Rolf Källman Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 16 april 2012

189 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Även om vi väljer hårt bland alla förväntade insatser kommer ett flertal nätverk och arbetsgrupper behöva startas. Vi måste därför arbeta utifrån så smidiga och ”lätta” samarbetslösningar som möjligt. Självklart kommer vi att ha en hel del fysiska möten, men de digitala arbetsformer kommer att vara dominerande.
 • Inkomna underlag för den nationella strategin för digitalisering
  Kataloger
  Digitala objekt
  Begreppsapparat
  Exemplet RAÄ: 2 miljoner bilder visade sig vara 4 miljoner
 • Av tradition har vi samlat informationen i olika fack.
  Vi har också byggt separata arkiv, bibliotek, museisystem, system för det fasta kulturarvet. Och det kanske är helt rätt, men vi har inte från början byggt in sömlösa kopplingar mellan systemen så att informationen går att knyta samman.
  Europeana, K-samsök och Sondera ex på aggregerings och/eller söksystem som försöker råda bot på detta. Men mycket återstår. Och ska informationen vara användbar och sömlös nu och i framtiden måste vi samverka brett inom alla moment av den digitala kedjan.
 • Rolf Källman Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 16 april 2012

  1. 1. En samordnad digitalisering av det svenska kulturarvet Rolf Källman 2012-04-16 Digisam - Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet
  2. 2. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet • I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. • Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning. • Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.
  3. 3. • Europa 2020 • EU-kommissionens rådsslutsatser och rekommendationer • Tid för kultur • De kulturpolitiska målen • Europeana • IT i människans tjänst
  4. 4. Mål Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet. Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar.
  5. 5. 23 statliga myndigheter och institutioner A B M K
  6. 6. Strategiska överväganden
  7. 7. Digitalisering – Ett flertal områden kräver samordning, vissa hanteras av Digisam – Gemensamma standarder, prioritering samt användbarhet och tillgänglighet centrala frågor för att målen ska nås
  8. 8. Digitalt bevarande – Ett samordnat digitalt bevarande (uppdrag till Digisam att arbeta övergripande med frågor om system för digitalt bevarande) – Gemensamma och kostnadseffektiva lösningar – Gemensamma standarder för metadata
  9. 9. Digitalt tillgängliggörande – Stark koppling till de kulturpolitiska målen samt rådsslutsatserna – Gemensamma lösningar krävs – Centralmuseernas initiativ
  10. 10. Juridiska frågor – Arbeta med och informera (främst upphovsrättsliga frågor)
  11. 11. Hur ska vi gå till väga?
  12. 12. Samlingar att digitalisera
  13. 13. Och vad kostar det…? Forsknings- och utvecklingsbudgeten för Joint Striker Fighter programmet är drygt 40 miljarder € 100 miljarder € för att digitalisera samlingarna i Europas arkiv, bibliotek och museer inkl AV Att leverera 10 mil motorväg kostar 750 miljoner € - Lika mycket som att digitalisera alla ljudsamlingar på Europas kulturinstitutioner
  14. 14. Vision, mål och strategier
  15. 15. Varför samordning ? Kristina Alexandersson
  16. 16. …och att digitalisera för att göra kulturarvet tillgängligt använt återanvänt
  17. 17. Vad säger dom vi pratat med ?
  18. 18. Begrepp Auktoriteter Bevarande Infrastruktur Handfasta råd om allt…
  19. 19. Strategiska vägval
  20. 20. Digisams fokus • Den digitala kedjan • Infrastruktur, informationsflöden och aggregering • Ansvars- och rollfördelning
  21. 21. Den digitala kedjan
  22. 22. NAD LIBRISK-samsök Europeana Databaser Samlingssystem
  23. 23. Användarna Medverkande myndigheter och institutioner Europa
  24. 24. • Samverkande myndigheter/institutioner – Motiv: • Vår primära målgrupp (och skapar vi samsyn, samverkan och samordning i den gruppen kommer vi att få med oss hela kulturarvsområdet) Prioriterade aktiviteter: – Personliga möten med var och en – Identifiera frågor av vikt för resp myndighet/institution – Återkoppling – Leda/stötta arbetet med digitaliseringsplanerna – Involvera i arbetsgrupper
  25. 25. Vilka är användarna och vad vill dom ha?
  26. 26. Dom flesta svarar: • Säker källa • Lätt att använda…och återanvända • I mitt arbetsflöde Forskarna tillägger: •Digital infrastruktur •Kunna göra datauttag (ofta stora och oredigerade) direkt från databaserna
  27. 27. En utbyggd och fungerande digital infrastruktur innebär att forskarna: • kan lägga mindre tid på sökningar och sammanställningar • får mer tid för kvalitativ forskning • kan formulera nya frågeställningar –data mining • ökade möjligheter samverkan • lättare kan överbrygga ämnesgränser och geografiska avstånd
  28. 28. Europa
  29. 29. • EU-samverkan – Motiv: • Kunskap (inte uppfinna hjulet på nytt) • Nätverk • Finansiering • Draghjälp (följa och delta i projekt som arbetar med frågor som ligger i linje med Digisams uppdrag) – Prioriterade aktiviteter: – MSEG – Europeana – Projektdeltagande – Öka de svenska kulturarvsinstitutionernas närvaro i EU- samarbetet (mäkla kontakter)
  30. 30. Etablera Digisam som den självklara ”auktoriteten” i digitaliseringsfrågor genomslag plattform samordna samverka
  31. 31. Förankra och nätverka inom och utom kulturarvsområdet i stort Inkludering, samling och ökad genomslagskraft, omvärldsbevaka Prioriterade aktiviteter: –Identifiera strategiska institutioner, organisationer, nätverk och individer –Delta i relevanta möten och konferenser –Personliga möten
  32. 32. Utmaningar
  33. 33. Tack för er uppmärksamhet! Följ och diskutera vårt arbete på: www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se Digisam - Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet
  34. 34. Bilder: 1. Mårten Sjöbäck, Riksantikvarieämbetet 5. Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC (by, nc) 6. Library of Congress, No known copyright restrictions 7. Henrik Larsson, CC (by, nc, nd) 8. Rolf Källman, CC (by, nc, sa) 9. ”Frugan”, CC (by) 14. Lars Lundqvist, CC (by, nc, sa) 15. FlyinRoo, CC (by, nc, sa) 16. Gamla Riksarkivet, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet 17. Chris Zwolle, CC (by, nc) 18. Kristina Alexandersson, CC (by, nc, sa) 19. © Kristina Alexandersson 20. Marie Andersson, CC (by, nc, sa), Remix av bild av Carl-Gustaf Rosenberg 21. Lars Lundqvist, CC (by, nc, sa) 22. Rolf Källman, CC (by, nc, sa) 24. Apokolokyntosis, CC (by) 25. Stureplan 1949, Spårvägsmuseet 26. Guillaume Paumier CC (by, sa)
  35. 35. 27. Leo Reynolds, CC (by, nc, cd) 28. Rolf Källman, CC (by, nc, sa) 30. Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet 34. Rolf Källman, CC (by, nc, sa) 35. Rolf Källman, CC (by, nc, sa) 36. Rolf Källman, CC (by, nc, sa) 37. Kristina Alexandersson, CC (by, nc, sa)

  ×