Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEB

3,254 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EIsanda- Xarxa de biblioteques escolars de l'IMEB

 1. 1. XARXA DEBIBLIOTEQUESESCOLARS DE LACIUTAT DE BARCELONAMarç 2013
 2. 2. Una mica d’història L’IMEB lidera un grup de BE amb 2 objectius: fer un1999-2000 estudi sobre la situació de les BE dels instituts i dissenyar un pla pilot per a les BE de Sants-Montjuïc i Sant Andreu. L’IMEB impulsa un pla per millorar les BE dels2001-2009 centres educatius de titularitat municipal: organització, informatització, difusió de la lectura i ús de la BE en els processos d’aprenentatge. (2005 Puntedu) Pla per organitzar i informatitzar BE de centres del2009-2012 Consorci d’Educació de Barcelona.
 3. 3. Model de biblioteca escolar• Centre de recursos amb tot tipus de suports.• Recurs útil.• Diversificació d’espais.• Promotora de pràctiques innovadores daprenentatge.• Promoció de la lectura.
 4. 4. Valors educatius• Igualtat de oportunitats.• Autonomia.• Satisfacció.• Responsabilitat.• Actitud crítica.• Compartir.• Aprendre a aprendre.
 5. 5. Recursos tecnològics• Ordinador• Lector òptic• Impressora• Software de gestió: Absysedu
 6. 6. Recursos humans• Biblioteca Artur Martorell• Equip itinerant als centres
 7. 7. Biblioteca Artur MartorellAccions més importants:• Selecció, compra, catalogació, classificació i indexació dedocuments.• Atenció al públic i préstec de documents.• Organització dactivitats per a la comunitat educativa.• Central de la xarxa de biblioteques escolars.
 8. 8. Biblioteca Artur MartorellLa BAM fa el control de qualitat: vetlla per l’eliminació de registres iencapçalaments duplicats, marca les pautes de catalogació i elcontrol d’autoritats.La BAM i les BE formen un catàleg col·lectiu de més de 167.000registres. La catalogació cooperativa permet la captura de registresde la BAM o de les BE de la xarxa.
 9. 9. Equip itinerant als centresFormar i assessorar de manera presencial a la persona responsablede cada centre:• Assessorament sobre infraestructures i organització, informatitzaciói gestió de la col·lecció.• Formació d’usuari del programa de gestió Absysedu.
 10. 10. Equip itinerant als centres• Garanteix el suport presencial segons les necessitats de cadacentre: Setmanal Quinzenal Mensual Puntualment, via telefònica o correu electrònic• Està format per dos persones.
 11. 11. Equip itinerant als centresAcords amb els centres:• Compromís de l’equip directiu.• Designació de la persona responsable i dedicació horària.• Elaboració conjunta del pla de treball i avaluació.
 12. 12. Implementació progressiva INSTITUTS BRESSOL ESCOLES INSTITUT ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL ADULTS I CICLES FORMATIUS 62001-2002 (1) 4 4 12002-2003 (3) 2 2 12003-2004 (3) 2 2 22004-2005 (3) 12007-2008 (2) 4 12008-2009 (2) 14 12009-2010 (3) 10 4-1 12010-2011 (3) -1 11 42011-2012 (3) 2 12012-2013 (32)
 13. 13. Gràcies

×