Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24 mei 2014 19.00

177 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

24 mei 2014 19.00

 1. 1. Lied VDD ELB 388 1,2,3
 2. 2. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 3. 3. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 4. 4. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 5. 5. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 6. 6. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 7. 7. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 8. 8. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 9. 9. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 10. 10. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 11. 11. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 12. 12. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 13. 13. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 14. 14. Voorganger: Dhr. Kamphuis Organist: Dhr. Pesman Thema: Israël en de eindtijd
 15. 15. Opw. 217 O welk een wondere verlosser
 16. 16. O, WELK EEN WOND'RE VERLOSSER (217)BES O, welk een wond're Verlosser vond ik in mijn Heiland en Heer. Lofprijs vervult nu mijn harte, mijn zonden gedenkt Hij niet meer.
 17. 17. Refrein: Genade kocht mij vrij! Genade kocht mij vrij! Mijn ziele juicht: Halleluja! Genade kocht mij vrij!
 18. 18. Stromen van licht en genade vervullen mijn ziel, meer en meer. 'k Weet: al mijn schuld is vergeven door 't bloed van mijn Heiland en Heer.
 19. 19. Refrein: Genade kocht mij vrij! Genade kocht mij vrij! Mijn ziele juicht: Halleluja! Genade kocht mij vrij!
 20. 20. Niets kan van Jezus mij scheiden, Hij woont door zijn Geest in mijn hart. In Hem ben 'k veilig geborgen, in uren van zorg en van smart.
 21. 21. Refrein: Genade kocht mij vrij! Genade kocht mij vrij! Mijn ziele juicht: Halleluja! Genade kocht mij vrij!
 22. 22. k Werd niet gered door mijn werken, zelfs niet door berouwvol geween, noch door mijn worst'ling en strijden, doch slechts door genade alleen.
 23. 23. Refrein: Genade kocht mij vrij! Genade kocht mij vrij! Mijn ziele juicht: Halleluja! Genade kocht mij vrij!
 24. 24. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 25. 25. Opw. 248 God is getrouw
 26. 26. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet. Laat van zijn woorden
 27. 27. geen ter aarde vallen. En 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.
 28. 28. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Een sterke hand, die nooit heeft misgetast.
 29. 29. blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. En d'adem zijner lippen overmant de tegenstand.
 30. 30. De heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt. doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten. Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
 31. 31. heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten! Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land, als Gods gezant.
 32. 32. Gebed
 33. 33. Zingen ELB: 218 Samen in de naam van Jezus
 34. 34. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 35. 35. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 36. 36. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 37. 37. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 38. 38. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 39. 39. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 40. 40. Schriftlezing OP. 12: 1-11 (HSV)
 41. 41. De vrouw en de draak 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
 42. 42. 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.
 43. 43. En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.
 44. 44. De strijd van Michaël met de draak 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
 45. 45. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.
 46. 46. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
 47. 47. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
 48. 48. 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.
 49. 49. Zingen Opw. 71 Jezus leeft in eeuwigheid
 50. 50. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 51. 51. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 52. 52. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 53. 53. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 54. 54. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 55. 55. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 56. 56. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 57. 57. Preek: Israël en de eindtijd
 58. 58. Zingen Opw: 58 Vrede zij u
 59. 59. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 60. 60. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 61. 61. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 62. 62. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 63. 63. Gebed
 64. 64. Collecte 1: St. mensenkinderen 2: eigen gemeente
 65. 65. Zingen Opw. 240 Hossana
 66. 66. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 67. 67. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 68. 68. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 69. 69. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 70. 70. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 71. 71. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 72. 72. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 73. 73. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 74. 74. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 75. 75. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 76. 76. Zegen Zingen Opw. 602 Vrede van God
 77. 77. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 78. 78. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 79. 79. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld

×