Noordwolde aan zee...

335 views

Published on

Voorganger: Dhr. Brouwer
Organist: Johannes de Vries
Ochtenddienst 09:30 03-06-2012
Luister mee via kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noordwolde aan zee...

 1. 1. Noordwolde aan zee........... Voorganger: Dhr. Brouwer Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Door de wereld gaat een woord ELB 263: 1,3,4 en 6 Lied voor de dienst
 3. 3. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 4. 4. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 5. 5. vrouwen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 6. 6. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 7. 7. mannen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 8. 8. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 9. 9. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 10. 10. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 11. 11. Noordwolde aan zee........... Voorganger: Dhr. Brouwer Organist: Johannes de Vries
 12. 12. Halleluja! looft de Heer Psalm 135: 1 en 3
 13. 13. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 14. 14. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 15. 15. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 16. 16. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 17. 17. Votum en GroetEre zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest als in de beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
 18. 18. Zegen, Israël, de Heer Psalm 135: 10
 19. 19. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 20. 20. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 21. 21. Gebed van verootmoediging
 22. 22. Geef vrede, Heer, geef vrede Gezang 285: 4
 23. 23. Geef vrede, Heer, geef vrede (LvdK 285) t. J. Nooter; m. anoniem 1539
 24. 24. Geef vrede, Heer, geef vrede (LvdK 285) t. J. Nooter; m. anoniem 1539
 25. 25. Leefregel
 26. 26. De wereld is van Hem vervuld Gezang 86: 1,5 en 9
 27. 27. allen:De wereld is van Hem vervuld (LvdK 86) t. A.C. den Besten; m. P. Sohr 1668 / 1704
 28. 28. De wereld is van Hem vervuld (LvdK 86) t. A.C. den Besten; m. P. Sohr 1668 / 1704
 29. 29. De wereld is van Hem vervuld (LvdK 86) t. A.C. den Besten; m. P. Sohr 1668 / 1704
 30. 30. De wereld is van Hem vervuld (LvdK 86) t. A.C. den Besten; m. P. Sohr 1668 / 1704
 31. 31. De wereld is van Hem vervuld (LvdK 86) t. A.C. den Besten; m. P. Sohr 1668 / 1704
 32. 32. De wereld is van Hem vervuld (LvdK 86) t. A.C. den Besten; m. P. Sohr 1668 / 1704
 33. 33. De wereld is van Hem vervuld Gez. 250: 1Z, 2B, 3Z, 4B en 5Z
 34. 34. ZingenKom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods (LvdK 250) t. A.C. den Besten & m. Genève 1551
 35. 35. BiddenKom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods (LvdK 250) t. A.C. den Besten & m. Genève 1551
 36. 36. ZingenKom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods (LvdK 250) t. A.C. den Besten & m. Genève 1551
 37. 37. BiddenKom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods (LvdK 250) t. A.C. den Besten & m. Genève 1551
 38. 38. ZingenKom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods (LvdK 250) t. A.C. den Besten & m. Genève 1551
 39. 39. ELB 430Een wijs man bouwde zijn huis op een rots
 40. 40. 1Een wijs man bouwde zijn huis op de rots,een wijs man bouwde zijn huis op de rots,een wijs man bouwde zijn huis op de rots en de regen stroomde neer
 41. 41. en de regen stroomde neer en de vloed kwam open de regen stroomde neer en de vloed kwam open de regen stroomde neer en de vloed kwam open het huis op de rots stond vast.
 42. 42. 2Een dwaas man bouwde zijn huis op het zandeen dwaas man bouwde zijn huis op het zandeen dwaas man bouwde zijn huis op het zand en de regen stroomde neer
 43. 43. en de regen stroomde neer en de vloed kwam open de regen stroomde neer en de vloed kwam open de regen stroomde neer en de vloed kwam op en het huis stortte in met een plof.
 44. 44. 3Dus bouw je huis op Jezus, de Rots,dus bouw je huis op Jezus, de Rots,dus bouw je huis op Jezus, de Rots en de zegen daalt dan neer
 45. 45. en de zegen daalt dan neer en t gebed stijgt op,en de zegen daalt dan neer en t gebed stijgt op,en de zegen daalt dan neer en t gebed stijgt op. Bouw je levenshuis op Hem.
 46. 46. Wij gaan, tot straks!!
 47. 47. Psalm 121 Schriftlezing NBG
 48. 48. Wie God bewaart, is wél bewaard1 Een bedevaartslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen:vanwaar zal mijn hulp komen?2 Mijn hulp is van de HERE,die hemel en aarde gemaakt heeft.
 49. 49. 3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,uw Bewaarder zal niet sluimeren.4 Zie, de Bewaarder van Israëlsluimert noch slaapt.5 De HERE is uw Bewaarder,de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
 50. 50. 6 De zon zal u des daags niet steken,noch de maan des nachts.7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad,Hij zal uw ziel bewaren.8 De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewarenvan nu aan tot in eeuwigheid.
 51. 51. Ruis o Godstroom der genade ELB 150: 3
 52. 52. 1Ruis, o Godsstroom der genadein gemeent en huis en hart!Laat in U gezond zich baden,wat gebogen gaat door smart!
 53. 53. Stroom, o heilge Geest, ternederop het uitgedroogde land;en de bloemen bloeien weder,haast verwelkt door zonnebrand.
 54. 54. 2Laat het uit Gods hemel stromenin de kerken overal!Van uw nederdaling dromenmoede harten zonder tal.
 55. 55. Nieuwe liefde, nieuwe zangen,kracht, die zielen opwaarts tilt,brengt uw ruisen, die t verlangenals een heilig lied doortrilt.
 56. 56. 3Komt, gij dorstigen, hier drinkenuit die milde heilfontein!Laat uw ziel in t stof niet zinken,maar in haar gereinigd zijn.
 57. 57. Laat U door haar golven dragentot waar liefde nooit verkoelt,waar de kust der aardse dagendoor Gods vreugde wordt omspoeld.
 58. 58. Matteus 4 : 12 – 25 Schriftlezing HSV
 59. 59. Het begin van Jezus prediking12 Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea.13 Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali,14 opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei:
 60. 60. 15 Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken,16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
 61. 61. De eerste discipelen18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken.
 62. 62. 20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.
 63. 63. De toeloop van de menigte23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.24 En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen.
 64. 64. Bijeengeroepen uit onze huizen Geroepen om te zingen Nr 18: 1,2 ♫ Gez. 477
 65. 65. Bijeengeroepen uit onze huizen,elk met zijn eigen levenslied,zijn wij gekomen om weer te dromenvan wat God in ons mensen ziet.Wij willen zingen van alle dingen,
 66. 66. roepen uit donker, om lichtom Gods woorden te zien.God zal ons horen,Hij schenkt het leven.Hij zal ons vragen antwoord te geven,samen te leven in zijn gloria.
 67. 67. Bijeengekomen, woord in ons midden,samen zijn wij hier in Gods huis.Kleine en groten, niemand verstoten:Voor wie God zoekt is hier een thuis.bidden en danken, stilte en klanken,
 68. 68. met elkaar delen, één zijn met velenen zingen keer op keer: Jezus is Heer!Jong en oud samen zingen nu "amen".God in ons midden, verhoor ons bidden.Heel uw gemeente zingt: Halleluja!
 69. 69. Noordwolde aan zee........... Verkondiging
 70. 70. Alle volken, looft de Here Gezang 464
 71. 71. Gezang 464
 72. 72. Gezang 464
 73. 73. Dankgebed en Voorbeden
 74. 74. Collecte1e Bouw- en onderhoudsfonds 2e Voor de eigen kerk
 75. 75. Wil mo Heiland, niet voorbij gaan ELB 147: 4,5 en 6
 76. 76. 4Wil mo Heiland, niet voorbij gaan.Doe mij leven U nabij;zie mij zuchtend aan uw zij staan;roept Gij andren, roep ook mij.Ja, ook mij, ja, ook mij;roept Gij andren, roep ook mij.
 77. 77. 5Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,bloed van Jezus, rijk en vrij,Gods genade, sterk en machtig,o, verheerlijk U in mij.Ook in mij, ook in mij,o, verheerlijk U in mij.
 78. 78. 6Ga mij niet voorbij, o Herder!Maak mij gans van zonden vrij.Vloeit de stroom van zegen verder,zegen andren, maar ook mij.Ja, ook mij, ja, ook mij,zegen andren, maar ook mij.
 79. 79. Zegen3x Amen
 80. 80. Fijne Zondag! Vanavond 19:00 Dhr. Pasterkamp “Pas op, pas op!”

×