Nodiging aan het bruilofsmaal

293 views

Published on

voorganger mevr drs Kramer Urk
Organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nodiging aan het bruilofsmaal

 1. 1. Welkom Voorganger ds mevr Kramer Organist Johannes de VriesThema: „Zalig zij die genodigd zijntot het bruiloftsmaal van het Lam‟
 2. 2. VDD ELB 357 – 1, 3, 5 Vreugde, vreugde
 3. 3. allen:Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 4. 4. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 5. 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 6. 6. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 7. 7. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 8. 8. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 9. 9. Welkom Voorganger ds mevr Kramer Organist Johannes de VriesThema: „Zalig zij die genodigd zijntot het bruiloftsmaal van het Lam‟
 10. 10. ELB 382Heer licht en uw liefde schijnen
 11. 11. allen:Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 12. 12. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 13. 13. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 14. 14. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 15. 15. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 16. 16. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 17. 17. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 18. 18. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 19. 19. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 20. 20. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 21. 21. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 22. 22. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 23. 23. Stil gebed Bemoediging en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 24. 24. P 89 – 1, 7Ik zal zolang ik leef
 25. 25. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 26. 26. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 27. 27. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 28. 28. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 29. 29. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 30. 30. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 31. 31. Gebed om verootmoediging Leefregel uit Romeinen
 32. 32. ELB 125Geprezen zij de Heer
 33. 33. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 34. 34. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 35. 35. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 36. 36. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 37. 37. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 38. 38. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 39. 39. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 40. 40. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 41. 41. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 42. 42. Gebed om de Heilige Geest.
 43. 43. God, die alles maakte
 44. 44. allen:God die alles maakte (EL 433) t. S.B. Rhodes; m. H. von Müller
 45. 45. God die alles maakte (EL 433) t. S.B. Rhodes; m. H. von Müller
 46. 46. God die alles maakte (EL 433) t. S.B. Rhodes; m. H. von Müller
 47. 47. Wij gaan, tot straks!!
 48. 48. Lezen OT Jes. 25 : 6 t/m 9 Het heil voor de volken
 49. 49. 6 En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken eenfeestmaal van vette spijzen aanrichten,een feestmaal van belegen wijnen: vanmergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. 7 En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen,
 50. 50. die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. 8 Hij zal voor eeuwig dedood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichtenafwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.
 51. 51. 9 En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wijhoopten, dat Hij ons zou verlossen; ditis de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.
 52. 52. GB 11 – 1, 2Vol verwachting blijf ik uitzien,
 53. 53. 1. Vol verwachting blijf ik uitzien,tot die dag eens dagen zal.Dat de Heiland op de wolken,weerkomt met bazuingeschal.Welk een vreugde zal het wezen.Als mijn oog Hem schouwen mag,en mijn oor Zijn stem zal horen, op diegrote, blijde dag!
 54. 54. RefreinWelk een uitzicht, bruidsgemeente!Eeuwig Hem ten eigendom.“Maranatha” blijv’ onswachtwoord,“amen, ja Heer Jezus, kom!
 55. 55. 2. Al de teek‟nen onzer dagenzeggen mij: de komst genaaktvan de Bruigom, die Zijn liefstetot Zich roept en haar volmaakt.O, hoe blijde zal ik wezen,op te trekken met die stoet,juichend, met ontelb‟re zaal‟genonze Bruigom tegemoet!
 56. 56. RefreinWelk een uitzicht, bruidsgemeente!Eeuwig Hem ten eigendom.“Maranatha” blijv’ onswachtwoord,“amen, ja Heer Jezus, kom!
 57. 57. Lezen Openb. 19 – 1 t/m 10
 58. 58. 1 Hierna hoorde ik als een luidestem ener grote schare in de hemelzeggen: Halleluja! Het heil en deheerlijkheid en de macht zijn vanonze God, 2 want waarachtig enrechtvaardig zijn zijn oordelen, wantHij heeft de grote hoergeoordeeld, die de aarde met haarhoererij verdierf, en Hij heeft hetbloed zijner knechten van haar handgeëist.
 59. 59. 3 En zij zeiden ten tweeden male:Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. 4 En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja! 5 En een stem ging uit van de troon, zeggende:
 60. 60. Looft onze God, al zijn knechten,die Hem vreest, gij kleinen en gijgroten!De bruiloft des Lams6 En ik hoorde als een stem vaneen grote schare en als een stemvan vele wateren en als een stemvan zware donderslagen,zeggende:
 61. 61. Halleluja! Want de Here, onze God,de Almachtige, heeft hetkoningschap aanvaard. 7 Laten wijblijde zijn en vreugde bedrijven enHem de eer geven, want de bruiloftdes Lams is gekomen en zijnvrouw heeft zich gereedgemaakt; 8en haar is gegeven zich metblinkend en smetteloos fijn linnente kleden,
 62. 62. want dit fijne linnen zijn derechtvaardige daden der heiligen.9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, diegenodigd zijn tot het bruiloftsmaal desLams. En hij zeide tot mij: Dit zijn dewaarachtige woorden van God.
 63. 63. 10 En ik wierp mij neder voor zijnvoeten om hem te aanbidden, maarhij zeide tot mij: Doe dit niet! Ikben een mededienstknecht van uen uw broederen, die hetgetuigenis van Jezus hebben;aanbid God! Want het getuigenisvan Jezus is de geest der profetie.
 64. 64. G 323 – 1, 4, 8God is tegenwoordig
 65. 65. allen:God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 66. 66. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 67. 67. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 68. 68. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 69. 69. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 70. 70. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 71. 71. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 72. 72. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 73. 73. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 74. 74. “Zalig zij die genodigdzijn tot het bruiloftsmaal van het Lam”
 75. 75. ELB 411Jezus leeft in eeuwigheid
 76. 76. allen:Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 77. 77. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 78. 78. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 79. 79. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 80. 80. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 81. 81. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 82. 82. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 83. 83. Danken en voorbeden
 84. 84. Collecte1ste voor Wycliffe (bijbelvertalers) 2de eigen gemeente
 85. 85. G 255 – 1, 2, 3, 4Ere zij aan God, de Vader
 86. 86. allen:Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 87. 87. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 88. 88. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 89. 89. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 90. 90. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 91. 91. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 92. 92. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 93. 93. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 94. 94. Zegen3 x amen
 95. 95. Vanavond om 19.00 uurNoordwolde zingt met….. Durk en Anneke.

×