SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
GİRİŞİMCİLİK
Girişimcinin Temel
Özellikleri
Farklı Girişimci Tipleri
Girişimcilik Miti

4 Temel Fikir

E. Aysan Doğaner
www.aysandoganer.com
• GİRİŞİMCİLİK MİTİ (E-MYTH G-MİTİ)
Başkalarının bilmeyip olağanüstü büyük
işlerin sahiplerinin bildiği şey nedir?
Genel inancın aksine, işlerini olağanüstü derecede iyi yürüten iş
sahiplerinin başarılarınınçok şey bilmelerine değil, doyurulmaz bir daha
fazla şey bilme iştahıyladolu olmalarına dayandığını göstermektedir.

Başarısız işyerlerininbir çoğundaki problem, sahiplerinin finans, pazarlama,
yönetim ve faaliyet konularında yeterince bilgili olmamaları değil, bildiklerini
sandıkları şeyleri savunmaya büyük enerji ve zaman harcamalarıdır.
Başarılı işletmeleri, günü kurtarmakla yetinen vasat işletmelerden
ayıran temel özellik; günlük ve tekdüze küçük şeylerin, özenli ve
düzgün biçimde yapılmasıdır.

Dolayısıyla burada 4 günlük süreçte göreceğimiz
Girişimcilik Eğitimi,
• Sonlarla değil Başlangıçlarla

• Yalnızca şu an varolmaktan, sürüp giden olaylara duyarlı davranmaktan
gelen bir merakla izlediğimiz bitmek bilmeyen bir oyunla
• Sevinçli ve insanı diri tutan bir süreçle
• Duygularımızın , bilincimizin –insanlığımızın- sürekli gelişmesiyle ilgilidir.
İşimizin kendimizi olduğumuz gibi görmemizi, gerçekten neleri
bilip neleri bilmediğimizi anlamamızı, kendimize dürüst, doğrudan
ve gerçekçi bir gözle bakmamızı sağlayabileceğiyle ilgilidir.
D ü nya d a ve Tü r k i ye ’d e Ç ı l g ı n c a B i r O ra n d a
İ şye r i A ç ı l ı p Ka p a n m a k ta d ı r.

Bugün açılan her 100 işletmenin 10 yıl sonra
sadece 12’si hayatta kalacak!!!!!!!!

Peki bunun nedeni nedir?
Niçin bu kadar insan sırf başarısız olmak için iş hayatına atılıyor?
Ne gibi dersler alıyorlar? Ya da bir ders alıyorlar mı?

Günümüzde küçük işlerde nasıl başarı kazanılacağı konusunda bu
kadar çok bilgi varken, niçin bu kadar az insan başarılı oluyor?
Bu eğitim süresince ortaya
konan fikirleri dikkate
almayan girişimciler, büyük
bir olasılıkla, enerji ve
sermayelerini – ve
HAYATLARINI – küçük bir iş
kurup batırmaya harcayan
veya yıllardır sadece ayakta
kalmak için mücadele eden
yüzbinlerce kişiden biri
durumuna düşmektedir.
YENİ İNANÇ

ESKİ İNANÇ
Peki Ya Yeni Gerçekler Daha Derinlerde Yatıyorsa!!!!!
Hangi Güdüyle, Nereye?
(a) Fırsat temelli Girişimcilik, karşısına çıkan fırsatlardan birini değerlendirme
kararıyla bir iş kurmayı ifade ediyor. Ağırlıklı olarak gelişmiş batılı ülkelere özgü
girişimcilik modelidir. Teknoloji ağırlıklı ve yenilikçi ürünler ve daha fazla
istihdam sağlıyorlar. ABD ve Avrupa Topluluğunda toplam işletmelerin
% 80’ini oluşturuyorlar.
(b) Zorunluluktan kaynaklanan Girişimcilik, başka seçeneğin kalmaması
durumundaki iş kurma eylemini ifade ediyor. Az gelişmiş ülkelere özgü olup ve
kayıt dışı ekonominin de temelini oluşturuyor. Toplam işletmelerin ortalama %
70’i bu işletmeler. İroni!!! Bu işletmelerin önemli bir kısmı ülkenin milli gelirine,
istihdam ve ihracat hacmine önemli katkıda bulunuyorlar.
Fırsat temelli Girişimcilik >>> IBE (İnovatif İşletmeler)
Zorunluluktan Kaynaklanan Girişimcilik >>> SME (KOBİ)
SME (Small and Medium Enterprises) ve IBE (Innovation-Based Enterprises)

KOBİ ve İTİ Karşılaştırması
1.

FİKİR

Ülkemizde, küçük işlerin kar elde etmek amacıyla
sermaye yatırma riskini göze alan girişimciler tarafından
kurulduğunu anlatan bir mit vardır.

Biz buna “Girişimcilik Miti” diyoruz.

Oysa iş bu kadar basit değildir. İnsanların küçük
işlere atılmasındaki esas nedenlerin girişimcilikle
çok az ilişkisi bulunmaktadır.
Aslında Girişimcilik Mitine duyulan bu inanç,
bugün küçük işlerdeki başarısızlığın muazzam
oranlara varmasının en önemli faktörüdür.
2. FİKİR
BUGÜN TÜM DÜNYADA KOBİ’LERDE BIR DEVRİM YAŞANMAKTADIR.

BİZ BUNA “ANAHTAR TESLİM DEVRİMİ” DIYORUZ.

Bu devrimin içeriği, sadece ülkemizde iş
yapma yollarının değişmesinden değil, aynı
zamanda iş kuran insanların, bu insanların
işlerini yürütme biçimlerinin ve bu iş
yerlerinin ayakta kalma olasılıklarının
değişmesinden oluşmaktadır.
3. FİKİR
Anahtar Teslim Devrimi’nin özünde “İŞ GELİŞTİRME
SÜRECİ” dediğimiz dinamik bir süreç yer almaktadır.

İş Geliştirme Süreci, küçük bir iş sahibince
sistemli ve bilinçli olarak uygulandığında,
her küçük işletmeyi akıl almaz etkinlikte bir
kuruma dönüştürmektedir.
Bunu ihmal eden işletmelerin kendilerini
şansla yönetime, durgunluğa ve başarısızlığa
mahkum ettiklerini görmekteyiz.
4. FİKİR
İş Geliştirme Süreci, her küçük iş
sahibince Anahtar Teslim Devrimi’nden
alınan dersleri adım adım kendi işine
yansıtma suretiyle sistemli bir biçimde
uygulanabilir.
“Anahtar Teslim Devrimi” Mucizesinin Yarattığı
Şirketlerden Sadece Birkaçı!!!
Mavi, BİM, Starbucks, Domino’s Pizza,
Mc Donald’s ve Silk & Cahmere gibi
şirketlerin başarısının ardında Franchise
Sistemi ile büyümeleri yatmaktadır.
Bu sistemin temelinde İş Geliştirme Süreci ve
Franchise Prototipi yatmaktadır.

İlerleyen derslerde bu sistemi inceleyeceğiz ama
öncelikle “Girişimci” kimdir? Özellikleri,
düşünce biçimi nedir? anlamaya çalışalım.
GİRİŞİMCİYE
İŞ KURDURAN NEDENLER
Girişimcilik Tutkusundan Acı Çekenler

Girişimci, Yönetici, Teknisyen
Tehlikeli Varsayım
Çözüm; “İşin Üzerinde
Çalışmak”
GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU
Girişimci davranışları risk almaya hazır olma, bağımsızlık ve kendini
gerçekleştirme arzusu gibi bazı ortak özellikler gösterir. Öte yandan bir
işe girişme eylemi başlangıçta bir takım belirsizlikler içerir.
Kendi işimi açarsam sahip olduğum kariyer ve ekonomik şartlar
elimden gidebilir
Bilmediğim, farklı bir yaşam tarzına uyum sağlayabilecek miyim?
Elimdeki sermaye bu iş için yeterli değil.
Ailem ve yakın dostlarım bu kararıma destek olacak mı?
Yaşım, eğitimim, birikimim başarılı olmamı sağlayacak düzeyde değil.

• Bu ve buna benzer yüzlerce çekince ile karşı karşıya olduğunuzun
farkındayım. Ama herşeye rağmen uzun süredir içinizde var olan bu
tutkuyu frenleyerek yaşamınızı sürdüremeyeceğinizi düşünüyorsunuz.
İnandığınız yolda yürümeye kararlısınız.
• Nietzche’nin dediği gibi “Savaşçı insan, savaşacak bir şey bulamayınca
kendisine saldırır.”
Tutku'dan Fazlası
Gerçekten de mevcut iş yaşantınızda sürekli iş değiştiriyor ve yeni
işinizde ortalama bir yıl içinde heyecanınızı yitiriyor, savaşmaya değer
bir hedef yakalayamıyor ve sonuçta kendinize zarar veriyorsanız, siz
iyiden iyiye “girişimci” olma yoluna girdiniz demektir.
Ancak, başarılı bir girişimci olabilmek için “tutku”dan fazlası gerekiyor.
Girişimci, pazarda var olan fırsatları belirleyen, söz konusu bu fırsatları
veya ihtiyaçları iş fikrine dönüştüren, kaynakları bir araya getiren, risk
üstlenen, finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını
yöneten, üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye
doğru değişme çabasını sürdüren kişidir.
Girişimcilik ise, yeni ya da mevcut bir organizasyon içinde risk alma, yaratıcılık ve yenilikleri
sağlam bir yönetim sistemiyle bütünleştirerek ekonomik faaliyet yaratma ya da geliştirme
sürecidir. Böylece girişimciler sezgisi güçlü, iyi gözlemci, hayal gücü yüksek, kaynaklara
ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip, kaynaklar arasında özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilen,
düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü insanlardır. Bana göre girişimci tüm bunları
gerçekleştirirken etik değerlere ve toplumun hassasiyetlerine de özen gösterir.
Hangi Güdüyle, Nereye?
(a) Fırsat temelli Girişimcilik, karşısına çıkan fırsatlardan birini değerlendirme
kararıyla bir iş kurmayı ifade ediyor. Ağırlıklı olarak gelişmiş batılı ülkelere özgü
girişimcilik modelidir. Teknoloji ağırlıklı ve yenilikçi ürünler ve daha fazla
istihdam sağlıyorlar. ABD ve Avrupa Topluluğunda toplam işletmelerin
% 80’ini oluşturuyorlar.
(b) Zorunluluktan kaynaklanan Girişimcilik, başka seçeneğin kalmaması
durumundaki iş kurma eylemini ifade ediyor. Az gelişmiş ülkelere özgü olup ve
kayıt dışı ekonominin de temelini oluşturuyor. Toplam işletmelerin ortalama %
70’i bu işletmeler. İroni!!! Bu işletmelerin önemli bir kısmı ülkenin milli gelirine,
istihdam ve ihracat hacmine önemli katkıda bulunuyorlar.
Fırsat temelli Girişimcilik >>> SME (KOBİ)
Zorunluluktan kaynaklanan Girişimcilik >>> IBE (İnovatif İşletmeler)
Girişimciliği Etkileyen Faktörler
(Global Entrepreneurship Monitor Executive Report)

Ülke Altyapısı

Büyük Şirketler

Yeni Firmalar

Kobiler

Ulusal
Ekon.
Büyüme
İş ve
Teknik
Yenilik

Sosyal,
Kültürel Politik
Yapı

Girişimcilik
Altyapısı

Girişim Fırsatları

Yeni Şirketler
Girişim Kapasitesi
Yetenek
Motivasyon
TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik Tutkusundan Acı Çekenler
Michael E. Gerber iş kuranların
Girişimci, Yönetici ve Teknik beceriye
sahip olma özellikleri taşıması gerektiğini düşünüyor.
Önemli kısmının gerçek girişimciler olmaktan ziyade,
“girişimcilik tutkusundan acı çeken teknisyenler”
olduğunu düşünüyor.
Grafiker, reklam ajansı kuruyor, diş hekimi muayenehane, aşçı
restoran açıyor, bilgisayar programcısı yazılım firması kuruyor… Bu
insanlar, çoğunlukla, başarılı bir iş kurmak için teknik çalışmanın nasıl
yapılacağını bilmenin yeterli olduğu şeklindeki yanlış inanca kapılarak
işlerini kuruyorlar.
Girişimci

Yö n e t i c i

Te k n i s y e n

Hayalci
Vizyon sahibi
Değişim ajanı
Gelecekte yaşayan
Olası fırsatları gören

Planlayan
Geçmişte yaşayan
Problemlere odaklanan
Organizasyon yapan
Güven arayan
Pragmatik

İş yapan
Sorun çözen
Bugünü yaşayan
Kolaya kaçan
Mevcut durumla yetinen
DÜSTURU “BİR ŞEYİN DOĞRU
YAPILMASINI İSTİYORSAN,
KENDİN YAP” İLKESİDİR

GİRİŞİMCİ BİZİM YARATICI
KİŞİLİĞİMİZDİR
•Her zaman bilinmeyenle
ilgilenen
•Geleceği kurcalayan
•Olasılıklardan olanaklar
yaratan
•Kaosu uyuma Çeviren
KİŞİDİR....

YÖNETİCİ OLMADAN NE
PLANLAMAOLUR, NE DÜZEN NE
DE ÖNGÖRÜ
•Düzen delisidir
•Statükoya bağlıdır
•Problemleri görür
•İşleri düzgün ve özenlidir
•Girişimcinin arkasından
ortalığı toparlayan kişidir

GİRİŞİMCİ OLMAZSA YENİLİK
OLMAZ

YÖNETİCİ OLMAZSA İŞLER VE TOP
TEKNİSYEN YAPAR
LUM YÜRÜMEZ

% 10

% 20

•Tamir yapmayı sever
•İşleri parçalara ayırıp tekrar
birleştirir
•İşlerin hayal edilmeleri değil
yapılmaları gerekir
•Durmadan çalışır, iş akışını
kontrol ettikçe mutludur
•Sistem insanlık dışı soğuktur;
onun birey olma özelliğini yok
eder

% 70
KOBİ’lerde Çoğunlukla Yaşanan

Dengesizlik Hali

3 Rol Arasında Denge Hali
http://www.youtube.com/watch?v=0JaPaeFYE
5U&list=PLj2sLT2vw0eW5GlWYwfZwNbLrvHpc
GNQC
http://www.youtube.com/watch?v=-0RuC-bA3VY
Ayşen Zamanpur ____ Silk&Cashmere

http://www.youtube.com/watch?v=7TY6JxR15og
Hamdi Ulukaya ____Chobani
http://www.youtube.com/watch?v=Oppu71l9Ibc
TEHLİKELİ VARSAYIM
“Bir işin teknik yanlarından anlıyorsanız, bu teknik
yanların organize edilme işinden de anlarsınız.”
Bunun tehlikeli olmasının nedeni,
doğru bir varsayım olmamasıdır.

Bir işin teknik yanları ile o teknik yanları yürüten iş,
birbirinden tamamen farklı iki şeydir!
Oysa iş kuran teknisyen bunu görememektedir.
Girişimcilik hevesine kapılan teknisyenin gözünde işyeri bir
işletme değil sadece çalışmaya gidilen bir yerdir.
Esas trajedi, teknisyen bu Tehlikeli Varsayım’ın
tuzağına düştüğünde, kendisini başka biri adına
çalışmanın kısıtlamalarından kurtaracağını sandığı bu
işin, artık onu köleleştirecek olmasında yatmaktadır.
ÇOK İYİ BİLDİĞİ BU İŞ, BİR ANDA,
NASIL YAPILACAĞINI BİLDİĞİ
+
NASIL YAPILACAĞINI HİÇ BİLMEDİĞİ
BİR SÜRÜ İŞİN TOPLANDIĞI BİR YÜKE
DÖNÜŞECEKTİR.
Teknik becerilere sahip olanlar iş
kurunca ne oluyor?
Kendi işlerinin patronu olmaktan ziyade, sanki kendilerine maaşlı bir iş satın
almış gibi her gün işyerine gidip teknik çalışma yapmaya devam ediyorlar.
Grafiker, bilgisayarda dizayn yapıyor, diş hekimi tedavi ediyor, mühendis
üretime dalıyor. Böylelikle çoğu işletmede girişimci işi hiç yapılmıyor, yönetici
işi bir ofis sorumlusuna devredilmiş durumda ve bizim
“sözde profesyonel iş sahibimiz” de teknisyen işi tarafından tüketilmekte.

“Her gün aynı, her gün aynı, her gün aynı.” Maalesef sonuç hiç
değişmiyor. Ancak iş sahibi yaşlanıyor.
Girişimcilik hevesine kapılan Teknisyenlerin
başına gelenler!...
İlk Önce

ÇOŞKU

İkincisi

DEHŞETE KAPILMA

Üçüncüsü

En Son

TÜKENİŞ

UMUTSUZLUK
Çözüm nedir?
Her şeyden önce, alıştığımız gibi her gün işe gitmekten ziyade, bu
konuya ilgi duyan kişinin, aslında her iş sahibinin yapması gereken
bir şeyi yapması, yani “iş nedir?” sorusuyla yüz yüze gelmesi
gerekiyor. Sadece teknisyenin yaptığı iş değil, başarılı bir
işletmenin yaptığı iş nedir?

İşin “içinde” çalışmak ile işin “üzerinde” çalışmak
Sizin sayenizde işleyecek bir işten ziyade, siz başında olmadan
işleyecek bir girişim nasıl kurulur? sorusunun yanıtı ikisi
arasındaki farkı açıklıyor.
REKABET ve
FARKLILAŞMA
YENİLİKÇİLİK, RİSK ALMA
PROAKTİFLİK
Girişimci tutum ve davranışlar üç temel özellik içerir.
• Yenilikçilik, sorunlara ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış veya
sıra dışı çözümler aranmasını ifade eder.
• Risk alma yeteneği, üstlenilebilecek risk içeren bir fırsata açık
olup, kaynak aktarılması anlamı taşır. Bu tür riskler genellikle
makul seviyede ve hesaplanmıştır.
• Proaktiflik ise ilk adımı atmak ve rakipleri izlemekten ziyade
onlara liderlik etmek ve amaca ulaşmada her ne gerekiyorsa
onu yapmaktır. Bu ise başarısızlık ihtimaline karşı azimli,
uyumlu ve istekli olmayı gerektirir.
REKABET ve FARKLILAŞMA
Rekabet, gerek işletmeler gerekse tüketiciler açısından
sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Rekabet, girişimcilerin
piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürünler üretmelerine,
verimli çalışmalarına ve tüketici yönlü olmalarını sağlar.

Oyunda Kalmak Yetmiyor
Rekabet konusundaki çalışmalarıyla ünlü M.Porter, rekabet
edebilirlik gücüyle, verimlilik artışı ve toplumun yaşam
kalitesinin yükseltilmesi arasında doğrusal bir ilişki olduğunu
ileri sürmektedir.
M. Porter’in verimlilik konusunda üzerinde durduğu noktalar:
Ürün kalitesini yükseltebilme
Ürüne ek özellikler kazandırma
Üretimde verimliliği yükseltebilme
Yüksek otomasyon düzeylerine erişebilme yetenekleridir.

Ne var ki; verimli olmak rekabette öne geçebilmenin
sadece ilk aşamasını teşkil etmektedir. Toplam kalite
yönetimi, zaman esaslı rekabet ve kıyaslama gibi fikirlerin
çoğu işleri daha iyi yapma, operasyonel verimlilik
geliştirme ile ilgilidir. Bu uygulamalar sadece oyunda
kalabilmeyi sağlar. Ancak oyunda kalmak artık yeterli
olmamaktadır.
Farklılaşma ‘Doğal’ Bir Gerekliliktir
Porter’a göre bu şartlarda stratejimiz kendimizi rekabetin üzerine
çıkarmak olmalıdır. Mesele sadece yaptığınız şeyde iyi olma
meselesi değil, yaptığınız şeyde farklı olma meselesidir. Rekabet
stratejisi farklı olmakla ilgili bir şeydir. ,
Bunun anlamı, eşsiz bir değer karması sunabilmek için bilinçli
olarak çok farklı bir etkinlik bileşkesi seçmektir.

Peki bu durumda Yapılması gereken ne?
Yapılması gereken şunlar:
Müşterinizin istediği ya da isteyebileceği vaya çok hoşlanabileceği
ve bunun için fiyat ödemeye razı olabileceği ve
Rakiplerinizin hiç birinin yapmadığı ya da yapamadığı ‘şeyleri’ belirlemek
ve bunlar üzerine bir sistem inşa etmek.

Sonuç
Farklı olun. En yakın rakibinizle aranızdaki farkı sürekli olarak artırın. Arayı açın.
Eğer herhangi bir rakibin sizin alanınızı istila edebileceği bir alanda iş
yapıyorsanız, önce sizin onu istila edip edemeyeceğinizi yoklayın, aksi halde
orayı boşaltın. Aynı mekanda yaşamayı gerektiren iş alanlarından kaçınmaya
çalışın. Farklılığı yaratabilmek için müşterinizin arzu ettiği ya da edebileceği ama
rakiplerinizin yapamadığı veya yapmayacağı ‘şeyleri’ belirlemeye çalışın ve
bunlar üzerine bir sistem inşa edin.
YENİ BİR İŞLETME ANLAYIŞI
“ANAHTAR TESLİM DEVRİMİ”
Sistemler teorisi, dünyaya, bütün
fenomenlerin birbiriyle ilişki içinde
olması açısından bakar ve bu
çerçevede, varlığı, kendisini
meydana getiren parçalara
indirgenemeyecek olan bütüne
sistem denir.
Fritjof Capra
Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası
Anahtar Teslim Devrimi’nin –Franchise
Sisteminin- temelinde, küçük işletmeleri

Kaos ve Hastalıktan Kurtarıp Düzenini
Oturtmuş,
Heyecanını Kaybetmemiş,ve
Büyümesini Sürekli Kılmış
bir hale getirme gücüne sahip bir işletme
tarzı yatmaktadır.
ANAHTAR TESLİM:
FRANCHISE İŞLETME MODELİ
Pek çoğu hala yaşamakta olan ilk franchise işletmelere, “isim
hakkına sahip” franchising işletmeler deniyordu.
Bu sistemde franchisor, tanınmış ürünlerin pazarlama hakkını
küçük işletmelere veriyordu.
Ancak Franchise İşletme Modeli, franchisorun küçük işletmelere
ismini kiralamasıyla kalmaz, ayrıca franchising hakkını alan bu
işletmelere bütünsel bir iş yapma sistemi de sağlar.
Bir işletme kuran çoğu insan bir işyerinin başarısının
ürününü satmadaki başarısıyla ölçüldüğüne inanır.
Franchise verene göre ise, franchise yönteminin değeri,
kiralanan markanın isminde yatmaktaydı: Starbucks, Harley
Davidson, Coca Cola, Mc Donald’s, Domino’s, Gratis, BİM, İkea.
Bu düşünce bir zamanlar belki doğruydu,
ama artık geçerli değildir !!!!!!!!
TARTIŞMA SORULARI
Günlük yaşantınızda ziyaret ettiğiniz ünlü
Franchise yerler hangileri?
Niçin ziyaret ediyorsunuz, bu markalar size ne
anlatıyor? Bu markalara sadakatinizin ana
nedeni?
→Sturbucks deyince aklınıza ilk ne geliyor?
→ Harley Davidson sizce Ne Satıyor?
→ Dominos’u tercih etme nedeniniz
en lezzetli pizzayı satıyor olması mı?
Franchise yöntemindeki büyümeyi asıl sağlayan,
Franchise İşletme modeli olmuştur.
Çünkü bu model, bir işletmenin gerçek ürününün
sattığı mal değil, malını nasıl sattığı inancına
dayanmaktadır.

Bir işletmenin gerçek ürünü,
işletmenin kendisidir.
Ray Kroc’un Mc Donalds’da anladığı gerçek, hamburgerin
onun ürünü olmadığıydı. Onun ürünü McDonalds’dı.

Ve buna inanmasının çok
önemli bir nedeni vardı
Ray Kroc mükemmel bir girişimciydi. Çoğu
girişimci gibi onun da ciddi bir sıkıntısı vardı.

Muazzam hayallerine göre
cebindeki parası çok azdı
Birçok küçük işletmenin görülen başarısızlığında can alıcı bir
noktayı yakalamıştı. McDonald’s’ın başarılı olacağından
kuşku duymaması için işletmenin (iş modelinin) başarılı
olması gerekiyordu.
Ray Kroc bu ayrıntıyı kavrayınca , çözmeye
çalıştığı problem onun fırsatı haline
geliverdi.
Bunu bir silah olarak düşünüp, başarısızlık şansı olmayan önceden
izlenebilirbir işletme kurma görevine girişti.

!!!!!!!!!!!
→ Kişilere değil sisteme dayalı bir işletme
→ Kendisi olmadan da yürüyebilecek bir işletme

→ Ray Kroc, kendinden önceki hatta sonraki küçük iş
sahiplerinin çoğundan farklı olarak, kendi işinin içinde
değil, üstünde çalışmayı ilke edinmişti.
İŞLETMESİNİ, YOĞUN ÜRETİMİ YAPILACAK BİR ÜRÜNÜN, ÜRETİM
ÖNCESİ HAZIRLANAN PROTOTİPİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN BİR
MÜHENDİS GİBİ KURGULAMAYA BAŞLADI.
→ Mc Donalds’ı ismi ve tarzı moda olmadan çok önce yeniden
yapılandırmaya koyuldu.
→ SORULAR
→ Prototipin parçaları, tamamen değiştirilebilir elemanlarla ve çok
düşük maliyetle nasıl monte edilebilirdi? Prototipin parçaları,
tamamen değiştirilebilir elemanlarla ve çok düşük maliyetle nasıl
monte edilebilirdi?
→ Parçaların birleştirilmesiyle , T-Model gibi, güvenilir binlerce
örneğinin olduğu işletmeler kurmak nasıl sağlanabilirdi?
→ Ray Kroc’un yaptığı iş, Sanayi Devriminin arkasındaki düşünceyi İş
Geliştirme’ye uygulamaktı.
İŞLETMEYİ ÜRÜN OLARAK GÖRME DÜŞÜNCESİ ANCAK BU YÖNTEM
İŞLERSE SATILABİLİRDİ.
Bu düşüncenin dünyanın herhangi bir yerinde franchisee
işletmenin elinde güvenle işlemesini sağlamanın tek yolu da,
toplu üretime geçmeden çok önce bir prototiple sınanabilip
tamamen öngörülebilir parçalardan oluşturarak kurmaktı.

İşte Franchise İşletme Modeli’nin gösterişli
başarısının Anahtar Teslim Devrimi’ne giden yolun
arkasındaki sır burada yatmaktadır.
BU SIR FRANCHISE PROTOTİPİDİR.
E. Aysan Doğaner
www.aysandoganer.com
553 328 08 82

More Related Content

What's hot

Pazarlama İlkeleri Sunumu
Pazarlama İlkeleri SunumuPazarlama İlkeleri Sunumu
Pazarlama İlkeleri SunumuDavut Pars
 
Liderlik ve yöneticilik analizi
Liderlik ve yöneticilik analiziLiderlik ve yöneticilik analizi
Liderlik ve yöneticilik analiziOğuzhan Ozkan
 
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ipek Aral
 
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİYENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİÜMİT ÜNKER
 
Guide de financement de la startup innovante
 Guide de financement de la startup innovante Guide de financement de la startup innovante
Guide de financement de la startup innovanteL'Economiste Maghrébin
 
İş yaşaminda profesyonelli̇k
İş yaşaminda profesyonelli̇kİş yaşaminda profesyonelli̇k
İş yaşaminda profesyonelli̇kTanju Ayse Oflaz
 
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptxTakımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptxErdem Karagöz
 
YETENEK YÖNETİMİ
YETENEK YÖNETİMİYETENEK YÖNETİMİ
YETENEK YÖNETİMİHakan Selahi
 
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Salih GÜMÜŞ
 
Entrepreunariat, une solution de développement pour la région
Entrepreunariat, une solution de développement pour la régionEntrepreunariat, une solution de développement pour la région
Entrepreunariat, une solution de développement pour la régionMohamed Amin Ouni
 
Motivasyon (1)
Motivasyon (1)Motivasyon (1)
Motivasyon (1)kobikobi
 
Henri Fayol - Klasik Yönetim Anlayışı
Henri Fayol - Klasik Yönetim AnlayışıHenri Fayol - Klasik Yönetim Anlayışı
Henri Fayol - Klasik Yönetim Anlayışıgiraycavdar
 
Kariyer Planlama Ders Sunumu.pptx
Kariyer Planlama Ders Sunumu.pptxKariyer Planlama Ders Sunumu.pptx
Kariyer Planlama Ders Sunumu.pptxErsinKarata1
 
Akbank Sponsorluk Örnekleri
Akbank Sponsorluk ÖrnekleriAkbank Sponsorluk Örnekleri
Akbank Sponsorluk ÖrnekleriMerve Şahin
 
Motivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriKemal ASLAN
 
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve GeliştirmeOsman Nar
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKeskin Bicak
 

What's hot (20)

Pazarlama İlkeleri Sunumu
Pazarlama İlkeleri SunumuPazarlama İlkeleri Sunumu
Pazarlama İlkeleri Sunumu
 
Liderlik ve yöneticilik analizi
Liderlik ve yöneticilik analiziLiderlik ve yöneticilik analizi
Liderlik ve yöneticilik analizi
 
Motivasyon Yönetimi
Motivasyon YönetimiMotivasyon Yönetimi
Motivasyon Yönetimi
 
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİYENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ
YENİ MARKA YARATMA STRATEJİLERİ
 
Guide de financement de la startup innovante
 Guide de financement de la startup innovante Guide de financement de la startup innovante
Guide de financement de la startup innovante
 
İş yaşaminda profesyonelli̇k
İş yaşaminda profesyonelli̇kİş yaşaminda profesyonelli̇k
İş yaşaminda profesyonelli̇k
 
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptxTakımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
 
YETENEK YÖNETİMİ
YETENEK YÖNETİMİYETENEK YÖNETİMİ
YETENEK YÖNETİMİ
 
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
 
Entrepreunariat, une solution de développement pour la région
Entrepreunariat, une solution de développement pour la régionEntrepreunariat, une solution de développement pour la région
Entrepreunariat, une solution de développement pour la région
 
Motivasyon (1)
Motivasyon (1)Motivasyon (1)
Motivasyon (1)
 
Henri Fayol - Klasik Yönetim Anlayışı
Henri Fayol - Klasik Yönetim AnlayışıHenri Fayol - Klasik Yönetim Anlayışı
Henri Fayol - Klasik Yönetim Anlayışı
 
Kariyer Planlama Ders Sunumu.pptx
Kariyer Planlama Ders Sunumu.pptxKariyer Planlama Ders Sunumu.pptx
Kariyer Planlama Ders Sunumu.pptx
 
İnovasyon nedir.?
İnovasyon nedir.?İnovasyon nedir.?
İnovasyon nedir.?
 
Akbank Sponsorluk Örnekleri
Akbank Sponsorluk ÖrnekleriAkbank Sponsorluk Örnekleri
Akbank Sponsorluk Örnekleri
 
Motivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon Teknikleri
 
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
 
Stratejik Yönetim
Stratejik YönetimStratejik Yönetim
Stratejik Yönetim
 

Viewers also liked

Yeni Bir İşletme Anlayışı
Yeni Bir İşletme AnlayışıYeni Bir İşletme Anlayışı
Yeni Bir İşletme AnlayışıAysan Doğaner
 
Reakabet ve Farklılaşma
Reakabet ve FarklılaşmaReakabet ve Farklılaşma
Reakabet ve FarklılaşmaAysan Doğaner
 
Girisimciye İş Kurduran Nedenler
Girisimciye İş Kurduran NedenlerGirisimciye İş Kurduran Nedenler
Girisimciye İş Kurduran NedenlerAysan Doğaner
 
İşinizi Yeniden Yaratın
İşinizi Yeniden Yaratınİşinizi Yeniden Yaratın
İşinizi Yeniden YaratınAysan Doğaner
 
Kobi'ler İçin İş Geliştirme Programı
Kobi'ler İçin İş Geliştirme ProgramıKobi'ler İçin İş Geliştirme Programı
Kobi'ler İçin İş Geliştirme ProgramıAysan Doğaner
 

Viewers also liked (8)

Yeni Bir İşletme Anlayışı
Yeni Bir İşletme AnlayışıYeni Bir İşletme Anlayışı
Yeni Bir İşletme Anlayışı
 
Tehlikeli Varsayım
Tehlikeli VarsayımTehlikeli Varsayım
Tehlikeli Varsayım
 
Reakabet ve Farklılaşma
Reakabet ve FarklılaşmaReakabet ve Farklılaşma
Reakabet ve Farklılaşma
 
Ekonomide Denge Hali
Ekonomide Denge HaliEkonomide Denge Hali
Ekonomide Denge Hali
 
Başlica Amacınız
Başlica AmacınızBaşlica Amacınız
Başlica Amacınız
 
Girisimciye İş Kurduran Nedenler
Girisimciye İş Kurduran NedenlerGirisimciye İş Kurduran Nedenler
Girisimciye İş Kurduran Nedenler
 
İşinizi Yeniden Yaratın
İşinizi Yeniden Yaratınİşinizi Yeniden Yaratın
İşinizi Yeniden Yaratın
 
Kobi'ler İçin İş Geliştirme Programı
Kobi'ler İçin İş Geliştirme ProgramıKobi'ler İçin İş Geliştirme Programı
Kobi'ler İçin İş Geliştirme Programı
 

Similar to Girişimcilik

Devlet hibe-destekleri-2017
Devlet hibe-destekleri-2017Devlet hibe-destekleri-2017
Devlet hibe-destekleri-2017hibe kredi
 
1 2008 girisimcilik ve is kurma sürecleri
1 2008 girisimcilik ve is kurma sürecleri1 2008 girisimcilik ve is kurma sürecleri
1 2008 girisimcilik ve is kurma sürecleriCan Ergün
 
Gişirimcilik
GişirimcilikGişirimcilik
Gişirimciliksedadoc
 
Girisimcilik Nedir?
Girisimcilik Nedir?Girisimcilik Nedir?
Girisimcilik Nedir?Deniz Alkan
 
Girişimcilik- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sunumu
Girişimcilik- Çankırı Karatekin Üniversitesi SunumuGirişimcilik- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sunumu
Girişimcilik- Çankırı Karatekin Üniversitesi SunumuBahattin Karademir
 
Kurumsalinovasyonpertalkeczacı
KurumsalinovasyonpertalkeczacıKurumsalinovasyonpertalkeczacı
KurumsalinovasyonpertalkeczacıÖzkent & Co
 
031girişimcilik
031girişimcilik031girişimcilik
031girişimcilikmustyarslan
 
Girişimci Profesyonel mi? Profesyonel Girişimci mi?_Lütfullah Kutlu_17 Mayıs ...
Girişimci Profesyonel mi? Profesyonel Girişimci mi?_Lütfullah Kutlu_17 Mayıs ...Girişimci Profesyonel mi? Profesyonel Girişimci mi?_Lütfullah Kutlu_17 Mayıs ...
Girişimci Profesyonel mi? Profesyonel Girişimci mi?_Lütfullah Kutlu_17 Mayıs ...LÜTFULLAH KUTLU
 
Türkiye'de Girişimci Kadınlar
Türkiye'de Girişimci Kadınlar Türkiye'de Girişimci Kadınlar
Türkiye'de Girişimci Kadınlar dinamikkobi
 
Girişimcilik_dERS_notları_2020_paylaşım.pdf
Girişimcilik_dERS_notları_2020_paylaşım.pdfGirişimcilik_dERS_notları_2020_paylaşım.pdf
Girişimcilik_dERS_notları_2020_paylaşım.pdfgorunmezhayatlardiya
 
Girişimcilik için sermaye kaynakları
Girişimcilik için sermaye kaynaklarıGirişimcilik için sermaye kaynakları
Girişimcilik için sermaye kaynaklarıAli Kemâl SARUHAN
 
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2Beril Tech
 
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim Paraşüt
 

Similar to Girişimcilik (20)

Devlet hibe-destekleri-2017
Devlet hibe-destekleri-2017Devlet hibe-destekleri-2017
Devlet hibe-destekleri-2017
 
Girşimcilik
GirşimcilikGirşimcilik
Girşimcilik
 
1 2008 girisimcilik ve is kurma sürecleri
1 2008 girisimcilik ve is kurma sürecleri1 2008 girisimcilik ve is kurma sürecleri
1 2008 girisimcilik ve is kurma sürecleri
 
Gişirimcilik
GişirimcilikGişirimcilik
Gişirimcilik
 
Girisimcilik Nedir?
Girisimcilik Nedir?Girisimcilik Nedir?
Girisimcilik Nedir?
 
Güçlü büyüyen şirket olmak
Güçlü büyüyen şirket olmakGüçlü büyüyen şirket olmak
Güçlü büyüyen şirket olmak
 
Girişimcilik- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sunumu
Girişimcilik- Çankırı Karatekin Üniversitesi SunumuGirişimcilik- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sunumu
Girişimcilik- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sunumu
 
Kurumsalinovasyonpertalkeczacı
KurumsalinovasyonpertalkeczacıKurumsalinovasyonpertalkeczacı
Kurumsalinovasyonpertalkeczacı
 
INOVASYON SİSTEMATİĞİ
INOVASYON SİSTEMATİĞİINOVASYON SİSTEMATİĞİ
INOVASYON SİSTEMATİĞİ
 
031girişimcilik
031girişimcilik031girişimcilik
031girişimcilik
 
Girişimci Profesyonel mi? Profesyonel Girişimci mi?_Lütfullah Kutlu_17 Mayıs ...
Girişimci Profesyonel mi? Profesyonel Girişimci mi?_Lütfullah Kutlu_17 Mayıs ...Girişimci Profesyonel mi? Profesyonel Girişimci mi?_Lütfullah Kutlu_17 Mayıs ...
Girişimci Profesyonel mi? Profesyonel Girişimci mi?_Lütfullah Kutlu_17 Mayıs ...
 
Türkiye'de Girişimci Kadınlar
Türkiye'de Girişimci Kadınlar Türkiye'de Girişimci Kadınlar
Türkiye'de Girişimci Kadınlar
 
Girişimcilik_dERS_notları_2020_paylaşım.pdf
Girişimcilik_dERS_notları_2020_paylaşım.pdfGirişimcilik_dERS_notları_2020_paylaşım.pdf
Girişimcilik_dERS_notları_2020_paylaşım.pdf
 
BiGGSEA Hızlı Başla - Nisan 2016
BiGGSEA Hızlı Başla - Nisan 2016BiGGSEA Hızlı Başla - Nisan 2016
BiGGSEA Hızlı Başla - Nisan 2016
 
Girişimcilik
GirişimcilikGirişimcilik
Girişimcilik
 
Girişimcilik için sermaye kaynakları
Girişimcilik için sermaye kaynaklarıGirişimcilik için sermaye kaynakları
Girişimcilik için sermaye kaynakları
 
Turkiyede girisimcilik
Turkiyede girisimcilikTurkiyede girisimcilik
Turkiyede girisimcilik
 
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2
Etohum sunumlari-1-fikirden-girisime-v-2
 
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
 
Girisimcinin kisiligi ve girisimci ekip
Girisimcinin kisiligi ve girisimci ekipGirisimcinin kisiligi ve girisimci ekip
Girisimcinin kisiligi ve girisimci ekip
 

Girişimcilik

 • 1. GİRİŞİMCİLİK Girişimcinin Temel Özellikleri Farklı Girişimci Tipleri Girişimcilik Miti 4 Temel Fikir E. Aysan Doğaner www.aysandoganer.com
 • 2. • GİRİŞİMCİLİK MİTİ (E-MYTH G-MİTİ) Başkalarının bilmeyip olağanüstü büyük işlerin sahiplerinin bildiği şey nedir? Genel inancın aksine, işlerini olağanüstü derecede iyi yürüten iş sahiplerinin başarılarınınçok şey bilmelerine değil, doyurulmaz bir daha fazla şey bilme iştahıyladolu olmalarına dayandığını göstermektedir. Başarısız işyerlerininbir çoğundaki problem, sahiplerinin finans, pazarlama, yönetim ve faaliyet konularında yeterince bilgili olmamaları değil, bildiklerini sandıkları şeyleri savunmaya büyük enerji ve zaman harcamalarıdır.
 • 3. Başarılı işletmeleri, günü kurtarmakla yetinen vasat işletmelerden ayıran temel özellik; günlük ve tekdüze küçük şeylerin, özenli ve düzgün biçimde yapılmasıdır. Dolayısıyla burada 4 günlük süreçte göreceğimiz Girişimcilik Eğitimi, • Sonlarla değil Başlangıçlarla • Yalnızca şu an varolmaktan, sürüp giden olaylara duyarlı davranmaktan gelen bir merakla izlediğimiz bitmek bilmeyen bir oyunla • Sevinçli ve insanı diri tutan bir süreçle • Duygularımızın , bilincimizin –insanlığımızın- sürekli gelişmesiyle ilgilidir. İşimizin kendimizi olduğumuz gibi görmemizi, gerçekten neleri bilip neleri bilmediğimizi anlamamızı, kendimize dürüst, doğrudan ve gerçekçi bir gözle bakmamızı sağlayabileceğiyle ilgilidir.
 • 4. D ü nya d a ve Tü r k i ye ’d e Ç ı l g ı n c a B i r O ra n d a İ şye r i A ç ı l ı p Ka p a n m a k ta d ı r. Bugün açılan her 100 işletmenin 10 yıl sonra sadece 12’si hayatta kalacak!!!!!!!! Peki bunun nedeni nedir? Niçin bu kadar insan sırf başarısız olmak için iş hayatına atılıyor? Ne gibi dersler alıyorlar? Ya da bir ders alıyorlar mı? Günümüzde küçük işlerde nasıl başarı kazanılacağı konusunda bu kadar çok bilgi varken, niçin bu kadar az insan başarılı oluyor?
 • 5. Bu eğitim süresince ortaya konan fikirleri dikkate almayan girişimciler, büyük bir olasılıkla, enerji ve sermayelerini – ve HAYATLARINI – küçük bir iş kurup batırmaya harcayan veya yıllardır sadece ayakta kalmak için mücadele eden yüzbinlerce kişiden biri durumuna düşmektedir.
 • 7. Peki Ya Yeni Gerçekler Daha Derinlerde Yatıyorsa!!!!!
 • 8. Hangi Güdüyle, Nereye? (a) Fırsat temelli Girişimcilik, karşısına çıkan fırsatlardan birini değerlendirme kararıyla bir iş kurmayı ifade ediyor. Ağırlıklı olarak gelişmiş batılı ülkelere özgü girişimcilik modelidir. Teknoloji ağırlıklı ve yenilikçi ürünler ve daha fazla istihdam sağlıyorlar. ABD ve Avrupa Topluluğunda toplam işletmelerin % 80’ini oluşturuyorlar. (b) Zorunluluktan kaynaklanan Girişimcilik, başka seçeneğin kalmaması durumundaki iş kurma eylemini ifade ediyor. Az gelişmiş ülkelere özgü olup ve kayıt dışı ekonominin de temelini oluşturuyor. Toplam işletmelerin ortalama % 70’i bu işletmeler. İroni!!! Bu işletmelerin önemli bir kısmı ülkenin milli gelirine, istihdam ve ihracat hacmine önemli katkıda bulunuyorlar. Fırsat temelli Girişimcilik >>> IBE (İnovatif İşletmeler) Zorunluluktan Kaynaklanan Girişimcilik >>> SME (KOBİ)
 • 9. SME (Small and Medium Enterprises) ve IBE (Innovation-Based Enterprises) KOBİ ve İTİ Karşılaştırması
 • 10. 1. FİKİR Ülkemizde, küçük işlerin kar elde etmek amacıyla sermaye yatırma riskini göze alan girişimciler tarafından kurulduğunu anlatan bir mit vardır. Biz buna “Girişimcilik Miti” diyoruz. Oysa iş bu kadar basit değildir. İnsanların küçük işlere atılmasındaki esas nedenlerin girişimcilikle çok az ilişkisi bulunmaktadır. Aslında Girişimcilik Mitine duyulan bu inanç, bugün küçük işlerdeki başarısızlığın muazzam oranlara varmasının en önemli faktörüdür.
 • 11. 2. FİKİR BUGÜN TÜM DÜNYADA KOBİ’LERDE BIR DEVRİM YAŞANMAKTADIR. BİZ BUNA “ANAHTAR TESLİM DEVRİMİ” DIYORUZ. Bu devrimin içeriği, sadece ülkemizde iş yapma yollarının değişmesinden değil, aynı zamanda iş kuran insanların, bu insanların işlerini yürütme biçimlerinin ve bu iş yerlerinin ayakta kalma olasılıklarının değişmesinden oluşmaktadır.
 • 12. 3. FİKİR Anahtar Teslim Devrimi’nin özünde “İŞ GELİŞTİRME SÜRECİ” dediğimiz dinamik bir süreç yer almaktadır. İş Geliştirme Süreci, küçük bir iş sahibince sistemli ve bilinçli olarak uygulandığında, her küçük işletmeyi akıl almaz etkinlikte bir kuruma dönüştürmektedir. Bunu ihmal eden işletmelerin kendilerini şansla yönetime, durgunluğa ve başarısızlığa mahkum ettiklerini görmekteyiz.
 • 13. 4. FİKİR İş Geliştirme Süreci, her küçük iş sahibince Anahtar Teslim Devrimi’nden alınan dersleri adım adım kendi işine yansıtma suretiyle sistemli bir biçimde uygulanabilir.
 • 14. “Anahtar Teslim Devrimi” Mucizesinin Yarattığı Şirketlerden Sadece Birkaçı!!!
 • 15. Mavi, BİM, Starbucks, Domino’s Pizza, Mc Donald’s ve Silk & Cahmere gibi şirketlerin başarısının ardında Franchise Sistemi ile büyümeleri yatmaktadır. Bu sistemin temelinde İş Geliştirme Süreci ve Franchise Prototipi yatmaktadır. İlerleyen derslerde bu sistemi inceleyeceğiz ama öncelikle “Girişimci” kimdir? Özellikleri, düşünce biçimi nedir? anlamaya çalışalım.
 • 16. GİRİŞİMCİYE İŞ KURDURAN NEDENLER Girişimcilik Tutkusundan Acı Çekenler Girişimci, Yönetici, Teknisyen Tehlikeli Varsayım Çözüm; “İşin Üzerinde Çalışmak”
 • 17.
 • 18.
 • 19. GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU Girişimci davranışları risk almaya hazır olma, bağımsızlık ve kendini gerçekleştirme arzusu gibi bazı ortak özellikler gösterir. Öte yandan bir işe girişme eylemi başlangıçta bir takım belirsizlikler içerir. Kendi işimi açarsam sahip olduğum kariyer ve ekonomik şartlar elimden gidebilir Bilmediğim, farklı bir yaşam tarzına uyum sağlayabilecek miyim? Elimdeki sermaye bu iş için yeterli değil. Ailem ve yakın dostlarım bu kararıma destek olacak mı? Yaşım, eğitimim, birikimim başarılı olmamı sağlayacak düzeyde değil. • Bu ve buna benzer yüzlerce çekince ile karşı karşıya olduğunuzun farkındayım. Ama herşeye rağmen uzun süredir içinizde var olan bu tutkuyu frenleyerek yaşamınızı sürdüremeyeceğinizi düşünüyorsunuz. İnandığınız yolda yürümeye kararlısınız. • Nietzche’nin dediği gibi “Savaşçı insan, savaşacak bir şey bulamayınca kendisine saldırır.”
 • 20. Tutku'dan Fazlası Gerçekten de mevcut iş yaşantınızda sürekli iş değiştiriyor ve yeni işinizde ortalama bir yıl içinde heyecanınızı yitiriyor, savaşmaya değer bir hedef yakalayamıyor ve sonuçta kendinize zarar veriyorsanız, siz iyiden iyiye “girişimci” olma yoluna girdiniz demektir. Ancak, başarılı bir girişimci olabilmek için “tutku”dan fazlası gerekiyor. Girişimci, pazarda var olan fırsatları belirleyen, söz konusu bu fırsatları veya ihtiyaçları iş fikrine dönüştüren, kaynakları bir araya getiren, risk üstlenen, finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını yöneten, üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye doğru değişme çabasını sürdüren kişidir. Girişimcilik ise, yeni ya da mevcut bir organizasyon içinde risk alma, yaratıcılık ve yenilikleri sağlam bir yönetim sistemiyle bütünleştirerek ekonomik faaliyet yaratma ya da geliştirme sürecidir. Böylece girişimciler sezgisi güçlü, iyi gözlemci, hayal gücü yüksek, kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip, kaynaklar arasında özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilen, düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü insanlardır. Bana göre girişimci tüm bunları gerçekleştirirken etik değerlere ve toplumun hassasiyetlerine de özen gösterir.
 • 21. Hangi Güdüyle, Nereye? (a) Fırsat temelli Girişimcilik, karşısına çıkan fırsatlardan birini değerlendirme kararıyla bir iş kurmayı ifade ediyor. Ağırlıklı olarak gelişmiş batılı ülkelere özgü girişimcilik modelidir. Teknoloji ağırlıklı ve yenilikçi ürünler ve daha fazla istihdam sağlıyorlar. ABD ve Avrupa Topluluğunda toplam işletmelerin % 80’ini oluşturuyorlar. (b) Zorunluluktan kaynaklanan Girişimcilik, başka seçeneğin kalmaması durumundaki iş kurma eylemini ifade ediyor. Az gelişmiş ülkelere özgü olup ve kayıt dışı ekonominin de temelini oluşturuyor. Toplam işletmelerin ortalama % 70’i bu işletmeler. İroni!!! Bu işletmelerin önemli bir kısmı ülkenin milli gelirine, istihdam ve ihracat hacmine önemli katkıda bulunuyorlar. Fırsat temelli Girişimcilik >>> SME (KOBİ) Zorunluluktan kaynaklanan Girişimcilik >>> IBE (İnovatif İşletmeler)
 • 22. Girişimciliği Etkileyen Faktörler (Global Entrepreneurship Monitor Executive Report) Ülke Altyapısı Büyük Şirketler Yeni Firmalar Kobiler Ulusal Ekon. Büyüme İş ve Teknik Yenilik Sosyal, Kültürel Politik Yapı Girişimcilik Altyapısı Girişim Fırsatları Yeni Şirketler Girişim Kapasitesi Yetenek Motivasyon
 • 24. Girişimcilik Tutkusundan Acı Çekenler Michael E. Gerber iş kuranların Girişimci, Yönetici ve Teknik beceriye sahip olma özellikleri taşıması gerektiğini düşünüyor. Önemli kısmının gerçek girişimciler olmaktan ziyade, “girişimcilik tutkusundan acı çeken teknisyenler” olduğunu düşünüyor. Grafiker, reklam ajansı kuruyor, diş hekimi muayenehane, aşçı restoran açıyor, bilgisayar programcısı yazılım firması kuruyor… Bu insanlar, çoğunlukla, başarılı bir iş kurmak için teknik çalışmanın nasıl yapılacağını bilmenin yeterli olduğu şeklindeki yanlış inanca kapılarak işlerini kuruyorlar.
 • 25. Girişimci Yö n e t i c i Te k n i s y e n Hayalci Vizyon sahibi Değişim ajanı Gelecekte yaşayan Olası fırsatları gören Planlayan Geçmişte yaşayan Problemlere odaklanan Organizasyon yapan Güven arayan Pragmatik İş yapan Sorun çözen Bugünü yaşayan Kolaya kaçan Mevcut durumla yetinen DÜSTURU “BİR ŞEYİN DOĞRU YAPILMASINI İSTİYORSAN, KENDİN YAP” İLKESİDİR GİRİŞİMCİ BİZİM YARATICI KİŞİLİĞİMİZDİR •Her zaman bilinmeyenle ilgilenen •Geleceği kurcalayan •Olasılıklardan olanaklar yaratan •Kaosu uyuma Çeviren KİŞİDİR.... YÖNETİCİ OLMADAN NE PLANLAMAOLUR, NE DÜZEN NE DE ÖNGÖRÜ •Düzen delisidir •Statükoya bağlıdır •Problemleri görür •İşleri düzgün ve özenlidir •Girişimcinin arkasından ortalığı toparlayan kişidir GİRİŞİMCİ OLMAZSA YENİLİK OLMAZ YÖNETİCİ OLMAZSA İŞLER VE TOP TEKNİSYEN YAPAR LUM YÜRÜMEZ % 10 % 20 •Tamir yapmayı sever •İşleri parçalara ayırıp tekrar birleştirir •İşlerin hayal edilmeleri değil yapılmaları gerekir •Durmadan çalışır, iş akışını kontrol ettikçe mutludur •Sistem insanlık dışı soğuktur; onun birey olma özelliğini yok eder % 70
 • 26. KOBİ’lerde Çoğunlukla Yaşanan Dengesizlik Hali 3 Rol Arasında Denge Hali
 • 27. http://www.youtube.com/watch?v=0JaPaeFYE 5U&list=PLj2sLT2vw0eW5GlWYwfZwNbLrvHpc GNQC http://www.youtube.com/watch?v=-0RuC-bA3VY Ayşen Zamanpur ____ Silk&Cashmere http://www.youtube.com/watch?v=7TY6JxR15og Hamdi Ulukaya ____Chobani http://www.youtube.com/watch?v=Oppu71l9Ibc
 • 28. TEHLİKELİ VARSAYIM “Bir işin teknik yanlarından anlıyorsanız, bu teknik yanların organize edilme işinden de anlarsınız.” Bunun tehlikeli olmasının nedeni, doğru bir varsayım olmamasıdır. Bir işin teknik yanları ile o teknik yanları yürüten iş, birbirinden tamamen farklı iki şeydir! Oysa iş kuran teknisyen bunu görememektedir. Girişimcilik hevesine kapılan teknisyenin gözünde işyeri bir işletme değil sadece çalışmaya gidilen bir yerdir.
 • 29. Esas trajedi, teknisyen bu Tehlikeli Varsayım’ın tuzağına düştüğünde, kendisini başka biri adına çalışmanın kısıtlamalarından kurtaracağını sandığı bu işin, artık onu köleleştirecek olmasında yatmaktadır. ÇOK İYİ BİLDİĞİ BU İŞ, BİR ANDA, NASIL YAPILACAĞINI BİLDİĞİ + NASIL YAPILACAĞINI HİÇ BİLMEDİĞİ BİR SÜRÜ İŞİN TOPLANDIĞI BİR YÜKE DÖNÜŞECEKTİR.
 • 30. Teknik becerilere sahip olanlar iş kurunca ne oluyor? Kendi işlerinin patronu olmaktan ziyade, sanki kendilerine maaşlı bir iş satın almış gibi her gün işyerine gidip teknik çalışma yapmaya devam ediyorlar. Grafiker, bilgisayarda dizayn yapıyor, diş hekimi tedavi ediyor, mühendis üretime dalıyor. Böylelikle çoğu işletmede girişimci işi hiç yapılmıyor, yönetici işi bir ofis sorumlusuna devredilmiş durumda ve bizim “sözde profesyonel iş sahibimiz” de teknisyen işi tarafından tüketilmekte. “Her gün aynı, her gün aynı, her gün aynı.” Maalesef sonuç hiç değişmiyor. Ancak iş sahibi yaşlanıyor.
 • 31. Girişimcilik hevesine kapılan Teknisyenlerin başına gelenler!... İlk Önce ÇOŞKU İkincisi DEHŞETE KAPILMA Üçüncüsü En Son TÜKENİŞ UMUTSUZLUK
 • 32. Çözüm nedir? Her şeyden önce, alıştığımız gibi her gün işe gitmekten ziyade, bu konuya ilgi duyan kişinin, aslında her iş sahibinin yapması gereken bir şeyi yapması, yani “iş nedir?” sorusuyla yüz yüze gelmesi gerekiyor. Sadece teknisyenin yaptığı iş değil, başarılı bir işletmenin yaptığı iş nedir? İşin “içinde” çalışmak ile işin “üzerinde” çalışmak Sizin sayenizde işleyecek bir işten ziyade, siz başında olmadan işleyecek bir girişim nasıl kurulur? sorusunun yanıtı ikisi arasındaki farkı açıklıyor.
 • 34.
 • 35.
 • 36. Girişimci tutum ve davranışlar üç temel özellik içerir. • Yenilikçilik, sorunlara ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış veya sıra dışı çözümler aranmasını ifade eder. • Risk alma yeteneği, üstlenilebilecek risk içeren bir fırsata açık olup, kaynak aktarılması anlamı taşır. Bu tür riskler genellikle makul seviyede ve hesaplanmıştır. • Proaktiflik ise ilk adımı atmak ve rakipleri izlemekten ziyade onlara liderlik etmek ve amaca ulaşmada her ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Bu ise başarısızlık ihtimaline karşı azimli, uyumlu ve istekli olmayı gerektirir.
 • 37. REKABET ve FARKLILAŞMA Rekabet, gerek işletmeler gerekse tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Rekabet, girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürünler üretmelerine, verimli çalışmalarına ve tüketici yönlü olmalarını sağlar. Oyunda Kalmak Yetmiyor Rekabet konusundaki çalışmalarıyla ünlü M.Porter, rekabet edebilirlik gücüyle, verimlilik artışı ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir.
 • 38.
 • 39.
 • 40. M. Porter’in verimlilik konusunda üzerinde durduğu noktalar: Ürün kalitesini yükseltebilme Ürüne ek özellikler kazandırma Üretimde verimliliği yükseltebilme Yüksek otomasyon düzeylerine erişebilme yetenekleridir. Ne var ki; verimli olmak rekabette öne geçebilmenin sadece ilk aşamasını teşkil etmektedir. Toplam kalite yönetimi, zaman esaslı rekabet ve kıyaslama gibi fikirlerin çoğu işleri daha iyi yapma, operasyonel verimlilik geliştirme ile ilgilidir. Bu uygulamalar sadece oyunda kalabilmeyi sağlar. Ancak oyunda kalmak artık yeterli olmamaktadır.
 • 41. Farklılaşma ‘Doğal’ Bir Gerekliliktir Porter’a göre bu şartlarda stratejimiz kendimizi rekabetin üzerine çıkarmak olmalıdır. Mesele sadece yaptığınız şeyde iyi olma meselesi değil, yaptığınız şeyde farklı olma meselesidir. Rekabet stratejisi farklı olmakla ilgili bir şeydir. , Bunun anlamı, eşsiz bir değer karması sunabilmek için bilinçli olarak çok farklı bir etkinlik bileşkesi seçmektir. Peki bu durumda Yapılması gereken ne?
 • 42. Yapılması gereken şunlar: Müşterinizin istediği ya da isteyebileceği vaya çok hoşlanabileceği ve bunun için fiyat ödemeye razı olabileceği ve Rakiplerinizin hiç birinin yapmadığı ya da yapamadığı ‘şeyleri’ belirlemek ve bunlar üzerine bir sistem inşa etmek. Sonuç Farklı olun. En yakın rakibinizle aranızdaki farkı sürekli olarak artırın. Arayı açın. Eğer herhangi bir rakibin sizin alanınızı istila edebileceği bir alanda iş yapıyorsanız, önce sizin onu istila edip edemeyeceğinizi yoklayın, aksi halde orayı boşaltın. Aynı mekanda yaşamayı gerektiren iş alanlarından kaçınmaya çalışın. Farklılığı yaratabilmek için müşterinizin arzu ettiği ya da edebileceği ama rakiplerinizin yapamadığı veya yapmayacağı ‘şeyleri’ belirlemeye çalışın ve bunlar üzerine bir sistem inşa edin.
 • 43. YENİ BİR İŞLETME ANLAYIŞI “ANAHTAR TESLİM DEVRİMİ”
 • 44. Sistemler teorisi, dünyaya, bütün fenomenlerin birbiriyle ilişki içinde olması açısından bakar ve bu çerçevede, varlığı, kendisini meydana getiren parçalara indirgenemeyecek olan bütüne sistem denir. Fritjof Capra Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası
 • 45. Anahtar Teslim Devrimi’nin –Franchise Sisteminin- temelinde, küçük işletmeleri Kaos ve Hastalıktan Kurtarıp Düzenini Oturtmuş, Heyecanını Kaybetmemiş,ve Büyümesini Sürekli Kılmış bir hale getirme gücüne sahip bir işletme tarzı yatmaktadır.
 • 46. ANAHTAR TESLİM: FRANCHISE İŞLETME MODELİ Pek çoğu hala yaşamakta olan ilk franchise işletmelere, “isim hakkına sahip” franchising işletmeler deniyordu. Bu sistemde franchisor, tanınmış ürünlerin pazarlama hakkını küçük işletmelere veriyordu. Ancak Franchise İşletme Modeli, franchisorun küçük işletmelere ismini kiralamasıyla kalmaz, ayrıca franchising hakkını alan bu işletmelere bütünsel bir iş yapma sistemi de sağlar.
 • 47. Bir işletme kuran çoğu insan bir işyerinin başarısının ürününü satmadaki başarısıyla ölçüldüğüne inanır. Franchise verene göre ise, franchise yönteminin değeri, kiralanan markanın isminde yatmaktaydı: Starbucks, Harley Davidson, Coca Cola, Mc Donald’s, Domino’s, Gratis, BİM, İkea. Bu düşünce bir zamanlar belki doğruydu, ama artık geçerli değildir !!!!!!!!
 • 48. TARTIŞMA SORULARI Günlük yaşantınızda ziyaret ettiğiniz ünlü Franchise yerler hangileri? Niçin ziyaret ediyorsunuz, bu markalar size ne anlatıyor? Bu markalara sadakatinizin ana nedeni? →Sturbucks deyince aklınıza ilk ne geliyor? → Harley Davidson sizce Ne Satıyor? → Dominos’u tercih etme nedeniniz en lezzetli pizzayı satıyor olması mı?
 • 49. Franchise yöntemindeki büyümeyi asıl sağlayan, Franchise İşletme modeli olmuştur. Çünkü bu model, bir işletmenin gerçek ürününün sattığı mal değil, malını nasıl sattığı inancına dayanmaktadır. Bir işletmenin gerçek ürünü, işletmenin kendisidir.
 • 50. Ray Kroc’un Mc Donalds’da anladığı gerçek, hamburgerin onun ürünü olmadığıydı. Onun ürünü McDonalds’dı. Ve buna inanmasının çok önemli bir nedeni vardı Ray Kroc mükemmel bir girişimciydi. Çoğu girişimci gibi onun da ciddi bir sıkıntısı vardı. Muazzam hayallerine göre cebindeki parası çok azdı
 • 51. Birçok küçük işletmenin görülen başarısızlığında can alıcı bir noktayı yakalamıştı. McDonald’s’ın başarılı olacağından kuşku duymaması için işletmenin (iş modelinin) başarılı olması gerekiyordu. Ray Kroc bu ayrıntıyı kavrayınca , çözmeye çalıştığı problem onun fırsatı haline geliverdi. Bunu bir silah olarak düşünüp, başarısızlık şansı olmayan önceden izlenebilirbir işletme kurma görevine girişti. !!!!!!!!!!!
 • 52. → Kişilere değil sisteme dayalı bir işletme → Kendisi olmadan da yürüyebilecek bir işletme → Ray Kroc, kendinden önceki hatta sonraki küçük iş sahiplerinin çoğundan farklı olarak, kendi işinin içinde değil, üstünde çalışmayı ilke edinmişti. İŞLETMESİNİ, YOĞUN ÜRETİMİ YAPILACAK BİR ÜRÜNÜN, ÜRETİM ÖNCESİ HAZIRLANAN PROTOTİPİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN BİR MÜHENDİS GİBİ KURGULAMAYA BAŞLADI. → Mc Donalds’ı ismi ve tarzı moda olmadan çok önce yeniden yapılandırmaya koyuldu.
 • 53. → SORULAR → Prototipin parçaları, tamamen değiştirilebilir elemanlarla ve çok düşük maliyetle nasıl monte edilebilirdi? Prototipin parçaları, tamamen değiştirilebilir elemanlarla ve çok düşük maliyetle nasıl monte edilebilirdi? → Parçaların birleştirilmesiyle , T-Model gibi, güvenilir binlerce örneğinin olduğu işletmeler kurmak nasıl sağlanabilirdi? → Ray Kroc’un yaptığı iş, Sanayi Devriminin arkasındaki düşünceyi İş Geliştirme’ye uygulamaktı. İŞLETMEYİ ÜRÜN OLARAK GÖRME DÜŞÜNCESİ ANCAK BU YÖNTEM İŞLERSE SATILABİLİRDİ.
 • 54. Bu düşüncenin dünyanın herhangi bir yerinde franchisee işletmenin elinde güvenle işlemesini sağlamanın tek yolu da, toplu üretime geçmeden çok önce bir prototiple sınanabilip tamamen öngörülebilir parçalardan oluşturarak kurmaktı. İşte Franchise İşletme Modeli’nin gösterişli başarısının Anahtar Teslim Devrimi’ne giden yolun arkasındaki sır burada yatmaktadır. BU SIR FRANCHISE PROTOTİPİDİR.