Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?

6,468 views

Published on

- Miksi pankki kysyy?
- Mitä tietoja pankki voi kysyä?
- Kuka kysymykset laatii?
- Voiko asiakas kieltäytyä vastaamasta?
- Miten tietoja käytetään ja kenelle tietoja voi antaa?
- Voiko asiakas vaikuttaa tietojen käyttöön?
- Mikä on Finanssivalvonnan rooli?

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?

 1. 1. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä? Asiakkaan tunteminen ja pankkien selonottovelvollisuus Studia monetaria -yleisöluento rahamuseossa 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 2. 2. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Esityksen sisältö ■ Miksi pankki kysyy? ■ Mitä tietoja pankki voi kysyä? ■ Kuka kysymykset laatii? ■ Voiko asiakas kieltäytyä vastaamasta? ■ Miten tietoja käytetään ja kenelle tietoja voi antaa? ■ Voiko asiakas vaikuttaa tietojen käyttöön? ■ Mikä on Finanssivalvonnan rooli? 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala 1
 3. 3. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Miksi pankki kysyy? Koska laki sanoo niin. Kansainvälinen sääntely ja ohjeistus EU-säännökset Kansallinen lainsäädäntö FATFin (OECD:n Financial Action Task Force) 40 suositusta YK:n turvallisuusneuvoston tai EU:n neuvoston asetukset pakotteista IMF, World Bank, Baselin komitea, Wolfsberg Group EU:n direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahapesuun ja terrorismin rahoittamiseen Direktiivi rahoitusvälineiden markkinoista (MiFID) Asuntoluottodirektiivi Kulutusluottodirektiivi Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä Luottolaitoslaki Sijoituspalvelulaki Kuluttajansuojalaki 7 luku 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala 2
 4. 4. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Pankki portinvartijana väärinkäytösten estämisessä Pankki Rahanpesun estäminen → Selvitettävä, että rahat eivät ole peräisin rikollisesta toiminnasta Terrorismin rahoituksen estäminen → Selvitettävä, että rahat eivät päädy terrorismin rahoittamiseen 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala 3
 5. 5. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Pankki vastuullisena finanssipalvelujen tarjoajana ■ Vastuullisen luotonannon edistäminen ja hyvän luotonantotavan noudattaminen ■ Asiakkaan velkaongelmien syntymisen ennaltaehkäiseminen ■ Asiakkaalle soveltuvien tuotteiden ja palveluiden löytäminen 19.4.2016 4Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 6. 6. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Mitä tietoja pankki voi kysyä? Missä tilanteissa? 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 7. 7. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Pankki kysyy sinulta kysymyksiä ■ Asiakassuhdetta perustettaessa ■ Tuotetta tai palvelua ostettaessa ■ Asiakassuhteen aikana ■ Erityistilanteissa – Kuolinpesän asioiden hoito – Edunvalvonta 19.4.2016 6Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 8. 8. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Asiakassuhteen perustaminen ■ Pankin tunnettava asiakkaansa ■ Pankin tunnistettava asiakkaaksi haluava henkilö ja todennettava hänen henkilöllisyytensä 19.4.2016 7Sanna Atrila & Maarit Pihkala • Henkilötiedot • Asiakkaan toiminta ja liiketoiminnan laatu ja laajuus • Perusteet palvelun ja tuotteen käyttämiselle • Taloudellinen asema ja varojen alkuperä • Asiakkaan merkittävä julkinen tehtävä • Verotusmaa/syntymävaltio • Asiakkaan edustajat • Tosiasialliset edunsaajat ja omistussuhteet
 9. 9. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Asiakassuhteen perustaminen ■ Asiakkaan tuntemiseksi hankittavien tietojen laajuus vaihtelee ■ Asiakassuhteesta hankittava riittävästi tietoja, jotta pankin olisi mahdollistaa havaita asiakkaan epätavanomaiset tai poikkeavat liiketoimet asiakassuhteen aikana ■ Henkilöllisyyden todentaminen sekä tuntemiseksi hankitut tiedot pitää dokumentoida ja säilyttää 19.4.2016 8Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 10. 10. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Luottokelpoisuuden arviointi ■ Luotonantajan on ennen luottosopimuksen tekemistä arvioitava, kykeneekö kuluttaja täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa ■ Pankki kysyy tietoja asiakkaalta itseltään ja muista lähteistä ■ Tarpeellisten toimenpiteiden laajuus riippuu luoton määrästä ja muista olosuhteista 19.4.2016 9Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 11. 11. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Sijoitustuotteen tai -palvelun ostaminen Sijoitusneuvonta- ja omaisuudenhoitoasiakkaille ■ Soveltuvuusarviointi: soveltuuko tuote tai palvelu asiakkaalle? ■ Kysymykset koskevat – taloudellista tilannetta – sijoitustavoitteita – sijoituskokemusta- ja tietämystä rahoitusvälineestä tai -palvelusta Arvopaperinvälitysasiakkaille ■ Asianmukaisuusarviointi: tuotteen tai palvelun asianmukaisuuden arviointi asiakkaan näkökulmasta ■ Kysymykset koskien sijoituskokemusta ja -tietämystä rahoitusvälineestä tai -palvelusta Ei velvollisuutta arvioida rahoitusvälineen soveltuvuutta ■ Jos toimeksianto tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaista rahoitusvälinettä 19.4.2016 10Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 12. 12. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Asiakassuhteen aikana ■ Asiakassuhdetta ja asiakkaan henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot henkilötietolaissa määriteltyjä henkilötietoja ■ Pankin päivitettävä tietoja säännöllisesti ■ Pankin kysymykset pitkäaikaisiltakin asiakkailta tietojen ajantasaisuuden, virheettömyyden ja tarpeellisuuden varmistamista ■ Uusia tuotteita ja palveluja myytäessä 19.4.2016 11Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 13. 13. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Asiakassuhteen aikana ■ Pankin pitää ottaa selvää tavanomaisesta poikkeavista toimeksiannoista ja liiketoimista ■ Pankin kysyttävä asiakkaalta lisätietoja tilanteen selvittämiseksi tai selvitettävä asiaa muilla keinoin ■ Jos liiketoimi selvittelyn jälkeen edelleen epäselvä, pankin tehtävä ”rahanpesuilmoitus” eli ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta 19.4.2016 12Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 14. 14. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Pankin kysymykset erityistilanteissa ■ Kuolinpesän pankkiasiointi ■ Edunvalvontaan liittyvä pankkiasiointi 19.4.2016 13Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 15. 15. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Kuka kysymykset laatii? ■ Pankki laatii kysymykset ja sisäiset ohjeensa itse sääntelyn ja omien riskiarvioidensa mukaisesti ■ Finanssivalvonta ei laadi pankeille riskiarvioita eikä sisäisiä ohjeita asiakkaan tuntemismenettelyistä tai selonottovelvollisuudesta 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala 14
 16. 16. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Voiko asiakas kieltäytyä vastaamasta? ■ Kyllä. Kieltäytymisestä voi kuitenkin seurata, että – asiakassuhdetta ei voida perustaa – tuotetta tai palvelua ei voida myydä – sijoitusneuvontaa ei saa antaa tai – tuotteen asianmukaisuutta ei voida arvioida ■ Viime kädessä pankin mahdollista irtisanoa asiakkuus 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala 15
 17. 17. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Miten tietoja käytetään ja kenelle tietoja voidaan antaa? 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 18. 18. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Miten tietoja käytetään ja kenelle pankki voi tietoja antaa? ■ Pankkisalaisuussääntely velvoittaa pitämään asiakkaan tiedot salassa ■ Henkilötietoja saa käyttää tarkoitukseen, joka ilmoitettu rekisteriselosteessa, ei muuhun tarkoitukseen ■ Pankilla velvollisuus kertoa asiakkaalle, mihin asiakastietoja käytetään ■ Pankki hyödyntää hankkimiaan tuntemistietoja asiakassuhteen jatkuvassa seurannassa 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala 17
 19. 19. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Miten tietoja käytetään ja kenelle pankki voi tietoja antaa? ■ Luottolaitoslain 15 luku 15 §: pankilla oikeus luovuttaa asiakastietoja konsernin sisällä ■ FATCA-sopimus, voimaanpanolait ja Verohallinnon päätös ■ Syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiset sekä muut viranomaiset, joilla lain mukaan oikeus saada tietoja, esim. valvojat 19.4.2016 18Sanna Atrila & Maarit Pihkala
 20. 20. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Voiko asiakas vaikuttaa tietojen käyttöön? ■ Asiakkaalla oikeus henkilötietolain nojalla kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ■ Asiakkaalla henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus omiin tietoihinsa pankin rekistereissä ■ Tietosuojavaltuutetun tarkastusoikeus tietoihin, jotka pankki tallettanut epäilyttävän liiketoimen yhteydessä 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala 19
 21. 21. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Mikä on Finanssivalvonnan rooli? Lainsäätäjä Ulosotto- viranomainen Pakotteiden täytäntöönpano, varojen jäädytys Finanssivalvonta Valvoo pankkien menettelytapoja ja riskienhallintaan liittyviä prosesseja Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kuluttajansuojalainsäädäntöä Rahanpesun selvittelykeskus Tutkii ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista Pankki Tietosuoja- valtuutettu Henkilötietolaki Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Verohallinto Verotukseen liittyvä raportointi 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala 20
 22. 22. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■ Lopuksi ■ Asiakkaan tuntemisen tarkoituksena estää finanssijärjestelmän väärinkäyttöä ja auttaa viranomaisia selvittämään havaittuja rikkomuksia ■ Kuluttajaa suojaava lainsäädäntö velvoittaa pankkia palveluja tarjotessaan ottamaan huomioon kuluttajan edut ja tarpeet ■ Pankeilla omat riskienhallintaperiaatteet, käytännön menettelytavat ja siksi kysymykset voivat poiketa ■ Pankkien pitää selkeästi kertoa asiakastapaamisissaan, mistä on kyse, kun asiakastietoja hankitaan tai niitä päivitetään 19.4.2016 Sanna Atrila & Maarit Pihkala 21

×