Formacio edu cat_1x1_se_180610

1,113 views

Published on

Rol dels SE en l'acompanyament a centres

Published in: Education, Lifestyle, Technology
 • Be the first to comment

Formacio edu cat_1x1_se_180610

 1. 1. Acompanyament a centres Decàleg i Experiències Servei Educatiu del Tarragonès Cornellà, 18 de juny de 2010
 2. 2. 1 Punt de Partida 2
 3. 3. Protocol inicial
 4. 4. 2 Espai de referència 4
 5. 5. Espai web territorial http://sites.google.com/site/1x1tgn
 6. 6. 3 Trobada inicial amb l’Equip Directiu
 7. 7. • Presentació de la proposta d'acompanyament
 8. 8. • Presentació de la proposta d'acompanyament • Estat del Projecte 1x1 al centre*
 9. 9. • Presentació de la proposta d'acompanyament • Estat del Projecte 1x1 al centre* • Nivell de competència digital del professorat*
 10. 10. • Presentació de la proposta d'acompanyament • Estat del Projecte 1x1 al centre* • Nivell de competència digital del professorat* • Concreció de la primera acció d'acompanyament amb el professorat
 11. 11. • Presentació de la proposta d'acompanyament • Estat del Projecte 1x1 al centre* • Nivell de competència digital del professorat* • Concreció de la primera acció d'acompanyament amb el professorat *formulari
 12. 12. 4 Organització dels temps
 13. 13. Calendari d'actuacions
 14. 14. 5 Primera acció i primeres reaccions
 15. 15. Expectatives dels docents amb la integració digital
 16. 16. • Recursos multimedia = Facilitar l'exposició
 17. 17. • Recursos multimedia = Facilitar l'exposició • Recursos interactius = Facilitar el treball autònom
 18. 18. • Recursos multimedia = Facilitar l'exposició • Recursos interactius = Facilitar el treball autònom • Serveis de comunicació = Facilitar l'intercanvi i la comunicació amb la comunitat educativa
 19. 19. • Recursos multimedia = Facilitar l'exposició • Recursos interactius = Facilitar el treball autònom • Serveis de comunicació = Facilitar l'intercanvi i la comunicació amb la comunitat educativa • Accés a la informació = Facilitar la disposició de dades a l'instant
 20. 20. Però... també ens trobem amb neguits i temors...
 21. 21. • Temps de dedicació
 22. 22. • Temps de dedicació • Formació tecnològica i metodològica
 23. 23. • Temps de dedicació • Formació tecnològica i metodològica • Habilitats dels alumnes vs docents
 24. 24. • Temps de dedicació • Formació tecnològica i metodològica • Habilitats dels alumnes vs docents • Canvis metodològics
 25. 25. • Temps de dedicació • Formació tecnològica i metodològica • Habilitats dels alumnes vs docents • Canvis metodològics • Exigències curriculars
 26. 26. • Temps de dedicació • Formació tecnològica i metodològica • Habilitats dels alumnes vs docents • Canvis metodològics • Exigències curriculars • Configuració física dels espais (aules)
 27. 27. • Temps de dedicació • Formació tecnològica i metodològica • Habilitats dels alumnes vs docents • Canvis metodològics • Exigències curriculars • Configuració física dels espais (aules) • Instruments d'avaluació
 28. 28. • Temps de dedicació • Formació tecnològica i metodològica • Habilitats dels alumnes vs docents • Canvis metodològics • Exigències curriculars • Configuració física dels espais (aules) • Instruments d'avaluació • Dubtes respecte la millora de resultats amb tecnologies
 29. 29. realitat diversa Fases d’incorporació de les tecnologies segons el Dr Jordi Adell.
 30. 30. 6 Registre de les actuacions
 31. 31. Experències a centre
 32. 32. 7 Què diu que necessita el professorat?
 33. 33. Concretar dins la Programació:
 34. 34. Concretar dins la Programació: • Quins recursos d'E/A usarà
 35. 35. Concretar dins la Programació: • Quins recursos d'E/A usarà • Quina és la metodologia escollida per a cada situació d'aprenentatge
 36. 36. Concretar dins la Programació: • Quins recursos d'E/A usarà • Quina és la metodologia escollida per a cada situació d'aprenentatge • Com s'accedirà als materials. Plataformes
 37. 37. Concretar dins la Programació: • Quins recursos d'E/A usarà • Quina és la metodologia escollida per a cada situació d'aprenentatge • Com s'accedirà als materials. Plataformes • Quin programari educatiu general o específic usarà
 38. 38. Concretar dins la Programació: • Quins recursos d'E/A usarà • Quina és la metodologia escollida per a cada situació d'aprenentatge • Com s'accedirà als materials. Plataformes • Quin programari educatiu general o específic usarà • Quina temporització i dinàmica d'aula
 39. 39. Concretar dins la Programació: • Quins recursos d'E/A usarà • Quina és la metodologia escollida per a cada situació d'aprenentatge • Com s'accedirà als materials. Plataformes • Quin programari educatiu general o específic usarà • Quina temporització i dinàmica d'aula • Quina modalitat i interacció amb perifèrics d'aula
 40. 40. Concretar dins la Programació: • Quins recursos d'E/A usarà • Quina és la metodologia escollida per a cada situació d'aprenentatge • Com s'accedirà als materials. Plataformes • Quin programari educatiu general o específic usarà • Quina temporització i dinàmica d'aula • Quina modalitat i interacció amb perifèrics d'aula • Quines activitats, instruments i procediments d'avaluació (LEC art. 89)
 41. 41. escenari final PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE equip directiu claustre comunitat docent educativa alumne aprèn facilita ENTORN implica motor de canvi Plans: PAC - TAC - PAT - PEA - ...
 42. 42. 8 Què han d'incloure les accions d'acompanyament i formació?
 43. 43. Formació individual i grupal, formació en equip Formació orientada a Projectes
 44. 44. Incidir en l'aprenentatge informal com a font d'informació i d'aprenentatge entre professionals i experts, establint xarxes personals d’aprenentatge -PLN- Xarxa d’Acompanyament i altres xarxes socials
 45. 45. Treball en format semipresencial, centrat en les experiències d'aula enriquides competencialment Itineraris i seqüències didàctiques
 46. 46. Ús de metodologies constructivistes: aprendre fent, incidir en el desenvolupament de tasques. Aprenentatge actiu. Aprenentatge basat en Problemes, Escenaris, ...
 47. 47. Treball amb serveis 2.0 i plataformes en línia per tal de facilitar la ubiqüitat. Aprenentatge 24x7
 48. 48. Centrar-se en activitats transferibles a l'alumnat. Competencial i aplicada a l’aula
 49. 49. Incidir en les bondats del treball de construcció cooperativa, compartir. Repositoris, bancs de recursos, marcatge social
 50. 50. 9 Quines accions ja estem fent?
 51. 51. Accions de formació i divulgació
 52. 52. Acompanyament "in situ" • Orientats per directrius de la Comissió Territorial • Repensar i redefinir • Espais de trobada a centre • Rol dels Grups Impulsors de Centre • Concreció de tasques • Coaching?
 53. 53. Seminari 1x1 Oberts a tot el professorat • Repensar i redefinir • Rol dels participants • Concreció de tasques grupals
 54. 54. MicroTallersTAC Oberts a tot el professorat Divulgació - Taller • Actualització • Pràctica
 55. 55. 10 Revisarem, repensarem, replantejarem i crearem noves maneres d'acompanyar...
 56. 56. "En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement." - Albert Einstein -
 57. 57. Gràcies! servei educatiu del tarragonès xsune@xtec.cat Imatges: FlickrCC

×