Länsmuseernas samarbetsråd 24 0kt 2012

731 views

Published on

Länsmuseernas samarbetsråds höstmötes temadag om länsmuseerna och sociala medier.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vad är digitalisering? Konvertering eller genomförandet av det moderna informationssamhället
 • Materialet visade sig svårt att jämföra och sammanställa.
 • Tillgänglighet leder inte automatiskt till användning. Det krävs användbar inforamtion.
 • Här säger jag först att strategi nr 1 är att arbeta nära departementet
 • The first step is the plans. We has made the directore
 • Infrastruktur ”kartan”
 • Befvarandefrågorna
 • A clear gap between the work that is put down in digtisation and the amount of strategies that are in place. How is it possilble that we can budget such amount of money and resources without strategies decided upon by the managements?
 • Upphvosrättsrågorna
 • Auktoriteter/semantik
 • Massidigitalsiering. Vi arbetar för att MKC…
 • Hur vill ni komma in? Infrastruktur mm.
 • Länsmuseernas samarbetsråd 24 0kt 2012

  1. 1. Ett samordnat digitalt kulturarv Rolf KällmanDigisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet Länsmuseernas samarbetsråd Jönköping den 24 oktober 2012
  2. 2. Arkiv Bibliotek Museer Kulturmiljö
  3. 3. BakgrundI november 2009 gav regeringen alla statligakulturarvsmyndigheter/institutioner i uppdrag attinkomma med underlag till en nationell strategi fördigitalisering av kulturarvet. Länsmuseer och ideellaorganisationer var inbjudna att svara på uppdraget.
  4. 4. Svaren visade tydligt…• Avsaknad av men stark vilja till samverkan och koordination…• Vilja till verksamhetsutveckling och domänöverskridande samverkan
  5. 5. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet• I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.• Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning.• Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.
  6. 6. Europe 2020European Digital AgendaRådsslutsatser och rekommendationerNationella policies och agendor
  7. 7. MålKulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökadutsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöraselektroniskt för allmänheten.Alla statliga institutioner som samlar, bevarar ochtillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformationska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet.Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar.
  8. 8. Ett flertal områden kräver samordning, vissahanteras av Digisam
  9. 9. Digisam…• har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015• ska ta fram: – underlag för rekommendationer och allmänna råd. – förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. – Förslag på roll- och ansvarsfördelning• är en del av den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet
  10. 10. Resultaten av Digisams arbete ska vara skalbara och användbara för hela kulturarvsområdet
  11. 11. Digisams fokus• Planer och strategier• Begrepp och arbetsprocesser• Infrastruktur och aggregering• Roller och ansvarsfördelning
  12. 12. Användarna och användningen…
  13. 13. Varför samordning ? Visioner Kristina Alexandersson
  14. 14. Strategiska vägval
  15. 15. A B M K24 statliga myndigheter och institutioner
  16. 16. Vad hör vi? Begrepp Semantisk webb/LOD UpphovsrättInfrastrukturBevarande! Rekommendationer om allt…
  17. 17. StyraProduceraAnvändaBevaraFölja upp
  18. 18. Europa
  19. 19. Europeana- bringing Europes heritage online
  20. 20. Digitalisering som en del av EU:sstrategier för tillväxt
  21. 21. Det modernainformationssamhället är… …infrastruktur
  22. 22. Vet vi hur vi ligger till?
  23. 23. www.enumerate.euEnumerate is an EC-funded project.The primary objective is to create a reliablebaseline of statistical data about digitization,digital preservation and online access to culturalheritage in Europe.
  24. 24. In early 2012 the ENUMERATE network carriedout a short Core Survey across Europe.More than 2500 institutions from 29 Europeancountries participated in the survey and thenumber of valid responses is close to 2000.The Core Survey has gathered data about:– The digitisation of collections– The cost of digitisation efforts– Access to digitised heritage collections– The preservation of digital heritage materials
  25. 25. AktuelltSamordning avmyndigheternas/institutionernas planerInfrastrukturBevarandeUpphovsrättAuktoriteter/semantikMinne och lärandeMassdigitalisering
  26. 26. Åtkomst Samlingssystem Databaser K-samsök LIBRISKonvertering SND NAD Europeana Lagring Inflöde av digitalt fött Bevarande
  27. 27. Bevarandestrategi (ENUMERATE)“A document formally approved within anorganisation, describing the way theorganisation will be active in thepreservation of its digitised and borndigital collections.”
  28. 28. Institutioner med en bevarandestrategi
  29. 29. Vägkarta för bevarande EU-projekt Bl.a. DC-NET http://www.dc-net.org Digital Preservation Services: State of the Art State Analysís Digital Cultural Heritage – Road Map for Preservation (DCH-RP) Svensk referensgrupp Digisamprojekt om bevarande 2013
  30. 30. Digitalt fött …
  31. 31. §§• Ramavtal avtalslicenser fotografisk bild• Rekommendationer• Digitaliseringsprocesserna• Seminarier
  32. 32. Hur kommer länsmuseerna in…?
  33. 33. Framgångsfaktorer
  34. 34. • Implementera strategier top-down• Upprätta planer som kan jämföras och mätas• Sätt upp effektmål (påverkan i samhället)• Gå aldrig ensam• Samla ledande institutioner• Var flexibel, transparent och inkluderande• Identifiera och kom överens om de strategiskt mest viktiga frågorna• Tänk skalbart• Hitta individerna som har passion and vilja att bryta ny mark• De andra kommer att följa efter, eller också inte …
  35. 35. Tack för uppmärksamheten! Följ oss, delta och diskutera! www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se
  36. 36. Bilder:2. williamcho, CC-BY-NC-SA3. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA4. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA6. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA11. Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC-BY-NC12. FlyinRoo, CC-BY-NC-SA13. Stureplan 1949, Spårvägsmuseet14. Joakim Jardenberg, CC-BY15. © Kristina Alexandersson17. Library of Congress, No known copyright restrictions18. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA19. MKC, Riksarkivet22. Washington State Department of Transportation, CC-BY-NC-SA23. Port of Tacoma, CC-BY-NC-SA24. Leo Reynolds, CC-BY-NC-SA31. Carta Marina, Lafreris edition 1572, No known copyrights34. dullhunk, CC-BY-NC-SA35. MKC, Riksarkivet37. Kristina Alexandersson, CC-BY-NC-SA39. Pål-Nils Nilsson, CC-BY

  ×