Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datanomi101112

1,245 views

Published on

Esitys Datanomin verkkokoulun projektipalaverissa 12.11.10

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Datanomi101112

 1. 1. Verkko-opetuksen ja -oppimisen pedagogiikkaa Eija Kalliala http://myy.haaga-helia.fi/~kalei/ http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 2. 2. 12.11.2010 Eija Kalliala 2 Käsiteltäviä aiheita • Verkko-opettamisen monet muodot • Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä • Kokemuksia verkko-opiskelusta • Ryhmätyöskentely verkossa • Verkko-ohjaus • Opiskelijan motivointi • Verkko-opiskelijat luokassa
 3. 3. 12.11.2010 Eija Kalliala 3 Taustani • Tietie-yhteistyön koordinaattori 1995 -> – 14 ammattikorkeakoulua, satoja kursseja, tuhansia opiskelijoita, kymmenessä vuodessa yli 2500 suoritusta – Verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinto 18.4.2002 – http://www.haaga-helia.fi/tietie/ • Opettanut monimuotoisesti verkossa vuodesta 1997 • Seminaariesityksiä verkko-oppimisesta vuodesta 1997 • Virtuaaliammattikorkeakoulun ESR- sisällöntuotantorenkaissa tuottanut verkkomateriaaleja ja koordinoinnut renkaita • Kirjoja – Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura -02) – Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura -09; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa)
 4. 4. 12.11.2010 Eija Kalliala 4 Verkko-opettamisen monet muodot • Verkko lähiopetuksen tukena • Monimuoto-opetus tai sulautuva opetus (Blended learning) • Itseopiskelu verkossa – Lähde: Eija Kalliala: Verkko- opettamisen käsikirja, Finn Lectura 2002 • Opettajakeskeinen – Valmis oppimispolku – Tehtävät malliratkaisuineen • Oppijalähtöinen – Yhteisöllinen, tutkiva oppiminen – Oppijoiden asettamat tutkimusongelmat • Työelämälähtöinen – Projektioppiminen – Työelämän toimeksiannot
 5. 5. 12.11.2010 Eija Kalliala 5 Kokemuksia • Verkko-opiskelu vaatii enemmän ja antaa enemmän kuin perinteinen opiskelu. • Verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa korkeammalle kuin luokkaopiskelijat – ja parhaimmillaan ylittävät opettajan asettamat tavoitteet. • Verkko-opiskelu vapauttaa ajasta – ja vie aikaa. • Ryhmätyöt yllättävät: ”Luulin, että voin tehdä yksin.” • Verkon ryhmätöissä on samoja ongelmia kuin perinteisissä ryhmätöissä: toimiiko ryhmä? • Oppijoilla voi olla erilainen kulttuuritausta. • Opettajan aktiivisuutta odotetaan. • Verkko-opettaja antaa usein perusteellisempaa palautetta kuin perinteinen opettaja.
 6. 6. 12.11.2010 Eija Kalliala 6 Ryhmätyöskentely verkossa • Ryhmien muodostus – Aloitustapaamisessa/ -videoneuvottelussa – Keskustelualue ryhmän etsimiseen – Opettaja muodostaa ryhmät • Ryhmätyön tukeminen – Oppimisalustan ryhmätyöalueet – Skype, Facebook, puhelin – Kannustus auttamaan toisia – Tarvittaessa sähköpostiosoitteiden jakaminen ryhmäläisille oppimisalustan ulkopuolella – Kehotus jättää siipeilijöiden nimet pois ryhmätöistä
 7. 7. 12.11.2010 Eija Kalliala 7 Verkko-ohjaus • Aikataulu ja pelisäännöt heti alussa • Opetus palasteltu hallittaviin kokonaisuuksiin • Keskustelualue kysymyksille • Nopea reagointi kysymyksiin ja ongelmiin, myös yhteys tekniseen tukeen • Rakentava palaute, jonka perusteella tehtäviä voi parannella (opitaan palautteesta) • Muistuttelu aikatauluista (opettajan aktiivisuutta odotetaan) • Tarvittaessa yksilöllinen patistelu sähköpostitse (puhelimitse?)
 8. 8. 12.11.2010 Eija Kalliala 8 Opiskelijan motivointi • Orientaatio – Minne mennään? Aikataulu, pelisäännöt – Opettajan oma innostus, panee itsensä peliin • Kurssin tavoite – Mitä opitaan? – Missä ja miten opittua voi hyödyntää? – Opiskelijoiden kokemuksia – Työpaikkailmoituksissa mainittuja osaamisia • Opiskelijat mukaan toteutuksen suunnitteluun – Aikataulu, arviointikriteerit, tehtävät – Opettajalla alustava ehdotus, muutoksia voidaan tehdä, sovitaan opiskelijoiden kanssa
 9. 9. 12.11.2010 Eija Kalliala 9 Verkko-opiskelijat luokassa • Osa opiskelijoista luokkatilassa opettajan kanssa, osa verkossa, audio tai video • Eriarvoinen tilanne -> mahdollisuuksien mukaan tasa-arvoiseen tilanteeseen – Puheoikeus kaikille – Ei jaeta papereita tai kirjoja luokassa – Kaikki materiaali näkyviin verkkoon (ei fläppejä, dokumenttikameraa tai videoyhteyden ulkopuolelle jääviä digitaalisia dokumentteja) – Mikrofonit niin, että keskustelut luokassa välittyvät verkkoon – Kamera seuraa luokan tapahtumia (ei staattinen)
 10. 10. 12.11.2010 Eija Kalliala 10 Linkkejä • Opettajan verkkopalvelu: http://edu.fi/ • Anne Rongaksen opeblogi: http://opeblogi.blogspot.com/ • Opettajien yhteisöjä: – http://sometu.ning.com/ – http://vinkkiverkko.ning.com/ – http://lemill.net/ • Sosiaalinen media opetuksessa -kirjan sivusto: http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/ • Fle4, tutkivan oppimisen ympäristö: http://fle4.uiah.fi/ • Kopiraitti, tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi • CC-lisenssillä julkaistuja kuvia: – http://www.flickr.com/creativecommons/ – http://commons.wikimedia.org/

×