Gerechtigheid en wereldvrede: alleen maar mooie dromen!

418 views

Published on

Voorgan

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gerechtigheid en wereldvrede: alleen maar mooie dromen!

 1. 1. Welkom Voorganger kand Bloemendal Organist Joh de Vries Thema: "Gerechtigheid enwereldvrede: alleen maar mooie dromen!"
 2. 2. VDD JdH 57Er komen stromen van zegen.
 3. 3. Er komen stromen van zegen.Dat heeft Gods woord ons beloofd;stromen, verkwikkend als regen,vloeien tot elk die gelooft.
 4. 4. Stromen van zegen,komen als plasregens neer.Nu vallen drupplen reeds neder,zend ons die stromen, O Heer.
 5. 5. Er komen stromen van zegen,heerlijk verkwikkend zal t zijn:op de valleien en bergenzal er nieuw leven dan zijn
 6. 6. Stromen van zegen,komen als plasregens neer.Nu vallen drupplen reeds neder,zend ons die stromen, O Heer.
 7. 7. Er komen stromen van zegen,Zend ons die Heilstroom nu neer!Geef ons die grote verkwikking;geef z ons voortdurend, O Heer!
 8. 8. Stromen van zegen,komen als plasregens neer.Nu vallen drupplen reeds neder,zend ons die stromen, O Heer.
 9. 9. Welkom Voorganger kand Bloemendal Organist Joh de Vries Thema: "Gerechtigheid enwereldvrede: alleen maar mooie dromen!"
 10. 10. P 5 – 1, 3Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.
 11. 11. Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.Vroeg in de morgen kom ik, HEER,en leg mijn noden voor U neer.Hoor naar mijn zuchten en mijnsmeken:ik wacht uw teken!
 12. 12. Ik zal mij naar uw Huis begeven.Door uwe goedertierenheidword ik uw tempel ingeleiden buig mij, Koning van mijn leven,in vrees en beven.
 13. 13. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 14. 14. Gebed van verootmoediging Daarna ELB 302 – 1-4
 15. 15. Heer, ik kom tot U,hoor naar mijn gebed.Vergeef mijn zonden nuen reinig mijn hart.Met uw liefde, Heer,kom mij tegemoet,nu ik mij tot U keer,en maak alles goed.
 16. 16. Zie mij voor U staan,zondig en onrein.O Jezus, raak mij aan,van U wil ik zijn.Jezus, op uw Woordvestig ik mijn hoop.U leeft en U verhoortmijn bede tot U.
 17. 17. Genadeverkondiging Wetslezing
 18. 18. Opw 427Maak mij rein voor Uals gelouterd goud,
 19. 19. Maak mij rein voor Uals gelouterd goud, en zuiver zilver.Laat mij zijn voor Uals gelouterd goud; puur goud.
 20. 20. Dwars door het vuurmaakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus,naar meer van uw Geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus,een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester,steeds tot uw wil bereid.
 21. 21. Maak mij rein voor U.Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor U, zuiver als uw Zoon; heilig mij.</
 22. 22. Dwars door het vuurmaakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus,naar meer van uw Geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus,een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester,steeds tot uw wil bereid.
 23. 23. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 24. 24. ELB 434 – 1, 2God die alles maakte,
 25. 25. God die alles maakte,de lucht en t zonlicht blij,de hemel, zee en aarde,zorgt ook voor mij.
 26. 26. God die t gras gemaakt heeft,de bloempjes in de wei,de bomen, vruchten, vogels,zorgt ook voor mij.
 27. 27. 3God die alles maakte,de maan, de stemenrij,als duistre wolken komen,zorgt steeds voor mij.
 28. 28. Wij gaan, tot straks!!
 29. 29. Lezen P 721 Van Salomo.O God, verleen de koning uw recht,en uw gerechtigheid de zoon deskonings.2 Hij richte uw volk met gerechtigheid,uw ellendigen met recht.3 Mogen voor het volk de bergenvrede dragen,ook de heuvelen, in gerechtigheid.
 30. 30. 4 Hij verschaffe recht aan deellendigen des volks,Hij redde de armen, maar verbrijzelede verdrukker.5 Men vreze u, zolang de zon er is,en zolang de maan er is, van geslachttot geslacht.6 Hij zij als de regen die neerdaalt ophet grasland,als regenbuien die de aardebesproeien.
 31. 31. 7 In zijn dagen bloeie de rechtvaardige en grote vrede, totdat er geen maan meer is. 8 Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde. 9 Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken;
 32. 32. 10 de koningen van Tarsis en dekustlandenhem geschenken brengen,de koningen van Saba en Sebahem schatting offeren,11 mogen alle koningen zich voor hemnederbuigen,alle volkeren hem dienen.
 33. 33. 12 Voorwaar, hij zal de arme redden,die om hulp roept,de ellendige, en wie geen helper heeft;13 hij zal zich ontfermen over degeringe en de arme,hij zal de zielen der armen verlossen.14 Van druk en geweld zal hij hunleven bevrijden,hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog.
 34. 34. 15 En hij zal leven; men zal hem vanhet goud van Seba geven,men zal bestendig voor hem bidden,de ganse dag hem zegenen.16 Een overvloed van koren zij in hetland;op de toppen der bergengolve zijn vrucht als op de Libanon,en de stedelingen mogen opbloeienals het kruid der aarde.
 35. 35. 17 Zijn naam zij voor altoos,zolang de zon er is, bloeie zijn naam.Mogen alle volken elkander daarmeezegenen,hem gelukkig prijzen.18 Geloofd zij de HERE God, de Godvan Israël,die alleen wonderen doet.
 36. 36. 19 En geloofd zij zijn heerlijke naamvoor eeuwig,en zijn heerlijkheid vervulle de ganseaarde.Amen, ja, amen.20 De gebeden van David, de zoon vanIsaï, zijn ten einde.
 37. 37. P 72 – 1, 3, 4, 5Geef, Heer, de koning uwe rechten
 38. 38. 1Geef, Heer, de koning uwe rechtenen uw gerechtigheidaan s konings zoon, om uwe knechtente richten met beleid.Dan ruist op alle bergen vrede,heil op der heuvlen top.Hij zal geweldenaars vertreden,maar armen richt hij op.
 39. 39. 3Heerse van zee tot zee zijn vrede,van land tot land zijn lof,de volken zullen tot hem treden,zijn vijand likt het stof.Tarsis en Schebas verre stranden,brengt hem uw overvloed.Gij koningen van alle landen,valt deze heer te voet.
 40. 40. 4Hij zal de redder zijn der armen,hij hoort hun hulpgeschrei.Hij is met koninklijk erbarmenhun eenzaamheid nabij.Hij helpt, met hun bestaan bewogen,die zijn in vrees verward.Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.Hij draagt hen in zijn hart.
 41. 41. 5Leve de koning in ons midden,geef hem Arabisch goud.Laten wij daaglijks voor hem bidden,nu hij de scepter houdt.Het veld zal blinken van het koren.Men zal het als een woudzelfs op de bergen ruisen horen,het ganse land is goud.
 42. 42. "Gerechtigheid enwereldvrede: alleen maar mooie dromen!"
 43. 43. G 285 – 1, 2, 3, 4Geef vrede, Heer, geef vrede,
 44. 44. 1Geef vrede, Heer, geef vrede,de wereld wil slechts strijd.Al wordt het recht beleden,de sterkste wint het pleit.Het onrecht heerst op aarde,de leugen triomfeert,ontluistert elke waarde,o red ons, sterke Heer.
 45. 45. 2Geef vrede, Heer, geef vrede,de aarde wacht zo lang,er wordt zo veel geleden,de mensen zijn zo bang,de toekomst is zo duisteren ons geloof zo klein;o Jezus Christus, luisteren laat ons niet alleen!
 46. 46. 3Geef vrede, Heer, geef vrede,Gij die de vrede zijt,die voor ons hebt geleden,gestreden onze strijd,opdat wij zouden levenbevrijd van angst en pijn,de mensen blijdschap gevenen vredestichters zijn.
 47. 47. 4Geef vrede, Heer, geef vrede,bekeer ons felle hart.Deel ons uw liefde mede,die onze boosheid tart,die onze mond leert sprekenen onze handen leidt.Maak ons een levend teken:uw vrede wint de strijd!
 48. 48. Dankgebed, voorbede En Onze Vader.
 49. 49. Collecte 1ste Diaconie2de eigen gemeente
 50. 50. G 442 – 1, 2, 3, 4Jezus, ga ons voor
 51. 51. 1Jezus, ga ons voordeze wereld door,en U volgend op uw schredengaan wij moedig met U mede.Leid ons aan uw handnaar het vaderland.
 52. 52. 2Valt de weg ons lang,zijn wij klein en bang,sterk ons, Heer, om zonder klagenachter U ons kruis te dragen.Waar Gij voor ons tradt,is het rechte pad.
 53. 53. 3Krimpt ons angstig hartonder eigen smart,moet het met de ander lijden,Jezus, geef ons kracht tot beide.Wees Gij zelf het lichtdat ons troost en richt.
 54. 54. 4In de woestenij,Heer, blijf ons nabijmet uw troost en met uw zegentot aan t eind van onze wegen.Leid ons op uw tijdin uw heerlijkheid.
 55. 55. Zegen3 x amen

×