Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

zondag 18 augustus 'Hopeloos geval of teken van Hoop'

0 views

Published on

Thema: 'Hopeloos geval of teken van Hoop'
Voorganger: Ds. van Harten-Tip
Organist: dhr. De Harder
Meeluisteren op www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

zondag 18 augustus 'Hopeloos geval of teken van Hoop'

 1. 1. Hopeloos geval of teken van Hoop Voorganger Ds. Van Harten Organist Dhr. De Harder
 2. 2. God is tegenwoordig Gezang 323 Vers 1, 2 en 8
 3. 3. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 4. 4. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 5. 5. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 6. 6. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 7. 7. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 8. 8. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 9. 9. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 10. 10. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 11. 11. God is tegenwoordig (LvdK 323) t. G. Tersteegen; v. J.W. Schulte Nordholt; m. J.B. Dykes
 12. 12. Hopeloos geval of teken van Hoop Voorganger Ds. Van Harten Organist Dhr. De Harder
 13. 13. God zij ons gunstig en genadig Psalm 67 Vers 1 en 2
 14. 14. Psalm 67 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 67 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 67 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Psalm 67 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. 1543 / Genève 1551
 18. 18. Psalm 67 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. 1543 / Genève 1551
 19. 19. Psalm 67 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. 1543 / Genève 1551
 20. 20. Stil gebed Votum en Groet Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 21. 21. Verootmoediging Aan uw voeten Heer Elb 241 : 1
 22. 22. Aan uw voeten, Heer (EL 261) (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 23. 23. Aan uw voeten, Heer (EL 261) (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 24. 24. Genadeverkondiging Aan uw voeten Heer Elb 241 : 2
 25. 25. Aan uw voeten, Heer (EL 261) (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 26. 26. Aan uw voeten, Heer (EL 261) (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 27. 27. Wetslezing Aan uw voeten Heer Elb 241 : 3
 28. 28. Aan uw voeten, Heer (EL 261) (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 29. 29. Aan uw voeten, Heer (EL 261) (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 30. 30. Aan uw voeten, Heer (EL 261) (Opw 462) t. & m. M. Zimmer
 31. 31. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 32. 32. Als je geen liefde hebt voor elkaar Elb 422
 33. 33. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 34. 34. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 35. 35. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 36. 36. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 37. 37. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 38. 38. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 39. 39. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 40. 40. Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN 3.19)(EL 422) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 41. 41. Wij gaan, tot straks!
 42. 42. Schriftlezing Jona 1:1-3a en Jona 3 (HSV)
 43. 43. Jona 1 Jona's roeping en vlucht 1 Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: 2 Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.
 44. 44. 3a Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging.
 45. 45. Jona 3 Jona te Ninevé 1 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jona: 2 Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek.
 46. 46. 3 Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van de HEERE. Ninevé was een geweldig grote stad, van drie dagreizen doorsnee. 4 En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!
 47. 47. 5 De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. 6 Toen dat woord de koning van Ninevé bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af,
 48. 48. hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. 7 En in Ninevé werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen: Mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken.
 49. 49. 8 Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. 9 Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen!
 50. 50. 10 Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.
 51. 51. Heer, ik kom tot U Elb 302 Vers 1 en 2
 52. 52. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 53. 53. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 54. 54. Schriftlezing Matteüs 12: 38-42 (HSV)
 55. 55. 38 Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag: ‘Meester, we zouden graag een teken van u zien.’ 39 Hij antwoordde: ‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona.
 56. 56. 40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. 41 Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona!
 57. 57. 42 Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!
 58. 58. Heer, ik kom tot U Elb 302 Vers 3 en 4
 59. 59. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 60. 60. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 61. 61. Hopeloos geval of teken van Hoop De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen.
 62. 62. Maak ons tot een stralend licht Elb 390
 63. 63. Maak ons tot een stralend licht (EL 390) t. & m, C. Christensen; v. R. Zuiderveld
 64. 64. Maak ons tot een stralend licht (EL 390) t. & m, C. Christensen; v. R. Zuiderveld
 65. 65. Maak ons tot een stralend licht (EL 390) t. & m, C. Christensen; v. R. Zuiderveld
 66. 66. Maak ons tot een stralend licht (EL 390) t. & m, C. Christensen; v. R. Zuiderveld
 67. 67. Maak ons tot een stralend licht (EL 390) t. & m, C. Christensen; v. R. Zuiderveld
 68. 68. Gebeden
 69. 69. Collecte 1ste Landelijke collecte Miracle School 2de voor eigen gemeente
 70. 70. Zingt een nieuw lied Psalm 98 Vers 1, 3 en 4
 71. 71. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 72. 72. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 73. 73. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 74. 74. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 75. 75. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 76. 76. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 77. 77. Zegen 3 x amen
 78. 78. Wilhelmus
 79. 79. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 80. 80. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 81. 81. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 82. 82. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 83. 83. Avonddienst 19.00 Ds. Huitema Openbaring 3 : 12 “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God.”

×