Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ett samordnat digitalt kulturarv
Rolf Källman
Digisam - Swedish national coordination of digitisation,
digital preservatio...
Arkiv
Bibliotek
Museer
Kulturmiljö
In November 2009, the Swedish Government initiated a work
process aiming at a national strategy for digitisation, online
a...
Svaren visade tydligt…
• Avsaknad av men stark vilja till
samverkan och koordination…
• Vilja till verksamhetsutveckling o...
En nationell strategi för
digitalisering av kulturarvet
• I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strate...
Europe 2020
European Digital Agenda
Council Conclusions
Commission Recommendations
National policies and digital agendas
Mål
Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad
utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras
elektronisk...
Strategiska
överväganden
Digitalisering
– Ett flertal områden kräver samordning, vissa
hanteras av Digisam
– Gemensamma standarder, prioritering sa...
Digitalt bevarande
– Ett samordnat digitalt bevarande (uppdrag till
Digisam att arbeta övergripande med frågor
om system f...
Digitalt tillgängliggörande
– Stark koppling till de kulturpolitiska målen
samt rådsslutsatserna
– Gemensamma lösningar kr...
Juridiska frågor
– Arbeta med och informera (främst
upphovsrättsliga frågor)
Samlingar att
digitalisera
Och vad kostar det…?
Forsknings- och utvecklingsbudgeten för
Joint Striker Fighter programmet är
drygt 40 miljarder €
100 ...
Digitalt fött …
…och att
digitalisera
för att göra
kulturarvet
tillgängligt
använt
återanvänt
Varför samordning ?
Kristina
Alexandersson
Visioner
Strategiska vägval
24 statliga myndigheter
och institutioner
A
B
M
K
Begrepp Semantisk webb/LOD
Bevarande!
Infrastruktur
Rekommendationer
om allt…
Vad hör vi?
Upphovsrätt
Styra
Producera
Använda
Bevara
Följa upp
Digisams fokus
• Planer och strategier
• Begrepp och
arbetsprocesser
• Infrastruktur och
aggregering
• Roller och
ansvarsf...
Etablera Digisam
som den självklara
”auktoriteten” i
digitaliseringsfrågor
genomslag
plattform
samordna
samverka
Europa
• EU-samverkan
– Motiv:
• Kunskap (inte uppfinna hjulet på nytt)
• Nätverk
• Finansiering
• Draghjälp (följa och delta i p...
Europeana
- bringing Europes heritage online
Digitisation as a part of European
strategies for jobs and smart, sustainable
and inclusive growth
The modern Information Society…
…is about Infrastructure
The Governement decides on the preconditions for
the indivual agency´s operations and through
annual appropriations direct...
The Government agencies are the Governement
´s most important instrument in carrying out its
policies and their work is fo...
Agencies responsible for the
cultural heritage
A total of 24 agencies has assignments
concerning different perspectives of...
NAD
LIBRISK-samsök
Europeana
Databaser
Bevarande
Konvertering SND
Inflöde av digitalt fött
Samlingssystem
Lagring
Åtkomst
Vilka är användarna
och vad vill dom ha?
Dom flesta svarar:
• Säker källa
• Lätt att använda…och återanvända
• I mitt arbetsflöde
Forskarna tillägger:
•Digital inf...
En utbyggd och fungerande digital
infrastruktur innebär att forskarna:
• kan lägga mindre tid på sökningar och
sammanställ...
Vet vi hur vi ligger till?
www.enumerate.eu
Enumerate is an EC-funded project.
The primary objective is to create a reliable
baseline of statistical ...
In early 2012 the ENUMERATE network carried
out a short Core Survey across Europe.
More than 2500 institutions from 29 Eur...
Some highlights of the findings
• c20% of all collections have been digitised and
• c57% still needs to be digitised (for ...
Institutioner med en
bevarandestrategi
Bevarandestrategi
(ENUMERATE)
“A document formally approved within an
organisation, describing the way the
organisation wi...
Utmaningar
Tack för uppmärksamheten!
Följ oss och diskutera!
www.riksarkivet.se/digisam
Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/
Facebo...
Bilder
2. williamcho, CC-BY-NC-SA
3. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA
4. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA
6. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA
8...
21. © Kristina Alexandersson
22. Apokolokyntosis, CC-BY
23. Library of Congress, No known copyright restrictions
24. Rolf ...
Rolf Källman Nationell samordning av digitalisering av kulturarvet Lund 16 okt 2012
Rolf Källman Nationell samordning av digitalisering av kulturarvet Lund 16 okt 2012
Rolf Källman Nationell samordning av digitalisering av kulturarvet Lund 16 okt 2012
Rolf Källman Nationell samordning av digitalisering av kulturarvet Lund 16 okt 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rolf Källman Nationell samordning av digitalisering av kulturarvet Lund 16 okt 2012

292 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rolf Källman Nationell samordning av digitalisering av kulturarvet Lund 16 okt 2012

 1. 1. Ett samordnat digitalt kulturarv Rolf Källman Digisam - Swedish national coordination of digitisation, digital preservation and digital access to cultural heritage Swedish National Archives Lund den 16 oktober 2012
 2. 2. Arkiv Bibliotek Museer Kulturmiljö
 3. 3. In November 2009, the Swedish Government initiated a work process aiming at a national strategy for digitisation, online accessibility and digital preservation. All government cultural heritage institutions (archives, libraries and museums) were assigned to give basic information. Other cultural heritage institutions were also invited to answer. Background
 4. 4. Svaren visade tydligt… • Avsaknad av men stark vilja till samverkan och koordination… • Vilja till verksamhetsutveckling och domänöverskridande samverkan
 5. 5. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet • I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. • Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning. • Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.
 6. 6. Europe 2020 European Digital Agenda Council Conclusions Commission Recommendations National policies and digital agendas
 7. 7. Mål Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet. Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar.
 8. 8. Strategiska överväganden
 9. 9. Digitalisering – Ett flertal områden kräver samordning, vissa hanteras av Digisam – Gemensamma standarder, prioritering samt användbarhet och tillgänglighet centrala frågor för att målen ska nås
 10. 10. Digitalt bevarande – Ett samordnat digitalt bevarande (uppdrag till Digisam att arbeta övergripande med frågor om system för digitalt bevarande) – Gemensamma och kostnadseffektiva lösningar – Gemensamma standarder för metadata
 11. 11. Digitalt tillgängliggörande – Stark koppling till de kulturpolitiska målen samt rådsslutsatserna – Gemensamma lösningar krävs – Centralmuseernas initiativ
 12. 12. Juridiska frågor – Arbeta med och informera (främst upphovsrättsliga frågor)
 13. 13. Samlingar att digitalisera
 14. 14. Och vad kostar det…? Forsknings- och utvecklingsbudgeten för Joint Striker Fighter programmet är drygt 40 miljarder € 100 miljarder € för att digitalisera samlingarna i Europas arkiv, bibliotek och museer inkl AV Att leverera 10 mil motorväg kostar 750 miljoner € - Lika mycket som att digitalisera alla ljudsamlingar på Europas kulturinstitutioner
 15. 15. Digitalt fött …
 16. 16. …och att digitalisera för att göra kulturarvet tillgängligt använt återanvänt
 17. 17. Varför samordning ? Kristina Alexandersson Visioner
 18. 18. Strategiska vägval
 19. 19. 24 statliga myndigheter och institutioner A B M K
 20. 20. Begrepp Semantisk webb/LOD Bevarande! Infrastruktur Rekommendationer om allt… Vad hör vi? Upphovsrätt
 21. 21. Styra Producera Använda Bevara Följa upp
 22. 22. Digisams fokus • Planer och strategier • Begrepp och arbetsprocesser • Infrastruktur och aggregering • Roller och ansvarsfördelning
 23. 23. Etablera Digisam som den självklara ”auktoriteten” i digitaliseringsfrågor genomslag plattform samordna samverka
 24. 24. Europa
 25. 25. • EU-samverkan – Motiv: • Kunskap (inte uppfinna hjulet på nytt) • Nätverk • Finansiering • Draghjälp (följa och delta i projekt som arbetar med frågor som ligger i linje med Digisams uppdrag) – Prioriterade aktiviteter: – MSEG – Europeana – Projektdeltagande – Öka de svenska kulturarvsinstitutionernas närvaro i EU- samarbetet (mäkla kontakter)
 26. 26. Europeana - bringing Europes heritage online
 27. 27. Digitisation as a part of European strategies for jobs and smart, sustainable and inclusive growth
 28. 28. The modern Information Society… …is about Infrastructure
 29. 29. The Governement decides on the preconditions for the indivual agency´s operations and through annual appropriations directives, ordinances and special assignments The Governement and the Public Agencies
 30. 30. The Government agencies are the Governement ´s most important instrument in carrying out its policies and their work is followed up by annual reports and evaluations It´s a quite substantial scope for steering the operations of government agencies but the government has no power to intervene in an agency´s decision in specific matters relating to the application of the law or the due exercise of its authority. And…
 31. 31. Agencies responsible for the cultural heritage A total of 24 agencies has assignments concerning different perspectives of collecting, preservation, digitisation and dissemination of cultural heritage information and artefacts
 32. 32. NAD LIBRISK-samsök Europeana Databaser Bevarande Konvertering SND Inflöde av digitalt fött Samlingssystem Lagring Åtkomst
 33. 33. Vilka är användarna och vad vill dom ha?
 34. 34. Dom flesta svarar: • Säker källa • Lätt att använda…och återanvända • I mitt arbetsflöde Forskarna tillägger: •Digital infrastruktur •Kunna göra datauttag (ofta stora och oredigerade) direkt från databaserna
 35. 35. En utbyggd och fungerande digital infrastruktur innebär att forskarna: • kan lägga mindre tid på sökningar och sammanställningar • får mer tid för kvalitativ forskning • kan formulera nya frågeställningar –data mining • ökade möjligheter samverkan • lättare kan överbrygga ämnesgränser och geografiska avstånd
 36. 36. Vet vi hur vi ligger till?
 37. 37. www.enumerate.eu Enumerate is an EC-funded project. The primary objective is to create a reliable baseline of statistical data about digitization, digital preservation and online access to cultural heritage in Europe.
 38. 38. In early 2012 the ENUMERATE network carried out a short Core Survey across Europe. More than 2500 institutions from 29 European countries participated in the survey and the number of valid responses is close to 2000. The Core Survey has gathered data about: – The digitisation of collections – The cost of digitisation efforts – Access to digitised heritage collections – The preservation of digital heritage materials
 39. 39. Some highlights of the findings • c20% of all collections have been digitised and • c57% still needs to be digitised (for 23% of collections over all there is no need to digitise); • More than 50% of cultural heritage institutions collect born digital materials; • c34% of institutions have a digitisation strategy;
 40. 40. Institutioner med en bevarandestrategi
 41. 41. Bevarandestrategi (ENUMERATE) “A document formally approved within an organisation, describing the way the organisation will be active in the preservation of its digitised and born digital collections.”
 42. 42. Utmaningar
 43. 43. Tack för uppmärksamheten! Följ oss och diskutera! www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se
 44. 44. Bilder 2. williamcho, CC-BY-NC-SA 3. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 4. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 6. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 8. Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC-BY-NC 9. Henrik Larsson, CC-BY-NC-ND 10. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 11. ”Frugan”, CC-BY 16. Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet 17. Chris Zwolle, CC-BY-NC 18. FlyinRoo, CC (by, nc, sa) 20. Marie Andersson, CC-BY-NC-SA, Remix av bild av Carl-Gustaf Rosenberg
 45. 45. 21. © Kristina Alexandersson 22. Apokolokyntosis, CC-BY 23. Library of Congress, No known copyright restrictions 24. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 25. MKC, Riksarkivet 26. Stureplan 1949, Spårvägsmuseet 27. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 28. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 31. Washington State Department of Transportation, CC-BY-NC-SA 32. Port of Tacoma, CC-BY-NC-SA 36. Leo Reynolds, CC-BY-NC-ND 37. Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet 46. Kristina Alexandersson, CC-BY-NC-SA 47. Pål-Nils Nilsson, Riksantikvarieämbetet, CC-BY

×