Noordwolde zingt..

211 views

Published on

Noordwolde zingt met.... Hosan

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noordwolde zingt..

 1. 1. Welkom bij Noordwolde zingt met… Vanavond met Hosanna van UrkBegeleiding samenzang op het orgel door Johannes de Vries. Een fijne avond.
 2. 2. JdH 720Gouden harpen ruisen
 3. 3. Gouden harpen ruisen,bij der englenzang,paarlen poorten beiden,s Konings hemelgang.Jezus Gloriekoning,vol van majesteit,ging Zijn troon bestijgen,Hem omhoog bereid.
 4. 4. Refr.Dood en graf verwon Hij,juicht uit volle borst:Jezus voer ten hemel,glorie onze Vorst!
 5. 5. 2Hij, Wiens dood verlossing,Schonk aan u en mij.Zit gekroond met glorie,Aan Zijn Vaders zij.Jezus heeft verwonnen,Dood en hel aan t kruis.Jezus, Gloriekoning,Ging naar t Vaderhuis.
 6. 6. Refr.Dood en graf verwon Hij,juicht uit volle borst:Jezus voer ten hemel,glorie onze Vorst!
 7. 7. Biddend voor Zijn kindren,in dat zalig oord.Roepend hen tot glorie,eeuwig ongestoord;lieflijk plaats bereidend,voor Zijn toevend kind,daar waar Jezus eeuwig,leeft en hen bemint.
 8. 8. Refr.Dood en graf verwon Hij,juicht uit volle borst:Jezus voer ten hemel,glorie onze Vorst!
 9. 9. Welkom bij Noordwolde zingt met… Vanavond met Hosanna van UrkBegeleiding samenzang op het orgel door Johannes de Vries. Een fijne avond.
 10. 10. JdH 916Door de wereld gaat..
 11. 11. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 12. 12. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 13. 13. mannen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 14. 14. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 15. 15. vrouwen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 16. 16. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 17. 17. mannen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 18. 18. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 19. 19. vrouwen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 20. 20. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 21. 21. allen:Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 22. 22. Door de wereld gaat een woord (EL 263) t. J. Wit; m. W. ter Burg
 23. 23. Gebed
 24. 24. Hosanna zingt 1. Door Uw genade Vader2. Jesus send more labourers
 25. 25. SamenzangOpw 224 Machtig God
 26. 26. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez
 27. 27. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez
 28. 28. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez
 29. 29. Samenzang Opw 355U die mij geschapen hebt
 30. 30. U die mij geschapen hebt (EL 315) t. & m. C. Christensen
 31. 31. U die mij geschapen hebt (EL 315) t. & m. C. Christensen
 32. 32. Hosanna zingtMeester, hoe kunt Gij zo slapen
 33. 33. Hosanna zingt met onsIk zie een poort wijd openstaan
 34. 34. 1 Ik zie een poort wijd open staan,waardoor het licht komt stromenvan t kruis, waar k vrijlijk heen mag gaanom vrede te bekomen.
 35. 35. Refr.Genade Gods, zo rijk en vrij!Die poort staat open ook voor mij!Voor mij! Voor mij!Staat open, ook voor mij.
 36. 36. 2 Die open poort laat d ingang vrij,aan wie komt binnen vlieden;aan rijk en arm, aan u en mijkomt Jezus vrede bieden.
 37. 37. Refr.Genade Gods, zo rijk en vrij!Die poort staat open ook voor mij!Voor mij! Voor mij!Staat open, ook voor mij.
 38. 38. 3Die open poort leidt tot Gods troon:gaat door, laat niets u hindren;neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,die God biedt aan Zijn kindren.
 39. 39. Refr.Genade Gods, zo rijk en vrij!Die poort staat open ook voor mij!Voor mij! Voor mij!Staat open, ook voor mij.
 40. 40. 4In t hemelrijk, voor Jezus troondaar leidt het kruis tot zegen;daar dragen wij voor kruis een kroondoor Jezus bloed verkregen
 41. 41. Refr.Genade Gods, zo rijk en vrij!Die poort staat open ook voor mij!Voor mij! Voor mij!Staat open, ook voor mij.
 42. 42. Samenzang G 192 – 1, 5, 6O kostbaar kruis, o wonder Gods
 43. 43. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 44. 44. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 45. 45. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 46. 46. SamenzangHet ruw houten kruis.
 47. 47. Op die heuvel daargindsstond een ruwhouten kruis,het symbool van vervloeking en schuld.Maar dat kruis werd de menstot het kostbaarst kleinood,daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
 48. 48. Refrein:k Klem mij daarom aan Golgothas kruis,tot de Heer komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekt en Hij ons datkruisdan verwisselt voor d eeuwigheidskroon.
 49. 49. O, dat ruwhouten kruis, door de wereldgesmaad,heeft een wondre bekoring en macht.Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droegsmaadheid en hoon,om de vreugd die dat kruis voor onsbracht.
 50. 50. Refrein:k Klem mij daarom aan Golgothas kruis,tot de Heer komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekt en Hij ons datkruisdan verwisselt voor d eeuwigheidskroon.
 51. 51. Van dat ruwhouten kruis, met het bloedvan Gods Zoon,straalt een licht dat door niets wordtgedoofd.Vol van schoonheid en pracht, vol vanreddende kracht,voor een ieder die in Hem gelooft.
 52. 52. Refrein:k Klem mij daarom aan Golgothas kruis,tot de Heer komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekt en Hij ons datkruisdan verwisselt voor d eeuwigheidskroon.
 53. 53. Help mij Heer, aan dat kruis, trouw te zijntot de dood,ook als hier smaad en spot is mijn loon.Want dat kruis droeg de straf, nam deschuld van mij af,t werd de toegang voor mij tot Godstroon.
 54. 54. Refrein:k Klem mij daarom aan Golgothas kruis,tot de Heer komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekt en Hij ons datkruisdan verwisselt voor d eeuwigheidskroon.
 55. 55. SamenzangChristus onze Heer verrees
 56. 56. Christus onze Heer verrees, halleluja.Heilge dag na angst en vrees, halleluja.Die verhoogd werd aan het kruis,halleluja.Bracht ons in Gods vrijheid thuis,halleluja.
 57. 57. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja.Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja.Die aanvaardde kruis en graf, halleluja.Dat Hij zondaars t leven gaf, halleluja.
 58. 58. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja.Heeft verzoening ons bereid, halleluja.Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja.Englen juublen Hem ter eer, halleluja.
 59. 59. Hosanna zingtAmen, steeds weer
 60. 60. Hosanna zingt met de gemeente Welk een vriend is onze Jezus.
 61. 61. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 62. 62. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 63. 63. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 64. 64. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 65. 65. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 66. 66. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 67. 67. Samenzang G 21 – 1, 2, 5, 7 Alles wat adem heeft ….
 68. 68. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 69. 69. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 70. 70. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 71. 71. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 72. 72. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 73. 73. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 74. 74. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 75. 75. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 76. 76. Samenzang JdH 57Er komen stromen van zegen
 77. 77. 1Er komen stromen van zegen.Dat heeft Gods woord ons beloofd;stromen, verkwikkend als regen, vloeientot elk die gelooft.
 78. 78. Refr.Stromen van zegen,komen als plasregens neer.Nu vallen drupplen reeds neder,zend ons die stromen, O Heer.
 79. 79. 2Er komen stromen van zegen,heerlijk verkwikkend zal t zijn:op de valleien en bergenzal er nieuw leven dan zijn.
 80. 80. Refr.Stromen van zegen,komen als plasregens neer.Nu vallen drupplen reeds neder,zend ons die stromen, O Heer.
 81. 81. 3Er komen stromen van zegen,Zend ons die Heilstroom nu neer!Geef ons die grote verkwikking;geef z ons voortdurend, O Heer!
 82. 82. Refr.Stromen van zegen,komen als plasregens neer.Nu vallen drupplen reeds neder,zend ons die stromen, O Heer.
 83. 83. Hosanna zingtOverdenking
 84. 84. Hosanna zingt met gemeente ‘K ben reizend naar die stad
 85. 85. 1.k Ben reizend naar die stad,waar Christus t licht zal zijn,om eeuwig daar te zijn bij Hem,bevrijd van zorg en pijn.
 86. 86. Refrein:Geen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omhoog.
 87. 87. 2.Al t schoon op aarde kleeft,de vloek der zonde aan,maar in die reine stad kan nooit,de zonde binnengaan.
 88. 88. Refrein:Geen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omhoog.
 89. 89. 3.Daar is geen dood, geen rouw,geen leed, geen zielsangst meer;maar eeuwge blijdschap wacht de zieldaarboven bij de Heer.
 90. 90. Refrein:Geen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omhoog.
 91. 91. 4.Daar is de strijd voorbij,daar wacht de gloriekroon;daar vindt de ware strijder rust,en God Zelf is zijn loon.
 92. 92. Refrein:Geen smart meer daar omhoog,geen smart meer daar omhoog;God Zelf wist daar de tranen droog,geen smart meer daar omhoog.
 93. 93. Dankgebed Collecte1. Zending Dobra 2. onkosten
 94. 94. Hosanna zingtBless the Lord
 95. 95. Dankwoord.
 96. 96. SlotliedDe Lichtstad.
 97. 97. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 98. 98. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 99. 99. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 100. 100. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 101. 101. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 102. 102. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 103. 103. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 104. 104. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt
 105. 105. Volgende Noordwolde zingt met … United in Christ, op 18 november. Een gezegende week.

×