Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rolf Källman KTH 22 nov 2013

228 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rolf Källman KTH 22 nov 2013

 1. 1. Rolf Källman @rolfkallman KTH 22nd of November 2013 Towards coordination of the national digital cultural heritage…
 2. 2. Digisam • har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015 • ska stå för kunskapsinhämtning och kompetensuppbyggnad • ska ta fram: – underlag för rekommendationer och allmänna råd. – förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. – Förslag på roll- och ansvarsfördelning • är en del av den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet
 3. 3. A total of 24 agenciesare responsible for different perspectives of the cultural heritage
 4. 4. K-SAMSÖK NAD LIBRIS SOFIE Linked Heritage ATHENA Europeana Fashion CARARE DINA GBIF-SE AB Linked Heritage CARARE Linked Heritage Europeana Fashion CARARE Linked Heritage ATHENA Europeana Fashion CARARE Linked Heritage ATHENA Europeana Fashion CARARE Linked Heritage EU Screen Europeana Fashion CARARE Linked Heritage Europeana Fashion Europeana Fashion CARARECARARE Linked Heritage Linked Heritage Open Up APEx TEL Lifewatch .eu Svenska Lifewatch Baltic Diversity SND
 5. 5. Increase…
 6. 6. …within present budget frames…
 7. 7. Infrastructure Technical Information Services and tools
 8. 8. Interoperability and harmonisation…
 9. 9. Love your data
 10. 10. The value is in the use
 11. 11. Preservation is the mother of use
 12. 12. European collaboration
 13. 13. EUDAT – European Data Infrastructure
 14. 14. • TEL • Från analog kvalitet till digital kvalitet • Människa-maskin • Verktyg och tjänster • Frågor och beräkningar • Visualisering • Testbed
 15. 15. www.digisam.se Tack för uppmärksamheten! Följ oss, delta och diskutera

×