BiblioTIC: un projecte de biblioteca escolar

2,234 views

Published on

Presentació del projecte de la biblioteca del Col·legi Sant Andreu.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
517
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BiblioTIC: un projecte de biblioteca escolar

 1. 1. Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura. 24.10.2012.BiblioTIC projecteLa construcció d’unde biblioteca escolar.
 2. 2. Sumari Presentació Context El projecte Pla estratègicÀmbits d’actuació Avaluació Lideratge!
 3. 3. Context
 4. 4. L’escola 3 línies 1100 alumnes 80 docents P3 - Batxillerat
 5. 5. BiblioTIC, Intel·ligències múltiples (Howard Gardner), Entusiasmat, IntegraTICEscola 2.0, Potenciació 3a llengua. (Mètode AMCO), treball cooperatiu, PBL...
 6. 6. Rols i funcions Docent Matèria complementària de formació d’usuaris a primària i escacs. Coordinador TIC Projecte de centre IntegraTIC Projecte Nazaret en Red Bibliotecari Projecte BiblioTIC
 7. 7. “La biblioteca és el cor de l’escola. És el centregravitatori sobre el qual descansen part delsmaterials (i sobretot les iniciatives) queajudaran al creixement intel·lectual del nostrealumnat”Centelles, Jaume. La biblioteca el cor de l’escola.
 8. 8. Cronologia del projecteInici del projecte biblioteca curs1999-2000. Sala de secundària (99-00) Sala de primària (00-01) Sala d’infantil (01-02)Inici del treball amb plaestratègic 2003.Actualitat: 3r. Pla (2011-2015)
 9. 9. Per què un pla estratègic? No hi ha vent favorable per a la persona que no sap on va (Novalis).
 10. 10. Projecte Integral«Los jugadores ganan partidos, los equipos ganan campeonatos» Vestidor dels Boston Celtics
 11. 11. Projecte Integral
 12. 12. Línia del projecteProjecte coherent ambla línia pedagògicamarcada pel centreAposta per la innovacióeducativa, novesmetodologies iimplementacióeducativa de les TIC.Tot això queda plasmaten el Pla Estratègic.
 13. 13. Per què un pla estratègic?Objectius del Pla Estratègic:•Eina fonamental de gestió iadministració de la biblioteca.• Marcar les prioritats d’actuació.• Facilitador del procés deconstrucció i consolidació delprojecte.• Seguiment i avaluació delprojecte.
 14. 14. Pla estratègic: eixos de treball Eix tècnic i de gestió Eix de dinamització Eix comunicatiu Eix formatiu
 15. 15. Camps d’actuació
 16. 16. Missió i visió“La Biblioteca del Col·legi Sant Andreu ha de ser una eina bàsica de suport a les activitats docents i daprenentatge dels professors i estudiants, a través duna oferta de serveis que doni accés a la informació en qualsevolsuport, fomenti la lectura, desenvolupi lesperit crític i recolzi les innovacions educatives.”
 17. 17. Metes i objectius Concreció de metes iobjectius: – Totes les metes es concreten en un conjunt d’objectius diversos que han d’ajudar a assolir-la. – Cadascun dels objectius es concreta en un conjunt d’activitats que han de permetre la seva consecució. – Totes les activitats tenen indicadors d’avaluació quantificables que han de permetre una valoració objectiva.
 18. 18. Metes i objectius• Metes innates al funcionament de l’equipament. – Són permanents en el projecte. – Estableixen funcions bàsiques. – Impulsar idees de millora i innovació.• Metes d’innovació i millora. – Pretenen ampliar serveis i activitats. – Innovació en l’àmbit escolar. – Suport a les línies didactico- pedagògiques del centre.
 19. 19. Metes i objectius Metes innates Metes innovadores • Fer de les TIC un mitjà de comunicació• Meta 1. Donar a conèixer la important de la vida de la biblioteca. biblioteca a tota la comunitat educativa participant de manera Aprofitar la importància de les TIC en el activa en les activitats del centre. projecte educatiu del centre i participar activament en aquesta línia de treball• Meta 2. Oferir serveis adequats per així com aprofitar els recursos de que satisfer les necessitats específiques disposa el centre per millorar la qualitat dels diferents segments d’usuaris. del servei.• Meta 3. Oferir a l’usuari un fons adequat i equilibrat a les seves • Estrènyer i ampliar el lligam amb altres necessitats (informatives, formatives i institucions per tal de conèixer noves de lleure) de l’itinerari curricular. realitats i experiències que ens poden ser útils en el nostre creixement com a• Meta 4. Oferir activitats i estímuls culturals que permetin desenvolupar centre. la imaginació i la creativitat. • Esdevenir un punt de trobada de• Meta 5. Potenciar el projectes i idees innovadores en l’àmbit desenvolupament d’habilitats per de la difusió i promoció de la lectura i la moure’s amb facilitat i confiança dins cultura. la biblioteca. • Promoure la redacció i implementació del Projecte de Lectura de Centre per tal de donar un impuls important a l’aspecte de la lectura i foment de l’hàbit lector.
 20. 20. Àmbit formatiu
 21. 21. Competències bàsiquesLa necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de lespersones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindiblecentrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir, en primer lloc,integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements.
 22. 22. Tractament de la informació i competència digital“El tractament de la informació i lacompetència digital implica anardesenvolupant metodologies detreball que afavoreixin que els nois i lesnoies puguin esdevenir personesautònomes, eficaces, responsables,crítiques i reflexives en la selecció,tractament i utilització de la informaciói les seves fonts, en diferents suports itecnologies. També ha de potenciarles actituds crítiques i reflexives en lavaloració de la informació disponible,contrastant-la quan calgui, i respectarles normes de conducta acordadessocialment per regular l’ús de lainformació.”
 23. 23. Bibliotecari-mestre,per què, no?
 24. 24. Àmbit de dinamitzacióEl conjunt d’activitats querealitza la biblioteca pretén: – donar suport a les activitats docents dels alumnes – promoure les habilitats relacionades amb la competència digital i de tractament de la informació. – potenciar la creativitat i imaginació. – potenciar la lectura, la LIJ i l’accés a la lectura d’alumnes i famílies.
 25. 25. Les activitats s’agrupen enuna àrea específica, elBiblioTIC Creative Lab. Unespai en el que es treballa ipotencia la imaginació, lacapacitat creativa delsalumnes convertint-los en elsprotagonistes de les activitatsi creant entorns dinàmics detreball.Aquest és un espai en el quetota la comunitat educativaparticipa de manera activa ion es fomenta aquestcontacte entre biblioteca,família i escola.
 26. 26. ActivitatsAlgunes de les activitats: • Secundària – “El plaer de llegir”•Infantil. – TGRI: curs de batxillerat – L’hora del conte – La Maleta Familiar – Un cafè amb llibres – Il·lustra’t•Primària – “Amb gust de llibres” – Campionat d’escacs – “Me’l canvies?” – Concurs de pistes
 27. 27. Àmbit formatiu • Animació Lectora (Cicle Inicial – Cicle Superior). • Tècniques de gestió i recuperació de la informació (1r. de Batxillerat – Pre Treball de Recerca).
 28. 28. Eix comunicatiu• Difusió de les activitats i accions.• Presència permanent de la biblioteca a la vida de l’escola.• Feedback important.• Ús i optimització de recursos del centre – Web del centre / correu – Espai web BiblioTIC – Xarxes socials• Espais propis: – Biblioinformatiu – Bibliopares
 29. 29. Eix comunicatiu 2.0• BiblioTIC – Potenciar l’espai digital de la biblioteca – Biblioteca 2.0?• Espais propis • Presència a la pàgina principal • Blog d’informació • Espai de pares • Xarxes socials (@bibstandreu)
 30. 30. http://biblioinformatiu.standreu.org
 31. 31. Avaluació• Macro: pla estratègic• Meso: memòria anual• Micro: avaluació de les activitats.
 32. 32. AvaluacióAmb els resultats...•Avaluació continuada. – Memòries de curs • Anàlisi del pla estratègic • Anàlisi de les activitats•Anàlisi comparativa deresultats. – Comparativa dels diferents cursos.•Reestructuració dels processos.•Implementació de la novaactivitat
 33. 33. Avaluació• Procés fonamental de seguiment del projecte: – Avaluació quantitativa • Indicadors per a cada meta, objectiu i activitat.. • Seguiment estadístic del funcionament de la biblioteca • Visites, préstec i documents. – Avaluació qualitativa • Entrevistes. • Comentaris informals. • Feedback activitats.
 34. 34. Avaluació Avaluació basada en processos
 35. 35. Lideratge!La biblioteca ha de sercapaç de liderarprocessos dins de l’escola.Ha de ser un punt dereferència per algunsprocessos i temes i tenirprou pes específic comper abanderar unprojecte i portar-ho aterme.
 36. 36. Pla Lector de CentreBiblioteca de l’escola pren la iniciativa de liderar elprocés de seqüenciació vertical dels processos iactivitats d’aprenentatge, ensenyament, difusió ipromoció de la lectura. Coneixement de la matèria i recursos disponibles. Visió global Projecte multidisciplinar. Equip multidisciplinar i interdisciplinar.
 37. 37. Fases: Pla Lector de Centre1. Anàlisi de la realitat.2. Anàlisi de les dades.3. Proposta de Pla Lector al claustre4. Revisió i aportació del claustre.5. Redacció definitiva.6. Presentació al claustre.
 38. 38. “Algunas personas quieren que algoocurra, otras sueñancon que pase, otras hacen que suceda.” Michael Jordan
 39. 39. www.standreu.orgalbert.correa@standreu.org@acorrell7http://www.slideshare.net/acorrell7http://libiblios.blogspot.com

×