Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide dao tao nhan vien

2,233 views

Published on

Published in: Recruiting & HR
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Slide dao tao nhan vien

 1. 1. THÁNG 05 NĂM 2009: CÔNG TY CP QU C TỐ Ế PMW THÀNH L PẬ NGÀY 01/05/2013: D ÁN TÀI CHÍNH CÔNG TYỰ CP QU C T PMW Đ C CH T CH H I Đ NGỐ Ế ƯỢ Ủ Ị Ộ Ồ QU N TR PHÊ DUY TẢ Ị Ệ NGÀY 19/12/2013: THÀNH L P CÔNG TY CẬ Ổ PH N Đ U T PMW TR C THU C CÔNG TY CPẦ Ầ Ư Ự Ộ QU C T PMWỐ Ế NGÀY 20/12/2013: CÔNG TY C PH N Đ U TỔ Ầ Ầ Ư PMW Đ C T CH C TÀI CHÍNH QU C TƯỢ Ổ Ứ Ố Ế IRONFX TRAO CH NG NH N MÔ GI I THEOỨ Ậ Ớ TIÊU CHU N QU C T GIAO D CH HÀNG HÓAẨ Ố Ế Ị L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI NỊ Ử Ể
 2. 2. C C U T CH CƠ Ấ Ổ Ứ T NG CÔNG TY CP QU CỔ Ố T PMWẾ CÔNG TY CỔ PH N Đ U TẦ Ầ Ư PMW CÔNG TY TNHH GIÁO D CỤ QU C T PMWỐ Ế CÔNG TY TNHH VI C LÀM NHANHỆ HÀN N CỌ
 3. 3. C C U T CH CƠ Ấ Ổ Ứ GIÁM Đ CỐ P. KINH DOANHPHÒNG K TOÁNẾ PHÒNG K THU TỸ Ậ KI M SOÁT VIÊNỂ TN KINH DOANH TN K THU TỸ Ậ GIAO D CH VIÊNỊ CHUYÊN VIÊN TƯ V NẤ CHUYÊN VIÊN CNTT HCNS
 4. 4. TRI T LÝ KINH DOANH PMWẾ •Tôn tr ng, quan tâm, l ng nghe, th u hi u nh mọ ắ ấ ể ằ ph c khách hàng m t cách t t nh tụ ộ ố ấ •Liên t c đ i m i, nâng cao ch t l ng s n ph m d chụ ổ ớ ấ ượ ả ẩ ị v ngày càng hoàn h o.ụ ả •N n t ng doanh nghi p là phát tri n xã h i, PMWề ả ệ ể ộ cam k t tái đ u t xã h i thông qua các ho t đ ngế ầ ư ộ ạ ộ kinh doanh, g n k t ho t đ ng xã h i,ho t đ ng nhânắ ế ạ ộ ộ ạ ộ đ o.ạ SLOGAN "Cùng chúng tôi th nh v ng”ị ượ
 5. 5. Lĩnh v c ho t đ ngự ạ ộ Đ U T D ÁNẦ Ư Ự THI CÔNG XÂY D NGỰ MÔ GI I, Đ U GIÁ HÀNG HÓAỚ Ấ KINH DOANH B T Đ NG S NẤ Ộ Ả KINH DOANH GIÁO D CỤ MÔ GI I TH NG M IỚ ƯƠ Ạ GÓP V N LIÊN DOANHỐ H P TÁC Đ U TỢ Ầ Ư
 6. 6. Mô Tả Công Việc •Tìm kiếm khách hàng tiếm năng •Tiếp cận xin hẹn với khách hàng tiềm năng • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng •Thu thập thông tin của khách hàng •Phân tích và đánh giá nhu cầu của khách hàng •Thiết kế và trình bày và giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân/doanh nghiệp •Quản lý và chăm sóc khách hàng sau khi đã ký hợp đồng •Báo cáo trực tiếp cho cấp quản lý trực tiếp định kỳ Yêu Cầu Công Việc •Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, có sức khỏe; ngoại hình ưa nhìn •Có phương tiện đi lại, máy tính/laptop •Giao tiếp tốt, không nói ngọng, nói lắp; •Chịu khó, có khả năng làm việc dưới áp lực cao. •Số năm kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương •Yêu cầu bằng cấp: Trung Cấp/ Cao Đẳng trở lên •Ưu tiên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Tài chính… •Yêu cầu độ tuổi:23 – 35 tuổi •Ưu tiên hộ khẩu Đà Nẵng
 7. 7. N i dung g m có 3 ph n:ộ ồ ầ Ph n 1: Giao d ch hàng hóa là gì?ầ ị Ph n 2: u đi m th tr ng giao dich hàngầ Ư ể ị ườ hóa(so sánh G/d ch hàng hóa v i C/ khoán)ị ớ Ph n 3: Cách m tài kho n và tham gia đ t l nhầ ở ả ặ ệ giao dich trên th tr ng hàng hóaị ườ
 8. 8. 1/ GIAO D CH HÀNG HÓA LÀ GÌ ?Ị1/ GIAO D CH HÀNG HÓA LÀ GÌ ?Ị • Th tr ng giao dich hàng hóa(Forex) đ c hình thành t thị ườ ượ ừ ểTh tr ng giao dich hàng hóa(Forex) đ c hình thành t thị ườ ượ ừ ể k XI và b t đ u phát tri n t th k XIX ban đ u giao d ch chỷ ắ ầ ể ừ ế ỷ ầ ị ủk XI và b t đ u phát tri n t th k XIX ban đ u giao d ch chỷ ắ ầ ể ừ ế ỷ ầ ị ủ y u là mua bán t giá các c p ti n t , kim lo i quý, vàng , bac…ế ỷ ặ ề ệ ạy u là mua bán t giá các c p ti n t , kim lo i quý, vàng , bac…ế ỷ ặ ề ệ ạ v i s tham gia c a các công ty, t p đoàn tài chính, ngân hàngớ ự ủ ậv i s tham gia c a các công ty, t p đoàn tài chính, ngân hàngớ ự ủ ậ trung ng qu c gia c a các n c phát tri n. nh ng b c sangươ ố ủ ướ ể ư ướtrung ng qu c gia c a các n c phát tri n. nh ng b c sangươ ố ủ ướ ể ư ướ th k XXI gi đây v i s phát tri n công ngh thông tin,ể ỷ ờ ớ ự ể ệth k XXI gi đây v i s phát tri n công ngh thông tin,ể ỷ ờ ớ ự ể ệ internet và vi c Vi t Nam chính th c tr thành thành viên c aệ ệ ứ ở ủinternet và vi c Vi t Nam chính th c tr thành thành viên c aệ ệ ứ ở ủ t ch c th ng m i th gi i(WTO) thì các công ty Vi t Namổ ứ ươ ạ ế ớ ở ệt ch c th ng m i th gi i(WTO) thì các công ty Vi t Namổ ứ ươ ạ ế ớ ở ệ và chính các quý v đây cũng có th tham gia đ u t trên thị ở ể ầ ư ịvà chính các quý v đây cũng có th tham gia đ u t trên thị ở ể ầ ư ị tr ng này. Giao dich trên th tr ng này là online tr c tuy n,ườ ị ườ ự ếtr ng này. Giao dich trên th tr ng này là online tr c tuy n,ườ ị ườ ự ế giá c đ c đ nh giá theo giá liên ngân hàng và đ c công khaiả ượ ị ượgiá c đ c đ nh giá theo giá liên ngân hàng và đ c công khaiả ượ ị ượ minh b ch trên toan th gi i. - Nh quý v đã bi t có r tạ ế ớ ư ị ế ấminh b ch trên toan th gi i. - Nh quý v đã bi t có r tạ ế ớ ư ị ế ấ nhi u hình th c giao d ch trong đó có th k đ n th tr ngề ứ ị ể ể ế ị ườnhi u hình th c giao d ch trong đó có th k đ n th tr ngề ứ ị ể ể ế ị ườ t ng lai, th tr ng kỳ h n, th tr ng giao ngày. đây Côngươ ị ườ ạ ị ườ Ởt ng lai, th tr ng kỳ h n, th tr ng giao ngày. đây Côngươ ị ườ ạ ị ườ Ở ty chúng tôi s gi i thi u quí v th tr ng giao ngay (giao d chẽ ớ ệ ị ị ườ ịty chúng tôi s gi i thi u quí v th tr ng giao ngay (giao d chẽ ớ ệ ị ị ườ ị hàng hóahàng hóa).).
 9. 9. S n ph m giao dich trên th tr ng hàng hóa nàyả ẩ ị ườ r t phong phú và đa d ng: Bao g mấ ạ ồ Kim loai qúy,(Vàng b c, bach kim) Các c p ngoaiạ ặ tê .ngoài ra còn có Nông s n( Cà phê, h t đi u)ả ạ ề s t thép…vvắ
 10. 10. Theo tôi nghĩ ch c m t đi u r ng quý v đây có th đãắ ộ ề ằ ị ở ể đ u t ho c nghe nói v th tr ng ch ng khoán, ho cầ ư ặ ề ị ườ ư ặ mua vàng đ tích lũy, ho c có th mua m t lô đ t để ặ ể ộ ấ ể đ u t mong tìm ki m kh n l i nhu n nh ng ch cầ ư ế ả ợ ậ ư ắ ch n đ th c hi n đ c đi u này quý v s g p nhi uắ ể ự ệ ượ ề ị ẽ ặ ề khó khăn nh t đ nh ví d nh v v n, v n đ c t gi ,ấ ị ụ ư ề ố ấ ề ấ ữ qua trung gian ho c thông qua công ty đ t l nh, có thặ ặ ệ ể không có th i gian ho c không có ng i t v n cho quýờ ặ ườ ư ấ v hay vì m t lý do nào đó(Nh ng khi đ n v i thị ộ ư ế ớ ị tr ng giao d ch hàng hóa t i Cty CPĐT PMW chúng tôiườ ị ạ ch c quý v s gi i t a đ c và không còn nh ng loắ ị ẽ ả ỏ ươ ữ l ng này).ắ
 11. 11. 2. T I SAO PH I GIAO D CH TRÊN THI TR NG HÀNG HÓA. SO SÁNHẠ Ả Ị ƯỜ TH TR NG HÀNG HÓA V I TH TR NG CH NG KHOÁNỊ ƯỜ Ớ Ị ƯỜ Ứ Th tr ng hàng hóa r t đ c bi t so v i các th tr ng khácị ườ ấ ặ ệ ớ ị ườ trên th gi i, giao d ch 24h/ngày và ch ng ng giao d ch m tế ớ ị ỉ ừ ị ộ th i gian ng n cu i tu n. Vì v y nhà đ u t có th giao d chờ ắ ố ầ ậ ầ ư ể ị b t c gi nào trong ngày.ấ ứ ờ Th i gian giao d ch c a các th tr ng làờ ị ủ ị ườ :
 12. 12. A.T i sao ph i giao d ch trên th tr ng hàngạ ả ị ị ườ hóa(Forex)? D i đây là nh ng thu n l i và giá tr mà th tr ng hàng hóa mang l i,ướ ữ ậ ợ ị ị ườ ạ là nh ng lý do t i sao m i ng i l i ch n giao d ch trong thữ ạ ọ ườ ạ ọ ị ị tr ng nàyườ 1. Không qua trung gian đ t l nhặ ệ 2. Không phí giao d ch (No Comisson)ị 3. Không gi i h n giao d chớ ạ ị 5. Th tr ng giao d ch 24hị ườ ị 6. Không ai có kh năng đ nh h ng th tr ng (thao túng th tr ng)ả ị ướ ị ườ ị ườ 7. Ti n b o ch ng (Margin) hay kho n ký quề ả ứ ả ỹ 8. Tính thanh kho n caoả 9. Th tr ng 2 chi uị ườ ề
 13. 13. 1. Không qua trung gian đ t l nhặ ệ Giao d ch trên th tr ng hàng hóa (Forex) không c nị ị ườ ầ trung gian và cho phép khách hàng giao d ch tr c ti p v iị ự ế ớ th tr ng, đ c c p nh t thông tin tr c ti p v giá vàng.ị ườ ượ ậ ậ ự ế ề
 14. 14. 2. 2. Không gi i h n giao d chớ ạ ịKhông gi i h n giao d chớ ạ ị Trong các th tr ng khác h p đ ng giao d ch b gi i h nị ườ ợ ồ ị ị ớ ạ b i m t t l nh t đ nh (Ví d nhà đ u t mu n mua cở ộ ỷ ệ ấ ị ụ ầ ư ố ổ phi u thi ch v i m t kh i l ng nh t đ nh). Trong thế ỉ ớ ộ ố ượ ấ ị ị tr ng này, có th giao d ch v i m t tài kho n nh (Miniườ ể ị ớ ộ ả ỏ Acount) 22 Tri u VND và không gi i h n tài kho n t i đaệ ớ ạ ả ố ..
 15. 15. 3.Th tr ng giao d ch 24hị ườ ị Không ph i ch đ i th tr ng m c a và đóng c a, giao d ch tả ờ ợ ị ườ ở ử ử ị ừKhông ph i ch đ i th tr ng m c a và đóng c a, giao d ch tả ờ ợ ị ườ ở ử ử ị ừ 5 gi sáng ngày th hai đ n 5 gi sáng ngày th b y gi Vi tờ ứ ế ờ ứ ả ờ ệ5 gi sáng ngày th hai đ n 5 gi sáng ngày th b y gi Vi tờ ứ ế ờ ứ ả ờ ệ Nam, có th nói th tr ng hàng hóa(Forex) không bao gi ng .ể ị ườ ờ ủNam, có th nói th tr ng hàng hóa(Forex) không bao gi ng .ể ị ườ ờ ủ Đây là thu n l i l n đ i v i nh ng ng i mu n giao d ch trongậ ợ ớ ố ớ ữ ườ ố ịĐây là thu n l i l n đ i v i nh ng ng i mu n giao d ch trongậ ợ ớ ố ớ ữ ườ ố ị th i gian rãnh ho c th i gian thích h p nh t trong ngày, b i vìờ ặ ờ ợ ấ ởth i gian rãnh ho c th i gian thích h p nh t trong ngày, b i vìờ ặ ờ ợ ấ ở b n có th ch n giao d ch b t c lúc nào (sáng, tr a, chi u, t i,ạ ể ọ ị ấ ứ ư ề ốb n có th ch n giao d ch b t c lúc nào (sáng, tr a, chi u, t i,ạ ể ọ ị ấ ứ ư ề ố khuya).khuya).
 16. 16. 4.Không ai có kh năng đ nh h ng th tr ng (thao túngả ị ướ ị ườ th tr ng):ị ườ   Th tr ng giao d ch hàng hóa(Forex) quá l n và quá nhi uị ườ ị ớ ề ng i tham gia nên không m t ai (cho dù c 1 ngân hàng) cóườ ộ ả th ki m soát n i th tr ng trong dài h n. S can thi p c aể ể ổ ị ườ ạ ự ệ ủ NHTW ch có tác d ng trong ng n h n và không hi u qu .ỉ ụ ắ ạ ệ ả NHTW ngày càng có ít tác đ ng hay can thi p vào th tr ngộ ệ ị ườ toàn c u.ầ
 17. 17. 5.Ti n b o ch ng (Margin) hay kho n ký qu :ề ả ứ ả ỹ Trong giao d ch trên th tr ng hàng hóa(Forex), 1 kho n ti nị ị ườ ả ềTrong giao d ch trên th tr ng hàng hóa(Forex), 1 kho n ti nị ị ườ ả ề b o ch ng nh có th giúp b n giao d ch trên 1 kho n ti n l nả ứ ỏ ể ạ ị ả ề ớb o ch ng nh có th giúp b n giao d ch trên 1 kho n ti n l nả ứ ỏ ể ạ ị ả ề ớ h n nhi u, cho phép b n có th thu đ c l i nhu n kh ng lơ ề ạ ể ượ ợ ậ ổ ồh n nhi u, cho phép b n có th thu đ c l i nhu n kh ng lơ ề ạ ể ượ ợ ậ ổ ồ trên kho n ti n đ u t nh nh ng r i ro có gi i h n. Ví d b nả ề ầ ư ỏ ư ủ ớ ạ ụ ạtrên kho n ti n đ u t nh nh ng r i ro có gi i h n. Ví d b nả ề ầ ư ỏ ư ủ ớ ạ ụ ạ m 1 mini account 22 Tri u VND thì b n s giao d ch trên sở ệ ạ ẽ ị ốm 1 mini account 22 Tri u VND thì b n s giao d ch trên sở ệ ạ ẽ ị ố ti n t ng đ ng 2.200.000.000 VND. (t l 1:100)ề ươ ươ ỷ ệti n t ng đ ng 2.200.000.000 VND. (t l 1:100)ề ươ ươ ỷ ệ
 18. 18. 6.Tính thanh kho n caoả B i vì th tr ng giao d ch hàng hóa(Forex) quá l n, nó cũng r tở ị ườ ị ớ ấ d thanh kho n, ch c n 1 cái nh p chu t b n có th mua bánễ ả ỉ ầ ấ ộ ạ ể ngay l p t c tuỳ ý v i giá nh mong đ i, b n không bao gi bậ ứ ớ ư ợ ạ ờ ị “k t” trong th tr ng. B n cũng có th thi t l p ch đ t đ ngẹ ị ườ ạ ể ế ậ ế ộ ự ộ cho giao d ch: k t thúc l nh giao d ch khi b n đ t đ c l i nhu nị ế ệ ị ạ ạ ượ ợ ậ mong mu n (Take profit – đ nh m c lãi, Stop loss,...)ố ị ứ
 19. 19. 7.Th tr ng 2 chi uị ườ ề B n có th mua đ i giá lên (l nh Buy) ho c bán đ i giá xu ngạ ể ợ ệ ặ ợ ố (l nh Sell - bán kh ng). Kh năng l i nhu n t n t i vì t giáệ ố ả ợ ậ ồ ạ ỷ trao đ i (giá c ) luôn luôn dao đ ng. Giao d ch hàngổ ả ộ ị hóa(Forex) cho phép thu l i t c 2 phía tăng ho c gi m.ờ ừ ả ặ ả Trong m i giao d ch, m i bên đ u có đ c và m t…ỗ ị ỗ ề ượ ấ
 20. 20. B.So sánh gi a th tr ng giao d ch hàngữ ị ườ ị hóa(Forex) và TT Ch ng khoánứ M c đích khi tham gia th tr ng hàng hóa(Forex) là ki m l iụ ị ườ ế ờ d a trên s chênh l ch t giá. Do đó, đ giúp nhà đ u t hi uự ự ệ ỷ ể ầ ư ể rõ v th tr ng này đ có th thành công và quan tr ng là đề ị ườ ể ể ọ ể nhà đ u t có th hình dung v ti m năng l i nhu n, khầ ư ể ề ề ợ ậ ả năng sinh l i mà th tr ng này mang l i, thì các nhà đ u tờ ị ườ ạ ầ ư có th so sánh th tr ng giao d ch hàng hóa(Forex) v i thể ị ườ ị ớ ị tr ng ch ng khoán:ườ ứ
 21. 21. So sánh gi a th  tr ng giao d ch hàng hóa(Forex) và TT Ch ng khoánữ ị ườ ị ứ u i m/L i thƯ đ ể ợ ế Th tr ng giao d ch hàng hóaị ườ ị (Forex) Ch ng khoánứ V nố Ít, 1 H giao d ch giá tr vài tr mĐ ị ị ă nghìn USD (ngo i t ) ho c vài tr mạ ệ ặ ă Oz (vàng) thì b n ch ph i b ra 1ạ ỉ ả ỏ kho n ti n là kho ng 1% giá tr Hả ề ả ị Đ giao d ch là m b o giao d ch, g iị đả ả ị ọ là ti n b o ch ng.ề ả ứ Nhi uề Thông tin Công khai Không c côngđượ b r ng rãiố ộ
 22. 22. Kh n ng thanh kho n caoả ă ả Có Không L i nhu nợ ậ L n, có th ki m l i c khiớ ể ế ờ ả giá lên hay xu ngố Ch có th ki m l i khi giáỉ ể ế ờ lên Th tr ng 2 chi uị ườ ề Có Không Giá cả c tính toán và c p nh tĐượ ậ ậ b i các t ch c tài chính vàở ổ ứ h th ng liên ngân hàng.ệ ố D a trên thành tích c a côngự ủ ty là ch y u.ủ ế Y u t u cế ố đầ ơ Không Có So sánh gi a th  tr ng giao d ch hàng hóa(Forex) và TT Ch ng khoánữ ị ườ ị ứ
 23. 23. 5. M M T TÀI KHO N GIAO D CHỞ Ộ Ả Ị . Liên h b ph n giao dich viên c a công ty ho c chuyên viên t v nệ ộ ậ ủ ặ ư ấLiên h b ph n giao dich viên c a công ty ho c chuyên viên t v nệ ộ ậ ủ ặ ư ấ 6.LÀM SAO Đ Đ T L NH MUA BÁN.Ể Ặ Ệ Th c hi n trên ph n m m mt4.ự ệ ầ ề Vi c th c hi n giao d ch s đ c nhân viên t v n chúng tôi h tr h ngệ ự ệ ị ẽ ượ ư ấ ỗ ợ ằ ngày có th b ng đi n tho i, tin nh n hay tr c ti p…Nhân viên t v nể ằ ệ ạ ắ ự ế ư ấ chúng tôi đ c đào t o r t căn b n khi tham gia th tr ng này, ngoài raượ ạ ấ ả ị ườ quý v có th đ n công ty, b n tôi có th h tr tr c ti p cho cho quý v .ị ể ế ả ể ỗ ợ ự ế ị đây tôi có th chia s quý v nhi u h n vì tôi cũng đã h n 10 năm làmỞ ể ẽ ị ề ơ ơ vi c ngành tài chính nhân hàng và là nh ng ng i đ u tiên tham gia vàoệ ữ ườ ầ th tr ng giao dich này t i TP Đà N ngị ườ ạ ẵ Kính th a quý v công ty PMW chúng tôi mong mu n đem đ n cho quý vư ị ố ế ị m t d ch v t v n đ u t hoàn h o cung c p chi n l c đ u t trên thộ ị ụ ư ấ ầ ư ả ấ ế ướ ầ ư ị tr ng giao d ch hàng hóa th gi i. Thành công c a quý nhà đ u t cũngườ ị ế ớ ủ ầ ư là thành công c a công ty chúng tôi.ủ Ph n trình bày c a tôi đ n đây xin k t thúcầ ủ ế ế
 24. 24. S N PH M 1: NHÀ Đ U T S 1Ả Ẩ Ầ Ư Ố Đ i t ng tham gia :ố ượ Cá nhân, h gia đình, kinh doanh……ộ S v n h p tác:ố ố ợ S v n tham gia t i thi u: 1000 USD. (1$=22.000 VNĐ)ố ố ố ể Th i gian h p tác:ờ ợ Tùy theo nhu c u c a khách hàngầ ủ N i dung:ộ - Công ty s cung c p chi n l c cho khách hàng thông qua chuyên viên tẽ ấ ế ượ ư v n/SMS ho c truy c p website :ấ ặ ậ www.dautuantoan.vn;www.dautuantoan.com.vn - Tr ng h p l : khách hàng ch u 100% thua l /l nh giao d ch.ườ ợ ỗ ị ỗ ệ ị - Tr ng h p lãi: khách hàng nh n 100% l i nhu n /l nh giao d ch.ườ ợ ậ ợ ậ ệ ị - Tr ng h p rút ti n ho c thanh kho n khách hàng đ n phòng k toán – hànhườ ợ ề ặ ả ế ế chính công ty đ th c hi n giao d chể ự ệ ị - Th i gianờ vào gi hành chính t th 2 đ n th 6ờ ừ ứ ế ứ Sáng 8h – 11h Chi u 14h – 17hề
 25. 25. S N PH M 2:Ả Ẩ GÓP V N Đ U T B NG TI N M T (VND)Ố Ầ Ư Ằ Ề Ặ Đ i t ng tham gia :ố ượ Cá nhân, h gia đình, kinh doanh…ộ S v n H p tác:ố ố ợ T i thi u 20.000.000 đ ngố ể ồ Th i gian H p tác:ờ ợ 3 tháng (tính t ngày m đ n ngày t t toán h p đ ng)ừ ở ế ấ ợ ồ Lãi : Khách hàng lĩnh lãi hàng tháng/Qúy t i công ty.ạ
 26. 26. Nội dung PMW Nhà đầu tư Chú ý Lợi nhuận đầu tư 60% 40% Trên tổng lợi nhuận ròng Rủi ro đầu tư Backcom 10 usd/lot Rủi ro tối đa 20% /vốn gốc S N PH M 3:Ả Ẩ QU N LÝ V N Đ U TẢ Ố Ầ Ư •Đ i t ng tham gia :ố ượ Cá nhân, h gia đình, kinh doanh…ộ •S v n h p tác:ố ố ợ T i thi uố ể 2500 USD/5000 USD/10.000 USD/20.000 USD/50.000 USD… •Th i gian H p tác: 3 thángờ ợ (tính t ngày m đ n ngày t t toán h p đ ng)ừ ở ế ấ ợ ồ Ví d :ụ - Khách hàng m h p đ ng kỳ h n 3 tháng : t ngày 01/01/2014, ngày t t toán s làở ợ ồ ạ ừ ấ ẽ 01/04/2014 th i gian ho ch toán lãi l 01 tháng/l n.ờ ạ ỗ ầ •L i nhu n c a Khách hàng:ợ ậ ủ -Tr ng h p t i th i đi m quy t toán và phân chia l i nhu n mà vi c giao d ch hàng hóaườ ợ ạ ờ ể ế ợ ậ ệ ị không có l i nhu nợ ậ (do Bên B qu n lý b l )ả ị ỗ thì bên A đ c bên B h tr s ti n t ng ng 10ượ ỗ ợ ố ề ươ ứ USD/lot.( L u ý: khách hàng không đ c phép rút v n g c tr c th i h n.)ư ượ ố ố ướ ờ ạ
 27. 27. S N PH M 4:Ả Ẩ QU N LÝ V N Đ U T 2 (T ngày 01/04-30/04/2014)Ả Ố Ầ Ư ừ •Đ i t ng tham gia :ố ượ Cá nhân, h gia đình, kinh doanh…ộ •S v n h p tác:ố ố ợ T i thi uố ể 5000USD – Công ty góp v n thêm 60%ố •Th i gian H p tác: 3 thángờ ợ (tính t ngày m đ n ngày t t toán h p đ ng)ừ ở ế ấ ợ ồ Ví d :ụ - Khách hàng m h p đ ng kỳ h n 3 tháng : t ngày 01/01/2014, ngày t t toánở ợ ồ ạ ừ ấ s là 01/04/2014ẽ •L i nhu n c a Khách hàng đ c quy t toán cu i kỳ đ u tợ ậ ủ ượ ế ố ầ ư Nội dung PMW Nhà đầu tư Chú ý Lợi nhuận đầu tư 60% 40% Trên tổng lợi nhuận ròng Rủi ro đầu tư 60% 40% Trên tổng rủi ro hợp tác
 28. 28. •S v n H p tác:ố ố ợ T i thi uố ể 5.000.000 đ ng /thángồ •Th i gian H p tác:ờ ợ 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng (tính t ngày m đ nừ ở ế ngày t t toán h p đ ng)ấ ợ ồ •Ph ng th c góp v n đ u t đ nh kỳ:ươ ứ ố ầ ư ị vào ngày 1-10 hàng tháng thì khách hàng n p ti n, n u khách hàng n p không đúngộ ề ế ộ th i gian cam k t thì toàn b s ti n s đãờ ế ộ ố ề ẽ đ u t góp v n đ nh kỳ s đ c tính lãiầ ư ố ị ẽ ượ su t không kỳ h n 02%/năm cho đ n ngàyấ ạ ế t t toán.ấ •L i t c đ u t :ợ ứ ầ ư Khách hàng nh n lãi cu iậ ố kỳ t i công ty ho cạ ặ có th nh n lãi chu kỳể ậ 12 tháng/l n t i công ty ho c chuy nầ ạ ặ ể kho n qua tài kho n đăng ký.ả ả
 29. 29. Kỳ hạn 12 tháng 24 tháng 36 tháng 48 tháng Lãi suất đầu tư 10% 15% 18% 20%
 30. 30. Ví dụ minh họa: Khách hàng tham gia đầu tư định kỳ hàng tháng 10.000.000đ kỳ hạn 12 tháng. Cuối kỳ khách hàng sẽ nhận được tổng số tiền: 120.000.000đ(gốc) +6.500.000đ (lãi) = 126.500.000đ. Khách hàng tham gia đầu tư định kỳ hàng tháng 10.000.000đ kỳ hạn 24 tháng. Cuối kỳ khách hàng sẽ nhận được tổng số tiền: 240.000.000đ (gốc) +37.500.000đ (lãi) = 277.500.000đ
 31. 31. .

×