Verkko-opetus ja sosiaalinen media

723 views

Published on

Koulutus HESOTEssa 19.9.2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkko-opetus ja sosiaalinen media

 1. 1. Verkko-opetus ja sosiaalinen media Eija Kalliala, Otavan Opisto http://eijakalliala.fi/http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 2. 2. Taustani• Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995 – 2012 – 14 ammattikorkeakoulua, satoja opintojaksoja, tuhansia opiskelijoita, 10 ensimmäisessä vuodessa yli 2500 suoritusta – Opetushallituksen ja opetusministeriön verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinto ITK-konferenssissa 18.4.2002• Monimuotoista opetusta verkossa vuodesta 1997 – Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen• Otavan Opisto, verkostoasiantuntija 2012 – 2013 – SoMy- ja AVO-hanke• Tietotekniikan liitto – IT-kouluttajat ry, puheenjohtaja 2003 – 2005, 2012 – Systeemityöyhdistys Sytyke ry, hallituksen jäsen 1992 – 1994, 2012• Kirjoja – Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002) – Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009, 2012; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/19.9.2012 Eija Kalliala 2
 3. 3. Verkko-opettamisen monet muodot• Verkko lähiopetuksen • Opettajakeskeinen tukena – Valmis oppimispolku• Monimuoto-opetus tai – Tehtävät malliratkaisuineen sulautuva opetus • Oppijalähtöinen (Blended learning) – Yhteisöllinen, tutkiva• Itseopiskelu verkossa oppiminen – Lähde: Eija Kalliala: Verkko- – Oppijoiden asettamat opettamisen käsikirja, Finn Lectura tutkimusongelmat 2002 • Työelämälähtöinen – Projektioppiminen – Työelämän toimeksiannot19.9.2012 Eija Kalliala 3
 4. 4. Esimerkkejä• Omia verkkokurssejani – Tietojärjestelmäprojekti ja muutos – Viestintä ja liiketoiminta tietoverkoissa (vuodelta 2003) – Oliolähestymistapa (vuodelta 2000)• Otavan Opisto – Internetix, lukion ja peruskoulun kursseja – Paja, pedagoginen täydennyskoulutus, videotallenteita• LeMill – Eijan kokoelma: Tietojärjestelmäprojekti ja muutos – Tarmo Toikkanen: Tietosuoja ja tekijänoikeudet19.9.2012 Eija Kalliala 4
 5. 5. Kokemuksia• Verkko-opiskelu vaatii enemmän ja antaa enemmän kuin perinteinen opiskelu.• Verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa korkeammalle kuin luokkaopiskelijat – ja parhaimmillaan ylittävät opettajan asettamat tavoitteet.• Verkko-opiskelu vapauttaa ajasta – ja vie aikaa.• Ryhmätyöt yllättävät: ”Luulin, että voin tehdä yksin.”• Verkon ryhmätöissä on samoja ongelmia kuin perinteisissä ryhmätöissä: toimiiko ryhmä?• Oppijoilla voi olla erilainen kulttuuritausta.• Opettajan aktiivisuutta odotetaan.• Verkko-opettaja antaa usein perusteellisempaa palautetta kuin perinteinen opettaja.19.9.2012 Eija Kalliala 5
 6. 6. Vuorovaikutus verkossa• Vaatii aluksi lähikontaktin?• Kirjoittaminen ja lukeminen on hitaampaa kuin kuunteleminen ja puhuminen.• Väärinkäsitysten mahdollisuudet ovat suuria.• Eriaikainen kontakti antaa pohdiskelevalle oppijalle aikaa ajatella ja tarkistaa tietoja.• Samanaikainen kontakti nopeuttaa ideointia ja päätöksen tekoa.• Ristiriitoja ei pitäisi selvitellä kirjoittamalla vaan käyttämällä ainakin ääntä, mielellään myös kehon kieltä.• Kulttuurierot saattavat yllättää.• Opettajien ja oppijoiden erilaiset valmiudet ja kokemukset on otettava huomioon.19.9.2012 Eija Kalliala 6
 7. 7. Videoneuvottelun mahdollisuuksia• Kokoukset ja palaverit• Luennot, seminaarit, konferenssit (reaaliaikainen + tallenne)• Lähitapaaminen, osa luokassa, osa verkossa• Asiantuntijaluennot• Opiskelijan ohjaus• Opettajan vastaanotto• Ohje- ja koulutusmateriaalien tuottaminen (”videoklipit”)• Opiskelijaryhmien tapaaminen, ryhmätyöt• Toimeksiantajien edustajien tapaaminen• Haastattelut19.9.2012 Eija Kalliala 7
 8. 8. Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon• Suunnittelu – Ensin kurssin aihe, tavoite, kohde, arviointikriteerit, prosessi, ohjaus, aikataulu – Vasta sitten työvälineet (Hanne Koli 2008)• Ohjaus – Alussa orientaatio ja opiskelijoiden esittäytyminen – Selkeä aikataulu ja tehtävät näkyvissä jatkuvasti – Muistuttelu aikatauluista – Kysyvä, rakentava ja myönteinen palaute• Arviointi – Jatkuva ja kehittävä arviointi – Vertais- ja itsearviointi19.9.2012 Eija Kalliala 8
 9. 9. Sosiaalisen median palvelut pähkinänkuoressa• Verkostoja: LinkedIn, Facebook, SecondLife, Ning, Elgg, LeMill, Google+ , HeiaHeia• Mikroblogeja: Twitter, Qaiku• Säiliöitä: YouTube, Bambuser, Flickr, Picasa, SlideShare , AudioBoo, Wikipedia, Wikimedia• Pikaviestimiä: Skype• Uutissyötteiden lukuohjelma: Google Reader• Linkkien jakopalveluita: Diigo, Delicious• Blogeja, ohje ”Viisautta blogin käyttöön”• Wikejä, ohje ”Viisautta wikin tekoon”• Muita: Doodle, Dropbox, Todaysmeet, Foursquare• Google, sivustot, tiedostot, kalenteri, verkosto..19.9.2012 Eija Kalliala 9
 10. 10. Tekijänoikeus• Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia.• Syntyy materiaalin tekijälle.• Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella.• Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä.• Luokkaopetuksessa käytettävät materiaalit eivät välttämättä ole käytettävissä verkko-opetuksessa.• Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura 2011, http://www.opettajantekijanoikeus.fi/• Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi• Edu.fi, opettajan verkkopalvelu (http://www.edu.fi/ ) -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa – Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen. – Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen.• Creative commons (http://creativecommons.fi )• Tarmo Toikkanen Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta (20.4.2012)19.9.2012 Eija Kalliala 10
 11. 11. Mitä verkko-opettaja tarvitsee?• Esimiesten ja kollegoiden tuki• Tekninen ja verkkopedagoginen koulutus (ml. tietosuoja, tekijänoikeudet, sosiaalinen media)• Toimivat laitteet, ohjelmistot ja yhteydet• Osaava ja tavoitettavissa oleva tekninen ja pedagoginen tuki• Sopimukset korvauksista ja tekijänoikeuksista• Välineitä ja neuvoja tietotulvan hallintaan, jyvien erotteluun akanoista, helmien löytämiseen – RSS-lukijat – Asiantuntijablogit – Twitter – Facebook- ja LinkedIn-ryhmät, Google+-piirit19.9.2012 Eija Kalliala 11
 12. 12. Opettajan keinot säästää itseään• Hyvä ennakkovalmistelu: tavoitteet, aikataulu ja pelisäännöt selviksi heti alussa• Ryhmätyöt ja vertaisarviointi• Oppijat tuottavat osan materiaalista!• Oppijakeskeinen pedagogiikka!• Valmismateriaalit, oppimisaihiot, valmiit luennot, omien luentojen tallenteet• Oppimisalustat• Videoneuvottelut• Sosiaalinen media (?)19.9.2012 Eija Kalliala 12
 13. 13. Linkkejä• Opettajaverkostot: Sometu, Vinkkiverkko, LeMill• Opeblogi, Anne Rongas• Tiedonhallinnan opas opettajille• OPH:n verkko-oppimateriaaleja ja oppaita• OpenCourseWare Consortium (OCW) – Metropolia OpenCourseWare• OpenKortti, hyvien käytänteiden tietokanta• OSUKE, oppimisympäristöjen kehittämishanke (OPH) – Raportti, arviointityökaluja myös ruotsiksi, Prezi-esitys19.9.2012 Eija Kalliala 13
 14. 14. Muista!• Teknologinen kehitys ei koskaan poista verkko-opetuksen kehittämisen vaikeinta vaihetta: hyvää pedagogista suunnittelua.• Näyttävinkin verkko-oppimismateriaali on kelvoton, jos se ei herätä opiskelijan älyllistä aktiivisuutta. (soveltaen Veli-Pekka Lifländerin kiteytystä vuonna 1995 opetusohjelmien tuotannosta)19.9.2012 Eija Kalliala 14

×