Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot

2,090 views

Published on

Koulutus Helsingin seudun kesäyliopistossa 8.8.2011

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,090
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot

 1. 1. Opettaminen verkossa – Verkko-opettamisen monet kasvot Eija Kalliala http://eijakalliala.fi/ http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 2. 2. Koulutuksen sisältö <ul><li>Verkko-opettamisen monet muodot </li></ul><ul><li>Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä </li></ul><ul><li>Kokemuksia verkko-opiskelusta </li></ul><ul><li>Pedagogisia valintoja </li></ul><ul><li>Vuorovaikutus verkossa </li></ul><ul><li>Videoneuvottelut </li></ul><ul><li>Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon, suunnittelu, ohjaus, arviointi </li></ul><ul><li>Erilaiset verkkoympäristön käyttötavat, sosiaalinen media ja oppimisalustat </li></ul><ul><li>Tekijänoikeus ja tietoturva </li></ul><ul><li>Mahdollisuuksia, ongelmia ja hyviä käytänteitä </li></ul>
 3. 3. Taustani <ul><li>Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995 -> </li></ul><ul><ul><li>14 ammattikorkeakoulua, satoja opintojaksoja, tuhansia opiskelijoita, kymmenessä ensimmäisessä vuodessa yli 2500 suoritusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Opetushallituksen ja opetusministeriön verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinto ITK-konferenssissa 18.4.2002 </li></ul></ul><ul><li>Monimuotoista opetusta verkossa vuodesta 1997 </li></ul><ul><ul><li>Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen </li></ul></ul><ul><li>Kirjoja </li></ul><ul><ul><li>Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa) http:// www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi / </li></ul></ul>
 4. 4. Verkko-opettamisen monet muodot <ul><li>Verkko lähiopetuksen tukena </li></ul><ul><li>Monimuoto-opetus tai sulautuva opetus (Blended learning) </li></ul><ul><li>Itseopiskelu verkossa </li></ul><ul><ul><li>Lähde: Eija Kalliala: Verkko-opettamisen käsikirja, Finn Lectura 2002 </li></ul></ul><ul><li>Opettajakeskeinen </li></ul><ul><ul><li>Valmis oppimispolku </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehtävät malliratkaisuineen </li></ul></ul><ul><li>Oppijalähtöinen </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöllinen, tutkiva oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppijoiden asettamat tutkimusongelmat </li></ul></ul><ul><li>Työelämälähtöinen </li></ul><ul><ul><li>Projektioppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Työelämän toimeksiannot </li></ul></ul>
 5. 5. Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä <ul><li>Oppija verkossa </li></ul><ul><ul><li>yksin </li></ul></ul><ul><ul><li>opettajan kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>ryhmän kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>laajan oppija- ja asiantuntijajoukon kanssa </li></ul></ul><ul><li>Opettajan laatiman materiaalin jakaminen </li></ul><ul><li>Oppijoiden oppimistuotosten tallentaminen </li></ul><ul><li>Linkkejä opittavan aiheen verkkomateriaaliin </li></ul><ul><li>Oppimisen syventäminen </li></ul><ul><li>Vuorovaikutus </li></ul><ul><ul><li>Kirjoittaminen: sähköposti, keskustelualue, chat, wiki, blogi </li></ul></ul><ul><ul><li>Puhuminen: audio- tai videoneuvottelu (Adobe Connect, Webex, iLink), puhelin, neuvottelupuhelin, Skype </li></ul></ul>
 6. 6. Esimerkkejä <ul><li>Tietojärjestelmäprojekti ja muutos </li></ul><ul><li>Internet Services – Modelling and Developing </li></ul><ul><li>Viestintä ja liiketoiminta tietoverkoissa (vuodelta 2003) </li></ul><ul><li>Oliolähestymistapa (vuodelta 2000) </li></ul>
 7. 7. Kokemuksia <ul><li>Verkko-opiskelu vaatii enemmän ja antaa enemmän kuin perinteinen opiskelu. </li></ul><ul><li>Verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa korkeammalle kuin luokkaopiskelijat – ja parhaimmillaan ylittävät opettajan asettamat tavoitteet. </li></ul><ul><li>Verkko-opiskelu vapauttaa ajasta – ja vie aikaa. </li></ul><ul><li>Ryhmätyöt yllättävät: ”Luulin, että voin tehdä yksin.” </li></ul><ul><li>Verkon ryhmätöissä on samoja ongelmia kuin perinteisissä ryhmätöissä: toimiiko ryhmä? </li></ul><ul><li>Oppijoilla voi olla erilainen kulttuuritausta. </li></ul><ul><li>Opettajan aktiivisuutta odotetaan. </li></ul><ul><li>Verkko-opettaja antaa usein perusteellisempaa palautetta kuin perinteinen opettaja. </li></ul>
 8. 8. Kokemuksia <ul><li>Opettajat </li></ul><ul><ul><li>Selkeä ohjeistus ja pelisäännöt heti alussa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekijänoikeudet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjallisen palautteen antaminen vaativaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Materiaalin päivitys vaivatonta </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkko-opiskelijoiden sähköpostit ja viestit muiden edelle </li></ul></ul><ul><li>Oppijat </li></ul><ul><ul><li>Aikataulu ja materiaalin jäsennys </li></ul></ul><ul><ul><li>Laadittava oma aikataulu! </li></ul></ul><ul><ul><li>Usein palaute on perinteistä parempaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajan aktiivisuutta odotetaan! </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmätyöt pitävät mukana </li></ul></ul><ul><ul><li>Muiden näkemyksistä oppii </li></ul></ul>
 9. 9. Pedagogisia valintoja <ul><li>Opettajakeskeinen – oppijalähtöinen </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen oppiminen </li></ul><ul><li>Projektioppiminen </li></ul><ul><li>Ongelmalähtöinen oppiminen </li></ul><ul><li>Ankkuroiva oppiminen </li></ul><ul><li>Konstruktiivinen ja sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys </li></ul><ul><li>Kulttuurinen oppiminen </li></ul><ul><li>Tutkiva oppiminen </li></ul><ul><li>Tutkiva ja kehittävä oppiminen </li></ul><ul><li>Portfolio-oppiminen </li></ul><ul><li>Ilmiöpohjainen oppiminen </li></ul><ul><ul><li>Lähde: Kalliala – Toikkanen: Sosiaalinen media opetuksessa, Finn Lectura </li></ul></ul>
 10. 10. Pedagogisiin valintoihin vaikuttavat <ul><li>Kohderyhmä ja opiskeltava asia </li></ul><ul><li>Opettajan ja oppijoiden odotukset ja valmiudet </li></ul><ul><li>Oppimisen taso </li></ul><ul><ul><li>Perustaitojen opiskelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Opitun soveltaminen ja osaamisen syventäminen </li></ul></ul><ul><li>Opetuksen rakenne </li></ul><ul><ul><li>Peruskoulu monine oppiaineineen vai yksittäinen kurssi </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteydet työelämään tai hankkeisiin </li></ul></ul>
 11. 11. Vuorovaikutus verkossa <ul><li>Vaatii aluksi lähikontaktin? </li></ul><ul><li>Kirjoittaminen ja lukeminen on hitaampaa kuin kuunteleminen ja puhuminen. </li></ul><ul><li>Väärinkäsitysten mahdollisuudet ovat suuria. </li></ul><ul><li>Eriaikainen kontakti antaa pohdiskelevalle oppijalle aikaa ajatella ja tarkistaa tietoja. </li></ul><ul><li>Samanaikainen kontakti nopeuttaa ideointia ja päätöksen tekoa. </li></ul><ul><li>Ristiriitoja ei pitäisi selvitellä kirjoittamalla vaan käyttämällä ainakin ääntä, mielellään myös kehon kieltä. </li></ul><ul><li>Kulttuurierot on otettava huomioon. </li></ul><ul><li>Opettajien ja oppijoiden erilaiset valmiudet ja kokemukset on otettava huomioon. </li></ul>
 12. 12. Vuorovaikutus verkossa <ul><li>Sähköposti </li></ul><ul><li>Ryhmätyöalue </li></ul><ul><li>Keskustelualue </li></ul><ul><li>Chat </li></ul><ul><li>Videoneuvottelu </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media (Skype, wiki, blogi, Facebook, Twitter, SecondLife) </li></ul><ul><li>Perinteistä vuorovaikutusta ei pidä unohtaa </li></ul><ul><ul><li>Kasvokkainen tapaaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Puhelin, neuvottelupuhelin, tekstiviesti </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjeposti </li></ul></ul>
 13. 13. Videoneuvottelut <ul><li>1990-luvulla ISDN-pohjaiset videoneuvottelut </li></ul><ul><ul><li>Videoneuvottelustudiot ja kalliit laitteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Puhelinlinjat, ääni ohjasi kuvaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Saattoi jakaa työaseman työpöydän tai esitteitä, mutta ”apinahyppy” ei onnistunut </li></ul></ul><ul><li>2000-luvulla videoneuvottelut internetissä </li></ul><ul><ul><li>Paljon erilaisia ohjelmistoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Mahdollisuus osallistua omalta työasemalta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kokemuksen mukaan ääni on videokuvaa olennaisempi </li></ul></ul><ul><ul><li>Videoneuvottelun tallentaminen vaivatonta </li></ul></ul>
 14. 14. Videoneuvottelun mahdollisuuksia <ul><li>Kokoukset ja palaverit </li></ul><ul><li>Luennot, seminaarit, konferenssit (reaaliaikainen + tallenne) </li></ul><ul><li>Lähitapaaminen, osa luokassa, osa verkossa </li></ul><ul><li>Asiantuntijaluennot </li></ul><ul><li>Opiskelijan ohjaus </li></ul><ul><li>Opettajan vastaanotto </li></ul><ul><li>Ohje- ja koulutusmateriaalien tuottaminen (”videoklipit”) </li></ul><ul><li>Opiskelijaryhmien tapaaminen, ryhmätyöt </li></ul><ul><li>Toimeksiantajien edustajien tapaaminen </li></ul><ul><li>Haastattelut </li></ul>
 15. 15. Verkko-opiskelijat luokassa <ul><li>Audio- tai videoneuvottelu, jossa osa opiskelijoista on luokkatilassa opettajan kanssa ja osa verkossa. </li></ul><ul><li>Eriarvoinen tilanne -> mahdollisuuksien mukaan tasa-arvoiseen tilanteeseen </li></ul><ul><ul><li>Puheoikeus kaikille </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei jaeta papereita tai kirjoja luokassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaikki materiaali näkyviin verkkoon (ei fläppejä, dokumenttikameraa tai videoyhteyden ulkopuolelle jääviä digitaalisia dokumentteja) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikrofonit niin, että keskustelut luokassa välittyvät verkkoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Kamera seuraa luokan tapahtumia (ei staattinen) </li></ul></ul>
 16. 16. Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon <ul><li>Suunnittelu </li></ul><ul><ul><li>Aihe, tavoite, kohde, arviointikriteerit, prosessi, ohjaus, aikataulu </li></ul></ul><ul><ul><li>Työvälineet </li></ul></ul><ul><li>Ohjaus </li></ul><ul><ul><li>Alussa orientaatio ja opiskelijoiden esittäytyminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Selkeä aikataulu ja tehtävät näkyvissä jatkuvasti </li></ul></ul><ul><ul><li>Muistuttelu aikatauluista </li></ul></ul><ul><ul><li>Kysyvä, rakentava ja myönteinen palaute </li></ul></ul><ul><li>Arviointi </li></ul><ul><ul><li>Jatkuva ja kehittävä arviointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertais- ja itsearviointi </li></ul></ul>
 17. 17. Ryhmätyöskentely verkossa <ul><li>Ryhmien muodostus </li></ul><ul><ul><li>Aloitustapaamisessa tai -videoneuvottelussa </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskustelualue ryhmän etsimiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettaja muodostaa ryhmät </li></ul></ul><ul><li>Ryhmätyön tukeminen </li></ul><ul><ul><li>Oppimisalustan ryhmätyöalue (mahd. keskustelualue, chat, tiedostojen jako, yhteinen työskentelyalue) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sähköposti, puhelin, sosiaalisen median välineet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kannustus auttamaan toisia </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarvittaessa sähköpostiosoitteiden jakaminen ryhmäläisille oppimisalustan ulkopuolella </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehotus jättää siipeilijöiden nimet pois ryhmätöistä </li></ul></ul>
 18. 18. Verkko-ohjaus <ul><li>Aikataulu ja pelisäännöt heti alussa </li></ul><ul><li>Opetus palasteltu hallittaviin kokonaisuuksiin </li></ul><ul><li>Keskustelualue kysymyksille </li></ul><ul><li>Nopea reagointi kysymyksiin ja ongelmiin, myös yhteys tekniseen tukeen </li></ul><ul><li>Rakentava palaute, jonka perusteella tehtäviä voi parannella (opitaan palautteesta) </li></ul><ul><li>Muistuttelu aikatauluista (opettajan aktiivisuutta odotetaan) </li></ul><ul><li>Tarvittaessa yksilöllinen patistelu sähköpostitse (puhelimitse?) </li></ul>
 19. 19. Opiskelijan motivointi <ul><li>Orientaatio </li></ul><ul><ul><li>Minne mennään? Aikataulu, pelisäännöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajan oma innostus, panee itsensä peliin </li></ul></ul><ul><li>Kurssin tavoite </li></ul><ul><ul><li>Mitä opitaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Missä ja miten opittua voi hyödyntää? </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijoiden kokemuksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Työpaikkailmoituksissa mainittuja osaamisia </li></ul></ul><ul><li>Opiskelijat mukaan toteutuksen suunnitteluun </li></ul><ul><ul><li>Aikataulu, arviointikriteerit, tehtävät </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajalla alustava ehdotus, muutoksia voidaan tehdä, sovitaan opiskelijoiden kanssa </li></ul></ul>
 20. 20. Erilaiset verkkoympäristön käyttötavat <ul><li>Oppimisalustat </li></ul><ul><ul><li>Aikataulu, kalenteri </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimismateriaali ja linkit </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuorovaikutus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehtävät ja niiden palautus </li></ul></ul><ul><ul><li>Arviointi </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen media </li></ul><ul><ul><li>Uudenlainen vuorovaikutus </li></ul></ul><ul><ul><li>Mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita, työelämän edustajia tai kavereita </li></ul></ul><ul><ul><li>Paljon avointa oppimismateriaalia </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppijoiden ja oppijaryhmien työskentely-ympäristöjen linkittäminen kurssin yhteiseen ympäristöön </li></ul></ul>
 21. 21. Tekijänoikeus <ul><li>Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia. </li></ul><ul><li>Syntyy materiaalin tekijälle. </li></ul><ul><li>Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella. </li></ul><ul><li>Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä. </li></ul><ul><li>Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen. </li></ul><ul><li>Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen. </li></ul><ul><li>Luokkaopetuksessa käytettävät materiaalit eivät välttämättä ole käytettävissä verkko-opetuksessa. </li></ul><ul><li>Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura 2011, http://www.opettajantekijanoikeus.fi/ </li></ul><ul><li>Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas: http:// www.kopiraitti.fi </li></ul><ul><li>Edu.fi, opettajan verkkopalvelu ( http://www.edu.fi/ ) -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa </li></ul><ul><li>Creative commons ( http:// creativecommons.fi ) </li></ul>
 22. 22. Tietosuoja ja tietoturva <ul><li>Tietosuoja </li></ul><ul><ul><li>Henkilötietoluetteloja saa julkaista vain, jos niihin on saatu kaikilta asianomaisilta lupa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijalistat sähköpostiosoitteineen verkossa ovat henkilötietoluetteloja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietosuojalainsäädäntö voi vaikuttaa palvelin- ja sovellusratkaisuun. </li></ul></ul><ul><li>Tietoturva </li></ul><ul><ul><li>Autentikointi, palomuurit </li></ul></ul><ul><ul><li>Haittaohjelmat, nettirikollisuus, identiteettivarkaudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelimella olevien tietojen varmistukset </li></ul></ul>
 23. 23. Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia <ul><li>Mahdollisuuksia </li></ul><ul><ul><li>Riippumattomuus ajasta ja paikasta (?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Laaja tarjonta ja paljon materiaalia </li></ul></ul><ul><ul><li>Eriyttäminen: voi syventyä siihen, mikä kiinnostaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Muiden opiskelijoiden ajatuksista oppii </li></ul></ul><ul><ul><li>Elämäntilanne (työ, perhe, ulkomailla) </li></ul></ul><ul><li>Ongelmia </li></ul><ul><ul><li>Ajankäytön hallinta! </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmäytyminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuorovaikutus verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniset ongelmat </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilanteiden ennakointi (eriaikaisuus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Infoähky (olennaisen erottaminen ”lillukanvarsista”) </li></ul></ul>
 24. 24. Mitä verkko-opettaja tarvitsee? <ul><li>Esimiesten ja kollegoiden tuki </li></ul><ul><li>Asianmukainen tekninen ja verkkopedagoginen koulutus (ml. tietosuoja, tekijänoikeudet, sosiaalinen media) </li></ul><ul><li>Toimivat laitteet, ohjelmistot ja yhteydet </li></ul><ul><li>Osaava ja tavoitettavissa oleva tekninen ja pedagoginen tuki </li></ul><ul><li>Sopimukset korvauksista ja tekijänoikeuksista </li></ul><ul><li>Välineitä ja neuvoja tietotulvan hallintaan, jyvien erotteluun akanoista, helmien löytämiseen </li></ul><ul><ul><li>RSS-lukijat, asiantuntijablogit, Twitter </li></ul></ul>
 25. 25. Opettajan keinot säästää itseään <ul><li>Hyvä ennakkovalmistelu: tavoitteet, aikataulu ja pelisäännöt selviksi heti alussa </li></ul><ul><li>Ryhmätyöt ja vertaisarviointi </li></ul><ul><li>Oppijat tuottavat osan materiaalista! </li></ul><ul><li>Oppijakeskeinen pedagogiikka! </li></ul><ul><li>Valmismateriaalit, oppimisaihiot, valmiit luennot, omien luentojen tallenteet </li></ul><ul><li>Oppimisalustat </li></ul><ul><li>Videoneuvottelut </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media (?) </li></ul>
 26. 26. Muista! <ul><li>Teknologinen kehitys ei koskaan poista verkko-opetuksen kehittämisen vaikeinta vaihetta: hyvää pedagogista suunnittelua. </li></ul><ul><li>Näyttävinkin verkko-oppimismateriaali on kelvoton, jos se ei herätä opiskelijan älyllistä aktiivisuutta. (soveltaen Veli-Pekka Lifländerin kiteytystä vuonna 1995 opetusohjelmien tuotannosta) </li></ul>

×