Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P raga rosa_sensat

2,380 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

P raga rosa_sensat

 1. 1. El projecte El Punt de lectura vol contribuir al foment de lalectura en un sentit ampli: la comunicació personal i amb elsaltres i la construcció de coneixements i actituds
 2. 2. La Lectura i l’Escriptura de tota mena de textos i hipertextosmultimodals en qualsevol suport, digital o no: orals, escrits iaudiovisuals
 3. 3. Es crea un espai per impulsar i ampliar la tasca educativa querespongui a les demandes actuals    El Punt de lectura vol treballar amb les diferents persones, institucions i centres que tracten el tema
 4. 4. Es vol aprofundir en la comprensió i l’expressió deconeixements, emocions, sentiments i desitjos, totanalitzant les pràctiques actuals i fent propostesde millora  
 5. 5. A través de l’anàlisi de la comunicació ens proposemimpulsar i orientar el desenvolupament personal i social, elprogrés  en la lectura i l’escriptura, en la comunicacióaudiovisual, en l’alfabetització informacional i digital omultimèdia i un ús més global i comprensiu de la bibliotecaal cor de lescola.
 6. 6.  En els grups d’investigació shi realitza un treball cooperatiude professorat de tots els nivells educatius des de linfantil aluniversitari.
 7. 7. L’experiència, els serveis, els materials i instal·lacions,i el personal de la Biblioteca de l’Associació deMestres Rosa Sensat són la base per dur a termeaquest projecte  
 8. 8.  El Punt de Lectura és un projecte impulsat per laFundació Artur Martorell i per l’Associació de Mestresde Rosa Sensat.
 9. 9.  Grups de treball
 10. 10. Biblioteca Escolar La Biblioteca Escolar, com a eix del desenvolupament de la comunicació crítica ha d’esdevenir el focus de la innovació educativa, una veritable creadora de cultura que incorpori les experiències de tota la comunitat educativa i del seu entorn
 11. 11. Competència Mediàtica En la societat de les pantalles una persona no es pot considerar competent per llegir o interpretar la realitat si no és competent per llegir o interpretar les representacions de la realitat que fan les pantalles.
 12. 12. Es vol difondre una visió de la Competència Informacional que, des d’una vesant educativa, integri l’accés, el processament i l’ús, comunicació, compartició i expressió de la informació, com a base deCompetènciaInformacional l’aprenentatge, proposant models de treball amb informació i mostrant exemples contextualitzats.
 13. 13. El grup es proposa orientar la lectura per aconseguir que es transformi en un element de millora personal i social i transferir a la realitat els guanysDesenvolupament aconseguits amb la lectura Personal i Social
 14. 14. Lectura Una de les finalitats centrals daquest grup de treball és recollir i/o fer propostes per a la dinamització de la lectura de tota mena de textos i presentats en qualsevol suport o format.
 15. 15.   Visitans al nostre blog:

×