Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13.03.2019 biddag Geef ons maar kwakkels

27 views

Published on

voorganger: Ds. Douma v.d. Molen

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13.03.2019 biddag Geef ons maar kwakkels

 1. 1. Welkom Biddag voor gewas en arbeid Voorganger: Ds. Douma v.d. Molen Organist: Joh. de Vries Geef ons maar kwakkels!
 2. 2. Zingen vdd: EL 161 Komt laat ons vrolijk zingen
 3. 3. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional
 4. 4. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional
 5. 5. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional
 6. 6. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional
 7. 7. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional
 8. 8. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional
 9. 9. Welkom en Mededelingen Biddag voor gewas en arbeid Voorganger: Ds. Douma v.d. Molen Organist: Joh. de Vries Geef ons maar kwakkels!
 10. 10. Zingen: Ps. 65: 1,6 De stilte zingt U toe
 11. 11. Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
 12. 12. Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
 13. 13. Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
 14. 14. Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
 15. 15. Stil gebed Votum en groet
 16. 16. Zingen: Elb 58 Zoek eerst het koninkrijk van God
 17. 17. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 18. 18. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 19. 19. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 20. 20. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 21. 21. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 22. 22. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 23. 23. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 24. 24. Schriftlezing: Numeri 11 (hsv) diverse teksten Lucas 11: 1-4
 25. 25. 4 Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen; daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven? 5 Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook.
 26. 26. 6 Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen! 10 Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de HEERE ontbrandde hevig; ook in de ogen van Mozes was het kwalijk.
 27. 27. 11 En Mozes zei tegen de HEERE: Waarom hebt U Uw dienaar kwaad gedaan en waarom heb ik geen genade gevonden in Uw ogen, dat U de last van heel dit volk op mij legt? 12 Ben ík soms zwanger geweest van heel dit volk? Of heb ík het gebaard, zodat U tegen mij zou kunnen zeggen: Draag het in uw schoot, zoals een verzorger een zuigeling draagt, naar het land dat U hun vaderen gezworen hebt?
 28. 28. 13 Waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want zij jammeren tegen mij: Geef ons vlees, zodat wij kunnen eten! 14 Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar.
 29. 29. 15 En als U mij zo wilt behandelen, dood mij dan toch meteen, als ik genade in Uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn onheil niet aanzien! 16 De HEERE zei tegen Mozes: Verzamel voor Mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan.
 30. 30. 17 Dan zal Ik neerdalen en daar met u spreken. En van de Geest Die op u is, zal Ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen.
 31. 31. 26 Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad, en de naam van de andere Medad. De Geest rustte op hen – zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken – en zij profeteerden in het kamp. 27 Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes, en zei: Eldad en Medad profeteren in het kamp.
 32. 32. 28 Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei: Mijn heer Mozes, belet het hun! 29 Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? Och, of allen van het volk van de HEERE profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf!
 33. 33. 31 Toen stak er van de kant van de HEERE een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee, en verspreidde ze boven het kamp, ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant, rondom het kamp, ongeveer twee el hoog boven het aardoppervlak.
 34. 34. 32 En het volk stond op, die hele dag en die hele nacht, en heel de volgende dag, en men verzamelde de kwakkels. Wie het minst had, had tien homer verzameld, en men spreidde ze wijd voor zich uit, rondom het kamp.
 35. 35. 33 Het vlees zat nog tussen hun tanden, voordat het gekauwd was, toen de toorn van de HEERE tegen het volk ontbrandde, en de HEERE bracht het volk een zeer grote slag toe. 34 Daarom gaf men die plaats de naam Kibroth- Taäva, want daar hadden zij het volk dat zo gulzig geweest was, begraven.
 36. 36. Lucas 11 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
 37. 37. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
 38. 38. 3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
 39. 39. Zingen: Gez. 48:5,6 Heer, aller ogen zijn gericht
 40. 40. O onze Vader (LvdK 48) t. M. Luther; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Leipzig 1539
 41. 41. O onze Vader (LvdK 48) t. M. Luther; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Leipzig 1539
 42. 42. O onze Vader (LvdK 48) t. M. Luther; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Leipzig 1539
 43. 43. O onze Vader (LvdK 48) t. M. Luther; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Leipzig 1539
 44. 44. Verkondiging Geef ons maar kwakkels!
 45. 45. Zingen: Gez. 460: 1,2 Looft de Koning heel mijn wezen
 46. 46. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 47. 47. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 48. 48. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 49. 49. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 50. 50. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 51. 51. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 52. 52. Dankgebed en voorbeden Zingen: Gez. 465: 1,2
 53. 53. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 54. 54. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 55. 55. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 56. 56. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 57. 57. Inzameling der gaven 1. Diaconie 2. Eigen gemeente
 58. 58. Slotzang: Gez.44 : 1,2,3 Dankt, dankt nu allen God
 59. 59. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 60. 60. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 61. 61. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 62. 62. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 63. 63. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 64. 64. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger
 65. 65. Zegen 3 x Amen

×