Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aile Şirketleri_Sorunlar Ve Çözüm Önerileri_Lütfullah Kutlu_1 Ağustos 2013

1,458 views

Published on

Aile şirketlerinin günümüzün rekabetçi iş dünyasında ayakta kalabilmelerinin yolu; pasif ve gelenekçi bir sahiplik olgusundan kurtulup, aktif ve profesyonel bir hissedarlık yapısına dönüşebilmelerinden yani şirketlerin gideceği yönü doğru belirlemelerinden, aile üyeleri ile şirket ve faaliyet konusu arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı zeminlere oturtabilmelerinden geçiyor

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aile Şirketleri_Sorunlar Ve Çözüm Önerileri_Lütfullah Kutlu_1 Ağustos 2013

 1. 1. AİLE ŞİRKETLERİ – SORUNLARAİLE ŞİRKETLERİ – SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİVE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LÜTFULLAH KUTLU 1 AĞUSTOS 2013
 2. 2. AİLE ŞİRKETLERİ  Dünya’ da ve Türkiye’ de kurumsal hayatın ezici çoğunluğunu teşkil ediyorlar AMA Bir sürü yönetim problemi ile cebelleşiyor, satılıyor, küçülüyor ya da piyasadan siliniyorlar
 3. 3. AİLE ŞİRKETLERİNİN CAZİBESİ Servetin yönetilmesi daha kolaydır  İş dünyasında tanınan bir ailenin ferdi olmak saygınlık kazandırır  Şirketi kaybederseniz toplumda statü de kaybedersiniz  Aile üyeleri güçlü bir yapıya ait olmanın rahatlığını ve güvenini hissederler  Aile içinde çekişmeler olsa da, büyük bir destek de vardır Çoğu zaman köklü bir geleneğin temsilcileridirler Şirketi yaşatmak için verilen mücadele kültürel ve duygusal bir miras oluşturmuştur
 4. 4. BU CAZİBEYE RAĞMEN NEDEN SATILIYOR VEYA ÖLÜME TERKEDİLİYOR AİLE ŞİRKETLERİ ? Ana sebep; düşünüldüğü gibi yeni nesillerin işe ve şirketin faaliyet alanlarına karşı ilgilerini kaybetmiş olmaları değil ASIL SEBEP Aile üyelerinin oluşan yönetim problemlerini çözememeleri, aile içi çekişmeler ile başa çıkamamaları
 5. 5. AİLE ŞİRKETLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI YÖNETİM PROBLEMLERİ Yönetim ve icra kurullarının yapısı: •Yönetim ve icra kurullarının profesyonellik seviyesi soru işareti •Sadece şirketi kontrol eden değil, değer üreten kurullara sahip olmak gerek
 6. 6. Nesiller arası farklılıklar: •Üçüncü nesil en kırılgan ve tehlikeli olanı •Birinci nesil kuruyor, ikinci nesil bu mirasın hakkını vermeye çalışıp genelde başarılı oluyor, üçüncü nesil işin ve o günün iş dünyası gereklerinin farkında olmuyor, olsa da bunlara adapte olamıyor •Üçüncü nesilde şirketlerin ölüm oranları çok yüksek •Üçüncü nesil geçilebilirse, dördüncü neslin profesyonelleşme yolunda ciddi dönüşümleri başarabilmesi gerek
 7. 7. CEO’ nun / Genel Müdür’ ün seçilmesi: •Aile bireyleri “Doğru mu yapıyoruz acaba? Rotamız ve konsantrasyon alanlarımız doğru mu?” sorusunu kolaylıkla sorup, rotayı düzeltemezler •Şirket gelecek liderini nasıl seçecek?: oAile bireylerinin, yönetimin ve hissedarların rolü ayrıştırılacak oBeceri, yetkinlik, donanım üzerinden seçim yapılacak
 8. 8. Aile bireylerinin içiçe geçmiş rolleri: •Üç temel rol: o Hissedarlık ( ya da en azından aile üyeliği ) o Yönetim / İcra Kurulu üyelikleri oYöneticilik •Aile bireylerinin duygusal tarafı işin içine girdikçe bu içiçe geçmiş roller şirketin yönetilmesinde büyük engeller oluşturur
 9. 9. Sürekli büyüyen nakit karadeliklerinde ısrarcı olma: •“Biz bu işi bugüne kadar hep böyle yaptık, bu sektördeki şirket bizim ilk evladımız, bu sektörden çıkarsak bütün itibarımızı kaybederiz” önyargı ve düşünceleri •Hissedarların / aile bireylerinin işi algılayışı ile işin realitesi arasındaki makas
 10. 10. YÖNETİM PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM YOLLARI Aile anayasası: •Hissedarların hak ve sorumlulukları •Şirketin gitmek istediği nokta ve stratejileri •Şirketin yönetim mekanizmaları, yönetim ve icra kurullarının seçilme prosedürleri, kurul üyelerinin nitelikleri, CEO atanması süreci, CEO’ dan beklentiler ve yetkinlikler •Aile üyelerinin ve hissedarların ücretlendirilmesi, kar payı dağıtımı politikaları
 11. 11. Daha genç ve yeni nesillerin sürekli bir teknik ve yönetim felsefesi eğitimine tabi tutulması: •Şirkette neler oluyor? •Şirket kaynaklarını nasıl planlar? Planlama ve bütçeleme süreçleri nasıl işler? •Bir hissedar hangi soruları sormalıdır? •İnsan kaynakları nasıl yönetilir? •Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış nasıl ilişkilendirilir, nasıl yönetilir? •Finansal tablolar ve performans analizleri nasıl yorumlanır? •Stratejiler nasıl yapılandırılır? •Ailenin değerleri işe nasıl yansıtılır?
 12. 12. Aile bireylerinin kariyerlerinin ilk safhalarını başka şirketlerde geçirmelerinin sağlanması: •Aile bireylerine şirket içinden eleştirinin gelmesi zor •Yaptıkları hataların organizasyon içinde başkalarınca kapatılıp, halının altına süpürülmesindense, kendilerini başka şirketlerde ispat etmeleri, bu ispattan sonra aile şirketlerine katılımları
 13. 13. Şirket dışı bağımsız danışmanlık / yol göstericilik / akil adamlık hizmetlerinden hakkıyla yararlanabilmek: •Özellikle aile anayasası, kurumsallaşma, sağlıklı büyüme, kadroların ve organizasyon şemasının oluşumu gibi hususlarda dışarıdan destek almak daha az maliyetli, daha az zaman ve enerji kaybettirir
 14. 14. Aile şirketlerinin günümüzün rekabetçi iş dünyasında ayakta kalabilmelerinin yolu; pasif ve gelenekçi bir sahiplik olgusundan kurtulup, aktif ve profesyonel bir hissedarlık yapısına dönüşebilmelerinden yani şirketlerin gideceği yönü doğru belirlemelerinden, aile üyeleri ile şirket ve faaliyet konusu arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı zeminlere oturtabilmelerinden geçiyor
 15. 15. TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER... http://lutfullahkutlu.wordpress.com/http://lutfullahkutlu.wordpress.com/ http://www.lutfullahkutlu.com/http://www.lutfullahkutlu.com/

×