Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2019 Mrt 03 - 19: 00 - dhr Lowijs - Tere zorgzaamheid

32 views

Published on

Dhr Lowijs over Jesaja 42 en Mattheüs 12 n.a.v. het thema Tere Zorgzaamheid

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2019 Mrt 03 - 19: 00 - dhr Lowijs - Tere zorgzaamheid

 1. 1. Welkom Voorganger: dhr Lowijs Organist: Henk van der Bij Thema: “Tere zorgzaamheid”
 2. 2. Lied voor de Dienst: ELB 178: 1 en 2 Als ik maar weet,
 3. 3. Als ik maar weet, dat hier mijn weg door U, Heer, wordt bereid, en dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt. Refrein: Nader tot U, nader tot U, Nader, mijn Heiland, tot U. Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.
 4. 4. Als ik maar weet, dat ook voor mij de Heer aan 't kruishout stierf; en dat de Heiland ook voor mij een levenskroon verwierf. Refrein: Nader tot U, nader tot U, Nader, mijn Heiland, tot U. Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.
 5. 5. Welkom Voorganger: dhr Lowijs Organist: Henk van der Bij Thema: “Tere zorgzaamheid”
 6. 6. Zingen Psalm 42: 1 en 3 Evenals een moede hinde Afkondigingen
 7. 7. Psalm 42 (LvdK) t. J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 8. 8. Psalm 42 (LvdK) t. J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 9. 9. Psalm 42 (LvdK) t. J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 10. 10. Psalm 42 (LvdK) t. J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 11. 11. Stil gebed Zingen Psalm 63: 1 en 2 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
 12. 12. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 13. 13. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 14. 14. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 15. 15. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 16. 16. Geloofsbelijdenis Zingen ELb. 275: 1 en 3 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
 17. 17. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 18. 18. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 19. 19. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 20. 20. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 21. 21. Schriftlezingen: Jesaja 42: 1 – 9 Mattheüs 12: 9 - 21 (HSV) Gebed
 22. 22. Jesaja 42: 1 - 9 De Knecht van de HEERE 1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. 2 Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. 3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
 23. 23. 4 Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht. 5 Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen: 6 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken,
 24. 24. 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. 8 Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden. 9 De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen.
 25. 25. Mattheüs 12: 9 - 21 De man met de verschrompelde hand 9 En Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. 10 En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen. 11 Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? 12 Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. 13 Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd hersteld, gezond als de andere. 14 De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem om zouden kunnen brengen.
 26. 26. De Knecht des Heeren 15 Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. 16 En Hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken Wie Hij was, 17 opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: 18 Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. 19 Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. 20 Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. 21 En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.
 27. 27. Zingen ELb. 109: 1, 2 en 3 Al wie dolend in het donker
 28. 28. Al wie dolend in het donker (EL 109) t. H. Jongerius; m. H.J. Gauntlett
 29. 29. Al wie dolend in het donker (EL 109) t. H. Jongerius; m. H.J. Gauntlett
 30. 30. Al wie dolend in het donker (EL 109) t. H. Jongerius; m. H.J. Gauntlett
 31. 31. Al wie dolend in het donker (EL 109) t. H. Jongerius; m. H.J. Gauntlett
 32. 32. Al wie dolend in het donker (EL 109) t. H. Jongerius; m. H.J. Gauntlett
 33. 33. Al wie dolend in het donker (EL 109) t. H. Jongerius; m. H.J. Gauntlett
 34. 34. Verkondiging Thema: ‘Tere zorgzaamheid’ n.a.v. Mattheüs 12 20 Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. 21 En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.
 35. 35. Zingen JdH 415: (1 en 2) Is dat, is dat mijn Koning,
 36. 36. 1. Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens? Is dat, is dat Zijn kroning? Zie, zie, aanschouw de mens! Moet Hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon? Lijdt Hij die smaad, die slagen, Hij, God, Uw eigen Zoon?
 37. 37. 2. Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die hoon; ik doe dat kleed Hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan; ik deed door mijne zonden Hem al die jamm'ren aan.
 38. 38. Dankgebed Collecten Zingen JdH 456: (1, 2, 3 en 4) Nader, mijn God, bij U,
 39. 39. Nader, mijn God, bij U (JdH 456) t. Joh. de Heer; m. L. Mason
 40. 40. Nader, mijn God, bij U (JdH 456) t. Joh. de Heer; m. L. Mason
 41. 41. Nader, mijn God, bij U (JdH 456) t. Joh. de Heer; m. L. Mason
 42. 42. Nader, mijn God, bij U (JdH 456) t. Joh. de Heer; m. L. Mason
 43. 43. Nader, mijn God, bij U (JdH 456) t. Joh. de Heer; m. L. Mason
 44. 44. Nader, mijn God, bij U (JdH 456) t. Joh. de Heer; m. L. Mason
 45. 45. Nader, mijn God, bij U (JdH 456) t. Joh. de Heer; m. L. Mason
 46. 46. Nader, mijn God, bij U (JdH 456) t. Joh. de Heer; m. L. Mason
 47. 47. Zegen Zingen: Amen, amen, amen
 48. 48. Gezegende week Gewenst

×