Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018 nov 11 19:00 - dhr Pasterkamp - luisteren-kijken-doen

237 views

Published on

2018 nov 11 19:00 - dhr Pasterkamp - luisteren-kijken-doen

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2018 nov 11 19:00 - dhr Pasterkamp - luisteren-kijken-doen

 1. 1. Welkom voorganger: dhr Pasterkamp organist: J. De Vries Thema: ” Luisteren / Kijken / Doen “
 2. 2. Lied voor de dienst JdH 154a: (1, 2 en 3) Een weet alles van ons leven
 3. 3. 1. Een weet alles van ons leven: God onze Heer. Een slechts kan u vrede geven: God onze Heer. Een kent zelfs uw kleinste zorgen, houdt u in Zijn Hand geborgen leidt u naar een eeuw'ge morgen: God onze Heer.
 4. 4. 2. Een kan niemand ooit begrijpen: God onze Heer! Daarom moet vertrouwen rijpen in God de Heer. Een kunnen wij biddend vragen pijn en zorgen helpen dragen, sterkt ons als wij zijn verslagen: God onze Heer.
 5. 5. 3. Een heeft al uw schuld vergeven: God onze Heer. Als ge in geloof wilt leven: God onze Heer. Een liet Jezus voor u sterven om genade te verwerven, eeuw'ge zaligheid te erven: van God uw Heer.
 6. 6. Welkom voorganger: dhr Pasterkamp organist: J. De Vries Thema: ” Luisteren / Kijken / Doen “
 7. 7. Mededelingen Intochtslied: JdH 493: (1, 2, 3, 4 en 5) De Heer is mijn herder!
 8. 8. De Heer is mijn herder (LB 23b) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Bastiaans
 9. 9. De Heer is mijn herder (LB 23b) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Bastiaans
 10. 10. De Heer is mijn herder (JdH 493) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Bastiaans
 11. 11. De Heer is mijn herder (LB 23b) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Bastiaans
 12. 12. De Heer is mijn herder (LB 23b) t. J.J.L. ten Kate; m. G. Bastiaans
 13. 13. Welkom en groet Zingen JdH 359: 1, 4 en 5 De lofzing klimt,
 14. 14. 1. De lofzang klimt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen geloften, dag bij dag. Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, o Hoorder der gebeên. Dies zullen allerlei geslachten ootmoedig tot U treén.
 15. 15. 4. 't Gebruis der zee doet Gij bedaren, daar Gij haar golven stilt. 't Rumoer der volken als der baren betoomt Gij, waar Gij wilt. Wie d' einden dezer aard' bewonen, aanschouwen dag aan dag de teek'nen, die Uw almacht tonen, met vrees en diep ontzag.
 16. 16. 5. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen, die van zwaarte schudden en lonen 's landsman zweet. Zij juichen elk op zijne wijze, Uw eer klimt uit het stof. Zij zingen Uwen naam ten prijze Uw goedheid en Uw lof.
 17. 17. Gebed Schriftlezing: Jakobus 1: 19 - 27
 18. 18. 19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.
 19. 19. 23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. 25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is,
 20. 20. maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. 26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. 27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
 21. 21. Zingen Opw 150: Ik hou van U (twee keer)
 22. 22. Ik hou van U (Opw 150) t. & m. L. Klein
 23. 23. Ik hou van U (Opw 150) t. & m. L. Klein
 24. 24. Ik hou van U (Opw 150) t. & m. L. Klein
 25. 25. Ik hou van U (Opw 150) t. & m. L. Klein
 26. 26. Schriftlezing: 1 Johannes 2: 1 - 7
 27. 27. 1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. 3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.
 28. 28. 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. 6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 7 Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord.
 29. 29. Zingen JdH 571: (1, 2 en 3) O, liefde Gods, oneindig groot,
 30. 30. 1. O, liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand, die zondaars weer een weg ontsloot naar 't hemels Vaderland! Daartoe zond God van 's hemelstroon tot 's mensen heil Zijn een'ge Zoon. Ja! Amen, ja! Op Golgotha vond 't mensdom weer genâ.
 31. 31. refrein: O, welk een vreugde, vreugde, vreugde, o, welk een vreugde, een kind van God te zijn. Welzalig die zich is bewust, dat Jezus vrede geeft en rust. Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ.
 32. 32. 2. De Heiland Zelf heeft ons geleerd, dat d' eng'len zijn verblijd, als één der zondaars zich bekeert tot 's Vaders heerlijkheid. Zingt daarom blij met d' eng'len saâm de lof en eer van Jezus' naam: zingt altijd meer Zijn naam ter eer, prijst Jezus onze Heer!
 33. 33. refrein: O, welk een vreugde, vreugde, vreugde, o, welk een vreugde, een kind van God te zijn. Welzalig die zich is bewust, dat Jezus vrede geeft en rust. Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ.
 34. 34. 3. Wij prijzen tot in 's hemels sfeer het lam dat voor ons stierf; daar leggen w' onze kronen neer voor Hem, Die z' ons verwierf. Dan klinkt met harp en cimbelklank der zaal'gen lof en blijde dank. Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ.
 35. 35. refrein: O, welk een vreugde, vreugde, vreugde, o, welk een vreugde, een kind van God te zijn. Welzalig die zich is bewust, dat Jezus vrede geeft en rust. Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ.
 36. 36. Verkondiging: Luisteren / Kijken / Doen
 37. 37. Zingen Opw 404: (1, 2 en 3) Wij gaan op weg met brandend hart,
 38. 38. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 39. 39. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 40. 40. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 41. 41. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 42. 42. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 43. 43. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 44. 44. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 45. 45. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 46. 46. Wij gaan op weg met brandend hart (EL 393) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 47. 47. Gebed Collecte Slotzang: Zingen Opw 277: (1, 2 en 3) Machtig God, sterke rots, (twee keer)
 48. 48. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 49. 49. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 50. 50. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 51. 51. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 52. 52. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 53. 53. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez; v. R. Zuiderveld, P. Katipana
 54. 54. Zegen Zingen Lb 245: Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen,
 55. 55. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 56. 56. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 57. 57. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 58. 58. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 59. 59. Gezegende week gewenst en tot volgende week

×