Skladišni procesi i kontroling

1,184 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Mislite li da pilot vlada situacijom i da zna kuda ide? Zašto?Za kompleksni zadatak upravljanja avionom pilot pred sobom ima cijeli niz mjernih instrumenata koji pokazuju brzinu i visinu aviona, smjer kretanja, razinu goriva i sl. Upravljanje logistikom nije jednostavnije od upravljanja avionom!Zašto onda samo financijski pokazatelji kao jedini mjerni instrument za odluku? Prikazuje skup instrumenata koji daje jednostavan i sažet pregled stanja logistike i daje odgovore na pitanja gdje se nalazimo i kamo trebamo ići.
 • YogiBerra jedan od najpoznatijih američkih baseball igrača i trenera kojeg su često citirali
 • Cilj  svrha ili ono čemu se teži Dobra logistika  sredstvo ili put kako to ostvariti
 • Poduzeća se u novim tržišnim okolnostima u vrijeme krize moraju prilagoditi i povećati efikasnost u skladištu ---- uska grla, zastoj (zajednički nazivnik  neefikasnost)  niski nivo usluge kupcu.EU - povećani pritisci konkurencije, novo tržište, nove potrebe kupaca - zahtijevaju brze, sigurne i odlučne poslovne odgovore. U takvim okolnostima sve veću važnost dobiva informatički sustav.
 • Glavni zadatak integralne logistike je osigurati što kvalitetniju uslugu kupcu!Svima poznati 7 PBit kvalitete usmjeriti na sprječavanje grešaka, a ne na njihovo otkrivanje!Garancija kvalitete je, kad se vraća kupac, a ne roba!Dobroj kvaliteti mora se težiti stalno I onda kada se povećava dobit i u slučaju kada su vremena teška.
 • Važnost informacije u logistici?Kvalitetnu, brzu i točnu informaciju osigurava informacijski sustav!Efikasnost informacijskog sustava temelj je efikasnosti upravljanja logističkim aktivnostima!Preduvjet  informacijska tehnologija:Automatizirano upravljanje materijalima (ARS)RF, RFID, PtL ili VoicePicking tehnologijaWMS sustav
 • Ako NEMATE zacrtane ciljeve procesa, Ako ih NE nadzirete u cijelosti,Tada NE MOŽETE njima upravljati,Kako bi stvorili NOVU vrijednost!
 • Logistika definitivno predstavlja trošak, ali je podrška ostalim sektorima u poduzeću Ja volim reći da logistika predstavlja krvožilni sustav nekog poduzeća, dok skladište ima ulogu srca u tom sustavu, a krv  7 PSvima je u interesu da taj sustav NE stane, da ne zakrčimo protokKako to osigurati?Preventivnim djelovanjem! 
 • Primjer: kako utječe na imidž tvrtke kada proizvoda, za koje se već danima oglašavaju reklame (novi proizvod, akcija i sl), nema na policama?!S druge strane, kvalitetna i dobro organizirana distribucija predstavlja dodatnu vrijednost poduzeću
 • Kada biste brojali koliko puta u toku procesa dotaknete proizvod prije nego što dođe kupcu u ruke, na kojem broju biste se zaustavili?Cilj je smanjiti broj doticaja u handlingu sa robom.U današnje vrijeme trend je u svijetu logistike da roba za komisioniranje dolazi do pickera (Goods-to-Man).
 • Ciljevi  Smanjenje skladišnih troškova, Podizanje kvalitete, Učinkovitost/brzinaVrlo je važno procijeniti koliko se troši na ukupnu logističku operaciju! Ključni elementi za utvrđivanje i praćenje kvaliteta logističke usluge, troškova i ostalih učinaka u logističkim procesima.
 • Jasno definiranje strukture troškova omogućava povezivanje ciljeva i zadaća ključnih aktivnosti životnog ciklusa s raspoloživim resursima i mogućnostima, te stvara pretpostavke za optimizaciju troškova u funkciji postizanja željene, ponekad i maksimalne učinkovitosti logističkog sustava.
 • Svaki se trošak isplati ako donosi veću dugoročnu korist od vrijednosti utrošenih resursa.Korist ne mora uvijek biti novčana!
 • Jedino tako možemo utjecati izravno na prihode od prodaje i na dobit poduzeća.Preventivnim aktivnostima za izbjegavanje grešaka teži se k smanjenju troškova za ispitivanje, ispravke i reklamacije.
 • Sniženje troškova u jednom logističkom podsustavu može uzrokovati povećanje troškova u drugim logističkim podsustavima.
 • Moramo biti svjesni na što utječe odabrana strategija? Npr. Brzina vs kvaliteta!
 • Potencijalne inicijative za smanjenje troškova mogu se odrediti korištenjem četiriju metoda:
 • Informacije o skladišnim i distributivnim operacijama u realnom vremenu:status narudžbezalihaljudski resursiskladišna oprema Kako onda unaprijediti skladišno poslovanje?povećati efikasnost, smanjiti troškove, pratiti zahtjeve tržišta, …
 • PrimjerAhold LCD ekran
 • Usporedba ne omogućuje samo kontrolu uspjeha, već poglavito i utvrđivanje slabih točaka.Što se ranije spoznaju odstupanja od planiranja, to se brže i dosljednije može djelovati protiv istih i time do kraja godine možda ostvariti prvotni cilj. Potrebno redovito provjeravati ''svoje'' pokazatelje, poput kapetana koji provjerava smjer svojeg kretanja.Zadani ciljevi mogu se kvantificirati preko odgovarajućih pokazatelja i time podvesti pod usporedbu PLANIRANIH i OSTVARENIH vrijednosti. Čine osnovnicu za planiranje, upravljanje i usporedbu planiranih i ostvarenih vrijednosti:Zbroj, vrijednosti i postotci reklamiranih isporukaZbroj i vrijednosti reklamacija kupaca koje su uzrokovali dobavljači (isporučitelji)Troškovi koji su nastali kao posljedica isporuka robe s greškom i troškovi kontrole i ispitivanja reklamacija Troškovi za izbjegavanje grešaka
 • Postupak formiranja sustava pokazatelja uspješnosti ima nekoliko faza:definiranje pojedinih pokazateljamjerenje uspješnosti pomoću pokazateljautvrđivanje odstupanjaanaliza odstupanja, utvrđivanje uzroka i posljedica odstupanjapoduzimanje korektivnih mjera
 • Mjerenje i praćenje logističkih performansi predstavljaju kamen temeljac upravljanja kvalitetom u logistici.Neophodno je na strateškom nivou definirati: plan učinkovitosti, kvantitativne i kvalitativne metode utvrđivanja, u funkciji konkretizacije i realizacije postavljenih ciljeva.
 • Nogometni menadžer (Hrvati poznati kao nacija od 4 M izbornika)KPI: broj golova, broj asistencija, broj točnih dodavanja, broj pretrčanih kilometara…Veće plaće ne garantiraju uspjeh. Timski rad čini razliku!Ako se na kraju ne ostvari ono što su tražili, Uprava smijeni trenera. Na ovaj način dolaze do izražaja menadžerske vještine logističkog menadžmenta. Koji je cilj? Koje su strategije poznate za dostizanje željenog cilja?Koje preduvjete trebamo poduzeti? Koji su ključni pokazatelji prepoznati?upravljanje financijama izgradnja stadiona i infrastrukturekupnjapravih igrača prema poziciji koju igrajuprema traženom učinkupostavljanje treninga igračakreiranje najbolje postave odabir najboljetaktike4-4-2,4-5-1, 4-3-3odabir igrača za izvođenje kaznenih udaracamjerenje ključnih pokazatelja učinkabroj golovabroj asistencijabroj točnih dodavanjabroj pretrčanih kilometara
 • Skladišni procesi i kontroling

  1. 1. SKLADIŠNI PROCESI I KONTROLING Damir Duvnjak S&T Hrvatska d.o.o.
  2. 2. Preduvjeti za ostvarivanje ciljeva CILJ STRATEGIJA Prvo moramo postaviti cilj kako bi stremili prema njemu! Ako fokus znači imati cilj, smjer znači imati strategiju kako taj cilj ostvariti! MJERENJE Ako ne mjerimo postupke na putu prema cilju, ne možemo njima niti upravljati!
  3. 3. Poslovni ciljevi poduzeća • Kontinuirani rast poduzeda • Povedanje kvalitete protoka informacija i podataka – za strateško i operativno odlučivanje • Maksimalna operativna učinkovitost – iskoristivost svih raspoloživih resursa • Smanjenje operativnih troškova – izbjegavanje uskih grla u procesima
  4. 4. Fokus usmjeren na kvalitetu • Fokus vedine poduzeda usmjeren na ispunjavanje potreba krajnjeg kupca te na kvalitetu same usluge. “Nezadovoljan kupac uvijek je najskuplji trošak za poduzede!”
  5. 5. Principi upravljanja kvalitetom • Orijentiranost na kupca • Menadžment - vođenje, usmjeravanje • Uključenost zaposlenih • Procesni pristup • Sistemski pristup rukovođenju • Stalno unapređivanje • Donošenje odluka na osnovu činjenica  Shvatiti potrebe kupca  Jedinstveni cilj  Ljudi su osnova organizacije  Efikasnije upravljanje aktivnostima  Učinkovitost  Trajni cilj  Ispravni podaci
  6. 6. Upravljanje logističkim aktivnostima • Nema upravljanja niti jednom aktivnošdu bez informacije! • Sadržaj i ispravnost informacije utječe na kvalitetu same aktivnosti! • Imati informaciju ne znači upravljati njome!
  7. 7. ODJELI PODUZEĆA DOBAVLJAČI KUPCI
  8. 8. Distribucija u lancu opskrbe • Najvažnija faza u lancu opskrbe – svi zastoji najviše se primjeduju na kraju lanca • Vrlo velika troškovna stavka – nužna optimizacija troškova i kvalitetno pradenje • Glavno pitanje: “Kako ubrzati proces?”
  9. 9. Cross-docking Dobavljači Prijem robe Sortiranje robe Isporuka robe Trgovine
  10. 10. Cross-docking Tradicionalna distribucija: •Više manjih, međusobno neovisnih, isporuka •Nedovoljna iskorištenost transportnih kapaciteta - tzv. LTL (eng. Less than TruckLoad) Cross-docking distribucija: •Spremnost pošiljke za isporuku u pravilu manje od 24 sata (ponekad < 1 sat) •Maksimalna iskorištenost transportnih kapaciteta (TL)
  11. 11. Kontroling u logistici • Precizno vrednovanje cjelokupnog procesa u odnosu na postavljene ciljeve. • Trošak zasnovan na aktivnostima (eng. Activity Based Costing) – mjerenje, upravljanje i kontrola – vlasnici procesa  odgovornost
  12. 12. Troškovni aspekt • Nije bitno fokusirati se samo na troškove, ved istovremeno razmišljati i o učincima. • Što je važnije za poslovni uspjeh: – sniženje logističkih troškova ili – povedanje logističke učinkovitosti
  13. 13. Smanjenje troškova • Smanjenje troškova u logistici prvenstveno ne smije utjecati na kvalitetu. Work smart, not harder, to Get It Right!
  14. 14. Vezani troškovi Smanjenje troškova Povećanje troškova • • • • • • • • Transport Pakiranje Izvršavanje naloga Držanje zaliha Skladišne zalihe Lom u transportu Transport Proizvodnja
  15. 15. Balansiranje prema cilju Cilj Utjecaj Vedi volumen nabave Trošak skladištenja Povedanje brzine Točnost isporuke Smanjenje troška Nivo usluge
  16. 16. Identifikacija troškova Znanje menadžmenta Analiza strukture troškova • gdje menadžment i zaposlenici vjeruju da postoje mogudnosti? • u kojim područjima su troškovi najvedi i koji su primarni pokretači troškova? Interna komparativna metoda Eksterna komparativna analiza • na koji način se mogu usporediti troškovi unutar poduzeda? • gdje je poduzede u usporedbi sa najboljim primjerima iz poslovne prakse?
  17. 17. Učinkovitost skladišnog poslovanja Koje akcije treba poduzeti kako bi se povedala produktivnost skladišnog poslovanja? (postotak ispitanika dobiven na temelju njihova top 3 odgovora) 1. 4. Stvoriti preduvjete za bržu reakciju skladišta kako bi pravovremeno odgovorili na sve zahtjeve kupaca Postidi bolju produktivnost s postojedim resursima revizija strategije za bolju propusnost skladišta Poboljšati preglednost skladišnih aktivnosti, zaliha i statusa narudžbi Povedati produktivnost skladišnog osoblja 5. Izgraditi novo ili proširiti postojede skladište 6. Omoguditi odrađivanje više usluga s dodatnom vrijednošdu 2. 3. Izvor: The Warehouse Productivity - Benchmark Report, Aberdeen Group
  18. 18. Kontrola učinkovitosti • Motiviranje zaposlenika i ostvarivanje realističnih rezultata – sami određuju ciljeve za povedanje učinkovitosti (nije kontrola nametnuta od menadžmenta) – vizualno isticanje rezultata učinkovitosti • povedanje učinkovitosti adekvatno mjeriti i nagraditi
  19. 19. Ključni pokazatelji učinkovitosti • čine osnovnicu za planiranje, upravljanje i usporedbu planiranih i ostvarenih vrijednosti – ujedno omogudavaju i utvrđivanje slabih točaka – važni za sve strukture menadžmenta
  20. 20. Ciljevi za određivanje KPI-a
  21. 21. Mjerenje učinkovitosti
  22. 22. Menadžerske vještine

  ×