Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh

1,029 views

Published on

Bài giảng hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp/nhóm khởi nghiệp nông nghiệp và dân tộc thiểu số.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh

 1. 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH Trần Trí Dũng; tran@jeaustin.com Hà Nội, ngày 12-08-2017
 2. 2. KẾ HOẠCH KINH DOANH LÀ GÌ?
 3. 3. KẾ HOẠCH KINH DOANH CÓ CẦN KHÔNG? • Câu hỏi sai. Luôn tồn tại một kế hoạch kinh doanh. oKế hoạch kinh doanh: “Cố mà sống!” • Ba câu hỏi: 1. Mục tiêu là gì? 2. Làm cách nào để đạt mục tiêu? 3. Cần gì để đạt mục tiêu? • Người khởi nghiệp làm gì? Người khởi nghiệp = Người giải quyết vấn đề TTD
 4. 4. TINH GỌN TRUYỀN THỐNG CHIẾN LƯỢC Mô hình kinh doanh Kế hoạch kinh doanh Dẫn dắt bởi giả thuyết Dẫn dắt bởi thực thi QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Phát triển khách hàng Quản trị sản phẩm Xâm nhập thị trường, kiểm tra giả thuyết Chuẩn bị tung sản phẩm ra thị trường với kế hoạch chuẩn bị từng bước kỹ lưỡng KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ Phát triển mau chóng và đơn giản Phát triển mau chóng hoặc ào ạt Linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh Linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh hoặc phát triển đầy đủ các tính năng sản phẩm theo kế hoạch định sẵn TỔ CHỨC Đội phát triển sản phẩm và khách hàng Các phòng ban chức năng Tuyển dụng nhân sự sẵn sàng học hỏi, linh hoạt, tốc độ Tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm và năng lực triển khai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các chỉ tiêu, kết quả là quan trọng Hạch toán kế toán Chi phí phát triển khách hàng, tiền mặt Bảng cân đối kế toán, Lưu chuyển tiền tệ, Kết quả kinh doanh THẤT BẠI Kỳ vọng xảy ra Ngoại lệ Khắc phục bằng điều chỉnh linh hoạt và từ bỏ các sản phẩm không như mong đợi Thay đổi điều hành, thực thi TỐC ĐỘ Rất nhanh Được đo lường cẩn trọng Steve Blank, 2013. Why the Lean Startup Changes Everything. Harvard Business Review.
 5. 5. SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ • Điều tuyệt vời nhất về sản phẩm hay dịch vụ của bạn? • Tại sao bạn làm sản phẩm hay dịch vụ này? • Tại sao chúng tôi cần quan tâm tới sản phẩm hay dịch vụ của bạn? • Tại sao chúng tôi nên sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn? • Tại sao chúng tôi nên mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn?
 6. 6. BÁN ĐÚNG THỨ THỊ TRƯỜNG CẦN
 7. 7. THỊ TRƯỜNG • Khách hàng là ai? • Ai mua đầu tiên? Ai quan trọng nhất? • Khách hàng mua hàng thế nào? • Đưa hàng ra thị trường thế nào? • Khách hàng trả tiền ra sao? • Thị trường có độ lớn thế nào? • Đối thủ cạnh tranh là ai? • Bạn có gì khác biệt với đối thủ cạnh tranh
 8. 8. “RỦI RO LỚN NHẤT LÀ THÁI ĐỘ VỚI RỦI RO”
 9. 9. TỔ CHỨC SẢN XUẤT & VẬN HÀNH • Cấu trúc tổ chức định hình văn hóa doanh nghiệp • Cấu trúc tổ chức quyết định cách thức phối hợp giữa các thành viên
 10. 10. Không gian làm việc mở, sáng tạo, ít phân cấp
 11. 11. CON NGƯỜI
 12. 12. CÔNG NGHỆ • Mức độ làm chủ công nghệ: • Tự phát triển? • Nhận chuyển giao? • Sở hữu và bảo hộ quyền sở hữu công nghệ? • Hợp tác với các chuyên gia công nghệ?
 13. 13. KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH • Chi phí: Kiểm soát chặt chẽ • Doanh thu: “Tiền trong tài khoản” • Tiền mặt là vua • Dòng tiền mới là vua đích thực • Hòa vốn  Lợi nhuận
 14. 14. MỞ RỘNG & PHÁT TRIỂN

×