Successfully reported this slideshow.
“Jezus,wie kent Hem niet?”     2e Advent  Voorganger: Dhr. Lowijs  Organist: Dhr. Pesman
Heft op uw hoofden  Lied voor de dienst  Gezang 120: 1 en 4
Heft op uw hoofden (LvdK 120)  t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
Heft op uw hoofden (LvdK 120)  t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
Heft op uw hoofden (LvdK 120)  t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
Heft op uw hoofden (LvdK 120)  t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
“Jezus,wie kent Hem niet?”     2e Advent  Voorganger: Dhr. Lowijs  Organist: Dhr. Pesman
Nooit kan ‘t geloof te veel    verwachten    Gezang 291: 1 en 2
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291)  t. H. van Alphen; m. Genève 1562
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291)  t. H. van Alphen; m. Genève 1562
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291)  t. H. van Alphen; m. Genève 1562
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291)  t. H. van Alphen; m. Genève 1562
Stil Gebed    Votum en Groet  Ere zij de Vader en de Zoon    En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en imme...
De Heer verschijnt te  middernacht    Gezang 63
De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63)  t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63)  t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63)  t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63)  t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63)  t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
GebedOm de opening van het Woord
1 Koningen 10: 1-13   Schriftlezing     NBV
1 De roem van Salomo, die de naam vande HEER tot eer strekte, was tot dekoningin van Seba doorgedrongen. Zeging naar hem t...
3 En Salomo wist op al haar vragen eenantwoord, er was er niet één waarop hijhet antwoord schuldig moest blijven. 4Toen de...
5 de gerechten die bij hem op tafelkwamen, de wijze waarop zijnhovelingen aanzaten, de kleding en degoede manieren van zij...
7 Ik geloofde het niet, maar nu ikhierheen ben gekomen en het met eigenogen gezien heb, moet ik toegeven dat iknog niet de...
9 Geprezen zij de HEER, uw God, die zoveel behagen in u schept dat hij u op detroon van Israël heeft gezet. Zijn liefdevoo...
10 De koningin van Seba schonk Salomohonderdtwintig talent goud en een grotehoeveelheid reukwerk en edelstenen. Zoveel reu...
12 Uit het sandelhout liet Salomobalustrades maken voor de tempel van deHEER en het koninklijk paleis, en ook lierenen har...
Lukas 11: 29-32  Schriftlezing    NBV
29 Toen er steeds meer mensentoestroomden, zei hij: ‘Dit is eenverdorven generatie! Ze verlangt eenteken, maar zal geen an...
31 Op de dag van het oordeel zal dekoningin van het Zuiden samen met demensen van deze generatie opstaan enhen veroordelen...
32 Op de dag van het oordeel zullen deNinevieten samen met deze generatieopstaan en haar veroordelen; want zijhadden zich ...
Heerse van zee tot zee zijn     vrede    Psalm 72: 3 en 7
Psalm 72 (LvdK)  t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
Psalm 72 (LvdK)  t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
Psalm 72 (LvdK)  t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
Psalm 72 (LvdK)  t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
“Jezus,  wie kent Hem niet?” 7 Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen bengekomen en het met eigen ogen gezien heb, m...
Daar ruist langs de wolken     ELB 381
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Daar ruist langs de wolken (EL 381)  t. E. Gerdes; m. H. Bishop
Geloofsbelijdenis
O als ik niet met opgeheven      hoofde     Psalm 27: 7
Psalm 27 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Psalm 27 (LvdK)  t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
Dankgebed
Collecte   1e collecte: Banqui2e collecte: Eigen gemeente
Jezus leeft in eeuwigheid     ELB 411
Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411)  t. & m. C.A.E. Groot
Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411)  t. & m. C.A.E. Groot
Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411)  t. & m. C.A.E. Groot
Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411)  t. & m. C.A.E. Groot
Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411)  t. & m. C.A.E. Groot
Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411)  t. & m. C.A.E. Groot
Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411)  t. & m. C.A.E. Groot
Zegen3x Amen
Wel thuis!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jezus, wie kent hem niet?

238 views

Published on

Avonddienst 09-12-2012 19:00
Voorganger: Dhr. Lowijs
Organist: Dhr. Pesman
Luister mee op www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jezus, wie kent hem niet?

 1. 1. “Jezus,wie kent Hem niet?” 2e Advent Voorganger: Dhr. Lowijs Organist: Dhr. Pesman
 2. 2. Heft op uw hoofden Lied voor de dienst Gezang 120: 1 en 4
 3. 3. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 4. 4. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 5. 5. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 6. 6. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 7. 7. “Jezus,wie kent Hem niet?” 2e Advent Voorganger: Dhr. Lowijs Organist: Dhr. Pesman
 8. 8. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten Gezang 291: 1 en 2
 9. 9. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 10. 10. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 11. 11. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 12. 12. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 13. 13. Stil Gebed Votum en Groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 14. 14. De Heer verschijnt te middernacht Gezang 63
 15. 15. De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63) t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
 16. 16. De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63) t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
 17. 17. De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63) t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
 18. 18. De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63) t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
 19. 19. De Heer verschijnt te middernacht (LvdK 63) t. J.C. Rube: m. J. Crüger; v. M.C. Postema
 20. 20. GebedOm de opening van het Woord
 21. 21. 1 Koningen 10: 1-13 Schriftlezing NBV
 22. 22. 1 De roem van Salomo, die de naam vande HEER tot eer strekte, was tot dekoningin van Seba doorgedrongen. Zeging naar hem toe om hem met raadselsop de proef te stellen. 2 Ze kwam naarJeruzalem met een grote karavaankamelen beladen met reukwerk, eengrote hoeveelheid goud, en edelstenen.Ze bracht Salomo een bezoek en legdehem alle vragen voor die ze hadbedacht.
 23. 23. 3 En Salomo wist op al haar vragen eenantwoord, er was er niet één waarop hijhet antwoord schuldig moest blijven. 4Toen de koningin van Seba merkte hoewijs Salomo was en ze het paleis zag dathij gebouwd had,
 24. 24. 5 de gerechten die bij hem op tafelkwamen, de wijze waarop zijnhovelingen aanzaten, de kleding en degoede manieren van zijn bedienden, dedranken die werden geschonken en deoffers die hij opdroeg in de tempel vande HEER, was ze buiten zichzelf vanbewondering. 6 Ze zei tegen de koning:‘Het is dus echt waar wat ik in mijn landover u en uw wijsheid heb horenvertellen.
 25. 25. 7 Ik geloofde het niet, maar nu ikhierheen ben gekomen en het met eigenogen gezien heb, moet ik toegeven dat iknog niet de helft te horen heb gekregen.Uw wijsheid en welvaart zijn nog veelgroter dan wordt gezegd. 8 Wat zijn uwhovelingen, die voortdurend in uwgezelschap verkeren en al uw wijzewoorden horen, bevoorrecht!
 26. 26. 9 Geprezen zij de HEER, uw God, die zoveel behagen in u schept dat hij u op detroon van Israël heeft gezet. Zijn liefdevoor Israël is zo grenzeloos dat hij u alskoning heeft aangesteld om recht engerechtigheid te handhaven.’
 27. 27. 10 De koningin van Seba schonk Salomohonderdtwintig talent goud en een grotehoeveelheid reukwerk en edelstenen. Zoveel reukwerk als de koningin van Sebaaan koning Salomo gaf, is later nooitmeer aangevoerd. 11 De vloot vanChiram die het goud uit Ofir hadmeegebracht, voerde van daar ook eengrote hoeveelheid sandelhout enedelstenen mee.
 28. 28. 12 Uit het sandelhout liet Salomobalustrades maken voor de tempel van deHEER en het koninklijk paleis, en ook lierenen harpen voor de zangers. Het is tot op dedag van vandaag niet meer voorgekomendat er zulk sandelhout werd aangevoerd. 13Koning Salomo gaf de koningin van Seba degebruikelijke koninklijke geschenken endaarbij nog alles wat ze verder maar vroeg.Daarna keerde ze met haar gevolg naar haareigen land terug.
 29. 29. Lukas 11: 29-32 Schriftlezing NBV
 30. 30. 29 Toen er steeds meer mensentoestroomden, zei hij: ‘Dit is eenverdorven generatie! Ze verlangt eenteken, maar zal geen ander teken krijgendan dat van Jona. 30 Zoals Jona eenteken was voor de inwoners vanNineve, zo zal de Mensenzoon een tekenvoor deze generatie zijn.
 31. 31. 31 Op de dag van het oordeel zal dekoningin van het Zuiden samen met demensen van deze generatie opstaan enhen veroordelen, want zij was van hetuiteinde van de aarde gekomen om teluisteren naar de wijsheid vanSalomo, en hier zien jullie iemand diemeer is dan Salomo!
 32. 32. 32 Op de dag van het oordeel zullen deNinevieten samen met deze generatieopstaan en haar veroordelen; want zijhadden zich bekeerd na de prediking vanJona, en hier zien jullie iemand die meeris dan Jona!
 33. 33. Heerse van zee tot zee zijn vrede Psalm 72: 3 en 7
 34. 34. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 35. 35. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 36. 36. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 37. 37. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 38. 38. “Jezus, wie kent Hem niet?” 7 Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen bengekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. 1 Koningen 10 : 7
 39. 39. Daar ruist langs de wolken ELB 381
 40. 40. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 41. 41. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 42. 42. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 43. 43. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 44. 44. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 45. 45. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 46. 46. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 47. 47. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 48. 48. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 49. 49. Geloofsbelijdenis
 50. 50. O als ik niet met opgeheven hoofde Psalm 27: 7
 51. 51. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 52. 52. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 53. 53. Dankgebed
 54. 54. Collecte 1e collecte: Banqui2e collecte: Eigen gemeente
 55. 55. Jezus leeft in eeuwigheid ELB 411
 56. 56. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 57. 57. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 58. 58. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 59. 59. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 60. 60. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 61. 61. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 62. 62. Jezus leeft in eeuwigheid (EL 411) t. & m. C.A.E. Groot
 63. 63. Zegen3x Amen
 64. 64. Wel thuis!

×