Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welkom  Voorganger dhr Kamphuis  organist Johannes de VriesThema: “Joden en Palastijnen in het     1000 jarig rijk”
VDD ELB 381Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Welkom  Voorganger dhr Kamphuis  organist Johannes de VriesThema: “Joden en Palastijnen in het     1000 jarig rijk”
JdH 792Maranatha Jezus kom
Maranatha! Maranatha!  Maranatha! Jezus komt! Luistert, volken, neigt uw oren;  krachtiger dan ooit tevorenkan men nu d...
Maranatha! Maranatha!Maranatha! Jezus komt!„t Is de zucht, die aller wegenuit de schepping klinkt u tegen;„t mensdom ligt ...
Maranatha! Maranatha!   Maranatha! Jezus komt!Christen, laat de moed niet zinken;voelt ge soms uw krachten slinken, laa...
Maranatha! Maranatha!Maranatha! Jezus komt!Pelgrims, voorwaarts zonder klagen!Blijft uw kruis nog even dragen:reeds zien w...
Maranatha! Maranatha!  Maranatha! Jezus komt! Zondaar, wil u toch bekeren;voeg u bij het volk des Heren;dra zal Christus ...
Votum en groet  Ere zij de Vader en de Zoon    En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwighei...
JdH 19Ben reizend naar die stad
k Ben reizend naar die stad,waar Christus t licht zal zijn,om eeuwig daar te zijn bij Hem,bevrijd van zorg en pijn.
RefreinGeen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omh...
Al t schoon op aarde kleeft,de vloek der zonde aan,maar in die reine stad kan nooit,de zonde binnengaan.
RefreinGeen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omh...
Daar is geen dood, geen rouw,geen leed, geen zielsangst meer;maar eeuwge blijdschap wacht de zieldaar boven bij de Heer.
RefreinGeen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranendroog, geen smart meer daar omh...
Daar is de strijd voorbij,daar wacht de gloriekroon;daar vindt de ware strijder rust,en God Zelf is zijn loon.
RefreinGeen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omh...
Gebed
P 122Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
Psalm 122 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Psalm 122 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Psalm 122 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Psalm 122 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Psalm 122 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Psalm 122 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Psalm 122 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Psalm 122 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Psalm 122 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Lezen Zach. 9 : 1 t/m 8
1 Godsspraak, het woord des HEREN.Hij is in het land Chadrak, enDamascus is zijn verblijfplaats; wantde HERE slaat het oog...
en zilver opgehoopt als stof, en goudals slijk der straten. 4 Zie, de Here zalhet veroveren, en zijn voormuurneerslaan in ...
6 Dan zal een bastaardvolk in Asdodwonen, en Ik zal de trots der Filistijnenuitroeien. 7 Ik zal hem het bloed uit demond v...
8 Ik zal Mij rondom mijn huis legerenals een wacht tegen de heen en weertrekkende legers, en geenonderdrukker zal meer teg...
JdH 1007De heilige stad
Terwijl k eens lag te slapenkreeg ik een schone droom.Ik was in t oud Jeruzalem k stond aan de tempelzoom.ik hoorde kind r...
Jeruzalem, Jeruzalem,zing uwen Vorst ter eer! t Hosanna in de Hoge,t Hosanna voor uw Heer!
Doch eensklaps werd het alleszo donker om mij heen.Het kinderkoor verstomde,en de eng lenschaar verdween.Ik zag een kruis ...
Jeruzalem, Jeruzalem!Gij die uw Vorst veracht Hosanna in de Hoge,Hosanna „t is volbracht!
En weder zag k een ander beeld,Doch nu vol heerlijkheid;Een stad, die, als een bruid versierd,Haar koning wachtend beidt. ...
Miljoenen gingen uit en in;geen wanklank werd gehoord.Maar onder harp en cymbeltoonjuicht mens en Eng len stem.Tot eer van...
Jeruzalem, Jeruzalem,nu is voorbij uw strijd! Hosanna in de hoge,Hosanna in eeuwigheid. Hosanna in de hoge,Hosanna in ee...
Lezen Psalm 87
1 Van de Korachieten. Een psalm. Eenlied.Zijn stichting ligt op heilige bergen;2 de HERE heeft Sions poorten liefboven all...
4 Rahab en Babel vermeld Ik alsdegenen die Mij kennen;zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië:deze is daar geboren.5 Ja, van S...
6 De HERE telt bij het opschrijven dervolken:deze is daar geboren. sela7 En zij zingen bij reidans:Al mijn bronnen zijn in...
Joden en Palastijnen in het 1000 jarig rijk.
P 87
Psalm 87 (LvdK)  t. Barnard, K. Heeroma; m. Genève 1562
Psalm 87 (LvdK)  t. Barnard, K. Heeroma; m. Genève 1562
Psalm 87 (LvdK)  t. Barnard, K. Heeroma; m. Genève 1562
Psalm 87 (LvdK)  t. Barnard, K. Heeroma; m. Genève 1562
Gebed
Collecte 1ste voor evangelisatie2de voor eigen gemeente
JdH 15 - 1, 2
1 Als de Heiland zal verschijnenin glorie op aard,met Zijn kindren, al de Zijnenom zich heen geschaard,
Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon; s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
2 Als de Meester zal vergaadrenvan heinde en veer,die Hem volgen op Zijn wenken.steeds zoekend Zijn eer.
Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon; s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
Zegening.Daarna 3 en 4.
3 Als het Lam Gods op de wolkenvan zuid en van noordzal verzaamlen uit de volken,wie Hem toebehoort.
Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon; s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
4 O, mijn ziele, blijf dan wakenen wachten op Hem,want dat tijdstip zal dra naken,ja, let op Zijn stem.
Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon; s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
Joden en Palastijnen en het 1000 jarige rijk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Joden en Palastijnen en het 1000 jarige rijk

381 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joden en Palastijnen en het 1000 jarige rijk

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist Johannes de VriesThema: “Joden en Palastijnen in het 1000 jarig rijk”
 2. 2. VDD ELB 381Daar ruist langs de wolken
 3. 3. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 4. 4. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 5. 5. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 6. 6. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 7. 7. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 8. 8. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 9. 9. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 10. 10. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 11. 11. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 12. 12. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist Johannes de VriesThema: “Joden en Palastijnen in het 1000 jarig rijk”
 13. 13. JdH 792Maranatha Jezus kom
 14. 14. Maranatha! Maranatha! Maranatha! Jezus komt! Luistert, volken, neigt uw oren; krachtiger dan ooit tevorenkan men nu de boodschap horen: Maranatha! Jezus komt! (2x)
 15. 15. Maranatha! Maranatha!Maranatha! Jezus komt!„t Is de zucht, die aller wegenuit de schepping klinkt u tegen;„t mensdom ligt als neêrgezegen. Maranatha! Jezus komt! (2x)
 16. 16. Maranatha! Maranatha! Maranatha! Jezus komt!Christen, laat de moed niet zinken;voelt ge soms uw krachten slinken, laat dan in Uw hart weerklinken: Maranatha! Jezus komt! (2x)
 17. 17. Maranatha! Maranatha!Maranatha! Jezus komt!Pelgrims, voorwaarts zonder klagen!Blijft uw kruis nog even dragen:reeds zien wij de morgen dagen!Maranatha! Jezus komt! (2x)
 18. 18. Maranatha! Maranatha! Maranatha! Jezus komt! Zondaar, wil u toch bekeren;voeg u bij het volk des Heren;dra zal Christus wederkeren! Maranatha! Jezus komt! (2x)
 19. 19. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 20. 20. JdH 19Ben reizend naar die stad
 21. 21. k Ben reizend naar die stad,waar Christus t licht zal zijn,om eeuwig daar te zijn bij Hem,bevrijd van zorg en pijn.
 22. 22. RefreinGeen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omhoog.
 23. 23. Al t schoon op aarde kleeft,de vloek der zonde aan,maar in die reine stad kan nooit,de zonde binnengaan.
 24. 24. RefreinGeen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omhoog.
 25. 25. Daar is geen dood, geen rouw,geen leed, geen zielsangst meer;maar eeuwge blijdschap wacht de zieldaar boven bij de Heer.
 26. 26. RefreinGeen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranendroog, geen smart meer daar omhoog.
 27. 27. Daar is de strijd voorbij,daar wacht de gloriekroon;daar vindt de ware strijder rust,en God Zelf is zijn loon.
 28. 28. RefreinGeen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omhoog.
 29. 29. Gebed
 30. 30. P 122Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
 31. 31. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 32. 32. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 33. 33. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 34. 34. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 35. 35. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 36. 36. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 37. 37. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 38. 38. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 39. 39. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 40. 40. Lezen Zach. 9 : 1 t/m 8
 41. 41. 1 Godsspraak, het woord des HEREN.Hij is in het land Chadrak, enDamascus is zijn verblijfplaats; wantde HERE slaat het oog op anderemensen zowel als op alle stammen vanIsraël; 2 ja, ook op Hamat, dat daaraangrenst, op Tyrus met Sidon, al is hetnog zo wijs, 3 en al heeft Tyrus zicheen wal gebouwd
 42. 42. en zilver opgehoopt als stof, en goudals slijk der straten. 4 Zie, de Here zalhet veroveren, en zijn voormuurneerslaan in de zee, en zelf zal het metvuur worden verteerd. 5 Askelon zalhet zien en vrezen, ook Gaza, en hetzal hevig beven, en Ekron, omdat zijnverwachting zal beschaamd worden;dan zal de koning uit Gaza verdwijnenen Askelon zal onbewoond zijn.
 43. 43. 6 Dan zal een bastaardvolk in Asdodwonen, en Ik zal de trots der Filistijnenuitroeien. 7 Ik zal hem het bloed uit demond verwijderen en de gruwelen vantussen zijn tanden, en dan zal ook hijoverblijven voor onze God, zodat hijzal zijn als een stamhoofd in Juda, enEkron als een Jebusiet.
 44. 44. 8 Ik zal Mij rondom mijn huis legerenals een wacht tegen de heen en weertrekkende legers, en geenonderdrukker zal meer tegen henoptrekken, want nu zie Ik het met mijneigen ogen.
 45. 45. JdH 1007De heilige stad
 46. 46. Terwijl k eens lag te slapenkreeg ik een schone droom.Ik was in t oud Jeruzalem k stond aan de tempelzoom.ik hoorde kind ren zingeneen lied vol blijde klank;en t was als paarden Engelenzich juichend aan hun zang:en t was als paarden Engelenzich juichend aan hun zang.
 47. 47. Jeruzalem, Jeruzalem,zing uwen Vorst ter eer! t Hosanna in de Hoge,t Hosanna voor uw Heer!
 48. 48. Doch eensklaps werd het alleszo donker om mij heen.Het kinderkoor verstomde,en de eng lenschaar verdween.Ik zag een kruis verrijzen;toen werd het plots ling nacht.En klonk van gindse heuveltopeen stem; Het is volbracht.En klonk van gindse heuveltopeen stem; Het is volbracht.
 49. 49. Jeruzalem, Jeruzalem!Gij die uw Vorst veracht Hosanna in de Hoge,Hosanna „t is volbracht!
 50. 50. En weder zag k een ander beeld,Doch nu vol heerlijkheid;Een stad, die, als een bruid versierd,Haar koning wachtend beidt. k zag straten van het zuiverst goud,door d open paarlen poort.
 51. 51. Miljoenen gingen uit en in;geen wanklank werd gehoord.Maar onder harp en cymbeltoonjuicht mens en Eng len stem.Tot eer van God en van het Lam,in t nieuw Jeruzalem.Tot eer van God en van het Lam,in t nieuw Jeruzalem.
 52. 52. Jeruzalem, Jeruzalem,nu is voorbij uw strijd! Hosanna in de hoge,Hosanna in eeuwigheid. Hosanna in de hoge,Hosanna in eeuwigheid.
 53. 53. Lezen Psalm 87
 54. 54. 1 Van de Korachieten. Een psalm. Eenlied.Zijn stichting ligt op heilige bergen;2 de HERE heeft Sions poorten liefboven alle woningen van Jakob.3 Heerlijke dingen zijn van u te zeggen,o gij stad Gods! sela
 55. 55. 4 Rahab en Babel vermeld Ik alsdegenen die Mij kennen;zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië:deze is daar geboren.5 Ja, van Sion wordt gezegd:Ieder van hen is in haar geboren,Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar.
 56. 56. 6 De HERE telt bij het opschrijven dervolken:deze is daar geboren. sela7 En zij zingen bij reidans:Al mijn bronnen zijn in u!
 57. 57. Joden en Palastijnen in het 1000 jarig rijk.
 58. 58. P 87
 59. 59. Psalm 87 (LvdK) t. Barnard, K. Heeroma; m. Genève 1562
 60. 60. Psalm 87 (LvdK) t. Barnard, K. Heeroma; m. Genève 1562
 61. 61. Psalm 87 (LvdK) t. Barnard, K. Heeroma; m. Genève 1562
 62. 62. Psalm 87 (LvdK) t. Barnard, K. Heeroma; m. Genève 1562
 63. 63. Gebed
 64. 64. Collecte 1ste voor evangelisatie2de voor eigen gemeente
 65. 65. JdH 15 - 1, 2
 66. 66. 1 Als de Heiland zal verschijnenin glorie op aard,met Zijn kindren, al de Zijnenom zich heen geschaard,
 67. 67. Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon; s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
 68. 68. 2 Als de Meester zal vergaadrenvan heinde en veer,die Hem volgen op Zijn wenken.steeds zoekend Zijn eer.
 69. 69. Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon; s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
 70. 70. Zegening.Daarna 3 en 4.
 71. 71. 3 Als het Lam Gods op de wolkenvan zuid en van noordzal verzaamlen uit de volken,wie Hem toebehoort.
 72. 72. Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon; s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
 73. 73. 4 O, mijn ziele, blijf dan wakenen wachten op Hem,want dat tijdstip zal dra naken,ja, let op Zijn stem.
 74. 74. Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon; s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.

×