Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia

2,292 views

Published on

Koulutus Datanomin verkkokoulun opettajille 2.12.2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia

 1. 1. Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia Eija Kalliala http://eijataina.wordpress.com/ http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 2. 2. Käsiteltäviä aiheita <ul><li>Verkko-opettamisen monet muodot </li></ul><ul><li>Mahdollisuuksia ja ongelmia </li></ul><ul><li>Uuden teknologian haasteita </li></ul><ul><li>Tekijänoikeudet </li></ul><ul><li>Kokemuksia </li></ul><ul><li>Vinkkejä ja ideoita </li></ul><ul><li>Esimerkkejä </li></ul>
 3. 3. Taustani <ul><li>Tietie-yhteistyön koordinaattori 1995 -> </li></ul><ul><ul><li>14 ammattikorkeakoulua, satoja kursseja, tuhansia opiskelijoita, kymmenessä vuodessa yli 2500 suoritusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinto 18.4.2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.haaga-helia.fi/tietie/ </li></ul></ul><ul><li>Opettanut monimuotoisesti verkossa vuodesta 1997 </li></ul><ul><li>Seminaariesityksiä verkko-oppimisesta vuodesta 1997 </li></ul><ul><li>Virtuaaliammattikorkeakoulun ESR-sisällöntuotantorenkaissa tuottanut verkkomateriaaleja ja koordinoinnut renkaita </li></ul><ul><li>Kirjoja </li></ul><ul><ul><li>Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura -02) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura -09; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa) </li></ul></ul>
 4. 4. Verkko-opettamisen monet muodot <ul><li>Verkko lähiopetuksen tukena </li></ul><ul><li>Monimuoto-opetus tai sulautuva opetus (Blended learning) </li></ul><ul><li>Itseopiskelu verkossa </li></ul><ul><ul><li>Lähde: Eija Kalliala: Verkko-opettamisen käsikirja, Finn Lectura 2002 </li></ul></ul><ul><li>Opettajakeskeinen </li></ul><ul><ul><li>Valmis oppimispolku </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehtävät malliratkaisuineen </li></ul></ul><ul><li>Oppijalähtöinen </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöllinen, tutkiva oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppijoiden asettamat tutkimusongelmat </li></ul></ul><ul><li>Työelämälähtöinen </li></ul><ul><ul><li>Projektioppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Työelämän toimeksiannot </li></ul></ul>
 5. 5. Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia <ul><li>Mahdollisuuksia </li></ul><ul><ul><li>Riippumattomuus ajasta ja paikasta(?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Laaja tarjonta </li></ul></ul><ul><ul><li>Eriyttäminen: voi syventyä siihen, mikä kiinnostaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Muiden opiskelijoiden ajatuksista oppii </li></ul></ul><ul><ul><li>Elämäntilanne (työ, perhe, ulkomailla) </li></ul></ul><ul><li>Ongelmia </li></ul><ul><ul><li>Ajankäytön hallinta </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniset ongelmat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjoittaminen ja lukeminen on hitaampaa kuin puhuminen ja kuuntelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilanteiden ennakointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuorovaikutus verkossa </li></ul></ul>
 6. 6. Uusi teknologia pähkinänkuoressa <ul><li>Verkostoja: http://www.linkedin.com/ , http://www.facebook.com/ , http://www.myspace.com/ , http:// secondlife.com / , http://www.ning.com/ , http://elgg.org/ , http:// lemill.net / </li></ul><ul><li>Mikroblogeja: http://twitter.com/ , http://www.qaiku.com/ </li></ul><ul><li>Säiliöitä: http://www.youtube.com/ , http://www.flickr.com/ , http://www.slideshare.net/ </li></ul><ul><li>Pikaviestimiä: http:// www.skype.com / </li></ul><ul><li>Uutissyötteiden lukuohjelma: http://www.google.com/reader </li></ul><ul><li>Linkkien jakopalveluita: http://delicious.com/ , http:// www.diigo.com / </li></ul><ul><li>Blogeja, http://fi.wikipedia.org/wiki/Blogi </li></ul><ul><li>Wikejä, http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon </li></ul><ul><li>Google, sivustot, tiedostot, kalenteri… </li></ul>
 7. 7. Uuden teknologian haasteita <ul><li>Miten valitaan, mitä välineitä otetaan käyttöön? </li></ul><ul><li>Miten välineiden käyttöön perehdytään? </li></ul><ul><li>Lähtökohta: pedagogiikka, opetettava asia ja kohderyhmä ratkaisevat (teknologia ei ole itseisarvo) </li></ul><ul><li>Wiki ja Google.docs yhteiseen tuottamiseen, blogi reflektointiin ja argumentointiin </li></ul><ul><li>Audio- ja videoneuvottelu </li></ul><ul><ul><li>Auttavat orientoinnissa, ryhmätöissä, ohjauksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisen ajan löytäminen voi olla vaikeaa </li></ul></ul><ul><li>Säiliöt oppimismateriaalien ja -tuotosten jakamiseen </li></ul><ul><li>Oppimisalusta vai sosiaalinen verkosto? </li></ul><ul><li>Valmiit materiaalit ja koulutukset (CC-lisenssi) </li></ul>
 8. 8. Tekijänoikeus <ul><li>Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia. </li></ul><ul><li>Syntyy materiaalin tekijälle. </li></ul><ul><li>Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella. </li></ul><ul><li>Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä. </li></ul><ul><li>Creative commons ( http:// creativecommons.fi ) </li></ul><ul><li>Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen. </li></ul><ul><li>Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen. </li></ul><ul><li>Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi </li></ul><ul><li>Luokkaopetuksessa käytettävät materiaalit eivät välttämättä ole käytettävissä verkko-opetuksessa. </li></ul><ul><li>Edu.fi, opettajan verkkopalvelu ( http://www.edu.fi/ ) -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa </li></ul><ul><li>Kotek, tekijänoikeushanke http:// www.facebook.com / kotekhanke </li></ul>
 9. 9. Kokemuksia <ul><li>Verkko-opiskelu vaatii enemmän ja antaa enemmän kuin perinteinen opiskelu. </li></ul><ul><li>Verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa korkeammalle kuin luokkaopiskelijat – ja parhaimmillaan ylittävät opettajan asettamat tavoitteet. </li></ul><ul><li>Verkko-opiskelu vapauttaa ajasta – ja vie aikaa. </li></ul><ul><li>Ryhmätyöt yllättävät: ”Luulin, että voin tehdä yksin.” </li></ul><ul><li>Verkon ryhmätöissä on samoja ongelmia kuin perinteisissä ryhmätöissä: toimiiko ryhmä? </li></ul><ul><li>Oppijoilla voi olla erilainen kulttuuritausta. </li></ul><ul><li>Opettajan aktiivisuutta odotetaan. </li></ul><ul><li>Verkko-opettaja antaa usein perusteellisempaa palautetta kuin perinteinen opettaja. </li></ul>
 10. 10. Ryhmätyöskentely verkossa <ul><li>Ryhmien muodostus, eri vaihtoehtoja: </li></ul><ul><ul><li>Aloitustapaamisessa/ -videoneuvottelussa </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskustelualue ryhmän etsimiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettaja muodostaa ryhmät </li></ul></ul><ul><li>Ryhmätyön tukeminen </li></ul><ul><ul><li>Oppimisalustan ryhmätyöalueet </li></ul></ul><ul><ul><li>Skype, Facebook, puhelin </li></ul></ul><ul><ul><li>Kannustus auttamaan toisia </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarvittaessa sähköpostiosoitteiden jakaminen ryhmäläisille oppimisalustan ulkopuolella </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehotus jättää siipeilijöiden nimet pois ryhmätöistä </li></ul></ul>
 11. 11. Verkko-ohjaus <ul><li>Aikataulu ja pelisäännöt heti alussa </li></ul><ul><li>Opetus palasteltu hallittaviin kokonaisuuksiin </li></ul><ul><li>Keskustelualue kysymyksille </li></ul><ul><li>Nopea reagointi kysymyksiin ja ongelmiin, myös yhteys tekniseen tukeen </li></ul><ul><li>Rakentava palaute, jonka perusteella tehtäviä voi parannella (opitaan palautteesta) </li></ul><ul><li>Muistuttelu aikatauluista (opettajan aktiivisuutta odotetaan) </li></ul><ul><li>Tarvittaessa yksilöllinen patistelu sähköpostitse (puhelimitse?) </li></ul>
 12. 12. Opiskelijan motivointi <ul><li>Orientaatio </li></ul><ul><ul><li>Minne mennään? Aikataulu, pelisäännöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajan oma innostus, panee itsensä peliin </li></ul></ul><ul><li>Kurssin tavoite </li></ul><ul><ul><li>Mitä opitaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Missä ja miten opittua voi hyödyntää? </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijoiden kokemuksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Työpaikkailmoituksissa mainittuja osaamisia </li></ul></ul><ul><li>Opiskelijat mukaan toteutuksen suunnitteluun </li></ul><ul><ul><li>Aikataulu, arviointikriteerit, tehtävät </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajalla alustava ehdotus, muutoksia voidaan tehdä, sovitaan opiskelijoiden kanssa </li></ul></ul>
 13. 13. Verkko-opiskelijat luokassa <ul><li>Osa opiskelijoista luokkatilassa opettajan kanssa, osa verkossa, audio tai video </li></ul><ul><li>Eriarvoinen tilanne -> mahdollisuuksien mukaan tasa-arvoiseen tilanteeseen </li></ul><ul><ul><li>Puheoikeus kaikille </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei jaeta papereita tai kirjoja luokassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaikki materiaali näkyviin verkkoon (ei fläppejä, dokumenttikameraa tai videoyhteyden ulkopuolelle jääviä digitaalisia dokumentteja) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikrofonit niin, että keskustelut luokassa välittyvät verkkoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Kamera seuraa luokan tapahtumia (ei staattinen) </li></ul></ul>
 14. 14. Mitä verkko-opettaja tarvitsee? <ul><li>Esimiesten ja kollegoiden tuki </li></ul><ul><li>Asianmukainen tekninen ja verkkopedagoginen koulutus (ml. tietosuoja, tekijänoikeudet, sosiaalinen media) </li></ul><ul><li>Toimivat laitteet, ohjelmistot ja yhteydet </li></ul><ul><li>Osaava ja tavoitettavissa oleva tekninen ja pedagoginen tuki </li></ul><ul><li>Sopimukset korvauksista ja tekijänoikeuksista </li></ul><ul><li>Välineitä ja neuvoja tietotulvan hallintaan, jyvien erotteluun akanoista, helmien löytämiseen </li></ul><ul><ul><li>RSS-lukijat, asiantuntijablogit, Twitter </li></ul></ul>
 15. 15. Opettajan keinot säästää itseään <ul><li>Hyvä ennakkovalmistelu: tavoitteet, aikataulu ja pelisäännöt selviksi heti alussa </li></ul><ul><li>Ryhmätyöt ja vertaisarviointi </li></ul><ul><li>Oppijat tuottavat osan materiaalista! </li></ul><ul><li>Oppijakeskeinen pedagogiikka! </li></ul><ul><li>Valmismateriaalit, oppimisaihiot, valmiit luennot </li></ul><ul><li>Oppimisalustat </li></ul><ul><li>Videoneuvottelut </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media </li></ul>
 16. 16. Esimerkkejä <ul><li>LeMill </li></ul><ul><ul><li>Kokoelma, esim. http:// lemill.net / community / people /tarmo/ collections / tietosuoja-ja-tekijanoikeudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisältö, esim. http://lemill.net/content/lessonplans/itk10some-tyopaja-osa-1-organisoituminen </li></ul></ul><ul><li>Esimerkkejä kurssiblogeista </li></ul><ul><ul><li>http:// avokurssi.wordpress.com / </li></ul></ul><ul><ul><li>http://itk2010some.wordpress.com/ </li></ul></ul><ul><li>Kurssipohja Moodlessa </li></ul><ul><li>Tiedonrakentelun opettelu Fle4:ssa </li></ul>
 17. 17. Linkkejä <ul><li>Opettajan verkkopalvelu: http://edu.fi/ </li></ul><ul><li>Anne Rongaksen opeblogi: http://opeblogi.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>Opettajien yhteisöjä: </li></ul><ul><ul><li>http://sometu.ning.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://vinkkiverkko.ning.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://lemill.net/ </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen media opetuksessa -kirjan sivusto: http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/ </li></ul><ul><li>Fle4, tutkivan oppimisen ympäristö: http://fle4.uiah.fi/ </li></ul><ul><li>CC-lisenssillä julkaistuja kuvia: </li></ul><ul><ul><li>http:// www.flickr.com / creativecommons / </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// commons.wikimedia.org / </li></ul></ul>

×