Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Biblioteca punt de partida per fer recerca. Margarida Barjau

653 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La Biblioteca punt de partida per fer recerca. Margarida Barjau

  1. 1. LA BIBLIOTECA PUNT DE PARTIDA PER FER RECERCA ELS TREBALLS DE SÍNTESI ELS TREBALLS DE RECERCA IESM JUAN MANUEL ZAFRA
  2. 2. Història de l’IESM Juan Manuel Zafra <ul><li>Edifici modernista. </li></ul><ul><li>El barri: Sant Martí de Provençals. </li></ul><ul><li>D’escola professional a institut de secundària. </li></ul><ul><li>El centre en l’actualitat. </li></ul>
  3. 3. La biblioteca Francesc Aragó <ul><li>Una mica d’història. </li></ul><ul><li>Organització i horari. </li></ul><ul><li>Activitats: </li></ul><ul><ul><li>Préstec </li></ul></ul><ul><ul><li>Club de lectura </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoria: el silenci </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>ELS TREBALLS DE SÍNTESI: 1r, 2n i 3r d’ESO. </li></ul><ul><li>ELS TREBALLS DE RECERCA: 4t i batxillerat. </li></ul>
  5. 5. ELS CRÈDITS DE SÍNTESI 1r d’ESO: Les aus. 2n d’ESO: Sant Martí de Provençals. 3r d’ESO: La sostenibilitat. 4t d’ESO i batxillerat: Treball de recerca. Tema lliure.
  6. 6. ETAPES DEL TREBALL DE CERCA I ÚS DE LA INFORMACIÓ <ul><li>QUÈ VULL SABER? : Plantejament. </li></ul><ul><li>ON I COM HO PUC TROBAR?: Cerca de les fonts </li></ul><ul><li>QUÈ M’INTERESSA?: Selecció i consulta </li></ul><ul><li>QUINES INFORMACIONS TINC?: Elaboració </li></ul><ul><li>COM HO DIC?: Presentació i comunicació. </li></ul>
  7. 7. DOCUMENTACIÓ A CONSULTAR <ul><li>TIPUS DE FONTS: </li></ul><ul><li>- Obres de referència: paper i multimèdia. </li></ul><ul><li>Consulta a internet. </li></ul><ul><li>Material gris: tríptics, fulletons, treballs d’anys anteriors… </li></ul><ul><li>Pel·lícules, documentals i gravacions sonores. </li></ul><ul><li>Fotografies. </li></ul><ul><li>Murals. </li></ul><ul><li>Arxius especialitzats. </li></ul><ul><li>Fonts orals. </li></ul>
  8. 9. <ul><li>Relacions amb d’altres biblioteques. </li></ul><ul><li>Col·laboració i coordinació: professorat i biliotecària . </li></ul><ul><li>Biblioteca com a lloc d’excel·lència. </li></ul>CONCLUSIONS

×