Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İknanın Yol Haritası_Lütfullah Kutlu_24 Haziran 2013

1,835 views

Published on

“Ne” yapacağını söylemek artık hareket geçirmiyor insanları, “neden” yapması gerektiğine ikna etmek gerekiyor. “Neden?” sorusu çok değerli ve ikna süreçlerini artık alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde yürütmek zorundayız...

Published in: Business
 • Be the first to comment

İknanın Yol Haritası_Lütfullah Kutlu_24 Haziran 2013

 1. 1. ““İKNA” NIN YOL HARİTASIİKNA” NIN YOL HARİTASI24 HAZİRAN 2013LÜTFULLAH KUTLU
 2. 2. DEMODE MEKANİZMAEmret – Kontrol Et Modeli :•Kayıtsız-şartsız riayet beklentisi•Hoş karşılanmayan, cevap verilmeyen“Neden?” sorusu
 3. 3. Yeni nesillerin çok sorgulayan vetatmin olmadıkça da hareketegeçmeyen tavırlarıSONUÇDeğişen ikna mekanizmaları
 4. 4. Ne yapacağını söylemek artık hareketgeçirmiyor insanları, neden yapmasıgerektiğine ikna etmek gerekiyorDEĞİŞENLERGeleneksel Hiyerarşi AlgılamasıSosyal İlişkilerin Tarzı
 5. 5. İKNA SÜREÇLERİNDEKİHATALARDuruşumuzu, fikirlerimizi daha ilk safhadakemikleştiriyor, doğruluklarına yüzde yüz imanediyor ve yola “taviz yok” dürtüsü ile çıkıyoruz :GERÇEK•Bu yaklaşım daha birinci dakikada bizi ısırmayaçalışan dişler oluşturuyor muhatapımızda
 6. 6. Karşılıklı tavize dayalı bir uzlaşmaya tamamenkapalıyız :GERÇEK•Uzlaşma bir mağlubiyet değil, yapıcı bir iknasürecinin olmazsa olmazı•İkna süreci aslında bir ver-al, kazan-kazansüreci, tek yön bir sokak değil
 7. 7. Sesimizi yükseltmeyi, pozisyonumuzun gücünükullanmayı, karşımızdakini ikna yolunda yeterligörüyoruz :GERÇEK•Kazanıyor görünenlerin kaybettiği bir zamandiliminde yaşıyoruz
 8. 8. İknanın zamana yayılmış bir süreç olduğunuunutuyor, vazgeçiyor ve muhatapımıza kingütmeye başlıyoruz :GERÇEK•“Fazla demokrasi bize yaramaz” aymazlığınınzararı büyük
 9. 9. Kemikleştikçe gelişim süreçlerimizi sekteyeuğratmaya, kendimize yatırım yapmaktanvazgeçmeye ve içimize kapanıp yeni fikirlere iyiceuzak kalmaya başlıyoruz :GERÇEK•İkna edemediğimiz durumda niteliklerimizigeliştirecek çabalardan vazgeçiyor ve kendimizibir kısır döngüye mahkum ediyoruz
 10. 10. DAHA BAŞARILI BİR İKNAYETENEĞİ İÇİN NELERYAPABİLİRİZ?Kendimize, güvenilirliğimize, itibarımıza yanitecrübemize ve ilişkilerimize sürekli yatırım :•İkna gücümüz itibarımızla doğru orantılı•Uzmanlık alanımıza ve ilişkilerimize sürekli yatırım
 11. 11. Müşterek menfaatler geliştirmek :•Kazan – Kazan formülü•Ortak menfaat alanlarını geliştirebilmek
 12. 12. Sadece rakamlarla ve talimatlarlavaramayız hedefe. Dili iyi kullanmalı, canlı,hareketli, örneklere, hikayelere,betimlemelere dayalı akıcı ve farklılıktaşıyan bir anlatım tarzı geliştirebilmeliyiz :•İletişim – Dilin Kullanımı
 13. 13. Duygusal bağlantıyı kurabilmeliyizmuhataplarımızla :•Savunduğumuz herneyse sadece beynimizdedeğil, kalbimizde de olmalı ve öyle görünmeli•Muhataplarımızın duygularını anlayabilmeli,empati kurabilmeli ve tonumuzu bu yöndedeğiştirebilmeliyiz
 14. 14. Kendi iç sesimizi hiçbir zaman kısmamalı,hayat amacımızı sürekli sorgulamalı vedoğru olanın ekseni üzerinde süreklidönüştürebilmeliyiz değerlerimizi vealgılama tarzımızı :•Sürekli kendini yenileyen, hayat amacını süreklitest eden, üretken ve mücadeleciVS•Durağan, statükocu, gelişime kapalı
 15. 15. Ne değerli soruymuş şu“NEDEN?”
 16. 16. TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER...http://lutfullahkutlu.wordpress.com/http://lutfullahkutlu.wordpress.com/

×