Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Logistika "bez ruku" - Branko Krstić, Nestle

2,110 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Logistika "bez ruku" - Branko Krstić, Nestle

 1. 1. Logistika bez ruku Branko Krstid Logistics Supervisor Nestle Adriatic d.o.o.
 2. 2. Uvod • Nestle-ov pogled na suradnju sa 3PL-ovima • Odabir 3PL-a • Odnosi sa 3PL-om
 3. 3. Nestle-ov pogled na suradnju sa 3PL-ovima • Zašto outsource-ati – Cijena rada – Cijena prekida radnog odnosa – Promjene u ekonomskom okruženju – Pritisak na smanjenje opreme , broja zaposlenih, kompleksnosti – Rast poslovanja – prekoračenje kapaciteta – Sinergija sa strankama
 4. 4. Nestle-ov pogled na suradnju sa 3PL-ovima • Prednosti – Fleksibilnost u opremi (uključujudi nekretnine) i uslugama – Hub sinergije – Profesionalnost – Fokus na zadatke npr: Handling / Transport / Co- Packing. – Vrijednosti opreme je OFF BOOK – Fleksibilnost radne snage – Reducurani troškovi obuke – Traženje dodane vrijednosti • Nedostaci – Nove vještine i treninzi za održavanje odnosa sa 3PL-om – Mogudnost povedanja sigurnosnih problema zbog povjerljivosti podataka – Više transakcija, dokumentacije, kontrola i interfacea – Odnos sa kupcima nije direktan – Vještine se mogu izgubiti, potencijalne poteškode kod vradanja na insourcing – Održivost dodavanja vrijednosti
 5. 5. Odabir 3PL-a 2 2.3 2.8 3 3 3.2 4 5.4 7 8 10 23 0 5 10 15 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skladišni prostor u mio. m2 ? whether “In house” or “outsourced”
 6. 6. Odabir 3PLa • Odrediti team za tender • SWOT analiza organizacije • Prema potrebi evaluirati distribucijski dizajn mreže • Znati svoje troškove – benchmark • Najaviti tender potencijalnim pružateljima usluge • Odabrati pružatelje koji su najjači na tržištu • Jasno definirati koje se usluge, za što i od kad traže – Perspektiva – Percepcija – Očekivanja
 7. 7. Odabir 3PLa • Poziv na tender – istraživanje tržišta – predanaliza – poziv na tender – ocjenjivanje ponuda – odabir providera – pregovori oko ugovora – post analiza • Struktura naplate usluga – Open book – Close book • Ne podcjenjivati vrijeme potrebno za završetak odabira!!!
 8. 8. Odabir 3PLa • Što obavezno uključiti u ugovor: – Service level – Sljedivost robe – KPI – definicija i posljedice ostvarenja i neostvarenja – Pladanja i naknade – Uvjeti za prekid ili otkazivanje ugovora – Osiguranje – Kontinuirani napredak
 9. 9. Odnosi sa 3PL-om • Pretpostavke za dobar odnos sa 3PLom – Jasan dogovor oko cijena i vrste usluga – Dobar management team – Profesionalni WMS – Dogovoreni KPI i njihovo pradenje – Održive dobre performanse – Zajednički dogovor oko daljnjeg napretka i sustavno pradenje – Procedura za eskalacije – Obaveza da se pruže dogovorene usluge – BCP
 10. 10. Odnosi sa 3PL-om • Redovni sastanci – Na mjesečnom nivou – Pregled performansi – Identifikacija problema i mjesta za napredak – Optimizacija procesa zajedničkom suradnjom • Prisutnost na mjestu događaja – nisu dovoljni pozivi i mailovi • Uvijek čista komunikacija i transparentnost • Osigurati da prije svega postoje: – Ugovor – Procedure – Indikatori performansi i usluge – Jasno definirana očekivanja – Identificirane potencijalne točke neslaganja
 11. 11. Zaključak • Utvrditi da je outsourcing potreban • Odabir 3PL-a na osnovu tendera • Održavati dobar odnos/kolaboraciju sa 3PL- om

×