Rolf Källman SPECTRUM Hamburg 10 juni 2013

214 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vad är digitalisering?
  Konvertering eller genomförandet av det moderna informationssamhället
 • Title: [The Seven Sisters, Nordland, Norway]
  Date Created/Published: [between ca. 1890 and ca. 1900].
  http://www.loc.gov/pictures/resource/ppmsc.06192/
  No known copyright restrictions
 • During 2013 Sweden holds tjhe presidency of the nordic council of ministers.
  Digisam was tasked to arrange a conference on the theme Digistisaton.
  We gathered a Nordic think tank in oder ti discuss themes and praticipants and the base for a suisainable nordic collaboration.
  That the conference should focus on linked open data was easy to settle.
  Right now we´re dicsussing with the nordi council and the swedish presidency how we could pave the way for a future cooperation.
  The min direction is to be a network that officially sails under the flag och of t the nordic council of ministers and that follows the prsidency periods in combination with a task and people diriven network that follows the guestions.
  That network could also be used an the suitable platform for collaboration voer translating and implementing SPECTRUM in the Nordic region.
 • A finnish initiative met the needs in Sweden and Norway and we decided to meet in Helsinki to share are thoughts and see if there were common goals to build a collaboration from.
  Nationally we are in different phases…
 • Museum 2015 är ett nationellt projekt som skapar verktyg för elektronisk förvaltning och utveckling av museernas samlingarna. Målet är att museerna ska kunna förvalta sina samlingar på ett logiskt, hållbart och ekonomiskt sätt. Resultaten möjliggör att samlingarna är tillgängliga, får synlighet och kan användas på ett mångsidigt sätt, som ger ett samlingarna ett mervärde. Museum 2015 leds av Museiverket, i samband med Statens konstmuseum och Finlands museiförbund. Projektet genomförs under 2011-2015, och stöds av utbildnings- och kulturministeriet.
  Museum 2015 utvecklar verktyg för samlingshantering, främst för yrkesmässigt skötta muséer. Samtidigt tar projektet lokalmuséernas processer och behov i beaktan, som en del av verksamhetsfältet.
  Projektet Museum 2015 samarbetar med det nationella Digitala Biblioteket för att på ett ändamålsenligt sätt säkra muséernas synlighet och erbjuda muséerna kunskap i processen att föra över information till det Digitala Biblioteket.
  De centrala uppgiftshelheterna inom projektet Museum 2015 bearbetas i arbetsgrupper bestående av representanter från museerna och övriga expertgrupper.
  Projektet Museum 2015 – 300 olika katalogiseringsystem i dagens läge vilket skapar oro hos ministeriet – fem stora system som är mycket använda, men det finns även museer som har excel-filer över sina samlingar – museerna katalogiserar mycket olika – problematiskt
  Pilot museums delivered data to the National
  Digital Library of Finland in 2011
  Pilot data pointed out:
  numerous inconsistencies in the museum
  cataloging
  different CMSs cause most of the inconsistencies
  in metadata
  some problems solved by a harvesting tool
  LIDO, but not all
  The main outputs 2012-2015:
  Enterprise architecture for museum sector
  Development of cataloging
  New unified Collection Management System for
  museo 2015
  Finnish Museums
  Development of museum sector’s interface in
  National Digital Library
  outputs of Museum 2015 are made in working
  groups
  consist of museum professionals, other specialists
  museo 2015
  comment groups
 • Rolf Källman SPECTRUM Hamburg 10 juni 2013

  1. 1. SPECTRUM in the Nordic Region Rolf Källman www.digisam.se Tagung zum Sammlungsmanagement Hamburg 10´th of June 2013 a collaborative approach towards translation and implementation
  2. 2. Why? • During the time in many ways a common history and overlapping and connected Cultural Heritage • There are stories that need to be told • Strengthen the Nordic perspectives in the European collaboration… • …and by that strenghten the European collaboration as a whole
  3. 3. Open digital heritage information in the Nordic region
  4. 4. Helsinki februari 2013
  5. 5. Background
  6. 6. Finland Pilot museums delivered data to the National Digital Library of Finland in 2011 Numerous inconsistencies in the museum cataloguing Different CMSs cause most of the inconsistencies in metadata Some problems solved by a harvesting tool LIDO, but not all The main outputs 2012-2015: Enterprise architecture for museum sector Development of cataloging New unified Collection Management System for museo 2015 Development of museum sector’s interface in National Digital Library Outputs of Museum 2015 are made in working groups
  7. 7. Working group for cataloging primary aim: harmonize museum cataloging draw up a process description for cataloging create platform-independent and standardized cataloging instructions based on SPECTRUM find a common consensus of classifications museo 2015 systems for museums to describe the objects that are chosen to catalogue recommendations of the use of ontologies and controlled vocabularies
  8. 8. Norway Increased knowledge of, and attention to collections management The Ministry of Culture has asked the Arts Council for a broader plan for collections management in norwegian museums. We believe a comprehensive standard will support such a plan and contribute to: • a common understanding of challenges and tasks in the museums • improve the quality of practical work being done in museums • better documentation • better museum software • easier access to relevant information on collections management
  9. 9. Infrastructure
  10. 10. Standards • Descriptive, conceptuel and technical
  11. 11. Metadatastandarder• Det finns en mängd olika typer av metadatastandarder som används av kulturarvsinstitutioner. De kan klassificeras i: – Describing standards (beskrivande standarder, baseras på Dublin Core), ursprungligen för webbresurser (dokument). De som använder Dublin Core använder ofta också andra standarder vilket innebär att Dublin Core i praktiken ofta fungerar som en sekundär standard. – Information schemes (metadata): domänspecifika; för museer, bibliotek, arkiv, m m. – Tekniska standarder av teknisk, icke-beskrivande karaktär, några konceptuella – ”Harvesting-schema”-standarder. I museisektorn är LIDO ledande ”skörd-schema”, medan bilden är mer varierad i biblioteks- och arkivsektorn.
  12. 12. Beskrivande standarder Domänspecifika: Arkiv: − EAD och ISAD (G) används båda, men är inte lämpliga för data från de andra sektorerna. Bibliotek: − Olika specifikationer för MARC, liksom MODS. − RDA (Resource Description and Access) modellen för att hantera semantisk webb och länkade databehov. Museer: − Ett antal beskrivande metadata standarder används bl a: CDWA, LIDO, museumdat, Object ID, VRA och SPECTRUM (SPECTRUM är både en beskrivande standard och en processuell standard. − LIDO byggdes på CDWA, museumdat och SPECTRUM . Därför kan man säga att dessa tre standarder är kompatibla med och kan presenteras i LIDO. − LIDO är en tillämpning av CIDOC CRM som är den enda ISO-certifierade standarden för kulturarvsdata. CIDOC CRM är också en konceptuell modell. − Inom museisektorn finns det idag en stor variation i användningen av metadatastandarder. Oavsett vilken standard som finns i systemet kan museernas metadata oftast aggregeras i LIDO.
  13. 13. Konceptuella standarder: Museer: • CIDOC CRM CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) antogs formellt som en internationell standard (ISO-standard) antogs formellt den 12 september 2006. Bibliotek: • FRBR FRBR Functional Requirements for bibliographic records: Mycket arbete har redan gjorts för att harmonisera de båda modellerna, och de relevanta begreppen från FRBR- modellen integrerades i CIDOC CRM-modellen. En liknande insats pågår inom och i dialog med arkivsektorn. CIDOC CRM kan ses som den ledande konceptuella referensmodellen för kulturarvet.
  14. 14. Tekniska standarder (icke- beskrivande): • METS, en teknisk, icke-beskrivande modell som återspeglar strukturen av ett digitalt objekt. Den används ofta i kombination med andra modeller. • Det gäller att säkra att både kunna förstå och återsöka informationen, idag och i framtiden. För det behövs kunskap om innehållet, i form av tekniska metadata, men också om struktur och kontext, ”paket” med metadata som beskriver både hur informationen ska läsas och hur den tekniska miljön som den skapades i såg ut, dvs man säkrar äkthetsbevarande och bevarande av kontext.
  15. 15. Interoperabilitet • strategiskt viktigt, även om svårt att uppnå. • goda framsteg har gjorts inom vissa områden (t ex den ökade tillgången av RDF-baserade länkade data samt CIDOC-CRM och LIDO) men det återstår en hel del arbete • e-infrastrukturer tillhandahåller tjänster som kan övervinna tidigare kritiska frågor som skalbarhet och komplexitet. • Tekniskt utmanande med betydande insatser och investeringar. • Oftast inga generella lösningar • När interoperabilitet har uppnåtts kan det stödja aggregering,
  16. 16. Digisam • har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015 • ska stå för kunskapsinhämtning och kompetensuppbyggnad • ska ta fram: – underlag för rekommendationer och allmänna råd. – förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. – Förslag på roll- och ansvarsfördelning • är en del av den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet
  17. 17. Mål Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet. .
  18. 18. Resultaten av Digisams arbete ska vara skalbara och användbara för hela kulturarvsområdet
  19. 19. Ett flertal områden kräver samordning, vissa hanteras av Digisam
  20. 20. Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ha en plan för digitalisering och tillgänglighet. Planer
  21. 21. Var står vi?
  22. 22. Hur går vi vidare?
  23. 23. Nationally in different phases…
  24. 24. Protect investments made…create values and use
  25. 25. • Infrastructure and standards…
  26. 26. • Why choose • SPECTRUM? • It already exists! • It is in use, has been tested and is continuously developed • It is maintained by in an active organization, Collections Trust • There is a partner program and cooperation on further development • SPECTRUM has an international community of users • It is linked to accreditation, benchmarks etc. • SPECTRUM compliancy serves as a guarantee for quality museum software
  27. 27. • Who will benefit? • a standard makes life more predictable – from job descriptions to software • requirements • easier to plan, monitor and document museum work • … and how? • Main target group: museum leaders and • professionals because • easier to define need for resources and prioritize • information and resources on collections management at hand for professionals • possible to communicate experiences with a common reference • easier to exchange competence and knowledge when everybody “speaks the same • language” • documentation is readable across institutions – enables coordinated collecting
  28. 28. • statistics and reports based on common understanding of prosedures and • documentation – gives solid basis for measurements • the Arts Council • stable framework for information and resources on our web site • provides ready referencees and requirements for different projects we fund • provides a theoretical framework for training, courses, education • provides common ground for cooperation with other countries
  29. 29. • provides descriptions of workflow in museums – ready to be implemented in CMS • museum software developers • provides well defined and described information elements required in documentation • has a system of testing and approving CMSs • is LIDO compatible • third party developers gets access to information definitions – easier to make apps(?)
  30. 30. • …implementing • SPECTRUM • As a comprehensive standard for collections management – SPECTRUM has • the potential to be the back bone of our plan for collections management – aims • and priorities can be tied to procedures, results can be measured • SPECTRUM is presented and linked to a whole range of resources, internal and • external at Collections Link – we hope to provide much the same kind of service • on our web site (Advice, Policies and legal advice etc., «How to…» videos and • descriptions) • We can probably implement SPECTRUM directly through our digital • infrastructure (since almost all norwegians museums under the Ministry of • Culture use the same CMS)
  31. 31. • Standards to regulate infrastructure: • Museum work – Primus and Statistics • • SPECTRUM • • CEN-standards • • Existing norwegian standards • Ontology and data exchange formats for museum objects – Primus • and Statistics • • CIDOC CRM • • LIDO • • ESE/EDM • • Dublin Core • …vocabularies and authorities – CultureHUB • • SKOS • • Thesaurus • • Problem: system turns into a standard of its own….
  32. 32. • Projects 2013- • Conservation module in Primus • Module for planning and documenting maintenance of cultural historical buildings in Primus • Standard and software system requirements for museum logistics • Building an Arts Council sub site – presenting the SPECTRUM procedures, appendix • Start producing and linking to different resources from the procedures • Statistics – framing todays numbers in SPECRUM terminology • One week course training museum staff to make their museum work more efficently and to better • integrate documentation, dissemination conservation and collections care • Important to support digitization, long term preservation og digital material, legacy data, etc.
  33. 33. • Ultimate goals • RELEVANT MUSEUMS • SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COLLECTIONS • WIDER USE OF COLLECTIONS • We are looking to see if SPECTRUM can function as the glue • between all the different professions involved in collections • management witin one museum, between museums and maybe even • to help integrate collections and collection work with the rest of • museum activities.
  34. 34. • Testing and • evaluation • Feedback from relevant professional bodies • Testing Spectrum in selected museums • Evaluation of benefit and adaptability • National hearing?
  35. 35. Conclusions • numerous inconsistencies in the museum • cataloging • different CMSs cause most of the inconsistencies • in metadata • some problems solved by a harvesting tool • LIDO, but not all
  36. 36. • Implementation • 2015?
  37. 37. • Nordisk samverkan – varför och hur?
  38. 38. Samverkan med andra
  39. 39. Tack för uppmärksamheten! Följ oss, delta och diskutera www.digisam.se Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se
  40. 40. standarder format föreskrifter allmänna råd riktlinjer rekommendationer guidelines best practises
  41. 41. Tillgängligt och användbart
  42. 42. Styra Producera Använda Bevara Följa upp
  43. 43. Länkad Öppen Data
  44. 44. Vem säger vad?

  ×