Kkn 17 dec 2012

337 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vad är digitalisering? Konvertering eller genomförandet av det moderna informationssamhället
 • Massidigitalsiering. Vi arbetar för att MKC…
 • Tillgänglighet leder inte automatiskt till användning. Det krävs användbar inforamtion.
 • Auktoriteter/semantik
 • Kkn 17 dec 2012

  1. 1. Det digitala kulturarvet kullturella, kreativa verksamheter Rolf KällmanDigisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet KKN, Konstnärsnämnden den 17 december 2012
  2. 2. Arkiv Bibliotek Museer Kulturmiljö
  3. 3. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet• I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.• Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning.• Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.
  4. 4. Europe 2020European Digital AgendaRådsslutsatser och rekommendationerNationella policies och agendor
  5. 5. Digisam…• har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015• ska ta fram: – underlag för rekommendationer och allmänna råd. – förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. – Förslag på roll- och ansvarsfördelning• är en del av den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet
  6. 6. Digisams medverkande myndigheter och institutioner• Statens kulturråd • Statens museer för världskultur• Kungl. Biblioteket • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska• Musikverket museet• Talboks- och • Statens maritima museer punktskriftsbiblioteket • Arkitekturmuseet• Institutet för språk- och • Statens försvarshistoriska museer folkminnen • Moderna museet• Statens konstråd • Forum för levande historia• Riksantikvarieämbetet • Riksutställningar• Statens historiska museer • Svenska filminstitutet• Nationalmuseum med Prins • Nordiska museet Eugens Waldemarsudde • Skansen• Naturhistoriska riksmuseet • Arbetets museum• Riksarkivet • Tekniska museet
  7. 7. Resultaten av Digisams arbete ska vara skalbara och användbara för hela kulturarvsområdet och …
  8. 8. Användarna och användningen…
  9. 9. Vilka krav ställer digitaliseringen påkompetensutveckling inom våramyndigheter/ organisationer, för att förståoch möta samhällsförändringen ?
  10. 10. I ett första steg måste vi…• Spana på och analysera vad som händer i omvärlden• Avsätta tid, uppmuntra och stödja medarbetarna att kommunicera direkt med användarna• Utveckla och implementera strategier• Öppna upp och släppa in andra
  11. 11. Råvaran i den kulturella, kreativa sektorn är öppna data.
  12. 12. Och det är inte så svårt att komma igång…
  13. 13. Vem hade för några år sedan kunnat tro… http://www.digitalkoot.fi/
  14. 14. …Nationalbiblioteket i Finland, i projektetDigiTalkoot, skulle ta 110 000medborgare till hjälp för att rätta ochkvalitetshöja 8 miljoner ord idigitaliserade äldre finländskanyhetstidningar genom att spela ettmullvadsspel… http://bit.ly/RxeOFy
  15. 15. I ett andra steg måste vi…Garantera en stabil infrastruktur för tillgänglighet, interoperabilitet och ett hållbart digitalt bevarande. – Det kräver expertkompetenser som inte alla kan haVi måste därför bli bättre på att: – samverka och samordna oss – fördela roller och ansvar
  16. 16. StyraProduceraAnvändaBevaraFölja upp
  17. 17. Det modernainformationssamhället är… …infrastruktur
  18. 18. Framgångsfaktorer
  19. 19. • Implementera strategier top-down• Upprätta planer som kan jämföras och mätas• Sätt upp effektmål (påverkan i samhället)• Gå aldrig ensam• Var flexibel, transparent och inkluderande• Identifiera och kom överens om de strategiskt mest viktiga frågorna• Tänk skalbart• Hitta individerna som har passion and vilja att bryta ny mark• De andra kommer att följa efter, eller också inte …
  20. 20. Tack för uppmärksamheten! Följ oss, delta och diskutera! www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se
  21. 21. Bilder1. HikingArtist.com, CC-BY-NC-SA2. williamcho, CC-BY-NC-SA4. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA8. MKC, Riksarkivet9. Joakim Jardenberg, CC-BY15. dullhunk, CC-BY-NC-SA19. MKC, Riksarkivet20. Port of Tacoma, CC-BY-NC-SA21. Rolf Källman, CC-BY22. Kristina Alexandersson, CC-BY-NC-SA24. Pål-Nils Nilsson, CC-BY

  ×