Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rolf Källman KTH 19 okt 2012

213 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rolf Källman KTH 19 okt 2012

 1. 1. Ett använt digitalt kulturarv Rolf Källman Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet ABM Skåne Lund den 17 oktober 2012
 2. 2. Arkiv Bibliotek Museer Kulturmiljö
 3. 3. …och att digitalisera för att göra kulturarvet tillgängligt använt återanvänt
 4. 4. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet • I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. • Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning. • Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.
 5. 5. Europe 2020 European Digital Agenda Council Conclusions Commission Recommendations National policies and digital agendas
 6. 6. Digitalisering som en del av EU:s strategier för tillväxt
 7. 7. Det moderna informationssamhället är… …infrastruktur
 8. 8. Europa
 9. 9. Digisam… • är en del av den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet • har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015 • ska ta fram: – underlag för rekommendationer och allmänna råd. – förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. – Förslag på roll- och ansvarsfördelning
 10. 10. 24 statliga myndigheter och institutioner A B M K
 11. 11. Resultaten av Digisams arbete ska vara skalbara och användbara för hela kulturarvsområdet
 12. 12. Varför samordning ? Kristina Alexandersson Visioner
 13. 13. Digitalt tillgängliggörande… …användbar
 14. 14. Vilka är användarna och vad vill dom ha?
 15. 15. En utbyggd och fungerande digital infrastruktur innebär att forskarna: • kan lägga mindre tid på sökningar och sammanställningar • får mer tid för kvalitativ forskning • kan formulera nya frågeställningar –data mining • ökade möjligheter samverkan • lättare kan överbrygga ämnesgränser och geografiska avstånd
 16. 16. Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Ur: It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige
 17. 17. • Implementera strategier top-down • Upprätta planer som kan jämföras och mätas • Sätt upp effektmål (påverkan i samhället) • Gå aldrig ensam • Samla ledande institutioner • Var flexibel, transparent och inkluderande • Identifiera och kom överens om de strategiskt mest viktiga frågorna • Tänk skalbart • Hitta individerna som har passion and vilja att bryta ny mark • De andra kommer att följa efter, eller också inte …
 18. 18. Tack för uppmärksamheten! Följ oss, delta och diskutera! www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se
 19. 19. Bilder 2. williamcho, CC-BY-NC-SA 3. Marie Andersson, CC-BY-NC-SA, Remix av bild av Carl- Gustaf Rosenberg 5 Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 6. Washington State Department of Transportation, CC-BY-NC- SA 7. Port of Tacoma, CC-BY-NC-SA 10. Library of Congress, No known copyright restrictions 12. © Kristina Alexandersson 14. Joakim Jardenberg, CC-BY 18. Pål-Nils Nilsson, Riksantikvarieämbetet, No known copyright restrictions

×