Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Öppen data - Peter Krantz

1,485 views

Published on

Peter Krantz presentation på Riksarkivet 21 januari 2013.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Öppen data - Peter Krantz

 1. 1. DATA ÖPPNA DATALÄNKADEDATA LÄNKADE ÖPPNA DATA
 2. 2. Agenda• Nyttan med öppna data• Introduktion till länkade öppna data
 3. 3. Några viktiga begrepp1. Data?2. PSI?3. Öppna data?4. Öppna offentliga data?
 4. 4. 1. Data?• Råmaterial för digitala tjänster• Strukturerad information i form av t.ex. bilder, text, siffror mm.
 5. 5. 2. PSI?• Public Sector Information – ”data från offentlig sektor”• PSI-direktivet• PSI-lagen – Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
 6. 6. 3. Öppna data?“Data kan kallas öppna data om vem som helstfritt får använda, återanvända och distribueradessa med som största motprestation att angekälla eller krav på att dela data på samma sätt.”opendefinition.org
 7. 7. Kan man ta betalt ochkalla det öppna data? NEJ
 8. 8. 4. Öppna offentliga dataÖppna data Offentliga data “PSI” Öppna offentliga data
 9. 9. Utgångsläge i Sverige• Tillgång till handlingar för vidareutnyttjande sedan 1766-ish• Omfattande insamling och behandling av information i förvaltningen• Elektroniskt tillgängliga informationssamlingar av hög kvalitet• Som huvudregel får offentlig information (upprättade handlingar) fritt vidareutnyttjas
 10. 10. Före PSI-lagen• Tryckfrihetsförordningen (1766, 1949)• Upphovsrättslagen (1960)• Arkivlagen (1990)• Kommunallagen (1991)• Avgiftsförordningen (1992)• Personuppgiftslagen (1998)• Konkurrenslagen (2008)• Offentlighets- och sekretesslag (2009)• + ett antal registerförfattningar
 11. 11. Efter PSI-lagen• Tryckfrihetsförordningen (1766, 1949)• Upphovsrättslagen (1960)• Arkivlagen (1990)• Kommunallagen (1991)• Avgiftsförordningen (1992)• Personuppgiftslagen (1998)• Konkurrenslagen (2008)• Offentlighets- och sekretesslag (2009)• + ett antal registerförfattningar• PSI-lagen (2010)
 12. 12. Men…• Reaktiv offentlighetsprincip• Ofta krångliga villkor för återanvändning av information från svenska myndigheter
 13. 13. Nyttan med öppna data
 14. 14. Nyttan med data uppstår när de används
 15. 15. Tre huvudargument1. Insyn i offentlig sektor2. Kommersiella möjligheter med vidareförädling3. Flera alternativa tjänster – samarbete med civilsamhället
 16. 16. Insyn i offentlig sektor• Genom tillgång till data blir det möjligt att förstå hur myndigheter spenderar pengar och presterar.• Förtroende för offentlig sektor.
 17. 17. Kommersiella möjligheter med vidareförädling1. Värdet av ökad tillgång till offentliga data är stort. För öppna data är den potentiella nyttan ca 10 miljarder kr/år.2. Flera företag som livnär sig på det redan idag. EU/Graham Vickery: PSI reuse
 18. 18. I omvärlden…
 19. 19. Pricing of Public Sector Information Study• När priset blev 0 ökade användningen av data med mellan 1 000% och 10 000%.• Utan avgifter försvann transaktionskostnader och administration.• Intäkter utgör ofta en mycket liten del av budgeten.• Drastiska prissänkningar ger ibland samma intäktsnivå.
 20. 20. För väderdata…I USA finns det ca 400 företag och 4000anställda som lever på att förädla offentligväderdata till nya tjänster. Motsvarande siffra iEU är ca 30 företag och 300 anställda.Källa: Borders in Cyberspace - Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:http://www.authorstream.com/Presentation/Davide-45234-Weiss-presentation-Borders-Cyberspace-Deriving-Maximum-Benefitfrom-Public-Investment-presentat-Education-ppt-powerpoint/
 21. 21. Exempel på effekt av öppna data
 22. 22. Medicinera.se
 23. 23. Res i STHLM• 250 000 nedladdningar• Mer än 80 000 dagliga användare• …bara i Stockholm
 24. 24. ReseapplikationerTågtider ResiSTHLM STHLM Travelling
 25. 25. USA: Apps for democracy0.3 Mkr i prispengar gav 47 e-tjänster värda 18.2MkrKälla: http://www.mckinsey.com/clientservice/publicsector/pdf/TG_MoG_Issue4_egov.pdf
 26. 26. Introduktion till länkade öppna data ”Linked open data” LOD
 27. 27. The Semantic Web”the idea of having data on theweb defined and linked in a waythat it can be used by machinesnot just for display purposes, butfor automation, integration andreuse of data across variousapplications”
 28. 28. Webben som en stor databas
 29. 29. Varför?
 30. 30. Varför länkade data?• Underlag för att svara på komplexa frågor finns redan• Men informationen är spridd över flera källor• Det tar lång tid att samla in och bearbeta den• Länkade data är ett sätt att underlätta användning av data för att besvara komplexa frågor
 31. 31. Idag har vi ofta silos med data som handlar om samma tingOrganisation A Organisation B
 32. 32. …och olika sätt att identifiera de ting som finns•VIAF:54154627•498403•August_Strindberg•”ヨハン・アウグスト・ストリン ドベリ”•…
 33. 33. För den som vill återanvända data är det ofta olika sätt för åtkomstVIAF:54154627 498403 A B XMLSOAP MS WORD
 34. 34. Sammantaget blir det svårt attåteranvända data från flera källor
 35. 35. Länkade data bygger på webbens principer
 36. 36. Webben byggs av länkar mellan dokument
 37. 37. Dokument tilldelas en globalt unik adress – en URL http://riksarkivet.se/nyheter/sblPROTOKOLL
 38. 38. Med länkade data använder manlänkar som identifierare för olika ting Länk = URI (Uniform Resource Identifier)
 39. 39. Fyra principer för länkade data1. Användning av URI:er för identifierare för olika ting.2. Användning av HTTP URI:er för dessa ting så att man kan skapa referenser och slå upp information.3. Tillhandahållande av maskinläsbar information om ett ting när dess URI anropas. Informationen ska tillhandahållas i ett standardiserat format som t.ex. RDF.4. Inkludera länkar till relaterade ting i den information som lämnas.
 40. 40. Identifierare för olika ting?• ”August Strindberg”• ”Röda rummet”• ”Uppsala universitet” RÖDA RUMMET
 41. 41. http://dbpedia.org/resource/August_Strindberg
 42. 42. http://libris.kb.se/bib/8214323 RÖDA RUMMET
 43. 43. http://dbpedia.org/resource/Uppsala_Universitet Uppsala Universitet
 44. 44. Med länkade data använder mangemensamma standarder för att uttrycka information semantik + struktur HTTP, RDF, SKOS, OWL…
 45. 45. Samma standarder gör återanvändning enklarehttp://dbpedia.org/resource/August_Strindberg A B
 46. 46. Tänk om man även kunde vara överens om semantik? fil
 47. 47. Vi kan tilldela identifierare även för begrepp http://purl.org/dc/terms/creator skapare
 48. 48. http://purl.org/dc/terms/creator
 49. 49. Kontext"Designa alltid saker genom att beakta dem inästa större kontext - en stol i ett rum, ett rum iett hus, ett hus i en miljö, en miljö i enstadsplan" Eliel Saarinenhttp://thinkexist.com/quotes/eliel_saarinen/
 50. 50. Hur hänger våra data ihop med andras?
 51. 51. Länkade data kan ge fler svar
 52. 52. Hur går man tillväga?
 53. 53. Femstjärnig modell för öppna data★ Publicera vad du har på webben med en öppen licens★★ Publicera som strukturerad data★★★ Använd ett öppet format (t.ex. CSV istället för Excel)★★★★ Använd URI:er för att identifiera saker så att andra kan peka på dem★★★★★ Länka dina data till andras för att ge kontext http://5stardata.info/
 54. 54. Nyttan med datauppstår när denanvänds

×