Rolf Källman KKN 17 dec 2012

195 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vad är digitalisering?
  Konvertering eller genomförandet av det moderna informationssamhället
 • Massidigitalsiering. Vi arbetar för att MKC…
 • Tillgänglighet leder inte automatiskt till användning. Det krävs användbar inforamtion.
 • Auktoriteter/semantik
 • Rolf Källman KKN 17 dec 2012

  1. 1. Det digitala kulturarvet kullturella, kreativa verksamheter KKN, Konstnärsnämnden den 17 december 2012 Rolf Källman Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet
  2. 2. Arkiv Bibliotek Museer Kulturmiljö
  3. 3. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet • I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. • Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning. • Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.
  4. 4. Europe 2020 European Digital Agenda Rådsslutsatser och rekommendationer Nationella policies och agendor
  5. 5. Digisam… • har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015 • ska ta fram: – underlag för rekommendationer och allmänna råd. – förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. – Förslag på roll- och ansvarsfördelning • är en del av den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet
  6. 6. Digisams medverkande myndigheter och institutioner • Statens kulturråd • Kungl. Biblioteket • Musikverket • Talboks- och punktskriftsbiblioteket • Institutet för språk- och folkminnen • Statens konstråd • Riksantikvarieämbetet • Statens historiska museer • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde • Naturhistoriska riksmuseet • Riksarkivet • Statens museer för världskultur • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet • Statens maritima museer • Arkitekturmuseet • Statens försvarshistoriska museer • Moderna museet • Forum för levande historia • Riksutställningar • Svenska filminstitutet • Nordiska museet • Skansen • Arbetets museum • Tekniska museet
  7. 7. Resultaten av Digisams arbete ska vara skalbara och användbara för hela kulturarvsområdet och …
  8. 8. Användarna och användningen…
  9. 9. Vilka krav ställer digitaliseringen på kompetensutveckling inom våra myndigheter/ organisationer, för att förstå och möta samhällsförändringen ?
  10. 10. I ett första steg måste vi… • Spana på och analysera vad som händer i omvärlden • Avsätta tid, uppmuntra och stödja medarbetarna att kommunicera direkt med användarna • Utveckla och implementera strategier • Öppna upp och släppa in andra
  11. 11. Råvaran i den kulturella, kreativa sektorn är öppna data.
  12. 12. Och det är inte så svårt att komma igång…
  13. 13. Vem hade för några år sedan kunnat tro… http://www.digitalkoot.fi/
  14. 14. …Nationalbiblioteket i Finland, i projektet DigiTalkoot, skulle ta 110 000 medborgare till hjälp för att rätta och kvalitetshöja 8 miljoner ord i digitaliserade äldre finländska nyhetstidningar genom att spela ett mullvadsspel… http://bit.ly/RxeOFy
  15. 15. Garantera en stabil infrastruktur för tillgänglighet, interoperabilitet och ett hållbart digitalt bevarande. – Det kräver expertkompetenser som inte alla kan ha Vi måste därför bli bättre på att: – samverka och samordna oss – fördela roller och ansvar I ett andra steg måste vi…
  16. 16. Styra Producera Använda Bevara Följa upp
  17. 17. Det moderna informationssamhället är… …infrastruktur
  18. 18. Framgångsfaktorer
  19. 19. • Implementera strategier top-down • Upprätta planer som kan jämföras och mätas • Sätt upp effektmål (påverkan i samhället) • Gå aldrig ensam • Var flexibel, transparent och inkluderande • Identifiera och kom överens om de strategiskt mest viktiga frågorna • Tänk skalbart • Hitta individerna som har passion and vilja att bryta ny mark • De andra kommer att följa efter, eller också inte …
  20. 20. Tack för uppmärksamheten! Följ oss, delta och diskutera! www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se
  21. 21. 1. HikingArtist.com, CC-BY-NC-SA 2. williamcho, CC-BY-NC-SA 4. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 8. MKC, Riksarkivet 9. Joakim Jardenberg, CC-BY 15. dullhunk, CC-BY-NC-SA 19. MKC, Riksarkivet 20. Port of Tacoma, CC-BY-NC-SA 21. Rolf Källman, CC-BY 22. Kristina Alexandersson, CC-BY-NC-SA 24. Pål-Nils Nilsson, CC-BY Bilder

  ×