Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A correa santandreu

3,627 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A correa santandreu

 1. 1. BiblioTICEl projecte de biblioteca 2.0 del Col·legi Sant Andreu 5 i 6 de Març de 2013
 2. 2. Docent Matèria complementària de formació d’usuaris a primària i escacs.Coordinador TIC Projecte de centre IntegraTIC Projecte Nazaret en RedBibliotecari Projecte BiblioTIC
 3. 3. On som?
 4. 4. L’escola 3 línies 1100 alumnes 80 docents P3 - Batxillerat
 5. 5. BiblioTIC, Intel·ligències múltiples (Howard Gardner), Entusiasmat, IntegraTICEscola 2.0, Potenciació 3a llengua. (Mètode AMCO), treball cooperatiu, PBL...
 6. 6. Cronologia del projecteInici del projecte bibliotecacurs 1999-2000. Sala de secundària (99-00) Sala de primària (00-01) Sala d’infantil (01-02)
 7. 7. TIC?
 8. 8. “Els professors soucom els Pokemon: o evolucioneu o desapareixeu” Genís Roca
 9. 9. Per què (sí)?
 10. 10. Projecte Integral«Los jugadores ganan partidos, los equipos ganan campeonatos» Vestidor dels Boston Celtics
 11. 11. Eixos d’actuació Pla estratègic BiblioTIC Projecte Educatiu de CentrePla TIC-TAC de centre (IntegraTIC)
 12. 12. Missió “La Biblioteca del Col·legi Sant Andreu ha de ser una eina bàsica de suport a les activitats docents i daprenentatge dels professors i estudiants, a través duna oferta de serveis que doni accés a la informació en qualsevolsuport, fomenti la lectura, desenvolupi lesperit crític i recolzi les innovacions educatives.”
 13. 13. Metes i objectius (Pla estratègic – 2011-2015) Metes innates Metes innovadores • Fer de les TIC un mitjà de• Meta 1. Donar a conèixer la biblioteca a tota la comunitat comunicació important de la vida educativa participant de manera de la biblioteca. Aprofitar la activa en les activitats del centre. importància de les TIC en el• Meta 2. Oferir serveis adequats per projecte educatiu del centre i satisfer les necessitats específiques participar activament en aquesta dels diferents segments d’usuaris. línia de treball així com aprofitar• Meta 3. Oferir a l’usuari un fons els recursos de que disposa el adequat i equilibrat a les seves centre per millorar la qualitat del necessitats (informatives, formatives i de lleure) de l’itinerari curricular. servei.• Meta 4. Oferir activitats i estímuls • Estrènyer i ampliar el lligam amb altres culturals que permetin desenvolupar institucions per tal de conèixer noves la imaginació i la creativitat. realitats i experiències que ens poden ser útils en el nostre creixement com a centre.• Meta 5. Potenciar el • Esdevenir un punt de trobada de projectes i desenvolupament d’habilitats per idees innovadores en l’àmbit de la difusió i moure’s amb facilitat i confiança dins promoció de la lectura i la cultura. la biblioteca. • Promoure la redacció i implementació del Projecte de Lectura de Centre per tal de donar un impuls important a l’aspecte de la lectura i foment de l’hàbit lector.
 14. 14. Eix comunicatiu. Objectius• Definir la nostra identitat digital. Ser presents a la xarxa de manera proactiva.• Difondre i compartir la nostra activitat amb el món.• Augmentar la interacció amb el conjunt de la comunitat educativa.• Adaptar la dinàmica de treball de la biblioteca a la línia educativa de l’escola i a l’entorn social actual.• Ús i optimització de recursos del centre.
 15. 15. Objectius específics– Augmentar la presència de la biblioteca en la vida del centre.– Donar a conèixer les activitats i serveis.– Ampliar i diversificar els serveis digitals.– Augmentar la interacció i la comunicació entre els usuaris i la biblioteca.– Participar de manera activa en la vida del centre.– Ampliar, completar i diversificar les activitats.
 16. 16. Identitat 2.0• Definir qui som a la xarxa.• Presència insititucional a la xarxa.• Compartir continguts i recursos.• Interactuar amb la comunitat educativa.• Fer-nos més “visibles”.
 17. 17. Participació • Augment de la participació en les activitats de la biblioteca. • Implicació i sentiment de pertinença. • Apropar la biblioteca als usuaris.
 18. 18. Recursos• Què volem aconseguir?• Com ho volem treballar?• Quina eina podem utilitzar?• Com s’avalua?
 19. 19. Espais TIC• Biblioinformatiu (Espai principal) – Comunicació directa (biblioinformatiu.standreu.org) – Calendari d’activitats, enllaços a espais propis…• Xarxes socials (Twitter / Facebook) – Difusió de les activitats (@bibstandreu / facebook.com/biblioteca.santandreu) – Feedback dels usuaris.• Canals de comunicació – Youtube, Delicious, Netvibes…
 20. 20. Catàleg d’acTICvitats• Amb gust de llibres • BiblioPares – Portal digital de recursos – Blog. (Netvibes). – Podcast. – Xarxes socials. • Webs Deliciouses – Marcador digital de webs.• Maleta familiar – Repositori de recursos. – Mur virtual • Eines 2.0• Canal BiblioTIC – Slideshare, Box, galeries de – Canal de Youtube fotos… del centre. – Biblioressenyes i videos de la biblioteca. • Moodle – Curs TR (Batxillerat).
 21. 21. Coms’avalua? Ítems d’avaluació – Anàlisi de dades web (visites, comentaris, articles enllaçats…) – Comentaris al blog. – Interacció a les xarxes socials (retweets, m’agrada…). – Eines externes: directrius IFLA, COBDC, Puntedu…
 22. 22. Beneficis de l’ús de les TIC• Comunicació instantània.• Conèixer l’abast de les actuacions.• Augment de la participació en les activitats i la implicació.• Major implicació dels usuaris.• Augment del nivell de comunicació.
 23. 23. Augment del’eficiència deles actuacions
 24. 24. “Algunas personas quieren que algoocurra, otras sueñancon que pase, otras hacen que suceda.” Michael Jordan
 25. 25. www.standreu.orgalbert.correa@standreu.org@acorrell7 / @bibstandreu http://biblioinformatiu.standreu.orgwww.facebook.com/biblioteca.santandreu www.standreu.org

×