Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20190317, 09.30 de koning in de rode mantel

10 views

Published on

voorganger ds Douma - v/d Molen
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20190317, 09.30 de koning in de rode mantel

 1. 1. Welkom Voorganger ds Douma – v/d Molen Organist Johannes de Vries Thema: “De Koning in de rode mantel”
 2. 2. VDD G 174 Ik wil mij gaan vertroosten
 3. 3. Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
 4. 4. Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
 5. 5. Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
 6. 6. Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
 7. 7. Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
 8. 8. Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174) t. Oud-Nederlands lied; m. Antwerpen 1539
 9. 9. Welkom Voorganger ds Douma – v/d Molen Organist Johannes de Vries Thema: “De Koning in de rode mantel”
 10. 10. P 99 – 3, 7, 8 Niet op bruut geweld….
 11. 11. Psalm 99 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 99 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 13. 13. Psalm 99 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 14. 14. Votum en groet
 15. 15. G 192 ; 1 O kostbaar kruis
 16. 16. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 17. 17. Genadeverkondiging: Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jes. 1:18
 18. 18. G 192 : 4 Het rode bloed
 19. 19. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 20. 20. Wetslezing Opb 22: 10-17 HSV de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. 12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
 21. 21. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.
 22. 22. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
 23. 23. G 192 : 6 De aarde zelf
 24. 24. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 25. 25. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 26. 26. Kinderlied ELB 430 Een wijs man bouwde zijn huis
 27. 27. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 28. 28. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 29. 29. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 30. 30. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 31. 31. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 32. 32. Een wijs man (EL 430) t. & m. H.D. Loes
 33. 33. Schriftlezing Jesaja 63:1 – 19 HSV De dag van de wraak van God 1 Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bozra, Die luisterrijk is in Zijn gewaad, Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, Die machtig ben om te verlossen. 2 Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt?
 34. 34. 3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. 5 Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde.
 35. 35. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund. 6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.
 36. 36. Schriftlezing Matteüs 27:27-31 27 Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. 28 En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, 29 vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand.
 37. 37. . Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! 30 Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. 31 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.
 38. 38. Schriftlezing Openbaring 19:11-16 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
 39. 39. 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf.
 40. 40. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.
 41. 41. G 182 – 5 Koning tot een spot getekend
 42. 42. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 43. 43. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 44. 44. De Koning in de rode mantel
 45. 45. P 97 – 1, 4, 5, 6 Groot Koning is de Heer
 46. 46. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 47. 47. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 48. 48. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 49. 49. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 50. 50. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 51. 51. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 52. 52. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 53. 53. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 54. 54. Dankgebed en voorbeden
 55. 55. Collecte 1ste 3 x M 2de eigen gemeente
 56. 56. ELB 411 Jezus leeft in eeuwigheid
 57. 57. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 58. 58. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 59. 59. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 60. 60. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 61. 61. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 62. 62. Zegen, 3 x amen

×