Uw Koning komt

216 views

Published on

16-12-2012 09:30
Voorganger: Ds. Sijtsma
Organist: Dhr. Pesman
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uw Koning komt

 1. 1. “Uw Koning komt” Voorganger: Ds. Sijtsma Organist: Dhr. Pesman
 2. 2. Hosanna, Hosanna, de Koning komt Lied voor de dienst ELB 408: 1,2 en 3
 3. 3. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 4. 4. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 5. 5. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 6. 6. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 7. 7. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 8. 8. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 9. 9. “Uw Koning komt” Voorganger: Ds. Sijtsma Organist: Dhr. Pesman
 10. 10. Geef, Heer, de koning uwe rechten Psalm 72: 1 en 4
 11. 11. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 12. 12. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 13. 13. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 14. 14. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 15. 15. Stil Gebed Votum en GroetEre zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest als in de beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
 16. 16. Prijst Hem, prijst Hem ELB 354: 3
 17. 17. Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtigeRedder.Laat de hemel jubelen tot zijn eer.Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren.Kroont Hem, kroont Hem,Priester, Profeet en Heer.Als Hij wederkomt, schitterend in zijnglorie.Buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft.
 18. 18. Prijst Hem, prijst Hem,om zijn geweldige grootheid.Prijst Hem, prijst Hem, alles wat ademheeft.Prijst Hem, prijst Hem,om zijn geweldige grootheid.Prijst Hem, prijst Hem, alles wat ademheeft.
 19. 19. Verootmoedigingsgebed
 20. 20. Ja tot U hef ik mijn leven Psalm 86: 2
 21. 21. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 22. 22. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 23. 23. Genadeverkondiging
 24. 24. De zonden zijn vergeven! Gezang 365: 1 en 2
 25. 25. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 26. 26. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 27. 27. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 28. 28. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 29. 29. Wetslezing
 30. 30. Ga niet alleen door ‘t leven ELB 223: 1 en 2
 31. 31. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 32. 32. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 33. 33. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 34. 34. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 35. 35. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 36. 36. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 37. 37. Gebed
 38. 38. God zal met ons zijn ELB 434a
 39. 39. Project
 40. 40. Wij gaan, tot straks!
 41. 41. Lucas 1:26-38 Schriftlezing HSV
 42. 42. Aankondiging van de geboorte vanJezus26 In de zesde maand werd de engelGabriël door God gezonden naar eenstad in Galilea, waarvan de naamNazareth was,
 43. 43. 27 naar een maagd die ondertrouwdwas met een man, van wie de naamJozef was, uit het huis van David; en denaam van de maagd was Maria.28 En toen de engel bij haarbinnengekomen was, zei hij: Weesgegroet, begenadigde. De Heere is metu. U bent gezegend onder de vrouwen.
 44. 44. 29 Toen zij hem zag, raakte zij inverwarring door zijn woorden, en zijvroeg zich af wat de betekenis vandeze groet kon zijn.30 En de engel zei tegen haar: Weesniet bevreesd, Maria, want u hebtgenade gevonden bij God.
 45. 45. 31 En zie, u zult zwanger worden eneen Zoon baren en u zult Hemde naam Jezus geven.32 Hij zal groot zijn en de Zoon van deAllerhoogste genoemd worden,en God, de Heere, zal Hem de troonvan Zijn vader David geven,
 46. 46. 33 en Hij zal over het huis van JakobKoning zijn tot in eeuwigheid en aanZijn Koninkrijk zal geen einde komen.34 Maria zei tegen de engel: Hoe zaldat mogelijk zijn, aangezien ik geengemeenschap heb met een man?
 47. 47. 35 En de engel antwoordde en zeitegen haar: De Heilige Geest zal over ukomen en de kracht van deAllerhoogste zal u overschaduwen.Daarom ook zal het Heilige Dat uit ugeboren zal worden, Gods Zoongenoemd worden.
 48. 48. 36 En zie, uw nicht Elizabet iseveneens zwanger van een zoon, inhaar ouderdom. Dit is de zesde maandvoor haar, die onvruchtbaar genoemdwerd.37 Want geen ding zal bij Godonmogelijk zijn.
 49. 49. 38 Maria zei: Zie, de dienares van deHeere, laat met mij geschiedenovereenkomstig uw woord. En deengel ging van haar weg.
 50. 50. God lof!Gezang 121: 1,2 en 4
 51. 51. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 52. 52. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 53. 53. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 54. 54. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 55. 55. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 56. 56. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 57. 57. Zacharia 9:9-10 Schriftlezing NBG ‘51
 58. 58. Sions koning9 Jubel luide, gij dochter van Sion;juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie,uw koning komt tot u, hij isrechtvaardig en zegevierend, nederig,en rijdende op een ezel, op eenezelshengst, een ezelinnejong.
 59. 59. 10 Dan zal Ik de wagens uit Efraïm ende paarden uit Jeruzalem tenietdoen,ook de strijdboog wordt tenietgedaan;en hij zal de volken vrede verkondigen,en zijn heerschappij zal zichuitstrekken van zee tot zee, en van deRivier tot de einden der aarde.
 60. 60. “Uw Koning komt” Verkondiging
 61. 61. Gaat, stillen in den lande Gezang 127: 1,6 en 7
 62. 62. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 63. 63. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 64. 64. allen:Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 65. 65. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 66. 66. allen:Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 67. 67. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 68. 68. Dankgebed
 69. 69. Collecte1e: Landelijke collecte M.A.F. 2e: Eigen gemeente
 70. 70. Nu daagt het in het oosten Gezang 124: 1,2,4 en 5
 71. 71. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 72. 72. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 73. 73. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 74. 74. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 75. 75. ZegenAansluitend gezang 456:3
 76. 76. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
 77. 77. Fijne zondagVanavond geen dienst

×