Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0

1,163 views

Published on

Konferensen: Det digitala biblioteket 9 feb 2012
http://www.conductive.se/det-digitala-universitetsbiblioteket.html#program=talare

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,163
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Det överförs från generation till generation och är ett uttryck för samhällets skiftande,värderingar . Kulturarvet omfattar en mångfald av kulturarv. Kulturarvet är ju därför som ni vet ett rörligt mål och det kommer aldriga att gå att mäta att så eller så många procent av kulturarvet är digitaliserat. Vi kommer aldrig att bli klara
 • Inkomna underlag för den nationella strategin för digitalisering Kataloger Digitala objekt Begreppsapparat Exemplet RAÄ: 2 miljoner bilder visade sig vara 4 miljoner
 • Fullt utbyggt blir det till system som kan där alla delar är lika viktiga för att det ska fungera. Projektet det finska nationella digitala biblioteket (2008-2011) är intressant och kan i stora stycket tjäna som en förebild. En enhetlig struktur för innehåll och tjänster Främja användning av information från arkiv-bibliotek-museer Prioriterade projektmål: Gemensamt publikt gränsnsitt för information och tjänster Digitalisering av nyckelmaterial Utveckling av en lösning för långtidslagring Kompetensutveckling _______________________________ LTP i form av en centraliserad lösning men där informationen fortfarande ägs av respektive organisation Komplex struktur av befintliga och planerade system. Tjänster och funktionalitet i NDL komplette´rar och stödjer befintliga back-end system. En nyckelfunktion är standard portföljen som definierar vilka metadata som ska anvbändas, format, persistenta identifierare och protokoll för att hämta och skicka data. Fyra stödtänster: permanenta länkar Auktoritetsdatabas Förvaltning av stadard portföljen Tjänster för kompetensutveckling
 • I Sverige skulle jag vilja peka på två insatser på det här området. K-samsök som RAÄ har utvecklat på regeringens uppdrag. Modellering av en karta över informationsflöden, aggregatorer och leverans till Europeana. NAD, LIBRIS, K-samsök….
 • Av tradition har vi samlat informationen i olika fack. Vi har också byggt separata arkiv, bibliotek, museisystem, system för det fasta kulturarvet. Och det kanske är helt rätt, men vi har inte från början byggt in sömlösa kopplingar mellan systemen så att informationen går att knyta samman. Europeana, K-samsök och Sondera ex på aggregerings och/eller söksystem som försöker råda bot på detta. Men mycket återstår. Och ska informationen vara användbar och sömlös nu och i framtiden måste vi samverka brett inom alla moment av den digitala kedjan.
 • Även om vi väljer hårt bland alla förväntade insatser kommer ett flertal nätverk och arbetsgrupper behöva startas. Vi måste därför arbeta utifrån så smidiga och ”lätta” samarbetslösningar som möjligt. Självklart kommer vi att ha en hel del fysiska möten, men de digitala arbetsformer kommer att vara dominerande.
 • Digisam - ett samordningssekretariat för digitalisering 1.0

  1. 1. En samordnad digitalisering av kulturarvet Rolf Källman 2012-02-09 Digisam - Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet
  2. 2. Digisam, biblioteken och alla andra…
  3. 3. 23 statliga myndigheter och institutioner ABMK
  4. 4. Digitalisering för att göra kulturarvet tillgängligt använt återanvänt
  5. 5. Vad är kulturarv ? Prästgården, klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i Östergötland redovisas i akt D4:139. Bilden är beskuren.   materiellt – immateriellt traditioner bibliotek arkiv kulturlandskap konstnärliga verk föremål historiska lämningar språk
  6. 6. Vad som betraktas som kulturarv förändras över tid CC-BY-ND Chris Andersson
  7. 7. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet <ul><li>I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.  </li></ul><ul><li>Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning. </li></ul><ul><li>Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Europa 2020 </li></ul><ul><li>EU-kommissionens råds- </li></ul><ul><li>slutsatser </li></ul><ul><li>Tid för kultur </li></ul><ul><li>Europeana </li></ul><ul><li>De kulturpolitiska målen </li></ul><ul><li>IT i människans tjänst </li></ul>
  9. 9. Mål <ul><li>Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. </li></ul><ul><li>Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet. </li></ul><ul><li>Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar. </li></ul>
  10. 10. Strategiska överväganden
  11. 11. Digitalisering <ul><ul><li>Ett flertal områden kräver samordning, vissa hanteras av Digisam </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensamma standarder, prioritering samt användbarhet och tillgänglighet centrala frågor för att målen ska nås </li></ul></ul>
  12. 12. Digitalt bevarande <ul><ul><li>Ett samordnat digitalt bevarande (uppdrag till Digisam att arbeta övergripande med frågor om system för digitalt bevarande) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensamma och kostnadseffektiva lösningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensamma standarder för metadata </li></ul></ul>
  13. 13. Digitalt tillgängliggörande <ul><ul><li>Stark koppling till de kulturpolitiska målen samt rådsslutsatserna </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensamma lösningar krävs </li></ul></ul><ul><ul><li>Centralmuseernas initiativ </li></ul></ul>
  14. 14. Juridiska frågor <ul><ul><li>Arbeta med och informera (främst upphovsrättsliga frågor) </li></ul></ul>
  15. 15. Digisams uppdrag är att: <ul><li>stå för kompetensuppbyggnad och för kunskapsinhämtning inom sektorn i frågor om digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling </li></ul><ul><li>bidra till, samt i vissa avseenden samordna för att målen för den nationella digitaliseringsstrategin ska nås . </li></ul><ul><li>rapport med ett ställningstagande om sekretariatets fortsatta verksamhet efter 2015 </li></ul>
  16. 17. Samlingar att digitalisera
  17. 18. Och vad kostar det…? <ul><li>Forsknings- och utvecklingsbudgeten för </li></ul><ul><li>Joint Striker Fighter programmet är </li></ul><ul><li>drygt 40 miljarder € </li></ul>100 miljarder € för att digitalisera samlingarna i Europas arkiv, bibliotek och museer inkl AV <ul><li>Att leverera 10 mil motorväg kostar 750 miljoner € - </li></ul><ul><ul><li>Lika mycket som att digitalisera alla ljudsamlingar på Europas kulturinstitutioner </li></ul></ul>
  18. 20. Digisams fokus <ul><li>Den digitala kedjan </li></ul><ul><li>Informationsflöden och </li></ul><ul><li>aggregering </li></ul><ul><li>Ansvars- och </li></ul><ul><li>rollfördelning </li></ul>
  19. 21. Den digitala kedjan
  20. 22. Infrastruktur <ul><li>Informationsflöden och </li></ul><ul><li>aggregering </li></ul><ul><li>Ansvars- och rollfördelning </li></ul>
  21. 24. NAD LIBRIS K-samsök Europeana Databaser Samlingssystem
  22. 25. K-samsök Webservice Databas 1 Databas 2 Databas 3 Databas 4 Databas Osv… Databas 5 Community (t ex Platsr) Mobiltjänst Söktjänst (t ex Kringla)
  23. 26. Varför samordning ?     Kristina Alexandersson
  24. 29. Vilka är användarna och vad vill dom ha? <ul><ul><li>Säker källa </li></ul></ul><ul><ul><li>Lätt att använda…och återanvända </li></ul></ul><ul><ul><li>• I mitt arbetsflöde </li></ul></ul>
  25. 30. Vad vet vi om vad forskarsamhället behöver? <ul><li>I hög utsträckning samma behov som flertalet andra användargrupper som t.ex: </li></ul><ul><ul><li>Digital infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensamma standarder och format </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitetssäkrade källor </li></ul></ul><ul><li>Specifikt: </li></ul><ul><ul><li>Datauttag, ofta stora och oredigerade direkt från databaserna </li></ul></ul>
  26. 31. En utbyggd och fungerande digital infrastruktur innebär att forskarna: <ul><li>kan lägga mindre tid på sökningar och sammanställningar </li></ul><ul><li>får mer tid för kvalitativ forskning </li></ul><ul><li>kan formulera nya frågeställningar –data mining </li></ul><ul><li>ökade möjligheter samverkan </li></ul><ul><li>lättare kan överbrygga ämnesgränser och geografiska avstånd </li></ul>
  27. 32. Digitala Sveriges Runinskrifter Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond 7000 sidor skannade (singel- och multi-pdf 2011) Tillgängliggörs som multi-pdf 2011 Länka signum (inskriften) till: - huvudartikel - tillägg - planscher Forskarplattform – ”e-runic” (2012?) Ur: PP-presentation av Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet, http:// www.slideshare.net / surikat /samordningssekretariatet-fr-digitalisering-riksarkivet-20111025
  28. 33. Huvudartikel Avbildningar Tillägg/referens Ur: PP-presentation av Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet, http:// www.slideshare.net / surikat /samordningssekretariatet-fr-digitalisering-riksarkivet-20111025
  29. 34. Huvudartikel Up 604 Bild Up 604 Ref till Up 604 Ur: PP-presentation av Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet, http:// www.slideshare.net / surikat /samordningssekretariatet-fr-digitalisering-riksarkivet-20111025 pdf-sida_i_SRI signum klass Sid_1 Up 604 Huvudartikel Sid_2 Up 604 Huvudartikel Sid_3 Up 604 Huvudartikel Sid_2 Up 604 Bild Sid_1432 Up 604 Referens signum K-samsöksid Up 604 53072683
  30. 35. Forskarplattformen e-runic Samlad information om runobjekt Integrerar andra källor (FMIS, museidata, Digitala SRI, karta etc) Presentation i text, bild, media Användarskapad information (UGC) Forskningsnyheter/Händelser Interaktion/dialog med runstensfaddrar m fl Faktatexter FAQ Regelverk Ur: PP-presentation av Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet, http:// www.slideshare.net / surikat /samordningssekretariatet-fr-digitalisering-riksarkivet-20111025
  31. 36. Digitized publications Sveriges Runinskrifter Fornvännen etc SOCH (K-samsök) Ancient Monuments Register Scandinavian Runietext Database Museum databases e-runic Search & Presentation Objects Media Litterature (Digitala Sv Runinskrifter) UGC & Collaborate Report UGC ” e-runic” API API LIBRIS, map, wikipedia m fl API Ur: PP-presentation av Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet, http:// www.slideshare.net / surikat /samordningssekretariatet-fr-digitalisering-riksarkivet-20111025
  32. 37. Arbetsformer
  33. 38. <ul><li>Tack för er uppmärksamhet! </li></ul><ul><li>Ni kan följa och diskutera vårt arbete på: </li></ul>www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se Digisam - Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet
  34. 39. Bilder <ul><li>Bild 1 Ulf Lundin/National Library, CC (by, nc) </li></ul><ul><li>Bild 3 Library of Congress, No known copyright restrictions </li></ul><ul><li>Bild 4 Marie Andersson, CC (by, nc, sa) Remix av bild av Carl-Gustaf Rosenberg </li></ul><ul><li>Bild 6 Chris Andersson, CC (by, nc) </li></ul><ul><li>Bild 8 Mårten Sjöbeck, 1942, Riksantikvarieämbetet, http:// kmb.raa.se / cocoon /bild/show-image.html?id=16001000017023 </li></ul><ul><li>Bild 10 ”Frugan”, CC (by), http://www.flickr.com/photos/frugan/382694190/sizes/l/in/photostream / </li></ul><ul><li>Bild 16 Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC (by, nc) http://www.flickr.com/photos/tekniskamuseet-telehistoriska/5579206166/ </li></ul><ul><li>Bild 17 Gamla Riksarkivet, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet </li></ul><ul><li>Bild 18 Chris Zwolle, CC (by, nc) http://www.flickr.com/photos/chriszwolle/5088658955/ </li></ul><ul><li>Bild 20 Stureplan 1949, Spårvägsmuseet, http://www2.sl.se/Templates/FMS/FMS_photo_result.aspx?id=3742&recid=107450 </li></ul><ul><li>Bild 21 Guillaume Paumier CC (by, sa) http://www.flickr.com/photos/gpaumier/5134347267/ </li></ul><ul><li>Bild 22 Stureplan 1949, Spårvägsmuseet, http://www2.sl.se/Templates/FMS/FMS_photo_result.aspx?id=3742&recid=107450 </li></ul><ul><li>Bild 24 Leo Reynolds, CC (by, nc, cd) http://www.flickr.com/photos/lwr/4890595632/ </li></ul><ul><li>Bild 26 © Kristina Alexandersson </li></ul><ul><li>Bild 28 Alvesta bibliotek, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet </li></ul><ul><li>Bild 32-36 PP-presentation av Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet, http://www.slideshare.net/surikat/samordningssekretariatet-fr-digitalisering-riksarkivet-20111025 </li></ul><ul><li>Bild 37 Lars Lundqvist, CC (by, nc, sa) </li></ul>

  ×