Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement
Advertisement

Recently uploaded(20)

Peter Krantz - "Vad kan man göra nu genast?" KB 9 oktober 2015

 1. Vad kan man göra nu genast? Peter Krantz, Kungl. Biblioteket @peterkz_swe
 2. Vi har över åren samlat enorma mängder kulturarvsmaterial, omsorgsfullt bevarat – hur gör vi det användbart och upptäckbart?
 3. 1. Användbart Utveckling av digitala tjänster för digitaliserat material
 4. Vad utgör en digital tjänst? Data/Infor- mation Programvara Tjänst/Inter- aktion=
 5. Vår design av tjänster begränsar oundvikligen möjligheterna till interaktion med materialet 1. Formerna för interaktionen 2. Avvaktan på att tjänster blir färdiga
 6. Hur kan vi maximera möjligheterna till interaktion med materialet?
 7. Data/Informa tion Programvara Tjänst/Inter- aktion=
 8. Samarbete runt information och tjänster Data/Informa tion Programvara Tjänst/Inter- aktion = Tjänst/Inter- aktion Tjänst/Inter- aktion
 9. Exempel 1: SOU-materialet Tillgängliggör datamängden
 10. 2015-10-13 Presentationens titel Sidnummer 13
 11. 2015-10-13 Presentationens titel Sidnummer 14
 12. 2015-10-13 Presentationens titel Sidnummer 15
 13. 2015-10-13 Presentationens titel Sidnummer 16 http://www.christopherkullenberg.se/souernas-geografi-2/
 14. …eller träna datorer på att generera SOU-titlar Statens trädgårdsskaft Framtida skogsbruk Musikutslagstiftning Svensk plans gudom m. m. Rättskommissionens arbetsmarknad Statligt sjöplek Betänkande med förslag angående inrättande av elektrisiokantraliser Randbeskattningen m. m. Storstadsbyggandet Betänkande med förslag till omläggning av jordbrukspolitiken och armansmeringens information om aktiffarled i Norrland Oljen i hatorden Betänkande med förslag till riktlinjer för lantliv inambor villka pensionsålder Betänkande med förslag till refredior i slutten m. m. Våd och senshunning av tjänstebeskattning. Beskattningsförhållandena inom samerna Multi-layer RecurrentNeural Network (RNN) SOU titles
 15. Samarbete runt information och tjänster Data/Informa tion Programvara Tjänst/Inter- aktion = Tjänst/Inter- aktion Tjänst/Inter- aktion
 16. Bara för stora datamängder? Fungerar även för enstaka verk
 17. Öka samarbete runt information och tjänster med öppna data Avskaffa monopolet på tjänsteutveckling
 18. 2. Upptäckbart En bråkdel av materialet digitaliserat Vad ska vi digitalisera härnäst? Men katalogerna går i varjefall att söka i?
 19. 2015-10-13 Presentationens titel Sidnummer 27
 20. Går det att på ett enkelt sätt flytta kataloger till webben?
 21. Provost, Heinz Caprice. För violin och piano av Heinz Provost Sthlm, Carl Gehrman… …
 22. I korthet: flytta ut saker i bulk till internet (sätt upp er lastkaj) Maximera friheten (CC0) Det måste inte vara perfekt från början Nyttan med data uppstår när de används
 23. Tack! Peter Krantz @peterkz_swe 070007 3362 peter.krantz@kb.se Reklam #SOUhack 20 oktober här på KB Forskare och kodare möts för att utforska Statens offentliga utredningar som en datamängd. Pelle Snickars Christopher Kullenberg Hillevi Hägglöf Gustav Holmberg Anders Fåk Föredrag + open space
Advertisement