dilaksanakan kan dan saya mendapati perubahanbegitu ketara sekali dimana pada Ujian Pos didapati 35 orang murid 2C telahmendapat markah penuh berbanding markah Ujian Pra hanya 2 orang sahaja. Iniadalah kerana semasa Ujian Pra dijalankan murid-murid belum mendapatpendedahan bagaimana membina ayat-ayat dengan betul. Ujian Pos telahmenunjukkan peningkatan kerana me eka telah mengikuti kaedah pengajaran danpembelajaran yang betul.Markah Bil. Murid5 354 13 -2 -1 -Perbandingan Ujian Pra Dan Ujian PosKelas 2C Tahun 200592410 0 0 1352005101520253035401 2 3 4 5M arkahBil.MuridUjian Pra Ujian Posn keputur15
 47. 47. Jadual 8: Analisa Ujian Berselaras B sa Inggeris kelas 2 Cendikiawan .Gred Ujian Berselaras 01 Ujian Berselaras 02ahaA 25 33B 11 3C - -D+E - -Jumlah 36 36Graf 2 : Menunjukkan perbandingan Ujian Pra Dan Ujian Pos Kelas 2C Tahun 2005Ujian Bulanan juga menunjukkan peningkatan dimana pada Ujian Berselaras 2seramai 33 orang murid telah mendapat “ A” di dalam mata pelajaran BahasaInggeris berbanding dengan Ujian Berselaras 1 hanya 25 orang. Perubahan-perubahan ini berlaku adalah kerana mereka sudah mempunyai keyakinan diriserta mempunyai banyak perkataan-perkataan baru di dalam mata pelajaranBahasa Inggeris ketika menjawab soalan Ujian mereka seperti mengimbaskembali apa yang telah mereka lukis dan tulis.Perbandingan KeputusanUjian 01 Dan 02 Kelas 2C Tahun 2005253320253035jar1600 0035GredJumlahla1115Pe0101 2 3 4Ujian Berselaras1 Ujian Berselaras 2A D + ECB
 48. 48. Hasil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam lampiran 5) juga sayadapati 100% murid-murid 2 Cendikiawan meminati Bahasa Inggeris terutama didalam membina ayat–ayat mudah didalam Little Book kerana banyak aktiviti-aktiviti menarik yang telah mereka lakukan sepanjang kajian ini. Temubualbersama ibubapa juga telah dilakukan, mereka menceritakan bagaimana anakmereka begitu meminati Bahasa Inggeris. Malah ibubapa juga boleh menyebuttajuk-tajuk Little Book yang telah anak-anak mereka buat antara yang menarikperhatian mereka ialah: Mother’s Day dan juga Rose Red. Ini menunjukkan LittleBook bukan saja mendapat perhatian murid-murid tetapi ibu bapa juga. (Lihat CDyang disertakan)Antara penilaian lain adalah kreativiti murid. Mereka akan menunjukkan minatdan bakat melukis serta menghasilkan Little Book yang terbaik. Bermacam-ilakukan dapat memberi peluang pada murid menunjukkan bakat mereka.macam bentuk dan saiz dapat dilihat. Ini bermakna daripada aktiviti yangd(Keratan Akhbar Lampiran).17
 49. 49. 5.5.2 Rumusan Pemerhatian Aktiviti-Aktiiti Yang DijalankanAktiviti Little Book Yang Telah Dijalankan Bagi Bulan Februari – JuneNo2005.Datetime&Topic Title Sentences Student beable toTBPgABgp1 2WFebedObject Objects I want a______8 sentences. Unit 2 11_22WedThis is a red ______This is a blue______7 sentences" 213 Feb Objects Colours3 28 FebMonNumbers Numbers These are two apples.This is one apple.7 sentencesUnit 3 21 3442 MarchWed "Plus Thirteen plus five equalseighteen.1 sentence" " "53 MarchThurs " MinusFive minus two equalsthree.1 sentence" " "623MarchWedFamily My Family This is my mother.4 sentences Unit 4 32 367 6Wed "I like I like______4 sentences " 37 ‘’April8 20 AprilWedClothing My clothes My hat.4 sentences " 32389 27 AprilWParts Of The My BodyRose RedThis is my noseCopy in text Book42534757edBody These are my ears.4 sentencesUnit 5Unit 610 1W 4 sentences Unit 7 53 718 MeiedBuildings Buildings This is a mosque.11 Animals Animals This is a tiger.Unit 829 Mei It has four legs.8 sentences- 78To l 11ta 12 8 12 52 sentences 5 718
 50. 50. Secara keseluruhan banyak perub anan yang dilalui oleh murid-muriddan saya Rum a ad ajah di at :Tanpa saya sedari sebanya Little Book telah dibuat dan 52 ayattelah tulis o 36 orang tiga ulan berbandingsebelum ini mereka kurang faham dan tidak tahu untuk membina ayatyang mudah Dengan itu pers psi murid bahawaBahasa Inggeris adalah m untuk difahami dan kemahiran menulisboleh diajar dengan mengik n yang betulMengajar mengikut sukatan dan topik dengan mudah dan cepat sepertijadual diatas sebanyak 11 topik telah diajar menggunakan kaedah LittleBook.Menggunakan buku text dan aktiviti semaksima mungkin dimana padatahun- tahun yang lepas ad sukar untuk berbuat demikia eranakebanyakan murid tidak faham.Kesedaran seperti guru perlu kreatif sem elakukan P&P.Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid b serono sertamemberi sepenuh perhatian pada proses pembelajaran serta hubunganguru dengan mvi. Pada aktiviti ke 11 murid-murid dengan penuh yakin boleh menulis 8a5.3 R eksi Prose engajaran belajaran Secar Keseluru nepanjang kajian ini banyak pengalaman yang telah saya lalui terutama semasai.Perubamenariyang msetelah p mereka telah berubahahan-perubsendiri. usan say alah berdasarkan r asi. k 12 buahdi leh murid dalam masa b. saya telah mengubahudaheut amalaii.iii.alah amat n kiv. asa mv. egitu kurid bertambah rapat.yat.5. efl s P Dan Pem a haSP&P. Selepas kajian saya dapat melihat perubahan yang besar pada anak-anakdidik saya antaranya:Perubahan sikap murid dan saya sendiri.han sikap dapat dilihat dimana sebelum ini adalah amat susah untukk minat kerana kebanyakkan mereka mempunyai latar belakanng keluargaiskin kurang perhatian daripada ibu-bapa serta kurang bahan bacaan tetapimelaksanakan Kajian Tindakan saya dapati sika19
 51. 51. pada setiap bulan daripada pasif kepada aktif ketika akitiviti dijalankan . Merekameminati mata pelajaran Bahasa Inggeris dan selalu bertanya …….Teacherbegitu…. esok aktiviti apa teacher…. ataupun bila saja masa berakhir …..kedengaranakepadamasa it ngingat kan saya betapa pentingnya sayaSelepasuntuk p Kajian Tindakan dilaksanakan sayamereka. Setiap kali melangkah ke kelas 2 Cendikiawan saya seolah-olahdiri ini seperti penyanyi…..bila saja bermula kelas Bahasa Inggerisuats bermula.geris.Bagi saya ini adalah perkembangan positif.(Lampiran 6 )“…… lah….. teacher ngajar la kelas kita sampai balik” malah ada yang datangsaya ingin melihat apa yang saya bawa pada hari itu. Perasaan saya padau begitu tersentuh, ini akan meseorang guru kepada mereka.kelas berakhir saya pasti akan mencari idea dan membuat perancanganengajaran keesokkan harinya sebelumtidak tahu bagaimana cara untuk membuat aktiviti yang boleh menarik minatmerasakankedengaran sorakkan ….. Ye….Ye… teacher datang ……dengan begitu ksekali. Bila saya meletakkan barang-barang di atas meja ,mereka sudah tahu hariini cikgu akan menjalankan aktiviti yang menarik. Nampaknya mereka begitubersedia setiap kali kelaii. Perubahan pada pembelajaran murid.Saya memang tidak menyangka murid-murid boleh membina ayat hanya dalammasa beberapa minit saja.Mereka sudah mahir bukan itu saja ada yang cubamenulis 2 atau 3 ayat didalam satu muka surat tanpa bertanyakan padasaya.Nampaknya saya telah dapat menerapkan sifat keyakinan didalam diri anakdidik saya.Mereka juga tidak menghadapi masalah didalam menjawab soalandidalam buku aktiviti tahun 2 jika ada masalah mereka terus bertanya . Keyakinanyang dapat diterapkan melalui aktiviti ini telah membuahkan kejayaan salahseorang murid 2C telah memenangi tempat Ketiga pertandingan Story tellingperingkat Negeri Johor ,bukanlah mudah untuk memenangi pertandingan apatahlagi terpaksa bersaing dengan muri-murid dari kawasan bandar yang beitu petahbercakap didalam Bahasa Ing20
 52. 52. iii. Perubahan sikap ibu-bapaSaya begitu kagum bila ada ibu bapa yang mengikuti perkembangan danterperasan ada perubahan pada anak-anak mereka. Saya merasa bangga keranatelah dapat menarik perhatian ibu-bapa sehingga ada yang terharu anak-anakmereka boleh menulis didalam Bahasa Inggeris.iv. Teori saya sendiri.Sudah tentulah saya sebagai seorang guru begitu gembira apabila anak-anak didiktelah memahami pengajaran yang diajar. Saya juga boleh berterima kasih kepadadiri sendiri kerana dapat memberikan pengajaran yang berkesan…. sepertianya boleh mengeluarkan teorianjakan paradigma. Saya sendiri dengan banggsaya sendiri….“ 52 ayat mudah tanpa kesalahan boleh dibina kanak-kanak berumur 8 tahundalam masa 3 bulan menggunakan kaedah Little Book jika dilakukan denganamalan yang betul.”CADANGAN KAJIANan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran saya pada masa hadapan keranaini adalah kaedah paling mudah dan berkesan untuk mengajar kemahirans. Pendedahan awal adalah perlu supaya mereka tidak menghadapi masalah biladi tahap dua.6.0Saya akkaedahmenuliberadaBibliografiMoham ajib an Pendidikan. Penerbitan Universiti TeknologiManjinManjin Gill, Matishwar Year 2 Sekolah Kebangsaann. MariamMohamed Nor, En.Abd.Halim Bin Ibrahim. (2004) University Perguruan Sultan Idris.L Context. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.ad N Abdul Ghafar. (1999) PenyelidikMalaysia.Gill, Matishwar Kaur,Kan Yuet Yee (2003) English Year 2 Sekolah Kebangsaan.Textbook. Dewan Bahasa Dan PustakaKaur,Kan Yuet Yee (2003) English.Activity Book. Dewan Bahasa Dan PustakaPHBET 2303 Writing in an ES21
 53. 53. Lampiran 1n the picture make 5 sentences correctly.Base o1.2.3.4.5.Lampiran 2Catatan temubualTarikh :asa :Tempateberap d untuk mengenal pasti masalahM:a soalan diajukan kepada 8 orang muriBantara soalan :Mata pelajaran apa yang awak minati ?i.ii. Siapakah yang selalu menolong awak menyiapkan kerja rumah?iii. Bagaimana awak mengisi masa lapang ?22
 54. 54. Lampiran 3orang Soal Selidikm balas pelajar terhadap maklumat berkaitan Bahasa Inggeris.BMaklurahan : Untuk setiap soalan dibawah bulatkan salah satu jawapan sahaja.ASila jawab semua soalan dengan bulatkan salah satu jawapan.minati mata pelajaran Bahasa Ingeris ?Tidak. Adakah awak bertanya pada guru jika tidak faham ?Tidakawak selalu menjawab dengan penuh perhatian ketika menulisjawapan didalam Bahasa Inggeris ?. Adakah awak me1Ya2Ya3. AdakahYa TidakLampiran 4uy somB ing e classroom thingsExample : I want a book1.2.3.4.5.6.7.8.23
 55. 55. Lampiran 5Refleksi murid pada aktiviti Little BookLampiran 6Antara kejayaan murid 2 Cendikiawania Irsalina Bt Shahridha telah memenangi Pertandingan Story Telling Peringkateri Johor pada 25 Jun 2005 di Batu Pahat, Johor.Lampiran 7eratan AkhbarLampiran 8Little Book yang telah dibuat oleh murid.NadNegKSalinan24

×