Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Durban clot

5,195 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Durban clot

 1. 1. Desenvolupar un programade competència informacional amb la biblioteca
 2. 2. 2005 - PRECEDENTS DES DE LA BIBLIOTECA
 3. 3. 2011 - BIBLIOTECA ESCOLAR amb FUNCIÓ DE SUPORT CURRICULAR https://sites.google.com/site/bibliotecaescoladelclot/
 4. 4. EL “PROGRAMA” s’inicia AL CURS 2011-2012 Agents implicats: - Professors de l’àrea de llengua - Responsable de la biblioteca escolar - Coordinador TIC de l’ESO ( 1x1)
 5. 5. PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ SOBRE UNA BASE COMPARTIDA
 6. 6. IDENTIFICACIÓ D’OBJECTIUS I CONTINGUTS
 7. 7. 1r d’ESO
 8. 8. 2n d’ESO
 9. 9. OBJECTIUS I CONTINGUTS EXTRETS D’AQUESTA PUBLICACIÓ Durban Roca, Glòria, Cid Prolongo, Ana y García Guerrero, José. Programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la biblioteca escolar. Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, 2012.
 10. 10. ÉS IMPORTANT CONSIDERAR QUE...El desenvolupament duna competència requereixtres nivells de preparació: 1. La necessitat de centrar la formació en ladquisició dels recursos personals necessaris per a desenvolupar-la. 2. La necessitat de focalitzar els esforços en situar els alumnes en situacions específiques que provoquin la seva mobilització 3. La necessitat davançar en el grau de desenvolupament de la competència amb situacions o problemes que dalguna manera ja han estat afrontats però que presenten major complexitat. Perrenoud, Philipe . Cuando la escuela pretende preparar para la vida. ¿Desarrollar competencias o enseñar saberes? Barcelona: Graó 2012.
 11. 11. ORGANITZACIÓ Quatre línies d’ESO /120 noies i noies per nivell Activitats quinzenals (Cada activitat s’ha de realitzar vuit vegades) Temps lectiu: -Activitat complementària 1r d’ESO / Grups partits – Activitat quinzenal -Català de 1r d’ESO – Lectura a la biblioteca / Grups partits – Activitat quinzenal -Activitat complementària de 2n d’ESO / Grups partits – Activitat quinzenal Agents: -Professor de l’àrea de llengua -Responsable de la biblioteca escolar -Coordinador TIC de l’ESO
 12. 12. METODOLOGIA Activitats que plantegen resoldre petites tasques dinvestigació dissenyades com a jocs o reptes. 1. Incidir en lentrenament destratègies de cerca en diferents tipologies de recursos informatius 2. Incidir en lentrenament d’estratègies de lectura (global, selectiva, analítica o crítica) en diferents llenguatges o modes comunicatius.
 13. 13. EXEMPLES D’ACTIVITATS 1r d’ESO
 14. 14. http://bibliocloteso1.blogspot.com.es/
 15. 15. 2n d’ESO
 16. 16. https://sites.google.com/site/bibliotecaescoladelclot/biblioguies
 17. 17. 2n d’ESO
 18. 18. DIFICULTATS I REPTESDificultats en la coordinació docent
 19. 19. DIFICULTATS I REPTESLa necessitat de redefinir allò que “ha caducat” 1. Incidir en lentrenament destratègies de cerca en diferents tipologies de recursos informatius 2. Incidir en lentrenament d’estratègies de lectura (global, selectiva, analítica o crítica) en diferents llenguatges o modes comunicatius.
 20. 20. Comprendre la complexitat informativa de la nova realitat Necessitem coordernades / no mapes de navegació

×