Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internetdagarna nov_2011_1.1

865 views

Published on

Presentation held at the internet days in Stockholm nov 2011

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internetdagarna nov_2011_1.1

 1. 1. Digitalisering för att göra kulturarvet tillgängligt använt återanvänt
 2. 2. Vad är kulturarv ? Prästgården, klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i Östergötland redovisas i akt D4:139. Bilden är beskuren.  
 3. 3. Vad som betraktas som kulturarv förändras med tiden… CC-BY-ND Chris Andersson
 4. 4. IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige European Digital Agenda Europeana Nationell strategi för digitaliseringen av kulturarvet EU-kommissionen e-Delegationen
 5. 5. Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter
 6. 7. Statens museer för världskultur: 500 hyllmeter Arkivhandlingar Nordiska museet: 4 hyllkilometer Riksarkivet: 70 hyllmil
 7. 8. Fotografier Riksarkivet: 14 milj Riksantikvarieämbetet: 4 milj Nordiska museet: 6 milj
 8. 9. Bibliotek Kungliga biblioteket: 19 miljoner tryckta objekt och 8 miljoner timmar AV-material
 9. 10. Föremål Nordiska museet: 1,5 miljoner Statens museer för världskultur: 460 000
 10. 11. The cost of Digitising Europes Cultural Heritage <ul><li>100 miljarder € för att digitalisera samlingarna i Europas arkiv, bibliotek och museer inkl AV </li></ul><ul><li>Forsknings- och utvecklingsbudgeten för Joint Striker Fighter programmet är drygt 40 miljarder € </li></ul><ul><li>Att leverera 10 mil motorväg kostar 750 miljoner € </li></ul><ul><ul><li>Lika mycket som att digitalisera alla ljudsamlingar på Europas kulturinstitutioner </li></ul></ul><ul><li>10 års kostnader för tillgänglighet och lagring uppgår till 50-100% av investeringskostnaderna </li></ul>
 11. 12. Varför samordning ? E-tjänster för kulturarvsområdet – för att fånga in, sätta samman och dela     Kristina Alexandersson
 12. 13. Vilka är användarna och vad vill dom ha?
 13. 14. Söktjänster
 14. 15. Nedladdningsplatser Tjänster för att publicera och leverera data
 15. 16. http://www.kringla.nu
 16. 17. Tjänster för dialog och medskapande
 17. 18. Oväntade möten
 18. 21. Nycklar för att nå målen… <ul><li>Lätt och fritt att använda </li></ul><ul><li>Licensiering </li></ul><ul><li>Öppna format </li></ul><ul><li>Permanenta länkar </li></ul><ul><li>Möjligt att koppla ihop </li></ul><ul><li>Stödjande lagar och regelverk </li></ul><ul><li>Släppa kontrollen… </li></ul>
 19. 22. <ul><li>Det är en demokratisk rättighet att få tillgång till och kunna använda vårt gemensamma kulturarv </li></ul><ul><li>Det lönar sig </li></ul><ul><li>Vi behöver oväntade möten och kreativ samverkan </li></ul>
 20. 23. Tack för att ni lyssnade ! <ul><li>Rolf Källman </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://twitter.com/rolfkallman </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/rolfkallman </li></ul>
 21. 24. Bilder <ul><li>Slide 1 Marie Andersson </li></ul><ul><li>Slide 3 Chris Andersson </li></ul><ul><li>Slide 5 Jens Östman/National Library of Sweden </li></ul><ul><li>Slide 8 Riksantikvarieämbetet, </li></ul><ul><li>Carl Gustaf Rosenberg Public Domain Mark </li></ul><ul><li>Slide 9 Ulf Lundin/National Library </li></ul><ul><li>Slide 10 © Nordiska museet (spade) </li></ul><ul><li>Statens historiska museum (holkyxor) </li></ul><ul><li>Slide 12 © Kristina Alexandersson </li></ul><ul><li>Slide 18 hackNY.org </li></ul><ul><li>Slide 22 Library of Congress, No known copyright restrictions </li></ul><ul><li>Slide 23 Rolf Källman </li></ul>

×