Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welkom bij deze avonddienst

  Voorganger: Dhr. Huitema
  Organist: Johannes de Vries
Jezus leeft in eeuwigheid

     ELB 411
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaa...
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen ...
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Welkom bij deze avonddienst

  Voorganger: Dhr. Huitema
  Organist: Johannes de Vries
Geef, Heer, de koning uwe
     rechten
    Psalm 72 : 1, 3
1
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ru...
3
Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het sto...
Votum en groet
Volle verzeek'ring, Jezus is
      mijn!
    Opwekking 220
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust aan 't
volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
we...
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heilan...
Vrouwen:
Volle verlossing, gans vrij te zijn.
'k Mag alles leggen in zijn hand.
't Harte naar boven, 't oog
  hemelwaarts...
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heilan...
Mannen:
Volle verlossing, gans vrij te zijn.
'k Mag alles leggen in zijn hand.
't Harte naar boven, 't oog
  hemelwaarts;...
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heilan...
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heilan...
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heilan...
Hier in uw heiligdom

  Opwekking 245
Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
...
Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons ha...
Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aang...
Gebed
Schriftlezing

Jesaja 22 : 15 - 23
15 God, de HEER van de hemelse
 machten, zei tegen mij: ‘Ga naar
 Sebna, die beheerder van het paleis,
 en zeg: 16 “Wat...
Hij pakt u op, 18 wikkelt u ineen tot een
 bal en werpt u naar een uitgestrekt
 land. Dáár zult u sterven, daarheen
 zu...
21 Ik zal hem met uw gewaad kleden en
 hem uw gordel omdoen; uw macht draag
 ik aan hem over. Hij zal als een vader
 zi...
Schriftlezing

Openbaring 3 : 7 - 13
7 Schrijf aan de engel van de gemeente in
 Filadelfia:“Dit zegt hij die heilig en
 betrouwbaar is, die de sleutel van Da...
9 Ik zal mensen laten komen die bij Satan
 horen, leugenaars die zich Joden
 noemen en het niet zijn; zij zullen zich
 ...
11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u
 hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans
 kunnen afnemen.
12 Wie overwint maak ik ...
Ik zal op hem de naam schrijven van mijn
 God en van de stad van mijn God, het
 nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God
 vand...
O lieve Heer, geef vrede

   Gezang 284 : 1
1
O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zi...
Verkondiging

Openbaring 3 : 7
Vader, Zoon en Geest

  Opwekking 402
Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
met heel mijn wezen, Heer.
Voor uw troon geknield, bewijs ik
U hulde en eer.
Vader, Zoon en Geest, ik eer U;
U bent volkomen één.
Al mijn liefde en aanbidding
is voor U alleen.
U, die één in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij één;
aanbidden wij U alleen.
Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig
bent U volkomen rein.
Heilig God, laat heel mijn leven
tot eer van U zijn.
Vader, Zoon en Geest, ik dank U;
buig mij vol eerbied neer.
Hoog verheven God, ontvang nu
mijn liefde en eer.
Apostolische geloofsbelijdenis
Halleluja, eeuwig dank en ere,

     Gezang 257
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U to...
Gebed
Collecte

1e collecte: Jeugdwerk
  2e collecte: Kerk
Zie toch hoe goed

  Psalm 133
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat
 zonen
van 't zelfde huis als broeders
 samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen t...
Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst
  des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als ...
Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn
 zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil
 verkregen
en leven tot in eeuwighe...
Zegen
Wel thuis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zondag 12 Juli 2009 Avonddienst

651 views

Published on

Voorganger: Dhr. Huitema
Organist: J. de Vries

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zondag 12 Juli 2009 Avonddienst

 1. 1. Welkom bij deze avonddienst Voorganger: Dhr. Huitema Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Jezus leeft in eeuwigheid ELB 411
 3. 3. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.
 4. 4. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:
 5. 5. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.
 6. 6. Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:
 7. 7. Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.
 8. 8. Welkom bij deze avonddienst Voorganger: Dhr. Huitema Organist: Johannes de Vries
 9. 9. Geef, Heer, de koning uwe rechten Psalm 72 : 1, 3
 10. 10. 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvlen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.
 11. 11. 3 Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot land zijn lof, de volken zullen tot hem treden, zijn vijand likt het stof. Tarsis en Scheba's verre stranden, brengt hem uw overvloed. Gij koningen van alle landen, valt deze heer te voet.
 12. 12. Votum en groet
 13. 13. Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! Opwekking 220
 14. 14. Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed. In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus' bloed.
 15. 15. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 16. 16. Vrouwen: Volle verlossing, gans vrij te zijn. 'k Mag alles leggen in zijn hand. 't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts; zo Jezus volgen naar 't vaderland.
 17. 17. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 18. 18. Mannen: Volle verlossing, gans vrij te zijn. 'k Mag alles leggen in zijn hand. 't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts; zo Jezus volgen naar 't vaderland.
 19. 19. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 20. 20. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 21. 21. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 22. 22. Hier in uw heiligdom Opwekking 245
 23. 23. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, als uw Geest ons trekt tot U.
 24. 24. Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid dat wij geborgen in uw liefde zijn. Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart op de roepstem van uw Geest.
 25. 25. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat and're stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien.
 26. 26. Gebed
 27. 27. Schriftlezing Jesaja 22 : 15 - 23
 28. 28. 15 God, de HEER van de hemelse machten, zei tegen mij: ‘Ga naar Sebna, die beheerder van het paleis, en zeg: 16 “Wat komt u hier doen? Welke voorouders hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen?”’ (Sebna had namelijk hoog in de rotsen een laatste rustplaats voor zichzelf uitgehouwen.) 17 ‘“Met een krachtige worp zal de HEER u wegwerpen, hoe geweldig u ook bent.
 29. 29. Hij pakt u op, 18 wikkelt u ineen tot een bal en werpt u naar een uitgestrekt land. Dáár zult u sterven, daarheen zullen uw praalwagens gaan. U bent een schande voor het huis van uw meester. 19 Daarom ontneem ik u uw ambt en beroof u van uw post. 20 Op die dag zal ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia, ontbieden
 30. 30. 21 Ik zal hem met uw gewaad kleden en hem uw gordel omdoen; uw macht draag ik aan hem over. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda. 22 Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David; wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen. 23 Ik zal hem bevestigen, als een pin in stevige grond; voor zijn familie zal hij als een erezetel zijn.”’
 31. 31. Schriftlezing Openbaring 3 : 7 - 13
 32. 32. 7 Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:“Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: 8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend
 33. 33. 9 Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad. 10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.
 34. 34. 11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. 12 Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan
 35. 35. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. 13 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”
 36. 36. O lieve Heer, geef vrede Gezang 284 : 1
 37. 37. 1 O lieve Heer, geef vrede aan allen hier beneden die uitzien naar uw feest, opdat de mensen weten: uw heilige profeten zijn niet verblind geweest.
 38. 38. Verkondiging Openbaring 3 : 7
 39. 39. Vader, Zoon en Geest Opwekking 402
 40. 40. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U met heel mijn wezen, Heer. Voor uw troon geknield, bewijs ik U hulde en eer.
 41. 41. Vader, Zoon en Geest, ik eer U; U bent volkomen één. Al mijn liefde en aanbidding is voor U alleen.
 42. 42. U, die één in wezen zijt, is ons leven toegewijd. In uw liefde zijn wij één; aanbidden wij U alleen.
 43. 43. Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig bent U volkomen rein. Heilig God, laat heel mijn leven tot eer van U zijn.
 44. 44. Vader, Zoon en Geest, ik dank U; buig mij vol eerbied neer. Hoog verheven God, ontvang nu mijn liefde en eer.
 45. 45. Apostolische geloofsbelijdenis
 46. 46. Halleluja, eeuwig dank en ere, Gezang 257
 47. 47. Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefd' U toegebracht! Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot!
 48. 48. Gebed
 49. 49. Collecte 1e collecte: Jeugdwerk 2e collecte: Kerk
 50. 50. Zie toch hoe goed Psalm 133
 51. 51. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.
 52. 52. Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn. Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer.
 53. 53. Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.
 54. 54. Zegen
 55. 55. Wel thuis

×