Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació bdpuntedu

3,097 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Presentació bdpuntedu

 1. 1. Marta Roig Bibliotecària independent i coordinadora del projecte “bdpuntedu” Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament
 2. 2. 1. Presentació del projecte2. Fases d’implementació i treball amb els centres3. Vies de difusió4. Algunes xifres5. Amenaces i debilitats, oportunitats i factors d’èxit6. Propostes per a la consolidació d’una xarxa de suport a les biblioteques escolars. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament
 3. 3. 1. EL PROJECTE: Presentació Projecte d’impuls de les biblioteques escolars puntedu,a través de la intervenció d’un bibliotecari professional.
 4. 4. Col·legi Oficial deGeneralitat de Catalunya Bibliotecaris-DocumentalistesDepartament d’Ensenyament de Catalunya 6000€, per als centres educatius del 2n any de puntedu
 5. 5. 2. EL PROJECTE: Fases1. Diagnosi qüestionari inicial + visita i pacte de les línies d’intervenció. Organització i planificació • Treball de consolidació de la comissió Espai • Treball dels espais físics i virtuals de les biblioteques. Fons • Elaboració d’una política de col·lecció. • Tractament tècnic dels documents. • Organització en l’espai, retolació, creació de centres d’iterès etc. • Elaboració de propostes de compra. • Catalogació. • Recol·lecta de recursos electrònics per a la biblioteca digital. Dinamització i integració curricular • Disseny d’accions, activitats i recursos seqüenciats que dibuixin un itinerari formatiu i vivencial. • Definició i difusió dels serveis. • Formació per claustre i les famílies
 6. 6. 2. EL PROJECTE: Fases2.PressupostNegociació i tancament de les línies d’intervenció3. Construcció de l’equip- Assignació d’un professional- titulats- amb experiència- propers a les zones d’intervenció- amb perfils adequats a les línies de treball acordades4. Inici de la intervenció- sessió inicial de formació,- segona avaluació, en aquest cas dels àmbits d’intervenció- acompanyament i seguiment per part de la coordinació de la intervenció duta a terme per l’equip a través de contactes constants, materials de suport i sessions mensuals de formació, treball i intercanvi per a l’equip.
 7. 7. 2. EL PROJECTE: Fases5. Final de la intervencióAvaluació específica dels àmbits d’intervenció+ avaluació general del projecte.
 8. 8. 3. EL PROJECTE: Canals de difusiówww.bdpuntedu.orgtwitter.com/bdpuntedu
 9. 9. 4. EL PROJECTE: Algunes xifresEdicions:2Nombre de centres on s’ha intervingut:Nombre de professionals que han format part de l’equip:
 10. 10. 4. EL PROJECTE: Algunes xifres (un cop recollides les avaluacions de 35 dels 58 centres)Les línies d’intervenció han estat adequades? Nivell d’assoliment dels objectius establerts?Grau de satisfacció amb la feina feta pel La feina feta serà d’utilitat per a l’escola? professional?
 11. 11. 5. EL PROJECTE: Amenaces i debilitats, oportunitats i factors d’èxitAmenaces:• La inestabilitat del projecte que es tradueix també en un equip inestable i canviant.• La manca consciència d’alguns claustres i equips directius sobre el potencial de la biblioteca escolar, que es tradueix en una baixa implicació en tot allò que hi té relació.• Les poques hores que els professionals responsables de les biblioteques escolars tenen per impulsar el projecte i la fragilitat de moltes comissions.• La manca de planificació i visió estratègica d’alguns centres en tot allò que te a veure amb la biblioteca.• L’absència de coordinadors de territori que facilitin un acompanyament més intensiu als centres i professionals.• La possible aturada del projecte que impediria rendibilitzar les hores de formació i auto- formació dels membres de l’equip i els aprenentatges a nivell de projecte.
 12. 12. 5. EL PROJECTE: Amenaces i debilitats, oportunitats i factors d’èxitDebilitats• El fet d’oferir intervencions aïllades i puntuals.• El desconeixement inicial, per part d’alguns membres de l’equip del context educatiu i la infància.• La no avaluació més enllà de la intervenció.• La intensitat i curta durada de les intervencions.• La poca coordinació amb els agents de l’entorn: biblioteques públiques i centres de recursos.
 13. 13. 5. EL PROJECTE: Amenaces i debilitats, oportunitats i factors d’èxitOportunitats• Que el valor del treball i l’assessorament d’un bibliotecari sigui reconegut pel Departament i que aquest faciliti que els centres puguin aprofitar-lo.• L’experiència adquirida en aquestes dues edicions per tots els membres de l’equip i l’entitat gestora.• La disponibilitat de tots els materials i mètodes de treball desenvolupats per la coordinació i els membres de l’equip.• Els propis resultats de l’experiència i la bona valoració que en fan els centres.
 14. 14. 5. EL PROJECTE: Amenaces i debilitats, oportunitats i factors d’èxitFactors d’èxit (fortaleses)• El fet que el projecte parteixi d’una necessitat real de temps i assessorament per a l’impuls del projecte als centres.• Basar-se en la suma que suposa el treball en col·laboració de mestres i bibliotecaris que ha permès: • aportar una mirada externa, amb perspectiva, sobre la biblioteca del centre. • augmentar la confiança dels responsables de la biblioteca a partir d’un reconeixement individual i públic, davant dels claustres i els equips directius, de la importància de la seva tasca. • un aprenentatge i un augment de la consciència, per part dels bibliotecaris, de la importància d’una biblioteca integrada en la dinàmica de l’escola per tal de tenir sentit i poder complir amb les seves funcions de servir al currículum i la formació integral dels individus.
 15. 15. 5. EL PROJECTE: Amenaces i debilitats, oportunitats i factors d’èxitFactors d’èxit (fortaleses)• La disposició dels membres de l’equip per formar-se i donar el 200% d’ells mateixos.• Intervenció a tot el territori i no només centralitzada a Barcelona i província.• El disseny d’un model d’intervenció flexible i adaptable a les necessitat i realitat de cada centre, a partir d’allò que es detecta en la fase de diagnosi.• Les formacions i sessions de conscienciació que shan pogut fer amb tots les membres dels claustres i que han estat molt importants per : • explicar la feina feta o que sanava a fer i trobar complicitats per executar- la o donar-li continuïtat, • per augmentar la consciència al centre del potencial de la biblioteca escolar • i augmentar la implicació del claustre en tot allò que hi té relació.
 16. 16. 6. PROPOSTES PER A LA CONSOLIDACIÓ D’UNA XARXA DE SUPORT A LES BIBLIOTEQUES ESCOLARSMés enllà d’aquest projecte en particular i dels projectes individuals de les diferents entitats i institucions ideats per donar suport a tots i cadascun dels centres que volen impulsar la biblioteca escolar, es proposa:Articular alguna proposta paralel·la que permeti millorar donar suport a la biblioteca escolar d’una manera global i col·lectiva.Aquesta proposta potser podria concretar-se en la constitució dun consell dentitats i institucions que aglutinés a tots aquells que estan treballant amb i per a les biblioteques escolars.
 17. 17. 6. PROPOSTES PER A LA CONSOLIDACIÓ D’UNA XARXA DE SUPORT A LES BIBLIOTEQUES ESCOLARSEls objectius generals d’aquest Consell podrien ser:• facilitar el desenvolupament diniciatives conjuntes per part de totes les entitats.• visualitzar les entitats i els serveis que les biblioteques tenen a l’abast.• garantir i visualitzar la coordinació entre les iniciatives individuals de cadascun de les entitats.• facilitar als centres la comprensió de qui els pot ferir què.• donar veu als professionals que treballen en i per a les biblioteques escolars• generar opinió social buscant còmplices per la causa i situant les biblioteques escolars en un punt més central del debat social, cultural, educatiu i polític.• donar conèixer l’aportació que fan al sistema i a la societat les biblioteques escolars.• i vetllar perquè aquells professionals (amb una formació inicial de mestre o de bibliotecari) però amb coneixements específics sobre biblioteconomia i pedagogia que creuen en la biblioteca escolar puguin treballar-hi d’una forma estable i continuada.
 18. 18. Moltes gràciesMarta Roig, coordinadora bdpuntedu@cobdc.org

×