Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 79

2021 november 21 - Ds Wiekeraad - Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

0

Share

Download to read offline

In deze laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar herdenken we wie ons ontvallen zijn in de afgelopen twaalf maanden. De dienst is o.l.v. Ds Wiekeraad die preekt over het thema: "namen?"
Lezing is uit Romeinen 16 (HSV) Luister mee of terug via www.kerknoordwolde.nl

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

2021 november 21 - Ds Wiekeraad - Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

 1. 1. DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 21 NOVEMBER 2021 Welkom Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar Thema: ‘ namen? ʼ voorganger: Ds Wiekeraad uit Uelsen (DE) organist: Johannes de Vries
 2. 2. Zingen voor de dienst: Zing.Gez. 100: (1, 2, 3 en 4) Zalig, zalig zijn de doden
 3. 3. Zalig, zalig zijn de doden, (ZG 100) t. A. Troost ZG 100: ①, 2, 3, en 4 Zalig, zalig zijn de doden, zegt de Geest - van nu af aan! Trouw aan God en zijn geboden, door het noodweer heengegaan, schuilen zij, de nacht ontvloden, bij de Heer - nu kwelt geen pijn, geen vermoeidheid meer de doden die in Hem gestorven zijn! 1.
 4. 4. Zalig, zalig zijn de doden, (ZG 100) t. A. Troost ZG 100: 1, ②, 3, en 4 Al hun woorden, al hun werken, wat gezegd is en gedaan, zonder dat zij het bemerken gaat het mee, hen achteraan. Als het licht is aangebroken en de nacht zich overgeeft, blijkt geen woord te veel gesproken: niemand heeft voor niets geleefd. 2.
 5. 5. Zalig, zalig zijn de doden, (ZG 100) t. A. Troost ZG 100: 1, 2, ③, en 4 Zie, zij komen uit de regen van verdrukking en verdriet, aangeklaagd en doodgezwegen - en waarom? Zij knielden niet, voor geen beeld, voor geen der goden die men allerwegen ziet - maar hun stem kan niemand doden, hoor: een nieuw gezongen lied! 3.
 6. 6. Zalig, zalig zijn de doden, (ZG 100) t. A. Troost ZG 100: 1, 2, 3, en ④ Zalig, zalig zijn de doden, zegt de Geest - van nu af aan! Om voorgoed tot rust te komen zijn zij van ons heengegaan. Christus, die hen binnen noodde, breekt het brood en schenkt de wijn - zalig, zalig zijn de doden die in Hem gestorven zijn! 4.
 7. 7. Welkom en mededelingen Voorzang: Psalm 6: 1 HEER, toon mij uw genade
 8. 8. Psalm 6 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1542 Psalm 6: ①
 9. 9. Psalm 6 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1542 Psalm 6: ①
 10. 10. Votum en Groet Zingen: ELB 254: Klein Gloria
 11. 11. Ere zij de Vader - Klein Gloria (EL 254 ) m. anoniem Klein Gloria
 12. 12. Zingen: Psalm 6: 2 (HEER, toon mij uw genade)
 13. 13. Psalm 6 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1542 Psalm 6: ②
 14. 14. Psalm 6 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1542 Psalm 6: ②
 15. 15. Vermaning Zingen: Psalm 6: 3 (HEER, toon mij uw genade)
 16. 16. Psalm 6 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1542 Psalm 6: ③
 17. 17. Psalm 6 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1542 Psalm 6: ③
 18. 18. In memoriam voor de dit jaar overledenen
 19. 19. Herdenking van Appie Veldhuizen ____________________________________ Zingen: ELB 413: (1, 2, 3 en 4) Lichtstad met uw paarlen poorten
 20. 20. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt ELB 413: ①, r, 2, r, 3, r, en 4, r
 21. 21. refrein: Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt ELB 413: 1, ⓡ, 2, r, 3, r, en 4, r
 22. 22. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt ELB 413: 1, r, ②, r, 3, r, en 4, r
 23. 23. refrein: Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt ELB 413: 1, r, 2, ⓡ, 3, r, en 4, r
 24. 24. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt ELB 413: 1, r, 2, r, ③, r, en 4, r
 25. 25. refrein: Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt ELB 413: 1, r, 2, r, 3, ⓡ, en 4, r
 26. 26. Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt ELB 413: 1, r, 2, r, 3, r, en ④, r
 27. 27. refrein: Lichtstad met uw paarlen poorten (EL 413) t. M.A. Alt ELB 413: 1, r, 2, r, 3, r, en 4, ⓡ
 28. 28. Herdenking van Appie Veldhuizen ____________________________________ Gedicht Aansteken kaars
 29. 29. Herdenking van Hilde Bouknegt _________________________________ Gedicht Aansteken kaars
 30. 30. Herdenking van Hilde Bouknegt _________________________________ Zingen: ELB 140: (1, 2 en 3) Kroon Hem met gouden kroon
 31. 31. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: ①, 2 en 3
 32. 32. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: ①, 2 en 3
 33. 33. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: 1, ② en 3
 34. 34. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: 1, ② en 3
 35. 35. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: 1, 2 en ③
 36. 36. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey ELB 140: 1, 2 en ③
 37. 37. Als gemeente missen we beide gemeenteleden. Op deze dag gedenken we allen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We weten dat er veel gemeenteleden het afgelopen jaar dit van nabij hebben meegemaakt. Ter bemoediging van families Veldhuizen en Bouknegt en voor ons allen hier het volgende luisterlied: Dwars door alle tranen heen / Het Laatste Lied
 38. 38. Verootmoediging en schuldbelijdenis Zingen: ELB 166: 3 (Vader, U loven wij)
 39. 39. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen ELB 166: ③
 40. 40. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen ELB 166: ③
 41. 41. Verkondiging van Gods genade Zingen: ELB 166: 4 (Vader, U loven wij)
 42. 42. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen ELB 166: ④
 43. 43. Vader U loven wij (EL 166) t. A.F. Troost; m. J.A. Freylinghausen ELB 166: ④
 44. 44. Gebed om verlichting met de Heilige Geest Zingen kinderlied: JdH 889: (1, 2, 3, 4, 5 en 6) Nu gaan de bloemen / Stil maar, wacht maar
 45. 45. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: ①, 2, 3, 4, 5, en 6
 46. 46. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: ①, 2, 3, 4, 5, en 6
 47. 47. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, ②, 3, 4, 5, en 6
 48. 48. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, ②, 3, 4, 5, en 6
 49. 49. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, 2, ③, 4, 5, en 6
 50. 50. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, 2, ③, 4, 5, en 6
 51. 51. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, 2, 3, ④, 5, en 6
 52. 52. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, 2, 3, ④, 5, en 6
 53. 53. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, 2, 3, 4, ⑤, en 6
 54. 54. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, 2, 3, 4, ⑤, en 6
 55. 55. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, 2, 3, 4, 5, en ⑥
 56. 56. Nu gaan de bloemen – Alles wordt nieuw t. M. van der Plas; m. W. ter Burg JdH 889: 1, 2, 3, 4, 5, en ⑥
 57. 57. Schriftlezingen: Romeinen 16: 1 - 16 en 21 - 23 (Groeten, wensen en lofprijzing) (HSV)
 58. 58. 1 En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreeën is, 2 opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. 3 Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. 4 Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Romeinen 16: 1 - 16
 59. 59. 5 Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaje. 6 Groet Maria, die zich veel moeite voor ons heeft getroost. 7 Groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren. 8 Groet Amplias, mijn geliefde broeder in de Heere. 9 Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en mijn geliefde Stachys. Romeinen 16: 1 - 16
 60. 60. 10 Groet Apelles, de beproefde dienaar in Christus. Groet hen die tot het huis van Aristobulus behoren. 11 Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissus behoren, die in de Heere zijn. 12 Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Heere. Groet Persis, de geliefde zuster, die zich veel moeite getroost heeft in de Heere. 13 Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne. Romeinen 16: 1 - 16
 61. 61. 14 Groet Asyncritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, en de broeders die bij hen zijn. 15 Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en alle heiligen die bij hen zijn. 16 Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u. Romeinen 16: 1 - 16
 62. 62. 21 U groeten Timotheüs, mijn medearbeider, en Lucius en Jason en Socipater, mijn familieleden. 22 Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. 23 Gajus, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus groeten u. Romeinen 16: 21 - 23
 63. 63. Zingen: Gezang 464: (1 en 2) Alle volken, looft de Here
 64. 64. Alle volken, looft de Here (LvdK 464) t. J.P. Heye; m. 1704 Gezang 464: ① en 2
 65. 65. Alle volken, looft de Here (LvdK 464) t. J.P. Heye; m. 1704 Gezang 464: ① en 2
 66. 66. Alle volken, looft de Here (LvdK 464) t. J.P. Heye; m. 1704 Gezang 464: 1 en ②
 67. 67. Alle volken, looft de Here (LvdK 464) t. J.P. Heye; m. 1704 Gezang 464: 1 en ②
 68. 68. Verkondiging: Thema: ‘namen ?ʼ
 69. 69. Zingen: Gezang 303: 1 en 4 De ware kerk des Heren
 70. 70. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley Gezang 303: ① en 4
 71. 71. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley Gezang 303: ① en 4
 72. 72. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley Gezang 303: 1 en ④
 73. 73. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley Gezang 303: 1 en ④
 74. 74. Voorbeden: Slotzang: ELB 405: (1, 2 en 3) Dat eens de Heer zal komen
 75. 75. Dat eens de Heer zal komen (ELB 405) t. A. Troost ELB 405: ①, 2 en 3 Dat eens de Heer zal komen in deze wereldtijd en langvervlogen dromen vertaalt in werk’lijkheid; de volkeren zal dopen in vrede en in recht − daar mogen wij op hopen, Hij doet al wat Hij zegt. 1.
 76. 76. Dat eens de Heer zal komen (ELB 405) t. A. Troost ELB 405: 1, ② en 3 Dat eens de Heer zal komen met allen, groot en klein, die door de dood ontnomen allang gestorven zijn, om ieder vrij te kopen die dan nog wordt geknecht − daar mogen wij op hopen, Hij doet al wat Hij zegt! 2.
 77. 77. Dat eens de Heer zal komen (ELB 405) t. A. Troost ELB 405: 1, 2 en ③ Dat eens de Heer zal komen en heel de schepping juicht, de bloemen en de bomen, de zon, de maan zich buigt, de wolf het lam leert lopen, de leeuw niet langer vecht − daar mogen wij op hopen, Hij doet al wat Hij zegt! 3.
 78. 78. Zegen met gezongen amen:
 79. 79. DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 21 NOVEMBER 2021 Gezegende week gewenst

×