Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welkom<br />Voorganger ds Kuiper<br />Organist Johannes de Vries<br />Viering Heilig Avondmaal<br />
VDD ELB 289Ik geloof in God de Vader<br />
1<br />Ik geloof in God de Vader<br />die een bron van vreugde is,<br />louter goedheid en genade,<br />licht in onze duis...
2<br />Ik geloof in Jezus Christus<br />die voor ons ter wereld kwam.<br />Zoon van God en Zoon des Mensen<br />goede Herd...
3<br />Ik geloof dat mijn Verlosser<br />door de dood is heengegaan<br />en op Pasen, God zij glorie,<br />uit het graf is...
Welkom<br />Voorganger ds Kuiper<br />Organist Johannes de Vries<br />Viering Heilig Avondmaal<br />
G 460 – 1, 2, 3Loof de Koning, heel mijn wezen,<br />
1<br />Loof de Koning, heel mijn wezen,<br />gij bestaat in zijn geduld,<br />want uw leven is genezen<br />en vergeven is...
2<br />Looft Hem als uw vaadren deden,<br />eigent u zijn liefde toe,<br />want Hij bergt u in zijn vrede,<br />zegenend w...
3<br />Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,<br />Hij kent onze broze kracht.<br />Hij bewaart ons, Hij ontzet ons<br />van ...
Stil gebed<br />Votum en groet<br />Ere zij de Vader en de Zoon<br />En de Heilige Geest,<br />Als in den beginne, nu en i...
Verootmoedigingsdeelformulier<br />
Ps. 32 : 2<br />Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden:<br />ik weet dat ik uw wet heb overtreden.<br />Ik was ontrouw, ik ...
Laat daarom tot U komen uw beminden,<br />stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.<br />Duistere vloeden stormen op...
GenadeverkondigingWetslezing<br />
Ps. 32 : 3<br />Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven,<br />Gij zult aan mij al uw beloften staven.<br />Wat m...
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,<br />Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.<br />Ik zal mijn weg lichtvoe...
Gebed om Gods Geest.<br />
Een wijs man bouwde zijn <br />huis op de rots,<br />
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots,<br />een wijs man bouwde zijn huis op de rots,<br />een wijs man bouwde zijn hui...
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand<br />een dwaas man bouwde zijn huis op het zand<br />een dwaas man bouwde zijn ...
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots,<br />dus bouw je huis op Jezus, de Rots,<br />dus bouw je huis op Jezus, de Rots<br />...
Wij gaan, tot straks!!<br />
Lezen Openbaring 2 : 9 t/m 11<br />
9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het ...
en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. <br />1...
ELB 351Machtig God, sterke Rots,<br />
Machtig God, sterke Rots,<br />U alleen bent waardig.<br />Aard' en hemel prijzen U,<br />glorie voor uw Naam.<br />Lam va...
Verkondiging. <br />
P 57 – 2Ik roep tot God, de heerser van 't heelal,<br />
2<br />Ik roep tot God, de heerser van 't heelal,<br />de Here, die 't voor mij voleinden zal;<br />Hij zal zijn redding z...
Avondmaalsformulier.<br />
G 358 – 2Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,<br />
2<br />Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,<br />het heilig feest van uw gedachtenis;<br />schenk mij uw Geest, opdat ...
Avondmaalsgebed.<br />
3<br />Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,<br />voor onrechtvaardigen gerechtigheid,<br />zie, hoe naar U zich mijn v...
4<br />Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,<br />waar is de bron waaruit ik drinken moet?<br />Gij, Heer, alleen kun...
SursumCorda.<br />
5<br />Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood<br />en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,<br />hoe komt Gij met u...
Communie.<br />
P 116 – 3Hij is goedgunstig in gerechtigheid,<br />
3<br />Hij is goedgunstig in gerechtigheid,<br />Hij wil zich altijd over ons ontfermen.<br />Zijn kracht kwam mij, eenvou...
G 358 – 6U wil ik danken, grote Levensvorst;<br />
6<br />U wil ik danken, grote Levensvorst;<br />Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.<br />Uw kracht, uw leven daald...
Collecte1ste diaconie2de eigen gemeente<br />
G 312 – 1, 2, 3Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen,<br />
1<br />Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen,<br />zij kenn' eerlang geen grenzen meer!<br />Dat elk in naam van onze...
2<br />Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn we allen<br />als kindren van één groot gezin.<br />Ontgloei' heel de aard ...
3<br />Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,<br />ontfermend Vader, de aard' word' één<br />in uwe Zoon, door Hem...
Zegen3 x amen. <br />
Viering Heilig Avondmaal
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Viering Heilig Avondmaal

517 views

Published on

voorganger ds Kuiper
organist Joh de Vrie

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viering Heilig Avondmaal

 1. 1. Welkom<br />Voorganger ds Kuiper<br />Organist Johannes de Vries<br />Viering Heilig Avondmaal<br />
 2. 2. VDD ELB 289Ik geloof in God de Vader<br />
 3. 3. 1<br />Ik geloof in God de Vader<br />die een bron van vreugde is,<br />louter goedheid en genade,<br />licht in onze duisternis.<br />Hij, de Koning van de kosmos,<br />het gesternte zingt zijn eer<br />heeft uit liefde mij geschapen<br />en tot liefde keer ik weer.<br />
 4. 4. 2<br />Ik geloof in Jezus Christus<br />die voor ons ter wereld kwam.<br />Zoon van God en Zoon des Mensen<br />goede Herder, Offerlam.<br />Door te lijden en te sterven<br />groot is het geheimenis<br />schenkt Hij mij het eeuwig leven,<br />dat uit God en tot God is.<br />
 5. 5. 3<br />Ik geloof dat mijn Verlosser<br />door de dood is heengegaan<br />en op Pasen, God zij glorie,<br />uit het graf is opgestaan.<br />Door het brood, dit is mijn lichaam<br />door de wijn, dit is mijn bloed<br />geeft de Vredevorst mij vrede,<br />maakt Hij alle dingen goed.<br />
 6. 6. Welkom<br />Voorganger ds Kuiper<br />Organist Johannes de Vries<br />Viering Heilig Avondmaal<br />
 7. 7. G 460 – 1, 2, 3Loof de Koning, heel mijn wezen,<br />
 8. 8. 1<br />Loof de Koning, heel mijn wezen,<br />gij bestaat in zijn geduld,<br />want uw leven is genezen<br />en vergeven is uw schuld.<br />Loof de Koning, loof de Koning,<br />tot gij Hem ontmoeten zult.<br />
 9. 9. 2<br />Looft Hem als uw vaadren deden,<br />eigent u zijn liefde toe,<br />want Hij bergt u in zijn vrede,<br />zegenend wordt Hij niet moe.<br />Looft uw Vader, looft uw Vader,<br />tot uw laatste adem toe.<br />
 10. 10. 3<br />Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,<br />Hij kent onze broze kracht.<br />Hij bewaart ons, Hij ontzet ons<br />van de boze en zijn macht.<br />Looft uw Heiland, looft uw Heiland,<br />die het licht is in de nacht.<br />
 11. 11. Stil gebed<br />Votum en groet<br />Ere zij de Vader en de Zoon<br />En de Heilige Geest,<br />Als in den beginne, nu en immer,<br />En van eeuwigheid tot eeuwigheid.<br />Amen.<br />
 12. 12. Verootmoedigingsdeelformulier<br />
 13. 13. Ps. 32 : 2<br />Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden:<br />ik weet dat ik uw wet heb overtreden.<br />Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,<br />maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.<br />
 14. 14. Laat daarom tot U komen uw beminden,<br />stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.<br />Duistere vloeden stormen op hen aan,<br />Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.<br />
 15. 15. GenadeverkondigingWetslezing<br />
 16. 16. Ps. 32 : 3<br />Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven,<br />Gij zult aan mij al uw beloften staven.<br />Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,<br />omringt met liedren van bevrijding mij!<br />
 17. 17. Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,<br />Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.<br />Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,<br />Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.<br />
 18. 18. Gebed om Gods Geest.<br />
 19. 19. Een wijs man bouwde zijn <br />huis op de rots,<br />
 20. 20. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots,<br />een wijs man bouwde zijn huis op de rots,<br />een wijs man bouwde zijn huis op de rots<br />en de regen stroomde neer<br />en de regen stroomde neer en de vloed kwam op<br />en de regen stroomde neer en de vloed kwam op<br />en de regen stroomde neer en de vloed kwam op<br />en het huis op de rots stond vast.<br />
 21. 21. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand<br />een dwaas man bouwde zijn huis op het zand<br />een dwaas man bouwde zijn huis op het zand<br />en de regen stroomde neer<br />en de regen stroomde neer en de vloed kwam op<br />en de regen stroomde neer en de vloed kwam op<br />en de regen stroomde neer en de vloed kwam op<br />en het huis stortte in met een plof.<br />
 22. 22. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots,<br />dus bouw je huis op Jezus, de Rots,<br />dus bouw je huis op Jezus, de Rots<br />en de zegen daalt dan neer<br />en de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op,<br />en de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op,<br />en de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op. Bouw je levenshuis op Hem.<br />
 23. 23. Wij gaan, tot straks!!<br />
 24. 24. Lezen Openbaring 2 : 9 t/m 11<br />
 25. 25. 9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt,<br />
 26. 26. en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. <br />11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. <br />Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. <br />
 27. 27. ELB 351Machtig God, sterke Rots,<br />
 28. 28. Machtig God, sterke Rots,<br />U alleen bent waardig.<br />Aard' en hemel prijzen U,<br />glorie voor uw Naam.<br />Lam van God, hoogste Heer,<br />heilig en rechtvaardig,<br />stralend Licht, Morgenster,<br />niemand is als U.<br />Prijst de Vader, prijst de Zoon,<br />prijst de Geest die in ons woont.<br />Prijst de Koning der heerlijkheid,<br />prijst Hem tot in eeuwigheid.<br />
 29. 29. Verkondiging. <br />
 30. 30. P 57 – 2Ik roep tot God, de heerser van 't heelal,<br />
 31. 31. 2<br />Ik roep tot God, de heerser van 't heelal,<br />de Here, die 't voor mij voleinden zal;<br />Hij zal zijn redding zenden, mij bevrijden<br />van allen die bedacht zijn op mijn val.<br />Zijn waarheid en zijn trouw staan mij terzijde.<br />
 32. 32. Avondmaalsformulier.<br />
 33. 33. G 358 – 2Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,<br />
 34. 34. 2<br />Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,<br />het heilig feest van uw gedachtenis;<br />schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet<br />in 't teken van uw lichaam en uw bloed.<br />
 35. 35. Avondmaalsgebed.<br />
 36. 36. 3<br />Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,<br />voor onrechtvaardigen gerechtigheid,<br />zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt<br />en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.<br />
 37. 37. 4<br />Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,<br />waar is de bron waaruit ik drinken moet?<br />Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;<br />voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.<br />
 38. 38. SursumCorda.<br />
 39. 39. 5<br />Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood<br />en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,<br />hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;<br />berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.<br />
 40. 40. Communie.<br />
 41. 41. P 116 – 3Hij is goedgunstig in gerechtigheid,<br />
 42. 42. 3<br />Hij is goedgunstig in gerechtigheid,<br />Hij wil zich altijd over ons ontfermen.<br />Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.<br />Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.<br />
 43. 43. G 358 – 6U wil ik danken, grote Levensvorst;<br />
 44. 44. 6<br />U wil ik danken, grote Levensvorst;<br />Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.<br />Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;<br />in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.<br />
 45. 45. Collecte1ste diaconie2de eigen gemeente<br />
 46. 46. G 312 – 1, 2, 3Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen,<br />
 47. 47. 1<br />Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen,<br />zij kenn' eerlang geen grenzen meer!<br />Dat elk in naam van onze Heer<br />de knieen voor U buig', en alle talen<br />uw lof herhalen.<br />
 48. 48. 2<br />Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn we allen<br />als kindren van één groot gezin.<br />Ontgloei' heel de aard in broedermin!<br />Moog' elke muur, die nog haar duizendtallen<br />vaneen scheidt, vallen!<br />
 49. 49. 3<br />Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,<br />ontfermend Vader, de aard' word' één<br />in uwe Zoon, door Hem alleen!<br />Breng in uw huis eens al uw kindren samen<br />voor eeuwig! Amen!<br />
 50. 50. Zegen3 x amen. <br />

×